Šta je novo?

Klanjanje ljudima biblijski kontekst i izvrtanje. Da li je biblijski klanjanje ili nije?

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.539
Neke vjerkse zajednice praktikuju klanjanje ljudima (prvenstveno sveštenicima svojih crkvi) i na to se pozivaju za stihove iz SZ gdje se ljudi klanjaju ljudima.

Prije svega to je licemejrno jer uzimaju nešto iz SZ a nešto ne žele (npr. subota i podjela hrane)

Ovdje ćemo da razg. da li je to biblijski ili ne. I koji je pravi kontekst klanjanja u SZ i u NZ.

Dakle u Bibliji.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.041
Neke vjerkse zajednice praktikuju klanjanje ljudima (prvenstveno sveštenicima svojih crkvi) i na to se pozivaju za stihove iz SZ gdje se ljudi klanjaju ljudima.

Prije svega to je licemejrno jer uzimaju nešto iz SZ a nešto ne žele (npr. subota i podjela hrane)

Ovdje ćemo da razg. da li je to biblijski ili ne. I koji je pravi kontekst klanjanja u SZ i u NZ.

Dakle u Bibliji.
Postavih stihove iz biblije, gde se Jakov klanja svojim sinovima preko stapa, klanja se i David gostima itd.. - klanjaju se ljudi ljudima svuda po Bibliji, i onda on napravi temu, u kojoj napise dve reci, a nikakvog Biblijskog argumenta niti ista, jer mu je i samom jasno da potura laz.

Ti ces dokazati :)
Ti ne znas ni sta je klanjanje u Bibliji, ni sta znaci poljubac u ruku svesteniku, ni naklon. Ili jos gore znas, ali se pravis da ne znas...
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.310
U tradicionalnim crkvama ovaj problem je ipak dublji nego što se prikazuje, i podrazumeva veru jednog čoveka u posredništvo drugog.
To bih ja lično definisao kao "Prebacivanje odgovornosti jednog čoveka za lično spasenje na drugog, gde čovek izbegava ličnu žrtvu, i uzda se u drugog koji tu žrtvu treba da učini umesto njega"

Osim toga, sveštenstvo ili služba propovedanja jevanšđelja jednog čoveka - nije uspostavljena iz razloga da se ljudi klanjaju pred tim čovekom, ljube mu ruku, ili očekuju od njega neko čudo ili prenos sile posvećenja sa njega na ljude, već je sveštenstvo ili služba propovedanja jevanšđelja uspostavljena isključivo iz razloga - da se ljudima prenese vest jevanđelja, i ukaže im se na uslove pod kojima mogu dobiti spasenje.

U bibliji nije dopušteno klanjanje pred drugim čovekom, pa čak i anđelima, i apostoli i čak anđeli su u nekoliko primera zapisanih u bibliji odbijali klanjanje pred njima kao vesnicima jevanđelja, a biblija jasno upućuje da je jedini posrednik između Boga i ljudi Gospod Isus Hristos, i da ljudi nikako ne mogu da zauzmu tu ulogu.

PROKLET DA JE ČOVEK KOJI SE UZDA U ČOVEKA:

"Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo" ( dela apostolska 17. 5 )
Ne uzdajte se u knezove, u sina čovečijeg, u kog nema pomoći.
Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.
Blago onome, kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nadanje u Gospodu, Bogu njegovom"
( psalam 146. 3 - 5 )

ISUS JEDINI SPASITELJ I POSREDNIK PRED BOGOM:

"Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izrailjevom da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kog vi raspeste, kog Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav.
Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;
Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti" ( dela apostolska 4. 10 - 12 )

LJUDI NE MOGU BITI POSREDNICI PRED BOGOM - APOSTOLI SAMO LJUDI KOJI PROPOVEDAJU HRISTA:

"I jedan čovek u Listri seđaše nemoćan u nogama, i beše hrom od utrobe matare svoje, i ne beše nikad hodio.
Ovaj slušaše Pavla gde govori. Pavle pogledavši na nj i videvši da veruje da će ozdraviti,
Reče velikim glasom: Tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.
A kad vide narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći likaonski: Bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama
I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše rečju.
A sveštenik Jupitera koji beše pred gradom njihovim dovede junce, i donese vence pred vrata, i s narodom htede da prinosi žrtvu.
A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdreše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:
Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Koji u prošavšim naraštajima beše pustio sve narode da idu svojim putevima:
I opet ne ostavi sebe neposvedočenog, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.
I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu onde i učahu" ( dela apostolska 14. 8 - 18 )
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.539
KLANJANJE ISUSU


Oni koji misle da Isus nije Bog se ovdje pozivaju na to da se klanjalo ljudima u SZ. Međutim to treba razlikovati. Jedno je klanjanje nekome ko je car, autoritet ili gospodar (robovi su se klanjali gospodarima) a jedno je klanjanje nekom iz vjerskih razloga. Nađite sve stihove iz SZ kada se nekome klanjalo ko nije Bog i vidjećete da nema nijednog jedinog vjerskog razloga.


"...gubavac moleći ga i na koljenima klećeći pred njim (Isusom)... " Marko 1,40 Isus ga ne kori.


"A kad vidje Isusa iz daleka, poteče i pokloni mu se". Marko 5,6 Isus ga ne kori.


" I gle, dođe jedan od starješina zborničkijeh po imenu Jair; i vidjevši ga pade pred noge njegove." Marko 5,22 Isus ga ne kori.


A žena uplašivši se drktaše, i znajući što joj se dogodi, dođe i kleče pred njim, i kaza mu svu istinu."Marko 5,33 Isus je ne kori.


Jer čuvši za nj žena što u njezinoj kćeri bijaše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovima. Marko 7,25 Isus je ne kori.


Petar kori Kornilija.


I Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek. Dela 10,26


I reče mi: gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi proroštva knjige ove. Bogu se pokloni. Otkrivenje 22,9 Anđeo kori Jovana zato što mu se poklonio.


I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svjedočanstvo Isusovo Duh Proroštva.

Otkrivenje 19,10 Isto anđeo kori Jovana.

Isus kori klanjanje ljudima.


I govoraše im u nauci svojoj: čuvajte se književnika koji idu u dugačkijem haljinama, i traže da im se klanja po ulicama..." Marko 12,38
NEĆU PASTI NIČICE NI PRED KIM, NEGO SAMO PRED TOBOM MOJ GOSPODE


‘Tebi je sve poznato; ti znaš, Gospode: nisam pao ničice pred bahatog Amana, ali ne iz drskosti, ni iz oholosti, ni iz častoljublja. Ti znaš da bih za spas Izraela bio voljan i tabane njegove celivati. To sam učinio zato da ne metnem čast koja se iskazuje čoveku iznad one koja se iskazuje Bogu... Neću pasti ničice ni pred kim, nego samo pred tobom, moj Gospode, i to ne činim iz oholosti.” (Jestira, deuterokanonska verzija)

POBOŽNI LJUDI ODBIJAJU KLANJANJE IDOLIMA I DRUGIM LJUDIMA

Danilo 3,12 A imaju ljudi Jevreji, koje si postavio nad poslovima zemlje Vavilonske, Sedrah, Misah i Avdenago; ti ljudi, care, ne haju za te, ne poštuju tvojih bogova, i ne klanjaju se zlatnom liku, koji si postavio.

2 I sve sluge careve što behu na vratima carevim klanjahu se i padahu pred Amanom, jer tako beše car zapovedio za nj. Ali Mardohej ne klanjaše se niti padaše. Jestira 3,2


KLANJANJE LJUDIMA


1. Mojsijeva 33,6 I pristupiše robinje s djecom svojom, i pokloniše se.

1. Mojsijeva 33,7 Potom pristupi i Lija i djeca njezina, i pokloniše se; a najposlije pristupi Josif i Rahilja, i pokloniše se.

2. Dnevnika 24,17 A kad umrije Jodaj, dođoše knezovi Judini i pokloniše se caru; tada ih posluša car,

Nijedan razlog nije vjerski. Robinje se klanjaju gospodarima ili ljudi koji su se poznavali. Primjera ima još.


PA OPET ISUSU


Matej 17,6 I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.

Jovan 18,6 A kad im reče: ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.

Kad su se popeli u čamac, vetar utihnu, 33 a oni u čamcu se pokloniše Isusu, govoreći: "Ti si zaista Sin Božiji!"Matej 14,33

Dakle pravoslavci i katolici da bi opravdali klanjanje ljudima uzimaju samo dio iz SZ gdje se ljudi klanjaju ljudima.

Ali ne uzimaju dio koji govori da se ti ljudi nisu klanjali drugima iz vjerskih razloga. A oni se klanjaju iz vjerskih razloga, jer to su vjerska lica.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.539
Apostol Jovan se dva puta poklonio anđelu, i oba puta je bio ukoren rečima “Bogu se pokloni!” (Otkrivenje 19,10; 22,8). Takođe, kada se neznabožac Kornelije poklonio apostolu Petru, bio je ukoren rečima: “Ustani, i ja sam čovek.” (Dela 10,26)

U Starom zavetu imamo primer Mardoheja koji nijen hteo da se pokloni Amanu, prvoj osobi do cara, pa je Aman kod cara pokrenuo dekret da zbog toga istrebe svi Jevreje, smatrajući njihov (Božji) zakon kao izvor buntovnosti tog naroda:

"Pošto sam upitao savetnike kako bi se to moglo ostvariti, Aman je ukazao na to da se među ostale narode sveta zavukao jedan neprijateljski narod, svojim zakonima sa svima sukobljen, narod koji večno prezire careve odluke tako da se ne može učvrstiti zajedničko carstvo kojim inače besprekorno upravljamo. Ustanovili smo, dakle, da je samo taj narod neprekidno u sukobu sa svim ljudima, da se ističe načinom života što odstupa od zakona, da zbog neslaganja sa našim idejama čini najgora nedela tako da se carstvo ne može učvrstiti. Zato naređujemo da se zajedno sa ženama i decom, neprijateljskim mačevima bez ikakvog sažaljenja i milosti potpuno iskorene. Tako će se, ... ubuduće za sva vremena naši poslovi moći odvijati postojano i nesmetano.” (Jestira 3. Septuaginta)

Sam Mardohej se osetio odgovornim što je svojim poštovanjem Božjeg zakona navukao zlo na sve Jevreje. On se nije hvalisao što će Jevreji zbog njegovog postupka žrtvovati svoje živote. Preispitujući pobude svoga srca, on se ponizio pred Bogom posteći u prahu i pepelu. A zatim je uputio molitvu Bogu koja otkriva njegove plemenite pobude:

“‘Tebi je sve poznato; ti znaš, Gospode: nisam pao ničice pred bahatog Amana, ali ne iz drskosti, ni iz oholosti, ni iz častoljublja.
Ti znaš da bih za spas Izraela bio voljan i tabane njegove celivati.
To sam učinio zato da ne metnem čast koja se iskazuje čoveku iznad one koja se iskazuje Bogu... Neću pasti ničice ni pred kim, nego samo pred tobom, moj Gospode, i to ne činim iz oholosti. Sada, Gospode, Bože, Care, Bože Avramov, poštedi narod svoj, jer gledaju samo kako bi nas istrebili: žele da unište ono što je od početka bila tvoja baština. Nemoj zanemariti svoju svojinu koju si oslobodio iz egipatske zemlje! Usliši molitvu moju, budi milostiv nasledstvu svome i u veselje promeni plač naš, da bismo, ostavši živi, mogli hvalospevima slaviti ime tvoje i nemoj dopustiti da iščeznu usta onih koji te hvale, o Gospode!‘ I sav je Izrael vapio svom snagom svojom, jer je smrt bila pred očima njihovim.”

I Bog je intervenisao preko carice Jestire i pogibao preusmerio na Amana i protivnike Jevreja.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
10.041
Dovoljni su stihovi da obore ovo gore:

''A Josif odmače ih od kolena njegovih i
pokloni se licem do zemlje. ''

''I on stupivši pred cara pokloni se caru
licem do zemlje . 24 I reče Natan: Care, gospodaru moj''

''Potom dođoše u Gilead i u zemlju Hetita, u Kadeš; zatim stigoše u Dan, a iz Dana skrenuše prema Sidonu. ...
Arauna iziđe i pokloni se kralju licem do zemlje . ''

''Tako su došla i braća Josipova i
poklonila mu se licem do zemlje . ''

''I kad otide žena Tekujanka k caru da govori, pade ničice na zemlju i pokloni se ''

''Tada pade Joav licem na zemlju , i
pokloni se i blagoslovi cara , i reče Joav...''

Dakle, Tripo manipulise, predstavljajuci poklonjenje kao religiozni cin, a on nema uvek religiozni karakter niti u Bibliji niti kod nas Pravoslavaca. Naklon je kod nas izrazavanje postovanja, a ne obozavanje.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.539
Dovoljni su stihovi da obore ovo gore:

''A Josif odmače ih od kolena njegovih i
pokloni se licem do zemlje. ''

''I on stupivši pred cara pokloni se caru
licem do zemlje . 24 I reče Natan: Care, gospodaru moj''

''Potom dođoše u Gilead i u zemlju Hetita, u Kadeš; zatim stigoše u Dan, a iz Dana skrenuše prema Sidonu. ...
Arauna iziđe i pokloni se kralju licem do zemlje . ''

''Tako su došla i braća Josipova i
poklonila mu se licem do zemlje . ''

''I kad otide žena Tekujanka k caru da govori, pade ničice na zemlju i pokloni se ''

''Tada pade Joav licem na zemlju , i
pokloni se i blagoslovi cara , i reče Joav...''

Dakle, Tripo manipulise, predstavljajuci poklonjenje kao religiozni cin, a on nema uvek religiozni karakter niti u Bibliji niti kod nas Pravoslavaca. Naklon je kod nas izrazavanje postovanja, a ne obozavanje.
Kontekst toga sam ti objasnio. Naravno njega si zaobišao i nemaš na njega odg. nego samo nastavljaš po svom.

A niko se nije poklonio iz vjerskog razloga.
 
S

SUD NARODIMA

Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Mnogo toga je bilo običaj starog doba.

Mnogo žena je bio običaj okolnih naroda, pa su David i Solomon imali više žena. To je bilo suprotno Božjoj otkrivenoj volji, pa ipak su ti prvi carevi učinili po svojoj volji a ne po Božjoj.

Da li ćemo se mi danas povoditi za svojim sklonostima ili ćemo poštovati Božju volju to zavisi od nas samih.

Ako nam je teško suprostaviti se običajima da bi činili Božju volju, onda je jasno kome dajemo prednost. Dajemo prednost onome ko je uneo običaje a ne Tvorcu koji je Zakonodavac i čiji je Zakon jedini garant harmonije u ovom svemiru.
 
S

SUD NARODIMA

Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Običaj da se izvrši naklon pred nekom osobom, još uvek je prisutan u nekim zemljama.

To je običaj. Nije Bog zapovedio tako nešto.

Bog je zapovedio da se samo Njemu klanjamo!

A Sotona traži da se njemu poklonimo da bi tako pred svemirom pokazali odanost kome služimo.

Bilo je dovoljno da se Isus samo pokloni Sotoni
(on se čak nije ni predstavio, ali je Isus prepoznao preko tih pitanja karakter svog kušača) pa da plan spasenja propadne.

Razmislite malo o tome!
 
Poslednja izmena:
S

SUD NARODIMA

Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Mat 4:8 Opet Ga uze đavo i odvede Ga na goru vrlo visoku, i pokaza Mu sva carstva ovog sveta i slavu njihovu;
Mat 4:9 I reče Mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
Mat 4:10 Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.
Mat 4:11 Tada ostavi Ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu Mu.


Luk 4:5 I izvedavši Ga đavo na goru visoku pokaza Mu sva carstva ovog sveta u trenuću oka,
Luk 4:6 I reče Mu đavo: Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana, i kome ja hoću daću je;
Luk 4:7 Ti, dakle, ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje,
Luk 4:8 I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene, sotono; u pismu stoji: Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi.
 
Top