Šta je novo?

Ko je po bibliji Ilija koji ce doci u poslednjem vremenu

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567

"PRE NEGO TE SAZDAH U UTROBI ZNAH TE,

I PRE NEGO IZIĐE IZ UTROBE POSVETIH TE,
ZA PROROKA NARODIMA POSTAVIH TE" ( Jeremija 1. 4 - 5 )

U svetoj Božjoj reči postoje pojedine ličnosti za koje je Bog najavio da će se pojaviti u određenim trenutcima istorije sa ciljem da obave Bogom danu misiju na ovoj zemlji.

Kada Bog planira određene događaje, on uvek ima zacrtane vremenske okvire u kojima ove planove ostvaruje, što znači da ih unapred predodređuje.

U bibliji postoji više vremenskih proročanstava i proročkih lanaca u čijim okvirima je Bog planirao događaje i ispunjavao ih po svom Božanskom planu i proviđenju.

Tako je Bog objavio Mojsiju da će u određenom istorijskom trenutku podići proroka - obećanog Mesiju spasitelja.
Novi zavet objašnjava da je sam Mojsije koji je izveo Izrailjski narod iz Egipatskog ropstva, bio predslika Mesije koji će u poslednjem vremenu izvesti svoj narod iz ropstva greha koji predstavlja Duhovni Misir:

"Пророка исред тебе, између браће твоје, као што сам ја, подигнуће ти Господ Бог твој; њега слушајте" ( 5 knjiga Mojsijeva 18. 15 )

"Овај их изведе учинивши чудеса и знаке у земљи мисирској и у Црвеном Мору и у пустињи четрдесет година.
Ово је Мојсије који каза синовима Израиљевим: Господ Бог ваш подигнуће вам пророка из ваше браће, као мене: њега послушајте" ( dela apostolska 7. 36 - 37 )

Ovu biblijsku činjenicu da Bog predodredjuje određene biblijske ličnosti i događaje koji treba da se odigraju, pronalazimo i u slučaju Jovana Krstitelja koji je po rečima samog Gospoda Isusa Hrista bio Ilija koji je trebalo da dođe, a koji je u starom zavetu najavljen kao onaj koji će pripraviti put obećanom Mesiji, odnosno prvom dolasku Gospoda Isusa Hrista u poniznosti.

Takođe, Isus govori o tome da će se u poslednje vreme pojaviti novi Ilija koji će u poslednjem naraštaju najaviti Hristov drugi dolazak u slavi:

"Ево, ја ћу вам послати Илију пророка пре него дође велики и страшни дан Господњи;
И он ће обратити срце отаца к синовима, и срце синова к оцима њиховим, да не дођем и затрем земљу" ( knjiga proroka Malahije 4. 5 - 6 )

"И запиташе Га ученици Његови говорећи: Зашто дакле књижевници кажу да Илија најпре треба да дође?
А Исус одговарајући рече им: Илија ће доћи најпре и уредити све.
Али вам кажем да је Илија већ дошао, и не познаше га; него учинише с њиме шта хтеше: тако и Син човечији треба да пострада од њих.
Тада разумеше ученици да им говори за Јована крститеља" ( jevanđelje po Mateju 17. 10 - 13 )

"Јер су сви пророци и закон прорицали до Јована.
И ако хоћете веровати, он је Илија што ће доћи" ( jevanđelje po Mateju 11. 13 - 14 )

U jednom drugom tekstu obraćajući se starozavetnom proroku Bog kaže:

"И дође ми реч Господња говорећи:
Пре него те саздах у утроби, знах те; и пре него изиђе из утробе, посветих те; за пророка народима поставих те.
А ја рекох: Ох, Господе, Господе! Ево, не знам говорити, јер сам дете.
А Господ ми рече: Не говори: Дете сам; него иди куда те год пошаљем, и говори шта ти год кажем.
Не бој их се, јер сам ја с тобом да те избављам, говори Господ.
И пруживши Господ руку своју дотаче се уста мојих, и рече ми Господ:
Ето, метнух речи своје у твоја уста" ( knjiga proroka Jeremije 1. 4 - 9 )

U kontekstu biblije i onoga što Duh prorostva govori o onima koje će Bog podići u poslednjem vremenu da rade u Duhu i sili Ilijinoj, Ilija će biti određena osoba ili više njih, koji će imati ulogu vesnika i Duhovnog reformatora Božje crkve ostatka, i misiju objave Hristovog drugog dolaska ovom svetu.

Bog je u kontekstu ovoga iznetog, u današnjem vremenu unutar svoje crkve podigao reformni pokret, i pozvao svoje izabrane sluge za ovu svetu službu reformatora crkve i sveta, objavivši da upravo oni predstavljaju Iliju koji će doći, unapred predodredivši sve događaje vezane za njihovo rođenje, životne prilike i pozvanje na službu, kao i rođenja i živote njihovih bližnjih

U nastavku bih dao jednu matematičku analizu vezanu za pojedine datume i godine rođenja, kao i događaje u mom ličnom, kao i životima mojih bližnjih, na šta mi je ukazao sam Gospod, a vezano je kako za mene lično i moju predodređenost na službu u delu jevanđelja na koje sam pozvan od Gospoda, tako i za samo spasenje mojih bližnjih i svih drugih ljudi spremnih da poslušaju istinu, što je i sama svrha ovih proročkih datuma.
Svako može sagledavajući sve elemente iznetog da vidi da li je ovo slučajnost, ili je vođeno rukom neke više sile, koja unapred zna i određuje događaje po svom Božanskom planu i proviđenju.

Broj 26

- Od rođenja moje bake 1922 godine, do rođenja moje majke 1948 prošlo je tačno 26 godina.

- Isto tako, od rođenja moje majke 1948 godine, do mog rođenja prošlo je 26 godina.

- I na kraju, od mog rođenja 1974 godine, do 2000 godine kada sam kršten biblijskim krštenjem u Adventističkoj crkvi - prošlo je 26 godina.

Ako se ovih tri puta 26 pomnoži, dobija se broj 78 kojim se takođe dobijaju vremenski okviri u kojima je Bog predodredio određene događaje.

3 x 26 = 78

- Od početka istražnog suda na nebu 1844 godine, do rođenja moje bake 1922 godine, prošlo je 78 godina.

- Od smrti prvog vesnika Adventne crkve Ellen G White 1915 godine, do vremena mog prvog dolaska u Adventnu crkvu 1993 godine, prošlo je 78 godina.

Još jedna pojedinost vezana za broj 26 je sledeća.

- Od smrti prvog vesnika Adventne crkve Ellen G White 1915 godine, do vremena upoznavanja moje bake sa mojim dedom 1941 godine, prošlo je 26 godina.

Kada se ovaj dodatni broj 26 doda na gore pomenuti broj 78 po principu sabiranja, dobija se rezultat 104

78 + 26 = 104

- Od početka istražnog suda na nebu 1844 godine, do rođenja moje majke 1948 godine, prošlo je 104 godine

- Takođe, od vremena kada je održana Mineapoliska konferencija na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom 1888, do vremena mog prvog kontakta sa biblijom i početka ličnog proučavanja dopisne biblijske škole 1992 godine, prošlo je 104 godine.

- Od velikog zemljotresa u San Francisku 1906 godine, za koji je Duh proroštva objavio da je to bio Božji sud, do do početka izlivanja Božjih sudova na ovu zemlju na ravnodnevicu 2010 - 11 godine, prošlo je 104 godine

Broj 44 - broj koji mi je Gospod lično namenio a kojim mi u različitim situacijama ukazuje na svoju volju i da se on lično zalaže za moje spasenje.

- Od početka istražnog suda na nebu 1844 godine, do Mineapoliske konferencije na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom 1888 godine, prošlo je 44 godine.

- Od rođenja mog dede 1901 godine, do rođenja moje tetke - rođene sestre moje majke 1945 godine, prošlo je 44 godine.

- Od rođenja moje majke 1948 godine, do vremena kada sam prvi put počeo da proučavam bibliju putem dopisne biblijske škole 1992 godine, prošlo je 44 godine.


Broj 88.


- Od rođenja mog dede 1901 godine, do vremena kada sam počeo da tragam za smislom zivota 1989 godine, prošlo je 88 godina.

- Od rođenja prvog vesnika Adventne crkve Ellen G White 1827 godine, do njene smrti 1915 godine, prošlo je 88 godina.

Kada se izračunaju dva puta 88, dobija se zbir 176.

88 + 88 = 176

- Od rođenja prvog vesnika Adventne crkve Ellen G White 1827, do vremena kada sam prvi put došao u Adventnu crkvu 1993 godine, prošlo je 176 godina.

Biblijski brojevi

Biblijski broj 7


- Od smrti prvog Adventnog vesnika Ellen White 1915 godine, do rođenja moje bake 1922 prošlo je 7 godina.

-
Od vremena kada su se moj deda i baba upoznali i sklopili bračnu zajednicu 1941 godine, do rođenja moje majke 1948 prošlo je 7 godina.

- Od vremena mog prvog dolaska u crkvu 1993 godine, do mog krštenja 2000 prošlo je 7 godina.

Po gore pomenutom principu sabiranja 7 x 3 daju zbir 21

- Od rođenja mog dede 1901 godine do rođenja moje bake 1922 godine, prošlo je 21 godina

- Od zaposlenja moje majke 1972 godine ( sto je bitno jer je odredilo dalji tok događaja - moje rođenje i životne prilike ), do vremena kada sam prvi put dosao u Adventnu crkvu 1993 godine, prošlo je 21 godina.

Biblijski broj 12 - u bibliji postoje 12 apostola Hristovih, i takođe12 plemena Izrailjevih.

- Od rođenja mog oca 1936 godine, do rođenja moje majke 1948 godine, prošlo je 12 godina.

- Od vremena kada sam počeo da tragam za smislom života 1989 godine, do vremena kada je Bog podigao reformni pokret unutar crkve ostatka za reformu i probuđenje svoga naroda 2001 godine, prošlo je 12 godina.

- od vremena kada sam prvi put počeo da proučavam bibliju putem dopisne biblijske škole 1992 godine, do vremena kada me je Bog lično pozvao da se svojim radom uključim u službu u delu reforme i probuđenja crkve ostatka 2004 godine, prošlo je 12 godina.

Biblijski broj 24 - u bibliji postoje 24 patrijaraha i 24 starešine koji sede na prestolima.

- Od rođenja moje majke 1948 godine, do njenog zaposlenja 1972 godine, prošlo je 24 godine.

Biblijski broj 40 - Izrailj je nakon izlaska iz Egipatskog ropstva lutao po pustinji 40 godina.

- Od rođenja mog dede 1901 godine, do vremena kada su se moj deda i baka upoznali i otpočeli zajednički život 1941 godine, prošlo je 40 godina.

Biblijski broj 46 - vreme građenja Jerusalimskog hrama 46 godina - simbolika podizanja novozavetne crkve ostatka ( jevanđelje po Jovanu 2. 19 -21 )

- Od vremena kada je zver iz otkrivenja Jovanovog zadobila smrtnu ranu ulaskom Napoleonove vojske u Rim i zarobila Rimskog papu 1798 godine, do početka istražnog suda na nebu 1844 godine, prošlo je 46 godina.

- Od početka istražnog suda na nebu 1844 godine, do vremena kada je Hristos trebalo da dođe po drugi put 1890 godine, prošlo je 46 godina.

Kada se ovih dva puta 46 saberu, dobija se zbir 92.

- Od rođenja mog dede 1901 godine, do vremena kada sam prvi put došao u Adventnu crkvu 1993 godine, prošlo je 92 godine.

Biblijski broj 120 - prepotopnom svetu je dato 120 godina milosti

- Od Minaepoliske konferencije na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom 1888 godine, do vremena kada je upravljanje delom predato u ruke običnih ljudi koje je Bog podigao na veliko delo reforme i probuđenja crkve ostatka 2008 godine, prošlo je 120 godina.

- Od vremena kada je Hristos trebalo da dođe po drugi put 1890 godine, do početka izlivanja Božjih sudova na ovu zemlju na ravnodnevicu 2010 - 11 godine, prošlo je 120 godina.

Zbir datuma rodjenja.

Sledeća analiza otkriva događaje koji su zapisani u mom datumu rođenja, kao i datumima rođenja mojih bližnjih.

Datum rođenja moje bake 22. 3. 1922 godine - po principu sabiranja daje zbir 21

2+2+3+1+9+2+2=21

- Od rođenja mog dede 1901 godine, do rođenja moje bake 1922 godine, prošlo je 21 godina

- Od zaposlenja moje majke 1972 godine, do vremena mog prvog dolaska u Adventnu crkvu 1993 godine, prošlo je 21 godina

Datum rođenja moje tetke ( rođene sestre moje majke ) 6. 9. 1945 godine - daje zbir 34

6+9+1+9+4+5 = 34

- Od mog rođenja 1974 godine, do vremena kada je Bog delo predao u ruke običnih ljudi koje je podigao na veliko delo reforme i probuđenja 2008 godine, prošlo je 34 godine.

- Od Mineapoliske konferencije na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom 1888 godine, do rođenja moje bake 1922 godine, prošlo je 34 godine.

Sledeći primer daje identičan zbir tri datuma rođenja nezavisnih ličnosti po principu sabiranja, sto je mala verovatnoća slučajne podudarnosti.

datum mog rođenja 24. 1. 1974 godine daje zbir 28

2+4+1+1+9+7+4=28

datum rođenja jednog brata
koji je takodje pozvan na ovu službu reforme i probuđenja Adventne crkve 24. 12. 1972 godine - daje zbir 28

2+4+1+2+1+9+7+2=28

datum rođenja Ellen G White 26.11. 1827 godine daje zbir 28

2+6+1+1+1+8+2+7=28

- Od mog rođenja 1974 godine, do vremena kada me je Bog osvedočio u Božanski karakter dela koje je pokrenuo u svojoj crkvi u cilju probuđenja i reforme 2002 godine, prošlo je 28 godina.

- Od zaposlenja moje majke 1972 godine, do mog krštenja, prošlo je 28 godina.

Kada se izračunaju ova tri datuma rođenja, dobija se zbir 84.

3 x 28 = 84

- Od vremena kada je Isus trebalo da dođe po drugi put 1890 godine - dve godine nakon Mineapoliske konferencije na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom, do mog rođenja 1974 godine - prošlo je 84 godina.

- Od Mineapoliske konferencije 1888 godine, do zaposlenja moje majke 1974 godine - prošlo je 84 godine.

Takođe, vezano za broj 28, rođenje mog oca 31. 5. 1936 godine, daje zbir 28

3 + 1 + 5 + 1 + 9 + 3 + 6 = 28

Kada se ovaj dodatni zbir datuma rođenja mog oca doda na gore pomenuti broj 84, dobija se zbir 112

84 + 28 = 112

- od Mineapoliske konferencije 1888 god na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom, do mog krštenja 2000 godine prošlo je 112 godina

- od vremena kada je Isus trebalo da dođe po drugi put 1890 godine - dve godine nakon Mineapoliske konferencije, do vremena kada sam bio osvedočen od Gospoda u Božanski pečat dela koje je pokrenuo u cilju probuđenja i reforme crkve ostatka 2002 godine, prošlo je 112 godina

Još jedna pojedinost vezana za broj 28 je ta, da je ( gledano datumski ali ne i po godinama ) od datuma rođenja Ellen G White 26. 11 do datuma rođenja pomenutog brata koji je takodje pozvan na prorocku sluzbu u delu probudjenja i reforme crkve 24. 12, prošlo 28 dana.

Takodje, godina rodjenja tog pomenutog brata i godina zaposlenja moje majke je - 1972.

Ime Ellen G White

Numerička - brojčana vrednost Imena Elen G Wajt napisano na Engleskom jeziku Ellen G White, daje zbir 128

- Od početka nebeskog istraznog suda 1844 godine, do zaposlenja moje majke 1972 godine, prošlo je 128 godina.


Numerička - brojčana vrednost imena Ellen White napisano na Srpskom Elen Wajt, daje zbir 80.

- Od rođenja moje bake 1922 godine, do vremena kada me je Bog osvedočio u Božanski karakter dela reforme koje je pokrenuo u svojoj crkvi 2002 godine, prošlo je 80 godina.

Numerička - brojčana vrednost imena Elen Wajt napisana na Srpskom sa dodatkom slova G kao početnim slovom devojačkog prezimena - Elen G Wajt daje zbir 84.

- Od vremena kada je Isus trebalo da dodje po drugi put 1890 godine - dve godine nakon Mineapoliske konferencije na kojoj je iznesena nauka o opravdanju verom, do mog rođenja 1974 godine - prošlo je 84 godina.

- Od Mineapoliske konferencije 1888 godine, do zaposlenja moje majke - prošlo je 84 godine.

Datum rođenja Ellen G White

Datum mog rođenja 24. 1. 1974 godine i rođenja Ellen G White 26. 11. 1827 godine, daju zbir 56

2+4+1+1+9+7+4=28

2+6+1+1+1+8+2+7=28

28 + 28 = 56

- Od rođenja moje majke 1948 godine, do vremena kada mi je Bog uputio poziv da se svojim radom aktivno uključim u službu u delu probuđenja i reforme 2004 godine, prošlo je 56 godina.

Moje ime

I na kraju, pojedinost vezana za Numeričku - brojčanu vrednost mog imena Dragan Mićić, koje daje zbir 128.

D - 5 / R - 20 / A - 1 / G - 4 / A - 1 / N - 16

M - 15 / I - 10 / C - 23 / I - 10 / C - 23

= 128

- Od početka istražnog suda na nebu 1844 godine, do zaposlenja moje majke 1972 godine, koje je kao što sam napomenuo bitno odredilo dalji tok događaja - moje rođenje i životne prilike, prošlo je 128 godina.

Kao sto je gore navedeno, numerička - brojčana vrednost Imena Elen G Wajt napisano na Engleskom jeziku Ellen G White, takođe daje zbir 128.

Kao što možemo videti, Bog stavlja pečat Božanskog poslanstva i na ovaj način, kao što je to uvek i činio u biblijskoj istoriji, i otkriva ga onima koji znaju da prepoznaju njegove namere skrivene u proročkim datumima i brojevima.. Amin

 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
Zaista, kažem vam: "Između onih, koji su rođeni od žene, nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ipak je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega.
Od dana Ivana Krstitelja do sada trpi kraljevstvo nebesko silu, i silnici gledaju da ga ugrabe.
Jer su svi proroci i zakon do Ivana proricali o tom.
A on je, ako hoćete prihvatiti, Ilija, koji ima doći
Tko ima uši, neka čuje!
Evanđelje Matej 11.poglavlje
 
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
‚mislim da je po pitanju ovih laodikejinih dokaza suvišno išta komentarisati.numerisanje i igranje igrica sa brojevima,doista je jedna opasna igra za dušu čoveka. ne kažem da čovek ne može imati pozvanje,i proročku službu ali meriti Biblijske elemente i slagati sa smrću, venčanjem baka ,deka u porodici,neke elen vajt i događaj kad je to Isus navodno trebao doći neke 1890. godine,pa očito ni tad nije došao,je frapirajuće. imam brigu jednostvno za laodikeju. savetujem da se ko je moguće u komentarima neki forumaši uzdrže od brutalnih komentara,jer jednostavno čovek treba pokazati žaljenje a ne grubost.
što se tiče samog teksta iz mateja 17. on je dobro donet ali loše predstavlje u konačnici. ilija ima ipak doći. kad je Isus bio na krstu i rekao aramejski vapaj ili ili lama savahtani,jevreji su mislili da on zove iliju. jevreji apsolutno znaju da ilija ipak ima doći. oni nisu i jovana pitali je li on ilija,je li mesija,je li prorok? jovan je rekao da nije niti jedno, Isus pak za dve stvari tvrdi da jovan ipak jeste bio,da je došao u ilijinom duhu ali ga ne poznaše,a da je i bio prorok,najveći rođen od žene. sada jovan je očito želeo da skrene pažnju na njegovu prorokovanu pojavu tj. službu u malahiji 3. malahgija 4.prorokuje originalnog istinskog iliju "glavom i bradom", a malahija 3.prorokuje za jovana,zato on odbija reći da je prorok,i ako Isus jasno kaže, a jeste,već skreće pažnju na suštinsku stvar,da je on glas iz pustinje! koji viče,pokajte se i verujte Hrista. upravo tačno.dakle ilija i dalje ima doći i urediće sve. ilija tek treba da dođe. jovan je kako je prorokovano pri rođenju mnoge imao privesti veri. i to se na jordanu zbilo. oni su skoro 4.veka imali vakum,vreme bez i jednog proroka i onda je došao jovan. čežnja je privela mnoge na jordan da ga čuju. čežnja velikih razmer će biti još većeg obima na kraju 11.gl. otrkrivenja kada se pojavi originalni ilija ,u dva svedoka,sa mojsijem.njegovo telo je sakriveno od Boga i bili su oba na gori preobraaženja u govoru sa ISUSOM. dakle,jovan je trebao obratiti veru otaca ondašnjeg izraela ka veri dece,apostolska nauka je tek bila u začeću i zato kaže se proročki veri dece a na kraju ilija iz malahije 4.treba doći u 11.gl. otkrivenja SA 42. MESECA SVEDOČANSTVA DA OBRATI VERU DECE KA OČEVIMA. SADA POSLE 2000. GODINA VERA APOSTOLA JE NARAVNO U ODNOSU OTACA KA DECI,TOJ GENERACIJI KOJA TO IMA PRIMITI.
TAKO da manipulisanje sa ilijama i ilijinicama ,tj., nekom elen vajt kao ilijom danas je čist promašaj. Bog ne proriče ništa oko novozavetnih ljudi,jer crkva u starom zavetu je imala samo objavu za jevreje i proroci ne proriču ljude novozavetne crkve i neke novokomponovane ilije. samozvane,bez konteksta ilije u malahiji 4. na kraju vremena milosti za jevreje. može se svakako svedočiti u duhu ilije svakad ali to nem zvučnost i bilo kako istaknuto značenje koje treba primetiti kao u slučaju jovana ili ilije u originalu na krajnu vremena za jevreje.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Onima koji ne poznaju puteve Gospodnje je za zaljenje, a ko se moli Bogu da ga uveri u istinu njemu je ona na radost i spasenje... Amin!
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Tema je pokrenuta iz razloga nase diskusije o duhovnim darovima, da bi se ukazalo da Bog i danas podize vesnike unutar svoje crkve, kojima daje odredjenu misiju u Duhu i sili proroka Ilije.

Gledajuci moje licno pozvanje na sluzbu vesnika Gospodnjeg kroz iskustva koja mi je Gospod dao do danasnjeg dana, odnosno dokumentovano do 2008 godine, imao sam oko 28 otkrivenja putem nocnih vidjenja, vizija 7, otkrivenja putem glasa Bozjeg 14, cudesna isceljenja 4.
Od toga ispunjenih prorocanstava putem snova i vizija 11.
Direktnih Bozjih odgovora na molitvu putem otkrivenja 17.

Sve je ovo dato u odredjenom cilju licnog Bozanskog vodstva, kao i reforme Bozje crkve ostatka i pripreme za zavrsne dogadjaje i Hristov skori dolazak u slavi.

Ko je otvoren za istinu on ce je spoznati, i prepoznace vesti koje Bog danas salje kroz njegove izabrane sluge.

Pozdrav i sve najbolje u Gospodu Isusu Hristu..
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
Tema je pokrenuta iz razloga nase diskusije o duhovnim darovima, da bi se ukazalo da Bog i danas podize vesnike unutar svoje crkve, kojima daje odredjenu misiju u Duhu i sili proroka Ilije.

Gledajuci moje licno pozvanje na sluzbu vesnika Gospodnjeg kroz iskustva koja mi je Gospod dao do danasnjeg dana, odnosno dokumentovano do 2008 godine, imao sam oko 28 otkrivenja putem nocnih vidjenja, vizija 7, otkrivenja putem glasa Bozjeg 14, cudesna isceljenja 4.
Od toga ispunjenih prorocanstava putem snova i vizija 11.
Direktnih Bozjih odgovora na molitvu putem otkrivenja 17.
daj dokaz za to. ne iz sumnje već da se razgleda. ovaj prvi post u temi je iskren sam,neozbiljan., uzdam se da ovo svedočanstvo nije slično. daj ga. ja sam uvek spreman da te razumem ,laodikeja. samo ono gore ,ne znam,neću da te ubeđujem,jako je opasno,nema nikake veze sa Pismom,ali ti znam, nećeš to uzeti za validno pošto ti bratski pokušavam reći. neka ti Bog bude u pomoći.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Bog nije zakljucan u bibliju a jos manje zavetovao sebe na cutanje, vec daje i licna otkrivenja koja nisu u suprotnosti sa pismom ali ni ne govore o njima direktno u pismu.
Ako recimo Bog danas otkrije proroku nesto u vezi odredjenog pojedinca, nepotrebno je diskutovati o tome da li je ime tog coveka kome je namenjeno to otkrivenje zapisano u bibliji.

Ovim ti zelim reci, da ne mora sve sto Bog danas otkrije biti u pismu, ali je svakako bitno da ne bude u sukobu sa pismom.
 
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
Bog nije zakljucan u bibliju a jos manje zavetovao sebe na cutanje, vec daje i licna otkrivenja koja nisu u suprotnosti sa pismom ali ni ne govore o njima direktno u pismu.
Ako recimo Bog danas otkrije proroku nesto u vezi odredjenog pojedinca, nepotrebno je diskutovati o tome da li je ime tog coveka kome je namenjeno to otkrivenje zapisano u bibliji.

Ovim ti zelim reci, da ne mora sve sto Bog danas otkrije biti u pismu, ali je svakako bitno da ne bude u sukobu sa pismom.
slažem se.nisi me razumeo. ja sam prvi koju napominjem,da Bog nije prestao da govori . on to čini . zato sam rekao iznesi za razgledajne što si dobio. ali sam kazao po pitanju proricanja o današnjim ilijama i ilijinicama posebno,da je bOG TO REKAO U STAROM ZAVETU ZA STAROZAVETNE LJUDE NE I ZA NEKE LJUDE KOJI će biti u novom zavetu ilije. stari zavet ide u novi zavet i njime se propoveda spašenje i carstvo. prelevanje starog vina u nove mehove,popgrešna interpretacija tih stvari ,donosi da se i vino i mehovi prospu!
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Kada Isus govori o Iliji, on kaze da ce Ilija doci u poslednje vreme, ali potom napominje da je Jovan krstitelj bio Ilija onoga vremena.
To znaci da ce se u poslednje vreme pojaviti drugi Ilija koji ce raditi u Duhu i Sili Ilijinoj.

On moze predstavljati pojedince ili grupu onih koji ce obavljati misiju datu od Boga u Duhu i Sili Ilijinoj, i koji ce najaviti drugi Hristov dolazak, a ne stvarnog starozavetnog proroka Iliju.
Bozja rec daje o ovome nedvosmisleno svedocanstvo.


JELISIJE DOBIJA DUH I SILU PROROKA ILIJE:


"А кад пређоше, рече Илија Јелисију: Ишти шта хоћеш да ти учиним, докле се нисам узео од тебе. А Јелисије рече: Да буду два дела духа твог у мене.
А он му рече: Заискао си тешку ствар; али ако ме видиш кад се узмем од тебе, биће ти тако; ако ли не видиш, неће бити.
И кад иђаху даље разговарајући се, гле, огњена кола и огњени коњи раставише их, и Илија отиде у вихору на небо.
А Јелисије видећи то викаше: Оче мој, оче мој! Кола Израиљева и коњици његови! И не виде га више; потом узе хаљине своје и раздре их на два комада.
И подиже плашт Илијин, који беше спао с њега, и вративши се стаде на брегу јорданском.
И узевши плашт Илијин, који беше спао с њега, удари по води и рече: Где је Господ Бог Илијин? А кад и он удари по води, раступи се вода тамо и амо, и пређе Јелисије.
А кад с друге стране видеше синови пророчки, који беху у Јерихону, рекоше:
Почину дух Илијин на Јелисију. И сретоше га и поклонише му се до земље" ( 2 knjiga carevima 2. 9 - 15 )


NAJAVLJENA POJAVA ILIJE U POSLEDNJEM VREMENU:


"Памтите закон Мојсија слуге мог, коме заповедих на Хориву за свега Израиља уредбе и законе.
Ево, ја ћу вам послати Илију пророка пре него дође велики и страшни дан Господњи;
И он ће обратити срце отаца к синовима, и срце синова к оцима њиховим, да не дођем и затрем земљу" ( Malahija 4. 4 - 6 )

"И запиташе их ученици његови говорећи: зашто дакле књижевници кажу да Илија најприје треба да дође?
А Исус одговарајући рече им: Илија ће доћи најприје и уредити све.
Али вам кажем да је Илија већ дошао, и не познаше га; него учинише с њиме шта хтјеше: тако и син човјечиј треба да пострада од њих.
Тада разумјеше ученици да им говори за Јована крститеља" ( Jevandjelje 17. 10 - 13 )


JOVAN KRSTITELJ NAJAVLJEN KAO ONAJ KOJI CE DOCI U DUHU I SILI ILIJINOJ:


"А анђео рече му: Не бој се, Зарија; јер је услишена твоја молитва: и жена твоја Јелисавета родиће ти сина, и надени му име Јован.
И биће теби радост и весеље, и многи ће се обрадовати његовом рођењу.

Јер ће бити велики пред Богом, и неће пити вино ни сикер; и напуниће се Духа Светог још у утроби матере своје;
И многе ће синове Израиљеве обратити ка Господу Богу њиховом;

И он ће напред доћи пред Њим
у духу и сили Илијиној да обрати срца отаца к деци и невернике к мудрости праведника, da pripravi Gospodu narod gotov" ( jevandjelje po Luki 1. 13 - 18 )

JOVAN KRSTITELJ UBIJEN OD IRODA


"А кад бијаше дан рођења Иродова, игра кћи Иродијадина пред њима и угоди Ироду.
Зато и с клетвом обрече јој дати што год заиште.

А она научена од матере своје: дај ми, рече, овдје на кругу главу Јована крститеља.
И забрину се цар; али клетве ради и онијех који се гошћаху с њим, заповједи јој дати.
И посла те посјекоше Јована у тамници.
И донесоше главу његову на кругу, и дадоше дјевојци, и однесе је матери својој.
И дошавши ученици његови, узеше тијело његово и укопаше га; и дођоше Исусу те јавише" ( Matej 14. 6 - 12 )


STAROZAVETNI PROROK ILIJA SE POKAZUJE UCENICIMA NA GORI PREOBRAZENJA:


"А кад прође осам дана после оних речи, узе Петра и Јована и Јакова и изиђе на гору да се помоли Богу.
И кад се мољаше постаде лице Његово другачије, и одело Његово бело и сјајно.
И гле, два човека говораху с Њим, који беху Мојсије и
Илија.
Показаше се у слави, и говораху о изласку Његовом који Му је требало свршити у Јерусалиму.

А Петар и који беху с њим беху заспали; али пробудивши се видеше славу Његову и два човека који с Њим стајаху.

И кад се одвојише од Њега рече Петар Исусу: Учитељу! Добро нам је овде бити; и да начинимо три сенице: једну Теби, и једну Мојсију, и једну
Илији: не знајући шта говораше.
А док Он то говораше дође облак и заклони их; и уплашише се кад зађоше у облак.
И чу се глас из облака говорећи: Ово је Син мој љубазни, Њега послушајте" ( Luka 9. 28 - 35 )

Sto se tice razgledanja mojih iskustava, ako bude potrebe prilozicu u nekom od narednih komentara.
 
Poslednja izmena:
Top