Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

IME BOŽJEGA SINA???

  • Začetnik teme piramida4
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

SVAKA OSOBA IMA SVOJE OSOBNO IME
==================================================
1.

Ime Boga Oca je JHVH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

IZLAZAK 3,15
Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kaži Izraelcima ovako:
JAHVE,
Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.` TO MI JE IME DOVIJEKA,
TAKO ĆE ME ZVATI OD KOLJENA DO KOLJENA..

=============================================

2.

Ime Božjeg Sina je Yehošua
Božjem Sinu je Bog Otac JHVH dao Ime Yehošua
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEJ 1,21
Rodit će sina, a ti ćeš mu NADJENUTI IME ISUS
jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
MATEJ 1,25
I ne upozna je dok ne rodi sina. I NADJENU MU IME ISUS.
......................................................................

Yehošua = OD JHVH dolazi spasenje
OD Koga?
OD Yehošue?
NEEEEEEEEEEEEEEE!
OD Boga Oca Jedinoga JHVH

==============================================

3.

Sveti Duh NEMA Ime jer NIJE OSOBA
nego OSOBNOST Boga Oca JHVH
 
Top