Šta je novo?

Ko su ziloti, pravoslavni fundamentalisti

Status
Zatvorena za pisanje odgovora.
Član
Učlanjen(a)
07.11.2009
Poruka
34
Malopre sam baš htela reći, ali sam bila pod jakim utiskom tvog teksta pa mi isparilo... To je upravo ovo što u nastavku navodiš. Imamo spise svetih otaca, Bogu hvala, na koje pokušavam da se oslonim, i gde pokušavam da nađem duhovnu hranu i odgovore, jer sam onako bauljajući po nekim važnim pitanjima nailazila na pogrešne odgovore baš od strane sveštenika...
O tom velikom saboru koji će biti 2013. se uveliko priča i sve više javno, da će biti ekumenistički....i sve ono što kažeš. Na žalost i nesreću :-(

Spise svetih, hvala Bogu imamo, ali donekle....Ogroman korpus svetootačkih spisa nije preveden kod nas na srpski, dok i ono što je prevedeno, ukoliko ne odgovara sadašnjem kursu oficijelnog Pravoslavlja koje želi unijaćenje po svaku cenu, biva cenzurisano, skraćivano, osakaćivano, pa čak se stavljaju i reči "u usta" svetih koje oni nikada ne bi izrekli! Jedan od takvih primera manipulacije rečima svetih je i primer sv. Lavrentija Černigovskog od strane Ruskih komunista unutar Crkve, da bi se iza autoriteta ovog prozorljivog strarca koga je narod slušao i voleo, skinula sumnja sa Moskovske sergijanske Patrijaršije, a bacila ljaga na istinitu Crkvu Ruskog zagraničja.
Tako se i kod nas, u Srbiji, dugo godina odbijalo sa štampanjem svetootačkih knjiga koje su nasušna potreba za prosvećenje naroda...I ono što je jednom bilo štampano, pogotovo ako je u pitanju dogmatika ili Sveti kanoni, bilo je štampano u malom tiražu i nije bilo ponavljano. (Kao što su knjige Pravila Svetih Vaseljenskih Sabora od Nikodima Milaša). Čak i kada se prevode sa crkvenoslovenskog, grčkog ili ruskog, knjige su cenzurisane, a prevodioci imaju veliku moralnu dilemu šta činiti: slušati savest i rizikovati da se ostane bez posla ili ostati u poslu ali napraviti kompromis sa Bogom? Naš prijatelj i prevodilac jedne ugledne crkvene izdavačke kuće, pričao nam je o strašnim prekrajanjima koje SPC radi u izdavaštvu svetootačkih knjiga i požalio se koliko ima ogroman teret pri svakom prevođenju, jer ono što traže od njega je ravno ludilu. On još i uspeva da nađe kompromis i da zbog visikocenjenog stručnog znanja koje ima bude u mogućnosti da i on napravi uslove za prevođenje, koji eventulano uključuju izbacivanje "škakljivih" izjava svetih, dok kod drugih prevodilaca, postoji bukvalno izvrtanje i prekrajanje tih izjava u skladu sa trenutnim stanjem u Crkvi.
Zato je najbolje, ukoliko neko zna Grčki ili engleski da svete oce čita na ovim jezicima, jer je manja mogućnost iskrivljavanja i cenzure nego ovde u Srbiji ili u Rusiji.
Ilustrovaću vam ove gore navedene redove još jednim frapantnim primerom. Do sada su svi čuli za Zakonopravilo Svetoga Save, koje je u višedecenijskom radu preveo na srpski prof. Miodrag Petrović. Kada je gosp. Pertović, zatažio od pok. Patrijarha Pavla blagoslov da se ovo kapitalno delo srpske duhovnosti, ostavljeno nam od prosvetitelja srpskog naroda, sv. Save, da na štampanje na korist i prosvećenje srpskog naroda, Patrijarh je rekao:- Nemože! To je antisemitska knjiga koja raspiruje verske mržnje i ne može biti štampana! I tako je cenzurisao. Međutim, prof. Pertović se dosetio i knjigu odneo na štampanje u Grčku u poznati novokalendarski manastir Ormilije. Sam je finansirao tiraž od 500 primeraka i ostavio materijal u manastiru da se odštampa. Kada je po meterijal došao, došlo je do "zabune". Monahinje su sve štampane knjige dale dvojici srpskih vladika koji su po knjigu došli sa blagoslovom Patrijarha Pavla. Bili su to vl. Atanasije Jeftić i vl. Amfilohije.
Prof. Petrović se tada obratio ponovo Patrijarhu da bi mu se knjige vratile ili dale u opticaj, ali Patrijarh je knjige zaplenio i zabranio njihovo prodavanje opet ostajući pri svome da je knjiga antisemitska i da raspiruje verske mržnje.
Upornost prof. M. Petrovića zaista je za pohvalu, jer ni kod ove prepreke on nije odustao da bi srpski narod dobio na uvid bogonosne reči svoga svetoga oca, pa je ponovo pronašao sredstva i materijal odneo u isti manastir Ormilije, gde je strogo zabranio da se knjiga daje bilo kome sem njemu lično. Tako su knjige konačno ugledale svetlost dana, a sada ih prodaje sam prof. Petrović lično onima koji mu se obrate. Da podsetim samo da je Zakonopravilo ili tzv. Krmčija svetoga Save bila nekada najcenjenije i najčitanije štivo naših predaka i vodilja u poznavanju crkvenih pravila, i izuzetno cenjena ne samo kod Srba, već i ostalih pravoslavnih naroda i naših komšija. U prvom tomu Zakonopravila, sv. Sava daje pregled svih kanona Vaseljenskih sabora i on ih lično po uzoru na svete oce tumači, a u drugom delu su njegove besede i uputstva za pravilno i vrlinsko življenje u Hristu. Prof. Petrović radi sada na prevođenju i ovog drugog toma.
Dakle, ako je sveti Sava našem pok. Patrijarhu i Sinodu Srpske Crkve bio antisemita i razgoritelj verskih mržnja, onda šta reći za izraz "pravoslavni fundamentalista" ili progone svakoga onoga ko želi istinito i pravoverno da ispoveda veru u Hrista...A toliko i o tome kako se slavi i poštuje ime našeg svetog oca Save i kako se koristi krilatica "svetosavlje" kojom se kao maskom ogrće SPC želeći da sakrije svoje pravo lice od naroda...ali ne i od Boga i našeg velikog svetitelja, koji je svojim pravednim gnevom izmolio da Hilandar gori i postrada ne bi li se zapitali i pokajali mnogi...ali je i ovo umudrenje od Boga prošlo bez pravog rezultata i dostojnog pokajanja. Zato nam sledi još gora kazna.
Duhovnost i crkvena svest se u zemljama zarobljenim komunizmom svesno jako dugo i planski rušila, a od naroda pravili duhovni bogalji, koji će biti dobar medijum za proturanje šund-kulture i kvazi-duhovnosti u današnjim vremenima kada se samo čini da je Crkva vaskrsla, a narod ponovo počeo da se obraća Bogu. Ne kažem da u obraćanju naroda Bogu nema iskrenosti i pravoga pokajanja, ali pošto govorim sa aspekta vladajućih (kreirajućih) slojeva, onda se ta iskrena želja za pokajanjem i obraćanjem Bogu za pomoć, opet iskorišćava i usmerava na pogrešan način da bi se dobili opet poslušni robovi za ostvarenje nečijih podlih ciljeva. Upravo zato, potrebna je visoka svest i konačno "buđenje" koje bi podrazumevalo pre svega trezveni i osnovani način razmišljanja, otrežnjenje od maštarija i subjektivizacija kojima smo svi skloni, da bi se usvajanjem prave nauke Hristove i jevanđelskog života u vrlini, došlo do konačnih pozitivnih rezultata.
Ono od čega naš narod najviše boluje, su upravo osobine koje sam već i navela u jednom molitvenom obraćanju Gospodu. To su pre svega srah od bilo kakvih promena, strah od vlasti, od policije, od ljudi; zatim čovekougodništvo i licepokloništvo, jer je decenijski boravak pod komunistima od naroda stvorio ljude sklone pritvornosti i licemerju, kojima nije bitan pravilan sistem vrednosti, već podanički odnos, odnos prihvatanja po svaku cenu i dodvoravanje što ljudima koji su na viskoim činovima, što ljudima koji imaju neko više zvanje, misleći da na taj način podižu i nivo sopstvenog samopouzdanja i samopoštovanja; a pre svega je upravo duhovno slepilo i hristo-obezglavljenost, jer u nemanju Hrista i blagodati Duha Svetoga i leži svaka nastranost, svako propadanje i degradacija duha. Kada spominjem ovde narod, ne mislim samo na ljude koji su bili "zatrovani" ideologijom komunizma, već mislim na neki prosečan model ponašanja kod Srba (opet ne na svakog pojedinaca ponaosob, već globalno gledano), koji je sebi za vrednost postavio sistem naopak Hristu. Ove osobine, čak i u gorem obliku, sreću se kod vernika i poklonika SPC-a, samim tim što je njihov psihološki profil u neku ruku još osetljiviji, jer se kod njih mešaju kako nekadašnji uticaji lošeg vaspitnog sistema koji nam je plasiran, tako i novi momenti pokajanja koje dušu posebno čini ranjivom i u njoj probuđuje jedno osećanje ništavnosti i neporebnosti (u jevanđelskom smislu-"nepotrebnog sluge"),pa samim tim takva duša postaje dobar i lak medijum za manipulaciju i "prevaspitavanje" po modelu koji je već ponuđen u komunizmom i ekumenizmom zaraženim crkvama. Tako se zdrav razum i rasuđivanje guši, a na osnovima nekada poželjnog i zdravog pokajanja, nadograđuju autoriteti koji se nameću kao "Božiji" i tako dobijate začarani krug iz koga samo jako teško i uz velike stresove može bilo ko da izađe.
Navešću vam samo jedan primer, koji sam skoro čula (pre možda nedelju dana), a takvih primera znam mnogo više, ali je ovaj recimo jako "svež"...
Radi se o jednom relativno mladom monahu, koji je od svoje 22 godine u manastiru, za sada 16 godina, i koji pati od strašnih nesanica, a od psihijatra je skoro dobio čak tri leka za smirenje koje redovno mora da uzima. NJegovo stanje proizvedeno je sadašnjom situacijom u Crkvi, a on je samo jedan od mnogih koji na ovaj način trenutno stradaju. Da bi se razumela tragedija ovakvih duša, potrebno je imati prethodno uvid kakvi se sve načini sprovode u manastrima na lomljenju ličnosti (ne govorim o svetootačkom "oslobađanju" od staroga čoveka i grehovnih navika, već o smišljenim mehanizmima kojima se u SPC manastirima komunističkim sistemima bukvalno lomi ličnost pojedinca). Na tako već potresenu i pod velikim opterećenjem raspetu dušu, nadovezuju se raznorazni dodatni stresovi, ne bi li se tako duša potpuno pomela, izgubila zdravorazumske orjentire i postala potpuno bezvoljna za bilo kakav otpor , postajući poslušni rob sistema. Ovaj i ovakav način, svetlosnim godinama je daleko od svetootačkog načina i lečenja duše od greha.
Znam da sam već "prekoračila" limite, ali moram da dodam još jednu opasku na vašu zebnju oko ovog bezakonog sabora koji možemo da očekujemo u skorijoj budućnosti (ako Bog dopusti da se zbude).
Ovo koliko će biti strašno (ukoliko zaista bude onako kako sveti rekoše) toliko će biti i trijumf Pravoslavlja, jer će svaka iskreno pobožna duša i svako ko iole zna i sagledava Hrista i NJegovo učenje o Crkvi, konačno videti pravo lice bez maske svetskog oficijelno Pravoslavlja. Iako će za tim razbojničkim Saborom doći i odmazda Hristova nad narodima ( jer kada bezakonje prevrši meru, Gospod dopušta i stradanje radi očišćenja, i tako je u svim oblastima duhovnog iskustvenog opita), mi , koji verujemo u pobedu Hrista, treba da joj se radujemo, jer ako pazimo i bdimo nad svojim dušama, a učinili smo sve što je bilo do nas da Hristu priđemo i NJega ispovedimo, nećemo brinuti za sopstveno spasenje, jer naše nije ovozemaljsko carstvo, već ono koje nas u večnosti približava i usinovljava Hrstu, Carstvo Svetih u svetlosti Trosunčanoj!
" Ko čini nepravdu neka još čini nepravdu, i nečisti neka se još prlja; a ko je pravedan neka još čini pravdu, i ko je svet neka se još osvećuje.
Evo dolazim uskoro i plata moja samnom, da dam svakome po djelima njegovim."
Maran ata!
"Da, doći ću uskoro. Amin, da dođi, Gospode Isuse!"yes3
 
Član
Učlanjen(a)
24.10.2009
Poruka
434
Krajnje zanimljivo. Pogled na Srpsku crkvu i pravoslavnu crkvu iznutra. Poučno.
Hteo sam samo da nešto navedem u vezi "katakombne Crkve Rusije".
O njoj sam čuo još pre deset godina (ako ne i više) od strane jednog veoma relevantnog izvora, koji ovde ne bi bio rad da se spominje, a ne pripada Crkvi. Navodno, posle 1917 godine, dolaskom Lenjina i kasnije Staljinovom diktaturom, kad su crkve pretvarane u nužnike i magacine, mali deo monaha i sveštenstva, prešao je u "ilegalu", uslovno rečeno katakonbe, kao prvi hrišćani u Rimu. Nastavili su sa ispovedanjem prave vere, zaziru
ći od zvaničnog sveštenstva i "zvanične" crkve, smatrajući je prepunom ubačenih agenata i izvitoperenom. Navedeni monasi i sveštenici ispovedaju veru i danas na isti način, tajno, pri čemu postoje, navodno, podatci KGB o uhvaćenim pripadnicima Crkve, koji su ispod svakodnevne odeće nosili mantiju. Ni pod najvećim mukama nisu hteli da otkriju gde se sastaju niti svoju hijerahiju ili daju bilo kakve podatke koji bi ugrozili rad katakombne Ruske Crkve.
 
Član
Učlanjen(a)
07.11.2009
Poruka
34
Krajnje zanimljivo. Pogled na Srpsku crkvu i pravoslavnu crkvu iznutra. Poučno.
Hteo sam samo da nešto navedem u vezi "katakombne Crkve Rusije".
O njoj sam čuo još pre deset godina (ako ne i više) od strane jednog veoma relevantnog izvora, koji ovde ne bi bio rad da se spominje, a ne pripada Crkvi. Navodno, posle 1917 godine, dolaskom Lenjina i kasnije Staljinovom diktaturom, kad su crkve pretvarane u nužnike i magacine, mali deo monaha i sveštenstva, prešao je u "ilegalu", uslovno rečeno katakonbe, kao prvi hrišćani u Rimu. Nastavili su sa ispovedanjem prave vere, zaziru
ći od zvaničnog sveštenstva i "zvanične" crkve, smatrajući je prepunom ubačenih agenata i izvitoperenom. Navedeni monasi i sveštenici ispovedaju veru i danas na isti način, tajno, pri čemu postoje, navodno, podatci KGB o uhvaćenim pripadnicima Crkve, koji su ispod svakodnevne odeće nosili mantiju. Ni pod najvećim mukama nisu hteli da otkriju gde se sastaju niti svoju hijerahiju ili daju bilo kakve podatke koji bi ugrozili rad katakombne Ruske Crkve.

Hvala, nadam se da nisam zvučala zlonamerno ili "naduveno", jer opet, ne pričam "po sebi" i svome umovanju, nego pre svega po otačkom učenju, a i što ličnom, što prepričanom iskustvu mnogih koji su mogli "izbliza" da se uvere u zakulisne radnje Crkve...
Katakombna Crkva Rusije, po svim indikacijama zaista postoji, mada je tačno i to da su toliko obavijeni tajnovitošću da je praktično nemoguće doći do njih. NJihova administracija je samo njima znana, mada su neki vernici iz Srbije, koji su odlazili na poklonjenja u Rusiju, mogli da se uvere (indikativno) da su vernici ove Crkve u Rusiji svuda prisutni. Najviše ih ima među prosjacima i onih koje mi nazivamo jurodivima, koji se prave ludima i idu i viču po crkvama MP-a, glumeći ludost, a u stvari razobličavajući ekumensko i komunističko opadanje i razbucavanje crkve...
Evo, opet jednog primera: ;)
Pre nekih godinu dana, jedan monah koji pripada našoj bratiji zilota u Srbiji, išao je sa grupom monaha iz SPC-a (svojih prijatelja) na poklonjenje u Rusiju. Kada su bili u manastiru u Sarovu, u redu gde se čekalo na celivanje moštiju svetoga Serafima Sarovskog, red je bio toliko dugačak da se čekalo do čak izvan crkve, po nekoliko sati. (Kao kod nas devedesetih za penzije :roll:). Red i mošti su nadgledali čuvari, kao u kakvom muzeju gde je postavljeno obezbeđenje nad eksponatima, koje je delovalo vrlo negostoljubivo. Vladala je potpuna tišina. Najednom je muk prekino neki utuljeni poluglasni žmor. U crkvu je ušla starija žena, potpuno prekrivena, obučena u krpe, očigledno prosjakinja ili žena siromašnog statusa. Izgledala je kao oni koji se ponašaju jurodivo. Išla je od jedne ikone do druge, glasno izgovarajući reči opomene i osude režima i crkve koja se poklonila mamonu namesto Bogu. Zatim je redom išla od čoveka do čoveka, nasumice birajući kome će prići i prolazeći pored, kao da je davala uputstva svakome ko je u nečemu sagrešio, upućujući ga u kratkim, simboličnim rečenicama na pokajanje povodom konkretnog greha. Našim monasima (iz SPC-a, kojih je bilo nekoliko), kada je prišla, naglo je okrenula glavu od njih i napravila grimasu kao da je pljunula, a onda je blago prišla našem ocu zilotu (koga u životu ranije nije videla!), prekrstila se i poljubila džep koji se nalazio na grudima sa unutrašnje strane njegove mantije, gde je ovaj otac prišiveno čuvao uz sebe česticu časnoga Krsta Gospodnjeg. NJega je potapšala zatim po ramenu, osmehnula se i rekla : "Hristov!", a zatim se udaljila, i kako je prilazila moštima, pošto je nastavila sa "kvarenjem" reda u Crkvi, bila je izbačena od čuvara napolje.
Dakle, vrlo je moguće da je ova jurodiva starica bila upravo vernica Katakombne Crkve jer takvih još ima po Rusiji, a Bog čuva ovu Crkvu i namerno je neprojavljuje svetu upravo zbog vremena koje je pred nama.
Ako dođe do pokajanja naroda i ispune se neka od proročanstava da će nakon rata doći do obnove Pravoslavlja, ova Crkva, biće osnova na koju će se nadzidati i nakalemiti nova Hristova Istinita Paravoslavna drevnootačka Crkva, koju nam je Gospod ostavio. Ova uloga Rusije je čak i prorečena u 4. i 5. veku među monasima koji su se podvizavali u Judejskoj pustinji i manastirima Svete Zemlje.
Ako do pokajanja ne dođe, ova katakombna Crkva, biće upravo ona za koju je i rečeno: da je vrata adova neće nadvladati.
Ostale Crkve istinitih Pravoslavnih, pošto su javne i otvorene za uticaj javnosti, a samim tim i raznih kontra obaveštajnih službi, trpe velika oštećenja zbog usitnjavanja i raskola koji im se podmeću (jer neprijatelji Hristovi, oborivši pomesne Patrijaršije, sada ulažu sve napore da te crkve ostave u celovitosti, ne bi li izgubili i jednu dušu koja bi mogla da im pobegne iz "kandži", dok Istinitu Crkvu i dalje razbijaju i proganjaju, ubacujući sablazni i razdore, preko ljudi kojih u današnjim vremenima ima i na pretek raslabljenih i podložnih raznoraznim manipulacijama). Na ovaj način, ove Crkve nisu "bezbedne" od daljnjih napada sa strane i iznutra, dok se samo ovakva jedna skrivena hijerarhija može održati neuprljanom iako je uporno i ambiciozno traže, jer zna "onaj" kakvu mu ona pretnju predstavlja...
Upravo zbog ovakvih sablazni dužan je svako od nas da bdi i ispituje gde je Crkva u današnjim vremenima. Mi možemo po onome kako nas Gospod uputi za prvo vreme da učinimo što je do nas da bi se očistili od jeresi i uzmanja udela sa najpodmuklijim neprijateljem Hristovim, ispitujući koja Crkva jeste Hristova. Ono kako je mene Gospod naučio i kako sam videla po delima onih kojima sam prišla, a pre svega tu mislim na man. Esfigmen i našeg vladiku Kalinika koji ima ne pomućeno i ispravno ispovedanje vere, kao i živo iskustvo kada je i on sam kao mlad bio u poseti sa svojim nadležnim episkopom Kalistom RZC-u u Americi, gde se lično upoznao sa svetim Filaretom Vaznesenjskim i bio svedok dobijanja hirotesije za GOH od strane RZC-a, da bi se potvrdilo njihovo apostolsko prejemstvo. Na ovaj način za mene, to je bila potvrda, kao i mnoštvo do sada ličnih iskustava kojima me je okrepio Hristos. Ali, kao što rekoh, Crkva u današnjim vremenima, kao i do sada u istoriji, nikada nije bila mirna i ostavljena od sablazni i napada neprijatelja i zato, mi nikada ne znamo,(pogotovo današnjih dana) dokle i kako će se Crkva boriti ili da li će ostati na istinitom kursu ispovedanja. Naravno, uvek će biti pastira koji će se jeresi čuvati, ali u tom lsučaju, ti pastiri bi bili dužni da ostavljaju svoje opštenje sa onima koji bi recimo iskrivili učenje Crkve. Jer tako je jedino moguće sačuvati apostolsko prejemstvo i blagodatnost Duha Svetoga unutar Crkve Hristove. yes3
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
06.02.2010
Poruka
164
Sestri Magdalini svaka cast kako moze ovoliko da objasnjava... Respect.... :) :) :)
Ne znam bas sve o tome sto je Magdalina pisala ali nije da ne zelim nego jednostavno necu JOS da ulazim u tolike detalje... Danas kad sam se vracao iz skole, video sam jednog starijeg coveka sa plakatom "protiv ekumanizma, papizma...." i drzi ikonu u rukama...stajao je na Terazijama.... Bitno je da ima sto vise zilota jer jedino ce se tako sacuvati ono istinsko i pravo.... :;)
 
Učlanjen(a)
03.05.2010
Poruka
25
РАДИО РЕВНИТЕЉ - ((( СЛУШАЊЕ РАДИЈА ))) Radio revnitelj emituje program koji se bavi pitanjima vezanim za ekumenizam.
 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
17.01.2010
Poruka
749
E, draga moja Magdalina... Pa kako se onda spasavati? Ispada da u crkvu (ovu i ovakvu) ne bi trebalo da se ide, a u pomenute manastire ne mogu. Ovi i ovakvi sveštenici ne bi trebalo da se slušaju a do ovih drugih opet ne mogu. Svete oce, na žalost, mogu samo na srpskom da čitam (cenzurisane) a na grčkom ne mogu jer ga ne znam a i sa engleskim se baš ne družim...
Nismo svi u mogućnosti da kao ti imamo kontakt sa pravim ljudima u pravo vreme. Ne mogu ipak da verujem da je nas ostale Bog toliko prepustio slučaju odnosno nama samima, pa kako se ko snađe.
 

PYC

Član
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
11.512
Ono što me jako zbunjuje je to što su Otac Tadej, Sv. Justin i Sv. Nikolaj Žički pripadali SPC a svima nam je poznata njihova svtost. Verovatno nije cela SPC "propala", već da je nezdrav samo (nadam se) jedan deo koji neće prevladati.

Bojim se Kalimerčice da je upravo taj dio nezdravih koji mijenjaju liturgiju, klanjaju se Papi, hule na Boga i ne poštuju kanone, prevladao. Sudeći po procentu onih episkopa koji su na Saboru glasali za nekanonsko penzionisanje Ep. Artemija, ima ih oko dvije trećine.
Nema veze što ne znaš engleski i grčki, samo ti čitaj ono što je na srpskom i otvoriće ti se. Bog uvijek u takvim prilikama malo otškrine jedna vrata.

PS. I budi malo aktivnija u AZFŽ.
 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
17.01.2010
Poruka
749
Bojim se Kalimerčice da je upravo taj dio nezdravih koji mijenjaju liturgiju, klanjaju se Papi, hule na Boga i ne poštuju kanone, prevladao. Sudeći po procentu onih episkopa koji su na Saboru glasali za nekanonsko penzionisanje Ep. Artemija, ima ih oko dvije trećine.[/SIZE]
Nema veze što ne znaš engleski i grčki, samo ti čitaj ono što je na srpskom i otvoriće ti se. Bog uvijek u takvim prilikama malo otškrine jedna vrata.[/SIZE]

PS. I budi malo aktivnija u AZFŽ.


:). Čitam ja sve što treba i koliko treba :). Ne dam se tako lako. :blum3:

PS/
pošto sam dobila javnu opomenu, odmah se vraćam na sastanke AZFŽ i to hitno, da me u odsustvu ne smenite sa odgovorne i opasne funkcije!
 
Poslednja izmena od urednika:
Učlanjen(a)
22.03.2010
Poruka
346
Pomaze Bog svima!

Samo hocu da kazem da je sestra Magdalina lijepo opisala Zilote.I jos cu samo dodati da ce se SPC ocistiti od ekumenista ali jos nije doslo vrijeme jer je veliki uticaj pape i nasih izdajica od vlasti da bi se to brzo desilo.Ide veliko stradanje Srba do sada nevidjeno zbog naseg odpadnistva od Gospoda jer se Srbin ne moze vratiti na pravi put dok pola nacije ne izgine.Takvi smo kroz vijekove sta da se radi evo koliko samo sekti ima na ovom forumu kako njih vratiti Bogu nema sanse e zato ide kazna jer sve sto nevalja treba da izgine od ruke Bozije tek tada ce biti bolje Srbiji.Molite se da sto prije Ruski car dodje na prijesto jer ce tada krenuti vrijeme dobra za Srpski narod.
 
Član
Učlanjen(a)
04.05.2010
Poruka
115
дивно чудо

hvala, nadam se da nisam zvučala zlonamerno ili "naduveno", jer opet, ne pričam "po sebi" i svome umovanju, nego pre svega po otačkom učenju, a i što ličnom, što prepričanom iskustvu mnogih koji su mogli "izbliza" da se uvere u zakulisne radnje crkve...
Katakombna crkva rusije, po svim indikacijama zaista postoji, mada je tačno i to da su toliko obavijeni tajnovitošću da je praktično nemoguće doći do njih. Njihova administracija je samo njima znana, mada su neki vernici iz srbije, koji su odlazili na poklonjenja u rusiju, mogli da se uvere (indikativno) da su vernici ove crkve u rusiji svuda prisutni. Najviše ih ima među prosjacima i onih koje mi nazivamo jurodivima, koji se prave ludima i idu i viču po crkvama mp-a, glumeći ludost, a u stvari razobličavajući ekumensko i komunističko opadanje i razbucavanje crkve...
Evo, opet jednog primera: ;)
pre nekih godinu dana, jedan monah koji pripada našoj bratiji zilota u srbiji, išao je sa grupom monaha iz spc-a (svojih prijatelja) na poklonjenje u rusiju. Kada su bili u manastiru u sarovu, u redu gde se čekalo na celivanje moštiju svetoga serafima sarovskog, red je bio toliko dugačak da se čekalo do čak izvan crkve, po nekoliko sati. (kao kod nas devedesetih za penzije :roll:). Red i mošti su nadgledali čuvari, kao u kakvom muzeju gde je postavljeno obezbeđenje nad eksponatima, koje je delovalo vrlo negostoljubivo. Vladala je potpuna tišina. Najednom je muk prekino neki utuljeni poluglasni žmor. U crkvu je ušla starija žena, potpuno prekrivena, obučena u krpe, očigledno prosjakinja ili žena siromašnog statusa. Izgledala je kao oni koji se ponašaju jurodivo. Išla je od jedne ikone do druge, glasno izgovarajući reči opomene i osude režima i crkve koja se poklonila mamonu namesto bogu. Zatim je redom išla od čoveka do čoveka, nasumice birajući kome će prići i prolazeći pored, kao da je davala uputstva svakome ko je u nečemu sagrešio, upućujući ga u kratkim, simboličnim rečenicama na pokajanje povodom konkretnog greha. Našim monasima (iz spc-a, kojih je bilo nekoliko), kada je prišla, naglo je okrenula glavu od njih i napravila grimasu kao da je pljunula, a onda je blago prišla našem ocu zilotu (koga u životu ranije nije videla!), prekrstila se i poljubila džep koji se nalazio na grudima sa unutrašnje strane njegove mantije, gde je ovaj otac prišiveno čuvao uz sebe česticu časnoga krsta gospodnjeg. Njega je potapšala zatim po ramenu, osmehnula se i rekla : "hristov!", a zatim se udaljila, i kako je prilazila moštima, pošto je nastavila sa "kvarenjem" reda u crkvi, bila je izbačena od čuvara napolje.
Dakle, vrlo je moguće da je ova jurodiva starica bila upravo vernica katakombne crkve jer takvih još ima po rusiji, a bog čuva ovu crkvu i namerno je neprojavljuje svetu upravo zbog vremena koje je pred nama.
Ako dođe do pokajanja naroda i ispune se neka od proročanstava da će nakon rata doći do obnove pravoslavlja, ova crkva, biće osnova na koju će se nadzidati i nakalemiti nova hristova istinita paravoslavna drevnootačka crkva, koju nam je gospod ostavio. Ova uloga rusije je čak i prorečena u 4. I 5. Veku među monasima koji su se podvizavali u judejskoj pustinji i manastirima svete zemlje.
Ako do pokajanja ne dođe, ova katakombna crkva, biće upravo ona za koju je i rečeno: Da je vrata adova neće nadvladati.
Ostale crkve istinitih pravoslavnih, pošto su javne i otvorene za uticaj javnosti, a samim tim i raznih kontra obaveštajnih službi, trpe velika oštećenja zbog usitnjavanja i raskola koji im se podmeću (jer neprijatelji hristovi, oborivši pomesne patrijaršije, sada ulažu sve napore da te crkve ostave u celovitosti, ne bi li izgubili i jednu dušu koja bi mogla da im pobegne iz "kandži", dok istinitu crkvu i dalje razbijaju i proganjaju, ubacujući sablazni i razdore, preko ljudi kojih u današnjim vremenima ima i na pretek raslabljenih i podložnih raznoraznim manipulacijama). Na ovaj način, ove crkve nisu "bezbedne" od daljnjih napada sa strane i iznutra, dok se samo ovakva jedna skrivena hijerarhija može održati neuprljanom iako je uporno i ambiciozno traže, jer zna "onaj" kakvu mu ona pretnju predstavlja...
Upravo zbog ovakvih sablazni dužan je svako od nas da bdi i ispituje gde je crkva u današnjim vremenima. Mi možemo po onome kako nas gospod uputi za prvo vreme da učinimo što je do nas da bi se očistili od jeresi i uzmanja udela sa najpodmuklijim neprijateljem hristovim, ispitujući koja crkva jeste hristova. Ono kako je mene gospod naučio i kako sam videla po delima onih kojima sam prišla, a pre svega tu mislim na man. Esfigmen i našeg vladiku kalinika koji ima ne pomućeno i ispravno ispovedanje vere, kao i živo iskustvo kada je i on sam kao mlad bio u poseti sa svojim nadležnim episkopom kalistom rzc-u u americi, gde se lično upoznao sa svetim filaretom vaznesenjskim i bio svedok dobijanja hirotesije za goh od strane rzc-a, da bi se potvrdilo njihovo apostolsko prejemstvo. Na ovaj način za mene, to je bila potvrda, kao i mnoštvo do sada ličnih iskustava kojima me je okrepio hristos. Ali, kao što rekoh, crkva u današnjim vremenima, kao i do sada u istoriji, nikada nije bila mirna i ostavljena od sablazni i napada neprijatelja i zato, mi nikada ne znamo,(pogotovo današnjih dana) dokle i kako će se crkva boriti ili da li će ostati na istinitom kursu ispovedanja. Naravno, uvek će biti pastira koji će se jeresi čuvati, ali u tom lsučaju, ti pastiri bi bili dužni da ostavljaju svoje opštenje sa onima koji bi recimo iskrivili učenje crkve. Jer tako je jedino moguće sačuvati apostolsko prejemstvo i blagodatnost duha svetoga unutar crkve hristove. Yes3
заиста како на диван начин бог преко ових христових слушкиња разобличава јеретике.
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.
Top