Šta je novo?

Klanjanje ljudima biblijski kontekst i izvrtanje. Da li je biblijski klanjanje ili nije?

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
Sad sam ja kriv što sve manje adventista vjeruje u Trojstvo. Osim toga i ti si tvrdio da je posve nebitno je li Bog Trojstven ili nije. I gle čuda, ti ne napadaš tripu i kainosa koji tvrde da je Trojstvo Omega otpad u "crkvi" ASD, nego napadaš mene zbog iznošenja činjenica!?!? Neviđeno.
Tacno.
Jesam tvrdio da vera u to da li je Isus Bog ili ne nije uslov spasenja, jer to nigde ne stoji u pismu, vec je uslov da prihvatimo Isusa kao licnog spasitelja, i njegovu zrtvu kao otkup za licne grehe, i da zivimo prakticno po jevandjelju.

A to da li je Isus Bog ili ne, to je sporedna stvar koju ce nam verujem sam Bog otkriti u vecnosti, ako to neko ne razume u ovom zivotu.

Jehovinim svedocima je manija da se bave ovakvim sporednim stvarima, a zanemaruju sustinu, pa tako i vi.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.373
Sad sam ja kriv što sve manje adventista vjeruje u Trojstvo. Osim toga i ti si tvrdio da je posve nebitno je li Bog Trojstven ili nije. I gle čuda, ti ne napadaš tripu i kainosa koji tvrde da je Trojstvo Omega otpad u "crkvi" ASD, nego napadaš mene zbog iznošenja činjenica!?!? Neviđeno.
Kod njih je uvek neko drugi kriv. Pa tako, ako neko ne veruje u Trojstvo, krivi su drugi, ako pak veruje u Trojstvo, krivi su drugi (jezuiti). No, to je samo "odbrana" i samozavaravanje uz sakrivanje činjenice da je jedino što ih drži na okupu Ellen Gould Harmon White. Ne Bog, ne Biblija, nego upravo već pomenuta. Bez nje, njenih "tumačenja" i poruka nema ni njih. A kada neko, uz Božiju pomoć prestane da veruje u Ellen Gould Harmon White, tada sledi histerija kako je za to kriv sam sotona, koji nema preča posla nego da "rastura" jadne adventiste i sprečava ih na "putu savršenosti" sakupljanja bodova u "istražnom postupku", rušeći im "utešitelja".

Ps. Samo je u Bogu uteha. A, on je ljudima, svojoj Crkvi poslao svog Duha 1800 godina pre nego što se "stub" adventista i rodila. I kroz svo to vreme, nije menjao svoju poruku, svoje učenje.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.513
Pošto su se klanjali kipovima i papama, sada neka se klanjaju mafiji.

Mafija je bič Božji za katolike, da ih opomene da se samo Bogu treba klanjati.
Zato je Bog doveo te nazadne države u još veći haos.

Mač na vode njihove jer to je zemlja idola.
 
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
8.137
Mafija je bič Božji za katolike, da ih opomene da se samo Bogu treba klanjati.
Zato je Bog doveo te nazadne države u još veći haos.
A tko će vas natjerati da se klanjate proročici Jeleni. Miloš Bogdanović kaže da ćete se raspasti ako se masovno ne okrenete klanjanju Jeleni.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.373
A tko će vas natjerati da se klanjate proročici Jeleni. Miloš Bogdanović kaže da ćete se raspasti ako se masovno ne okrenete klanjanju Jeleni.
Slape, oni se već masovno, što javno, što prikriveno klanjaju njoj.

Shabat - njena doktrina

Investigative Judgement - njena doktrina

Uslovljeno spasenje - njena doktrina

Poruka "trojice anđela" - njena doktrina

"Svi su proroci" - njena doktrina

"Trojstvo kao omega otpad" - njena doktrina

"Desetak kao uslov spasenja" - njena doktrina

"Zdravstveni zakon" - njena doktrina

Lista je podugačka, ovde sam naveo samo neke od njenih doktrina. Uz sve to, oni Pismo de facto moraju da tumače po njenim objavama, inače ga ne tumače pravilno, to jest nisu adventisti sedmog dana.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
DarthShone je pao na ispitu iskrenosti, jer su njegove lazi obelodanjene pa nema odgovor.

----------------------------------------------------------------------

Izgleda da ovde imamo coveka koji nista o bibliji ne zna, ili pak svesno laze protiv Adventista i Ellen White.

Da vidimo da li je navedene istine izmoislila Ellen White ( kako kaze DarthShone, ili one postoje u bibliji.

Da razotkrijemo ko ovde laze, i ko koga vuce za nos.

Shabat - njena doktrina
"Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.

A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima;
a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" ( 2 Mojsijeva 20. 8 - 11 )

"Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji:
Šest dana radi,
a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim" ( 3 knjiga Mojsijeva 23. 1 - 3 ).

Investigative Judgement - njena doktrina
Knjiga proroka Danila 8 i 9 poglavlje.

Uslovljeno spasenje - njena doktrina
"Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni" ( Jovan 3. 16 )

Poruka "trojice anđela" - njena doktrina
"I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu.
I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.

I drugi anđeo za njim ide govoreći: Pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode.
I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju,'
I on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog"
( otkrivenje 14. 5 - 10 )

Svi su proroci" - njena doktrina
"I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod"
( knjiga proroka Joila 2. 28-32 )

Ali ja bih htio da vi svi govorite jezike, a još više da prorokujete: jer je veći onaj koji prorokuje negoli koji govori jezike, već ako ko kazuje, da se crkva popravlja" ( 1 Korincanima 14. 5 )

"Trojstvo kao omega otpad" - njena doktrina
Ellen White je pisala da je Isus Bog jednak Ocu.

"Desetak kao uslov spasenja" - njena doktrina
"Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta.
I zaprijetiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama"
( Malahija 3. 10 - 11 )

Pavle kaze: "JER GOSPOD ZAPOVEDA DA ONI KOJI JEVANDJELJE PROPOVEDAJU DA OD JEVANDJELJA ZIVE"

"Zdravstveni zakon" - njena doktrina
I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im:
11:2 Kažite sinovima Izrailjevim i recite: Ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji:
11:3 Šta god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
11:4 Ali onih što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papke razdvojene; da vam je nečista;
11:5 I pitomi zec, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.
11:6 I zec divlji, jer preživa ali nema papke razdvojene; nečist da vam je.
11:7 I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je;
11:8 Mesa od njih ne jedite niti se strva njihovog dodevajte; jer vam je nečisto.
11:9 A između svega što je u vodi ovo jedite: Šta god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rekama, jedite.
11:10 A šta nema pera i ljusku u moru i u rekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.
11:11 Gadno da vam je, mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.
11:12 Šta god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
11:13 A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastreb i morski orao,
11:14 Eja i kraguj po svojim vrstama,
11:15 I svaki gavran po svojim vrstama,
11:16 I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,
11:17 I buljina i gnjurac i ušara,
11:18 I labud i gem i svraka,
11:19 I roda i čaplja po svim vrstama, i pupavac i ljiljak.
11:20 Šta god gamiže, a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
11:21 Ali između svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite šta ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.
11:22 Između njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim.
11:23 A što gamiže, a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
11:24 I o njih ćete se oskvrniti; ko se god dotakne mrtvog tela njihovog, da je nečist do večera.
11:25 I ko bi god nosio mrtvo telo njihovo, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
11:26 Svaka životinja koja ima papke ali nerazdvojene i ne preživa, da vam je nečista; ko ih se god dotakne, da je nečist.
11:27 I šta god ide na šapama između svih životinja četvoronožnih, da vam je nečisto; ko bi se dotakao strva njihovog, da je nečist do večera.
11:28 I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera; to da vam je nečisto.
11:29 I između životinja koje pužu po zemlji da su vam nečiste: lasica i miš i kornjača po vrstama svojim,
11:30 I jež i gušter i tvor i puž i krtica.
11:31 To vam je nečisto između životinja koje pužu; ko ih se dotakne mrtvih, da je nečist do večera.
11:32 I svaka stvar na koju padne koje od njih mrtvo biće nečista, bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba, i svaka stvar koja treba za kakav posao, neka se metne u vodu, i da je nečista do večera, posle da je čista.
11:33 A svaki sud zemljani, u koji padne šta od toga, i šta god u njemu bude, biće nečist, i razbijte ga.
11:34 I svako jelo što se jede, ako na njega dođe onakva voda, da je nečisto, i svako piće što se pije u svakom takvom sudu, da je nečisto.
11:35 I na šta bi palo šta od tela njihovog mrtvog sve da je nečisto, i peć i ognjište da se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto.
11:36 A studenac i ubao, gde se voda skuplja, biće čist; ali šta se dotakne strva njihovog, biće nečisto.
11:37 Ako li šta od strva njihovog padne na seme, koje se seje, ono će biti čisto.
11:38 Ali ako bude polito seme vodom, pa onda padne šta od strva njihovog na seme, da vam je nečisto.
11:39 I kad ugine životinja od onih koje jedete, ko se dotakne strva njenog, da je nečist do večera.
11:40 A ko bi jeo od strva njenog, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odneo strv njen, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
11:41 I sve što puže po zemlji, da vam je gadno, da se ne jede.
11:42 Šta god ide na trbuhu i šta god ide na četiri noge ili ima više nogu između svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.
11:43 Nemojte se poganiti ničim što gamiže i nemojte se skvrniti njima, da ne budete nečisti s njih.
11:44 Jer ja sam Gospod Bog vaš; zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet; i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji.
11:45 Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje misirske da vam budem Bog; budite, dakle, sveti, jer sam ja svet.
11:46 Ovo je zakon za zveri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu, koja puže po zemlji.
11:47 Da se raspoznaje nečisto od čistog i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede"
( 3 Mojsijeva 11 glava )
 
Poslednja izmena:
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.513
Toliko moćan svetac Sv. Vasilije Ostroški po pravoslavcima, kako nije opomenuo Mila ili ga kaznio.

Došlo je vrijeme da se svi vaši lažni bogovi pokažu kao nemoćni, ovaj kojeg obožavate niti čuje niti vidi.

Ne može ništa Milu, a tobože opasan, moćan.

Ovaj radi šta hoće. Vrijeme je da vam se uzmu idoli.

E to vam je kada se klanjate ljudima.
 
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
IVAN 4,23
Ali dolazi čas - sada je! - kad će se ISTINSKI KLANJATELJI KLANJATI OCU
u duhu i istini jer TAKVE UPRAVO KLANJATELJE TRAŽI OTAC.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sam SIN od Boga Jedinoga Oca JHVH – G Jehoshua,
kaže da se kao Bogu klanja samo OCU – Bogu JHVH Jedinom.

SIN G Jehoshua NE kaže da se njemu – SINU
treba pokloniti kao Bogu – jer TO nije.
=============================

a ti se moš svakome pokloniti iz poštovanja
 
Top