Učlanjen(a)
24.05.2010
Poruka
60
Ja se samo nadam da su gospoda primjenjivala copy/paste, jerbo im svaka čast u suprotnom. Elem, imam kuran kući, stoji pored biblije a odozgo su oboje poklopljeni knjigama Ričarda Dokinsa....mala razlika kurana u odnosu na bibliju je što u bibliji ima mnogo više beletristike, dok je kuran malo smor....svaka druga je svemilosni-samilosni...maneš ga..daj malo akcije....ubi, spali, pomori(doduše ima ali nedovoljno)-kao u bibliji....zamislite samo da su biblija i kuran poput onih indijskih modernih knjiga, budite vegetarijanci, volite se, nemojte činiti zlo, nikoga ništa prisiljavati...pa masa bi tim knjigama samo kupus podbačala...neko bi se ipak, prije ili kasnije, sjetio da napiše neki akcioni appendix.
 
Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849
[FONT=arial,helvetica]
IslamSymbol.jpg
[/FONT] [FONT=arial,helvetica]

Islam
[/FONT]


[FONT=arial,helvetica] Islam (arap. islam: predanost Bogu), monoteistička svjetska religija nastala u Arabiji u VII. stoljeću. Utemeljio ju je Muhamed, a njezini sljedbenici nazivaju se muslimani. Pripada tipu objavljene i pravne religije. Islam znači religiju (din), stav predanosti Bogu (iman) i civilizaciju (ovozemaljsko uređenje zajednice po islamskim zakonima). Islamska era počinje 622., kad Muhamed sa svojim pristašama bježi iz Meke u Medinu (hidžra).
[/FONT] [FONT=arial,helvetica] Nastanak i izvori [/FONT]

[FONT=arial,helvetica]Islam nastaje u VII. stoljeće u polunomadskome politeističkom društvu Arabijskog poluotoka, gdje je već bilo gradova s trgovačkom elitom. Karavane iz Meke i Jathriba (Medina) prometuju sa Sirijom i Palestinom, koje su onda bile unutar kršćanskoga Bizantskog Carstva. Na sjeveroistoku je zarathuštrističko Perzijsko Carstvo, na jugu nestorijanski Jemen, a na zapadu, s one strane Crvenog mora, monofizitska Etiopija. U Medini i nekim drugim arapskim gradovima živjele su dobro organizirane židovske zajednice.[/FONT][FONT=arial,helvetica]Islam će od židovstva i kršćanstva preuzeti strog i radikalan monoteizam, nešto od gnostičkog učenja, a od predislamske arapske religije (džahilijet) zadržat će neke moralno-pravne propise i običaje (klanska solidarnost, poligamija, svetište Kaba). Unatoč tim složenim poticajima i utjecajima, islam će se oblikovati kao originalna religija, plod arapskoga religijskog iskustva. Četiri su izvora islama:[/FONT]


 1. [FONT=arial,helvetica]
  [*]kuranska objava (Kuran)
  [*]Muhamedove upute i praktični primjeri (suna)
  [*]jednodušna suglasnost velikih islamskih zakono-znanaca (idžma)
  [*]teološko razmišljanje, logičke prosudbe po analogiji (kijas)
  [/FONT]

[FONT=arial,helvetica]
kuran1.gif
[/FONT] [FONT=arial,helvetica]
[/FONT] [FONT=arial,helvetica] Vjerovanje[/FONT]

[FONT=arial,helvetica] Islamsko vjerovanje sadrži sest temeljnih vjerskih istina, koje vjernik prihvaća dragovoljno i u njih cvrsto vjeruje:

 1. vjerovanje u jednoga Boga (Allah), stvoritelja i nestvorena, svemogućeg i milosrdnog, koji je slao objave preko poslanika svim ljudima.
 2. vjerovanje u anđele (meleke),neki od njih su:(Džibril, Mikil, Melek smrti i Israfil, vjerni Allahu i izvršitelji njegovih naredaba; anđeli pomažu vjernicima protiv zla i slave Boga;suprotnost andjelima je iblis. Iblis (sejtan) navraca ljude na cinjenje losih djela.
 3. vjerovanje u sve četiri pisane objave,koje su objavljene poslanicima:Davudu,Musau,Isau i Muhamedu (Davud-Zebur, Musa-Tevrat, Isa-Indzil i Muhamed-Kuràn")
 4. vjerovanje u poslanike, za koje se zna da su poslani od Boga.U Kurànu ih je spomenuto dvadeset pet, a najpoznatiji su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhamed.
 5. vjerovanje u sudnji dan; Dan kada ce ljudi odgovarati za ucinjena djela,bila dobra ili losa.
 6. vjerovanje u predodredjenje ((kader));
[/FONT] [FONT=arial,helvetica] Bogoštovlje[/FONT]

[FONT=arial,helvetica] Po islamskom učenju čovjek je religiozno biće, jer nepostoji ni jedan covjek na svijetu a da u nesto nevjeruje. To se očituje ukupnim životom vjernika, a na poseban način u bogoštovnim činima (ibada). To čini i svjetovni život (muamalat),gdje svaki musliman mora imati dobre medjuljudske odnose sa svima ljudima.Stoga,sve sto je dobro i pozitivno Islam prihvaca,a sve sto je lose kategoricki odbacuje. U islamu je pet bogoštovnih dužnosti, pet stupova (arkan) islama:

 1. ispovijest vjere (kelime i sehadet) - Izgovaranje:("Nema drugog Boga, osim Allaha; a Muhamed je Božiji rob i Božiji poslanik");
 2. obredna molitva (salat ili namaz) - Kojom se vjernik približava Bogu,u toku dana pet je molitvi;
 3. ramazanski post (saum) - Ustezanje od jela, pića, pušenja, spolnih zadovoljstava i nepriličnog govora od zore do zalaska sunca, u toku ramazana koji traje trideset dana.
 4. obvezni vjerski prinos (zekat) - Imučni muslimani dužni su od viška svoje imovine udjeliti 2,5% za potrebe: siromašnih, učenika, bolesnika, starih i iznemoglih.
 5. hodočašće u Meku (hadž)-Jedanput u zivotu za onoga ko je ustanju;
Islamski kalendar ima 12 lunarnih mjeseci. Petak (jevmul-džuma) je molitveni dan, kad mujezin s minareta (danas preko razglasa) poziva vjernike u džamiju. Ondje imam predvodi zajedničko klanjanje i drži propovijed (hutba). Glavni muslimanski blagdani su: Ramazanski bajram (Id al-Fitr) i Kurban-bajram (Id al-Adha).
[/FONT] [FONT=arial,helvetica] Moral i pravo[/FONT]

[FONT=arial,helvetica]Premda Kuran sadrži osnovno načelo naravnog zakona (činiti dobro, a izbjegavati zlo) pa i postavku da ljudska djela vrijede po nakani i unutarnjem stavu, islam je tipično pravna religija. Obiteljske, društvene i bogoštovne odnose detaljno propisuje šerijatsko pravo. Šerijat znači put k Bogu, Božji zakon, a on ima četiri izvora (Kuran, suna, idžma i kijas). Šerijatsko pravo obuhvaća pet kategorija:[/FONT]

 1. [FONT=arial,helvetica]
  [*]ono što je Alah naredio
  [*]ono što je samo preporučio, ali nije propisao
  [*]ono što je ostavio neodređenim
  [*]ono što je otklonio, ali nije izričito zabranio
  [*]ono što je izričito zabranio.
  [/FONT]
[FONT=arial,helvetica]Pravo tumače uleme, a u praksi po njemu sude kadije. Od VII. do IX. stoljeća razvija se islamska pravna znanost (fikh) sa svoje četiri pravne škole (mezheb): malikitska (malikizam), hanefitska (hane-fizam), šafijitska (šafijizam) i hanbelitska (hanbelizam) škola.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica]U XIX. i XX. stoljeće šerijatsko pravo doživljava krizu u susretu sa zapadnjačkim laičkim društvom i građanskim pravom. U islamskim zemljama danas je šerijatsko pravo uglavnom zadržano na području porodičnog prava (većina zemalja), negdje je zamijenjeno građanskim pravom (Turska), a u nekim je zemljama na snazi u cijelosti (Saudijska Arabija).[/FONT]

[FONT=arial,helvetica]
mekka01.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial,helvetica] Islamska zajednica (Uma)[/FONT]

[FONT=arial,helvetica] Uma se okuplja oko jedinstvenoga dogmatskoga, bogoštovnoga i pravnog sustava. Jedinstvo i raznolikost dva su komplementarna obilježja te religijske zajednice. Jedinstvo proizlazi iz jednostavna i obuhvatna dogmatskog i bogoštovnog sustava, raznolikost iz različitih jezičnih, kulturnih i etničkih zajednica u koje se islam uklopio u prostoru i vremenu. Uma je nastala 622. u Medini kao religijska i politička zajednica, u kojoj se vjersko i društveno, bogoštovno i svjetovno duboko isprepleću. Muhamed je Božji poslanik (prorok), ali i državnik, vojskovođa i diplomat. Izvor političke vlasti nije javno mnijenje te dogovor i ugovor prema njemu, već Alah koji je za to ovlastio svog poslanika. To jedinstvo religijskoga i političkoga kroz povijest će obilježiti Umu i u susretu sa zapadnjačkim društvom, gdje se to dvoje razlikuje i razdvaja, nametnut će muslimanima ozbiljne probleme. U islamu nema klera u kršćanskom smislu, već se upućenu svjetovnjaku povjerava određena vjerska služba (mujezin, imam, hatib, muftija). Kako je u središtu islama šerijat i šerijatsko pravo, glavni su vjerski službenici pravnici teolozi (ulema). U islamskim zemljama (dar-ul-islam) muftija je u skladu sa šerijatskim pravom rješavao slučaj i donosio rješenje, a kadija ga provodio u praksi. Kalif je bio više svjetovni i politički zaštitnik islama, a ne vrhovni vjerski poglavar u užem smislu te riječi. Džamija je ne samo bogomolja (kultno mjesto) već i ustanova s popratnom vjerskom školom (mekteb, medresa) i knjižnicom (kutubhana).
Islamska zajednica na samom se svom početku (druga polovica VII. stoljeća) podijelila na sunite, haridžite i šijite. Premda je povod bio borba oko kalifata, ogranci su se s vremenom izdiferencirali pravno i dogmatski. Uz Kuran suniti prihvaćaju još tri izvora islama i šerijatskog prava (sunu, idžmu i kijas). Šijiti osporavaju treći izvor (idžma) i naglašavaju ulogu osobnog istraživanja (idžtihad). Zbog naglašavanja subjektivnog načela religioznog iskustva, šijiti su se dalje raščlanjivali na pojedine sekte (duodecimiti, septimiti, ismailiti, karmati, muteziliti). Novije su sekte šijitskog ishoda ahmadizam i babizam. Čuvajući zajednički dogmatski i bogoštovni okvir, sunizam se raščlanjuje na pravne škole i derviške redove. Suniti tvore većinu (90%) u islamu, šijiti manjinu (10%).
[/FONT] [FONT=arial,helvetica] Rasprostranjenost[/FONT]

[FONT=arial,helvetica] Za Muhamedova života (medinska država) islam se proširio čitavim Arabijskim poluotokom, bilo vojnim pobjedama, bilo taktičnim pridobivanjem beduinskih plemena. Za četvorice prvih kalifa (632-661) vojnim osvajanjem se proširio u Siriju, Palestinu, Irak, Perziju, Zakavkazje, Egipat i sjevernu Afriku (zlatno doba islama). Za omejidskih (661-750) i abasidskih (749-1258) kalifa osvojena je berberska Afrika i Španjolska, a na istoku dijelovi Indije i središnje Azije. Osmanlije su proširili islam u Maloj Aziji i po Balkanu. No islam se nije širio samo vojnim osvajanjem već i vjerovjesničkim posredstvom trgovaca i sufijskih bratstava (derviški redovi). Trgovačke karavane proširile su ga crnom Afrikom, a pomorski trgovci (VIII-XV. stoljeće) jugoistočnom Azijom (Malezija, Indonezija, južni Filipini).
Suvremeni islamski svijet obuhvaća pet kulturoloških zona: arapsku (arapske zemlje i narodi), tursku (Osmanlije, Azerbajdžanci, Turkmeni i dr.), iransko-indijsku (Iran, Afganistan, Pakistan, Bangladeš, muslimani u Indiji), malešku (Malezija i Indonezija) i crno-afričku (Eritreja, Nigerija, Sudan i dr.) zonu. Na tom raznoliku supstratu islam je stoljećima razvijao bogatu, raznoliku i u isto vrijeme jedinstvenu islamsku civilizaciju. U XIX. i XX. stoljeću u islamskom svijetu dolazi do istovremene težnje prema panislamizmu (političko, gospodarsko i duhovno jedinstvo islamskih zemalja i naroda) i prema nacionalizmu (stvaranje posebnih država na jezičnoj, kulturnoj i povijesnoj podlozi, s većim ili manjim stupnjem svjetovnosti).
Islamsko društvo u XX. stoljeću nije bilo imuno ni prema utjecaju socijalističke i komunističke ideologije. Osim toga, postoji težnja povratka izvorima islama i istovremeno nastojanje da se islam prilagodi modernom vremenu (reformizam). Broj muslimana danas (2004) je teško procijeniti zbog velika raspona u kojem se kreću objavljene brojke (od 800 milijuna do 1,3 milijarde), no, smatra se da je brojka od 1,1 milijarde najbliža realnosti.
izvor:znanje
[/FONT]
 

PYC

Član
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
11.506
Bajram Šerif Mubarek Olsun

Danas 16. novembra 2010. g . / 10. zu-l-hidždže 1431. Hidžretske godine, muslimani slave Kurban bajram.

Svim članovima Serbian foruma islamske vjeroispovjesti čestitam praznik.


----------------
Bajram_Serif_mubarek_olsun_2.jpg
 
Poslednja izmena:
LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.464
Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti:

Bajram šerif mubarek olsun!
 
Član
Učlanjen(a)
18.05.2010
Poruka
376
Neka vam je sretan ramazanski bajram!

sry, kurban-bajram
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
11.03.2011
Poruka
1
Ne poznajem dovoljno " Kuran " kao bibliju ali evo pročitao sam An-nisa i evo nekih stihova koji mi nisu jasni.

An-nisa 3. Ako se bojite da prema ženama sirotim nećete biti pravedni onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene sa po dve sa po tri i sa po četri.A ako strahujete da nećete biti pravedni onda samo sa jednom ili eto vam onih koje posedujete tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.

Kako to ,možete se ženiti sa tri četri a ako niste sigurni da li grešite onda sa jednom.Pa čekajte, kakav je to savet ili valja imati više žena ili ne valja.Ovde se verniku savetuje da može da ima više zakonskih žena ali ako oseti da je to greh onda samo jedna. Nelogično.

Nisi dobro razumeo. Najbolje je objasnio DR. Zakir Naik o tome zasto je dozvoljeno imati vise od jedne zene, ukratko u Beogradu po statistikama odnos muskog i zenskog pola je 1:2 u Banja Luci 1:7 sto znaci da u Beogradu ima duplo vise zena nego muskaraca u Banja luci cak 7X vise.. Kada se stavi u balans 1:1 ona jedna polovina zena ostaje sama , i sami znamo kako te zene zavrsavaju, i preostaje im nista drugo sem da budu ljubavnice nekom , roba koja stoji na ulici i ostalo.. tu Islam daje resenje da bi zena ostala casna, i bila majka i imala porodicu..

sad sto se tice ovog ajeta koji ti nije jasan i koji si lose protumacio, sustina je da je receno da je dozvoljeno imati vise od jedne zene , i nema tu nikakve sumnje da covek gresi kada u svetoj knjizi jasno stoji da je dozvoljeno. Ono sto i jasno pise biti pravedan ne znaci zgresiti, vec biti pravedan prema svim zenama , u nekom prevodu bi znacilo : ako si sposoban da imas vise od jedne zene(i da ces ih sve podjednako postovati) , onda slobodno , ako nisi nemoj da uzimas vise od jedne. Ima mnogo vrsta ljudi, neki nisu sposobni da sebe izdrzavaju , neki jedva porodicu , neki izdrzavaju i svoju i tudju porodicu , neki izdrzvaju celu familiju.. tako da je to prvo na sta covek treba voditi racuna ako ima nameru imati vise zena.

drugo biti pravedan prema svim zenama jednako. Sve su zene zeljne paznje , i ljubavi, ako covek misli da je pravedan i da ce svakoj zeni podjednako pruziti ljubavi i paznje onda moze uzeti vise od jedne zene.

15.Kada neka od žena vaših blud učini zatražite da to protiv njih četvorica od vas posvedoče držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im alah ne nađe izlaz neki.

Izvini ali za ovakvo delo mučenja ide se pravo u zatvor.Skoro sam gledao kamenovanje u Avganistanu zbog preljube i oni što su izvršili kamenovanje gore zlo su napravili pred bogom za ubistvo.
Zatvor je jedan od zakona koji ce covek coveku postavio, a vecina tih zakona nisu pravedni, objasnicu kasnije zasto.

Preljuba je teska stvar, pogotovo u braku, svest zapada je drugacija , i zbog toga tebi izgleda preljuba kao nesto sasvim normalno , ali ovo sto pise u Kur'anu zapravo ovaj ajet , je ono po naturi coveka. a to je ljubomora.

kada ti nesto nije jasno, a pokusavas da shvatis , stavi sebe u tu situaciju, i videces svoju reakciju.

npr. kada bi (izvini sto te uzimam za primer) uhvatio tvoju zenu(ako je imas) sa drugim covekom , zena sa kojom si zivot proveo, majka tvoje dece , kakva bi tvoja reakcija bila ? prvo sto bi pomislio u tom napadu nervoze, patnje, besa i ljubomore jeste da 'zadavis' tog coveka na licu mesta, a ne retko se desava da se to i dogodi.. a Zena.. kao prvo normalna zena ne moze da pogresi, mozda joj je bilo iskusenje da prevari muza, ali to je kao iskusenje probati alkohol, cigarete , drogu, zbog kojih znas da ces kasnije imati problema, znaci kod prevare nema slucajno da bi moglo da se kaze, desilo se slucajno moze da se oprosti vec je to namerno uradjeno.14. A onoga ko se bude protiv alaha i poslanika njegovog dizao i preko granica njegovih propisa prelazio on će u vatru baciti u kojoj će večno ostati i njega čeka sramna patnja.

Ovde se jasno govori o večnim mukama u paklu. Prijatelju ima li tvoj bog imalo ljubavi zar će za sva vremana da muči u najstrašnijim mukama milijone ljudi samo što su jedno krtko vreme grešili.Zašto ih ne ubije da ne postoje zašto ih muči u svu večnost u vatri i bolu ? Ima li tvoj bog imalo ljubavi.
Prvo i osnovno koje ne znas o Kur'anu jeste da Muslimani veruju u jednog Boga(Allaha) koji sve vidi i sve zna. Kao sto Hricani Veruju takodje u jednog Boga, misli se na istog Boga naravno, tako da je glupo to sto pominjes nas i vas Bog jer samim tim hulis Hriscanstvo jer onda ispada da imaju dva Bog-a jedan Hricanski drugi Muslimanski i samim tim dva Bog-a na nebesima sto je kontraverzno svim vecim Religijama.

Ono sto nam je Bog(Allah) dao jeste zdrav razum , razum da razlikujemo lose od dobrog, tako da svi koji cine zlo to rade svesno, desi da covek mahom ucini zlo, ali u vecini slucajeva covek cini zlo svestan pa cak i ponosan svojih greha.

ono sto verovatno znas iz Biblije, a tako i iz Kur'ana jeste da je ovaj zivot prolazan , i da je test coveka gde ce nastaviti vecan zivot,nije to bas kako si ti protumacio za jedan greh vecna patnja , vec je ceo zivot test. Allah(Bog) je samilostan i prasta grehe onima kojama se iskreno pokaju , i koji su gresili nesvestno.

sto se tvog pitanja tice , da li ima ljubavi kada osudi nekog na vecnu patnju , to shvati kao npr ovo

kada npr majka da poslednje pare da kupi hleb, a on zna da treba da kupi hleb, i SVESNO ode u kladionicu i prokocka te pare , kada dodje kuci i kaze da je prokockao pare, naravno dobija batine jer nije bio poslusan, i mozda uz pretnju da ako to uradi sledeci put da ce dobiti jos vece batine .


shvati taj ajet kao pricu iz svakodnevnog zivota i kao upozorenje, jer ako je zlo zabranjeno a ti ga svesno cinis svakako moras biti kaznjen. A zasto na taj nacin ? uvek mozes da biras da li ces vecno da uzivas ili ces vecno da patis , onaj koji odabere put vecnog uzivanja i mira je polozio test zivota , i zasluzno ide u vecni mir. Dok onaj koji odabere put vecne patnje , svestan i pre odlaska zna sta ga moze tamo cekati , i idalje ide pogresnim putem , zbog cega bi on bio postedjen kao neko ko je ceo zivot dobro cinio ? pogresno si i to protumacio..
18. Vernici se bore na alahovom putu a nevernici na šejtanovom.Zato se borite protiv šejtanovih štićenika jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.

Ovo je poziv u rat ( džihad ) protiv svih neistomišljenika,poziv na ubijanje,krvoproliće sa verom u boga.
Dzihad ili borba na Allahovom putu, ne znaci rat i krvoprolice , jer i sama rec Borba ne znaci nasilje vec se moze u raznim kontekstima upotrebiti. Mozda ja sada vrsim Dzihad na ovom forumu jer se borim za neke svoje stavove, ali se trudim da nikog ne uvredim jer postujem sve dobre ljude. Ima i nasilja ali sada cu ti objasniti neke stvari koje su ti nejasne.

Unapred se izvinjavam ako nekog uvredim, ne zelim da nikog vredjam ,Ali potudicu se da objasnim zbog cega bi Dzihad bio od velike koristi covecanstu , kao i Serijatski Zakon.
da kazem jos da neke od ovih stavova sam cuo od : Dr.Zakir Naik koga sam pomenuo gore

Mi na zapadu ne mozemo da zamislimo zivot bez neceg loseg, novine su svaki dan pune crne hronike , a u 90% slucajeva postoji jedan krivac tu, a to je Alkohol.

sad nebih da kazem da je Hriscanstvo pogresna religija ali ono zbog cega je patnja coveka prevelika jeste alkohol , dok je u Hriscanstvu obavezan uz neke obrede , dok je u Islamu strogo zabranjen.

neke od zla koje cine ljudi pod dejstom alkohola su : Nasilje, Nasilje u porodici, saobracajne nesrece gde nevini ginu zbog vozaca u alkoholisanom stanju, Incest kao nesto najruznije na svetu.


sto se ajeta tice ,da probam i njega da pojasnim :

18. Vernici se bore na alahovom putu a nevernici na šejtanovom.Zato se borite protiv šejtanovih štićenika jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.

primera radi svako ko meni ili bilo kome nudi alkohol jeste Djavo i neprijatelj. a svaki dan cujemo reci, ''Ajmo na pice'' iako to zvuci bezopasno i svakodnevno , i iako lici da nema tu ni najmanjen problema, ako udjemo u srz problema videcemo ovako : mlad covek kome nude(a Djavo nudi) alkohol i koji pristaje i kome se svidi da bude neuracuniv i pijan , opija se i alkohol kao nesto sto stvara zavisnost, u kasnijim danima postaje alkoholicar. da ne pricamo o bolestima i problema sa zdravljem koje nastaju od alkohola , sve zbog nekog ko vas je pozvao na pice. Dalje alkoholicari postaju nervozni i mentalno stanje im slabi , i zbog toga sve cesce cujemo najruznije vesti o nasilju u porodici , ubistivima, incestu i ostalom .

u Islamskom svetu alkohola nema, kada ga nebi bilo u nijednoj zemlji, sigran sam da bi se nasilje i broj saobracajnih nesreca znacajno smanjio.

dalje kada si pomenuo zatvor rekao sam da cu kasnije malo vise pisati o tome , evo sada da kazem , posto mislis da je zatvor idealna kazna za neka dela koja se pocine.

samo razmisli da li je realno da ubica neke osobe bude zatvoren na 10 15 20 godina zatvora , da li je porodica time zadovoljna ? cesto cujemo da porodica zeli smrtnu kaznu, i da zele cak sami da mu presude iako je to greh. a ta ista osoba uz prvi prekrsaj, dobro vladanje, kauciju , vezu moze izaci za par godina kao da nista nije ni bilo dok ce osoba kojoj je oduzeo zivot biti 2 metra ispod zemlje.. da li je to pravda i da li je to pravedno? Amerikanci imaju smrtne kazne na el.stolici sto su preuzeli iz Serijata, i sto je najrealnija kazna za nekog ko je svesno pocinio ubistvo.

Kradja takodje kod zakona koji su ljudi pisali ljudima cesto prolazi kaznom zatvora koja je blaza i koja se vrlo lako moze izbeci. OPET po naturi coveka svi znamo kako je to kada vam neko nesto ukrade , znaju ljudi (i ja sam medju njima) koji su nasli obijen auto i pokradene stvari iz njega kakav je osecaj.. u tom trenutku bi glavu sa ramena skinuli lopovu samo da su ga zatekli na delu.

Serijat ima blazu kaznu za kradju a to je secenje ruku koje su pocinile kradju . opet je to nesto najrealnije po ljudskoj naturi , jer ce ostecena osoba sigurno biti zadovoljna kada vidi da je lopov zavrsio tako sto su mu oduzete ruke.

drugo obelezavanje lopova samim tim je nesto sto svima pokazuje kakav je to covek, dok su kod nas lopovi ljudi koji su gospoda idu po autobusima, druze se sa nama ,a sutra nam mogu uzeti sve sto imamo

trece kazna za onoga koji je to pocinio da vise nikad ne ukrade nista, i kasnije se taj isti zapita da li je bilo vredno dati ruke za neku sitnicu koju cak kasnije ne moze da iskoristi

cetvrto pouka drugim ljudima , kada znaju sta ih ceka da li su spremni da rizikuju da ukradu nesto .. ne ne vecini su draze ruke od bilo kojih suvenira, dok kod nas lopovi opljackaju banku ili nekog imucnog coveka koji je ceo zivot radio da bi to stekao , sakriju plen, odsluze kaznu par godina , i nakon toga zive kao milioneri i kao da nista nije bilo .. da li je i to pravda ?

ovim sam hteo da kazem da je Serijatski zakon svakako superorniji od bilo kog zakona koju su ljudi pisali , a kao zakon koji se nalazi u svetoj knjizi, i koji je od Tvorca sveta i ljudi , on najbolje moze da sudi ljudima .

Dzihad kao rat ima smisla iako sam ja protiv ljudskih stradanja, ali ljudi gledaju direktan rat i ljudska stradanja , a kada bi opet usli u srz problema videli bi da je mnogo vise indirektnih stradanja koja trpe ljudi od svojih zla nego sto bi trpeli od Dzihada.


primera radi ako uzmemo stanje u Srbiji 90tih godina , ili da uzmemo za primer film Rane koji jeste film , ali je radjen po onome sto se stvarno dogadjalo.

kada jedan covek kriminalac vuce jos dva coveka u kriminal, kriminalci kao u poslovici zive lepo ali kratko, i sva trojica na kraju zavrsavaju tragicno. tu ajet ima smisla kada se kaze :

Vernici se bore na alahovom putu a nevernici na šejtanovom.Zato se borite protiv šejtanovih štićenika jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.

Kriminalac se bori da povuce jos vise ljudi u kriminal , i samim tim im je obezbedio ranu smrt, protiv toga se treba boriti , a to je Allahov(Bozji) put mira i blagostanja.

primera ima mnogo , kao onaj za alkohol i preporuke za iste , u Americi gde bande vladaju , gde se droga na svakom cosku nalazi, takodje se uzimaju mladi za preprodaju , gde nikad taj isti prodavac ili diler nece otici u penziju , vec ce tragicno zavrsiti. da li ce od velike doze preminuti, da li ce biti uhvacen , da li izvrsiti samoubistvo pod dejstvom opijata ..

tu Dzihad ima smisla kada je moto skloniti jednog coveka , ali spasiti pet.
 
Učlanjen(a)
22.12.2010
Poruka
1.500
Zdravo
Ja bi imao puno pitanja u vezi Alaha i Islama.
Prvo i osnovno pitanje je ko je Alah?
Da li je Alah onaj koji se spominje u 1:26
26 Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi,
El-bekara-krava
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
[2.1] Alif. Lam. Mim.
Posto se i u Kranu puno spominje zamenica MI,naprimer

El-Meida 44

5.44] Uistinu! Mi smo objavili Tewrat u kojem je uputa i svjetlost, sudili su njime vjerovjesnici koji su se predali (Allahu), onima koji su jevreji; i pobožni i učeni, onim šta su sačuvali od Knjige Allahove, a bili su nad njom svjedoci. Zato se ne plašite ljudi, a plašite se Mene. I ne prodajite ajete Moje za vrijednost malu. A ko ne sudi onim šta je Allah objavio - pa ti takvi su nevjernici.
Neki Muslimani tvrde da je zamenicom MI predstavljen sam Alah.Da li je to tacno?

Kako ti to objasnjavas?Ostala pitanja,kasnije....
Pozdrav i sve najbolje
 
Član
Učlanjen(a)
03.01.2011
Poruka
1.573
Ako dozvoliote da se ukljucim, mislim da covjek ima slobodan izbor garantiran od Boga da li ce da vjeruje ili ne vjeruje. Neke stvari jednostavno treba znati, one spadaju u kulturu.
Muslimani kazu: Allah je Bog. Ne postoji drugi Bog, Bog je samo Jedan i to Allah.
On, Allah, je Stvoritelj svega, vidljivog i nevidljivog, Gospodar svemu. On je Gospodar Vremena i dana Sudnjeg, Zakonodavac po Cijim se Zakonima sve dogadja. Allah je ljudima salo poslanike od Adema a.s.(Adam) do Muhammeda a.s., takodje i Isa a.s. (Isus).
Allah u Kur'anu istice Svoju Velicinu, i kaze: Mi.
Neke spekulacije o mnozini mogu da potjecu od ljudi koji ne poznaju etiku vidokog govora.

Biblija kaze i Jahve, ili Jehova.
Ta imenica vec lici na arapsku imenicu Allah, ili Bog, ako se prevede na nas jezik. Dakle Allah je Bog Jedini Svevisnji.

Pogledajmo sta Biblija kaze za Jehovu, Jahvu:

"Kada je Visnji bastinu dijelio sinvima covjecjim odredi im granice po broju sinova Bozjih, tada Jahvu (Jehovu) narod njenog zapade, Jakov bi njegova bnastina"

Po ovoj biblijskoj recenici Jave je Bozji sin! Ili je nesto prilicirio nejasno i zbrckano.

Zato kada kazes Allah, ti mozes biti sasvim siguran da vjerujes u jedinoga, Pravoga, Zivoga Boga.

Narvno, svako ima izbor kako ce nazivati i kako vjerovati, ali mislim da je ovo islamsko vjerovanje. I kazem, poznavanje ovoga spada u opcu kulturu.
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Zar anđeli nisu vrsni poznavaoci sveg stvorenog i svih delujućih sila...ako jesu a jesu onda su mogli javiti nekome samo je problem što ima raznih anđela.
Zanimljivo da je sve lepo rečeno jedino je Spasitelj izostavljen da se nemože spasiti ali semtoga i Bog načini lažo jer obećanje iz Iasije 53 i 9 je porušeno kao i sva 4 evanđelja za koje se kaže da se veruju a ipak negira tekst iz istih.
Nije ni tu kraj jer se priznaju svi proroci redom iz pisma ali se njihovi zapisi negiraju i to je veoma perfidno.

Od početka je Bog ukazivao na žrtveni sistem i obećao spasenje preko savršene žrtve i ispunio obećanje a kad se to uruši onda više nema na šta da se poziva vernik i da kaže okupimo se oko knjige jer je u to vreme bila samo jedna knjiga a kuran još nije bio napisan.
Kako da se okupimo oko Pisma ako demantujemo njegov sadržaj?

Nije Ismailo prinet već Isak i u Isaku će se nazvati seme pravde a Ismailo će biti ratnik što i jeste.
Bog je Avramu obećao da će preko SARE dobiti sina i dobio ga je i kroz to koleno stiže i hramska služba Bogu a ne kroz Ismailovo oni nisu imali hram ni kovčeg ni žrtve niti Otkupitelja kako to anđeo izostavi da kaže?
Zaboravan neki anđeo ili ....
Može čovek dobiti sto dobrih stvari a dve glavne da budu izostavljene i svih 100 je uzalud..

pozdrav.
 
Član
Učlanjen(a)
03.01.2011
Poruka
1.573
Dobar dan Baumasteru!
Ja se slazem s tobom, ali mislim da takodje spada u nedostatak kulture da se negira sve sto stoji u Pismu! Ili muslimani imaju neke druge izgovore jer jedan od temelja islamskog vjerovanja jeste vjerovanje u Bozje knjige.
Zasto musliman ne bi vjerovao u zrtvu na jednak nacin kao i Isus? Ako ne bi na taj nacin, tada bi se mogao smatrati nevjernikom.
Ali smatrati Isusa Bogom je najvece nevjerstvo, bez obzira na sve izgovore.
Ne znam s koliko sigurnosti neko ce reci da Muhammed a.s. nije Davidov potomak. Da li neko posjeduje dokaze da nije?
S druge strane, mnoge price iz Pisma "pate" od djecjih bolesti: preuvelicavanja, neistina, netacnosti, itd sto svakako ne bi smejlo da umanji ukupnu duhovnu poruku (koje se ipak pridrzava samo manjina, iz razumljivih razloga).
Na primjer: koliko je bilo godina Isaku kada ga je Avraham protjerao zajedno s majkom u pustinju?
 
Natrag
Top