Šta je novo?

Hula na Duha Svetog

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
SLAGATI DUHU SVETOME JE U STVARI LAGANJE BOGU JER JE DUH SVETI BOG:

"A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da SLAZES DUHU SVETOME i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao NEGO BOGU" ( Dela 5. 3 - 4 )
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Gdje je stih -
SD je Bog! - ?

Gdje je stih -
SD kaže - Ja sam Bog! - ?
_________________________

NEMA!
-------------
Maca papala!

SD je "sastavni dio" Boga Jahve.
Kao što je i tvoj čovječji duh sastavni dio tebe.
Tvoj čovječji duh nije neka posebna osoba,
nego tvoja čovječja osobnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISUS VASKRSLI BOG:

"И послије осам дана опет бијаху ученици његови унутра, и Тома с њима. Дође Исус кад бијаху врата затворена, и стаде међу њима и рече: мир вам.
Потом рече Томи: пружи прст свој амо и виђи руке моје; и пружи руку своју и метни у ребра моја, и не буди невјеран него вјеран.
И одговори Тома и рече му: GOSPOD MOJ I BOG MOJ.
Исус му рече: пошто ме видје вјеровао си; благо онима који не видјеше и вјероваше" ( Jovan 20. 26 - 29 )
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Gdje je stih -
Isus je Bog! - ?

Gdje je stih -
Isus kaže - Ja sam Bog! - ?
_________________________

NEMA!
-------------
Maca papala!

--------------------------------------------
Toma se obraća jedinome Bogu Ocu Jahvi.

-----------------------------------------------------
Objasni mi ovaj stih - riječ po riječ, molim te!

Gospodin Isus govori:
..................................

OTKRIVENJE 3,12

"Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga
i odande on više neće izići
i napisat ću na njemu ime Boga svoga
i ime grada Boga svoga
,
novog Jeruzalema koji
siđe s neba od Boga mojega,
i ime moje novo.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ČIJI je Hram?
KOJI je TO Bog - čiji je hram?

Isus ima svoga Boga!?!?!?
Koji je TO Bog Isusov?

KOJE je TO Ime Boga Isusova?

Ako postoji samo 1 Bog,
a Taj je po tebi - ISUS -
TKO JE OVAJ DRUGI ISUSOV BOG?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////7

ISUS SPASITELJ I BOG KOJI CE USKORO DOCI U SLAVI:

"Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude,
Učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu,
Čekajući blaženu nadu i JAVLJANJE SLAVE VELIKOGA BOGA I SPASA NASEGA ISUSA HRISTA,
KOJI JE dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delim" ( Titu poslanica 2. 11 - 14 )
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Dvojica su - jedan je Bog Jahve - drugi je Isus.

1. TIMOTEJU 1,1
Pavao, apostol Krista Isusa
po nalogu Boga, Spasitelja našega,
i
Krista Isusa
, nade naše,

---------------------------------

Možeš li ti objasniti ove stihove?
TKO je Tko?

--------------------------------------

JUDINA 1,25

jedinomu Bogu, Spasitelju našemu,
po
Isusu Kristu, Gospodinu našemu
:
slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.


--------------------------------------------

Da li ti zbilja ne vidiš,
ili
je ŠTAB za DI toliko potčinio tvoje razmišljanje?
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Samo slep covek ne vidi vec jasno prilozene dokaze... ili onaj ko to ne zeli.


NEMA!
-------------
Maca papala!

SD je "sastavni dio" Boga Jahve.
Kao što je i tvoj čovječji duh sastavni dio tebe.
Tvoj čovječji duh nije neka posebna osoba,
nego tvoja čovječja osobnost.

Hajde da vodimo sta kaze rec Bozja o licnosti Svetog Duha, da li je on samo bezlicna sila, ili pak licnost sa svim atributima nezavisne, samosvesne, razumne licnosti.

OBECANJE SVETOG DUHA KAO DRUGOG UTESITELJA:

"Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:

Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 16 - 17 ).

SVETI DUH UCI LJUDE ISTINI I NAPOMINJE ISUSOVE RECI:

"A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 25 - 26 ).

DOLAZI OD BOGA I SVEDOCI ZA HRISTA:

"A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene" ( jevandjelje po Jovanu 15. 26 ).

UKORAVA SVET ZBOG GREHA, UPUCUJE NA ISTINU, GOVORI STO CUJE I JAVLJA LJUDIMA, PROSLAVLJA HRISTA:

"Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
Za greh, dakle, što ne veruju mene;
A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.

On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam" ( Jevandjelje po Jovanu 16. 7 - 15 ).

DUH RAZGOVARA SA LJUDIMA - IMA MOC GOVORA I NJEGOVA REC JE REC GOSPODA BOGA JER ON JE BOG:

"I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.

I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj; Jer videše oči moje spasenje Tvoje" ( Jevandjelje po Luki 2. 25 - 30 ).
"I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.
A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.

A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?
A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim"
( Dela apostolska 8. 27 - 31 ).

POSLANI OD DUHA SVETOGA:

`A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar.
( dela Apostolska 13. 2 - 4 ).

DUH IMA VLAST DA ZABRANJUJE I DOPUSTA OBJAVLJIVANJE JEVANDJELJA MEDJU LJUDIMA:

"A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.
A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade" ( dela Apostolska 16. 6 - 7 ).

LJUBAV SVETOG DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:

"Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu" ( Rimljanima poslanica 15. 30 ).

DUH SVETI SE POSREDUJE ZA COVEKA I U SVOJIM MISLIMA SE MOLI ZA LJUDE:

"A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete" ( Rimljanima poslanica 8. 26 - 27 ).

DUH SVETI RAZDELJUJE DUHOVNE DAROVE PO SVOJOJ VLASTI KAKO HOCE:

"A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.

A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće" ( 1 poslanica Korincanima 12. 7 - 11 ).

NE ZALOSTITE DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:

"I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja" ( Efescima poslanica 4. 30 ).

SLAGATI DUHU SVETOME ZNACI SLAGATI BOGU JER JE DUH SVETI JEDNA OD BOZANSKIH LICNOSTI:

"A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu" ( dela Apostolska 5. 3 - 4 ).

DUH SVETI POSTAVLJA STARESINE:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom" ( dela Apostolska 20. 28 ).

DUH SVETI NEZAVISNA LICNOST U ODNOSU NA BOGA, KO POHULI NA BOGA OPROSTICE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NECE MU SE OPROSTITI:

"Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu"
( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29 ).
 
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
Matej 12:32
32 I ako ko reče reč na Sina čovečijeg, oprostiće mu se; a koji reče reč na Duha Svetog, neće mu se oprostiti ni na ovom svetu ni na onom.
Dal to zeli neko da kaze da je Sveti Duh na visem polozaju od Isusa Hrista?
Kolko se odavde vidi ,moze da se pohuli na Isusa Hrista,oprostice mu se,ali na Sv.duha nema oprosta?
Zasto?
Pa zato sto je sveti duh nesto kao i duh zakona,a to je zakon ljubavi.
Ko huli na lubav ,on je zla osoba i za takve osobe nema nikakvog oprosta!!!
matej je jasan. nema proizvoljnih mišljenja.matej 12 jasno uči o huli. govor na izrađaj delovanja Duha u sili darova je hula. sve ostalo se moće oprostiti ,to ne. zato sam jednom rekao da bi svi na početku Biblije svojje trebali da ispišu mateja 12 .o huli na Duha. ako to urade,za badava žive i pričaju da veruju.
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Samo slep covek ne vidi vec jasno prilozene dokaze... ili onaj ko to ne zeli.
Hajde da vodimo sta kaze rec Bozja o licnosti Svetog Duha, da li je on samo bezlicna sila, ili pak licnost sa svim atributima nezavisne, samosvesne, razumne licnosti.
OBECANJE SVETOG DUHA KAO DRUGOG UTESITELJA:
"Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:

Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 16 - 17 ).
SVETI DUH UCI LJUDE ISTINI I NAPOMINJE ISUSOVE RECI:

"A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 25 - 26 ).

DOLAZI OD BOGA I SVEDOCI ZA HRISTA:

"A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene" ( jevandjelje po Jovanu 15. 26 ).

UKORAVA SVET ZBOG GREHA, UPUCUJE NA ISTINU, GOVORI STO CUJE I JAVLJA LJUDIMA, PROSLAVLJA HRISTA:

"Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
Za greh, dakle, što ne veruju mene;
A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.

On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam" ( Jevandjelje po Jovanu 16. 7 - 15 ).

DUH RAZGOVARA SA LJUDIMA - IMA MOC GOVORA I NJEGOVA REC JE REC GOSPODA BOGA JER ON JE BOG:

"I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.

I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj; Jer videše oči moje spasenje Tvoje" ( Jevandjelje po Luki 2. 25 - 30 ).
"I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.
A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.

A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?
A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim"
( Dela apostolska 8. 27 - 31 ).

POSLANI OD DUHA SVETOGA:

`A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar.
( dela Apostolska 13. 2 - 4 ).

DUH IMA VLAST DA ZABRANJUJE I DOPUSTA OBJAVLJIVANJE JEVANDJELJA MEDJU LJUDIMA:

"A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.
A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade" ( dela Apostolska 16. 6 - 7 ).

LJUBAV SVETOG DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:

"Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu" ( Rimljanima poslanica 15. 30 ).

DUH SVETI SE POSREDUJE ZA COVEKA I U SVOJIM MISLIMA SE MOLI ZA LJUDE:

"A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete" ( Rimljanima poslanica 8. 26 - 27 ).

DUH SVETI RAZDELJUJE DUHOVNE DAROVE PO SVOJOJ VLASTI KAKO HOCE:

"A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.

A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće" ( 1 poslanica Korincanima 12. 7 - 11 ).

NE ZALOSTITE DUHA - ON POSEDUJE OSECANJA I EMOCIJE:

"I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja" ( Efescima poslanica 4. 30 ).

SLAGATI DUHU SVETOME ZNACI SLAGATI BOGU JER JE DUH SVETI JEDNA OD BOZANSKIH LICNOSTI:

"A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu" ( dela Apostolska 5. 3 - 4 ).

DUH SVETI POSTAVLJA STARESINE:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom" ( dela Apostolska 20. 28 ).

DUH SVETI NEZAVISNA LICNOST U ODNOSU NA BOGA, KO POHULI NA BOGA OPROSTICE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NECE MU SE OPROSTITI:

"Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu"
( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29 ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zašto mi nisi ništa odgovorio po mom postu br. 42?
Ne znaš odgovoriti na niti jedno pitanje?
Ma ne brini se - već sam navikao na to.
---------------------------------------------------------------

Sa tobom je uzaludno komunicirati.
---------------------------------------
Evo ti malo kontre na tvoje gotove dogma izjave.

SD je sila Božja:

LUKA 1,35
Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.

Kako Osoba može biti sila?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD je Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i sile, Duh znanja i straha Gospodnjega (dubokog strahopoštovanja, a ne patološkog straha

Izaija 11,2 Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.

Kako gornji duhovi mogu biti osoba?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD je dar.

Djela apostolska 2,38 Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.

Kako Osoba može biti dar?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD se izljeva

Djela apostolska 2,17 "U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.

Kako se Osoba može izlijevati?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD mora se "podgrijavat" (potiče ili raspiruje poput vatre), kako bi bio učinkovit.

2. Timoteju 1,6 Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.

Kako možeš podgrijavati Osobu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sveti Duh može se ugasit

1. Solunjanima 5,19 Duha ne trnite,

Kako možeš ugasiti Osobu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Luka 2,25
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu.

Kako Osoba (SD) može biti NA drugoj osobi?

----------------------------------------------------------------------------

Probaj sam sebi odgovoriti!
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zašto mi nisi ništa odgovorio po mom postu br. 42?
Ne znaš odgovoriti na niti jedno pitanje?
Ma ne brini se - već sam navikao na to.
---------------------------------------------------------------

Sa tobom je uzaludno komunicirati.

Prijatelju, ova tvoja izjava je licemerna, jer upravo ti sve vreme zanemarujes sve date odgovore i biblijske tekstove, a sa druge strane trazis od mene da komentarisem tvoje.
Sam zakljuci da li je to licemerno.

Ti kazes da je Duh Sveti bezlicna sila.

U redu.
Evo mog pitanja na gore postavljene tekstove koje sam postavio o Duhu Svetome na donjem linku prethodnog odgovora broj 43.

http://serbianforum.org/threads/hula-na-duha-svetog.190748/page-5#post-1387860

Kako bezlicna sila moze da ima atribiute kao sto su:

1. CULO GOVORA - da govori i svedoci rec Bozju
2. CULO SLUHA - da govori ono sto cuje i da javlja ljudima
3. MOC MISLI I RAZMISLJANJA - da ima samosvesnost
4. EMOCIJE I OSECANJA - da pokaze ljubav, da se ozalosti, razgnevi i da posreduje svojim molitvama pred Ocem
5. VLAST UPRAVLJANJA I VODSTVA CRKVE - da upravlja propovedanjem jevandjelja i postavlja staresina u crkvi
6. DA JE NJEGOVA ULOGA VECA OD BOZJE - jer je hula na Boga oprostiv a hula na njega ( Duha Svetoga ) neoprostiv greh

Molim odgovor.

Sto se tice tvojih pitanja, odgovor je jednostavan.
Duh Sveti je licnost, ali on je i sila koja deluje na coveka, kao sto je i Bog licnost ali je ujedno i sila.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
Molim odgovor.

Sto se tice tvojih pitanja, odgovor je jednostavan.
Duh Sveti je licnost, ali on je i sila koja deluje na coveka, kao sto je i Bog licnost ali je ujedno i sila.

Dakle sveti duh ipak jeste sila od Boga JAHVE!
A sad da vidimo kakav Biblijski dokaz imaš da su ti tvoji Adventistički ELOHIMI mnostva "ličnost"?

Ili ti kako Adventisti imaju običaj kasti "pijan si od piva ili drogiran opijatima".
Kolega! šta Adventistima znači "ličnost" i koliko ličnosti imaš u jednog ELOHIMA mnoštva, da ti ja pokažem kako radi taj Sotinin štab za dezinformacije.

Da mi dostaviš ovde jedan pasus iz te tvoje Adventističke biblije gde piše Bog Sveti Duh ili bar Sveti Duh sa velikim slovima kako ti ovde promotiraš, imaš ga? Ja kažem da ga nemaš nit ćeš kao civilizovan čovek da mi komentarišeš post sa tvojim odgovorima na ono što sam te pito.
 
Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Prijatelju, ova tvoja izjava je licemerna, jer upravo ti sve vreme zanemarujes sve date odgovore i biblijske tekstove, a sa druge strane trazis od mene da komentarisem tvoje.
Sam zakljuci da li je to licemerno.

Ti kazes da je Duh Sveti bezlicna sila.

U redu.
Evo mog pitanja na gore postavljene tekstove koje sam postavio o Duhu Svetome.

Kako bezlicna sila moze da ima atribiute kao sto su:

1. CULO GOVORA - da govori i svedoci rec Bozju
2. CULO SLUHA - da govori ono sto cuje i da javlja ljudima
3. MOC MISLI I RAZMISLJANJA - da ima samosvesnost
4. EMOCIJE I OSECANJA - da pokaze ljubav, da se ozalosti, razgnevi i da posreduje svojim molitvama pred Ocem
5. VLAST UPRAVLJANJA I VODSTVA CRKVE - da upravlja propovedanjem jevandjelja i postavlja staresina u crkvi
6. DA JE NJEGOVA ULOGA VECA OD BOZJE - jer je hula na Boga oprostiv a hula na njega ( Duha Svetoga ) neoprostiv greh

Molim odgovor.

Sto se tice tvojih pitanja, odgovor je jednostavan.
Duh Sveti je licnost, ali on je i sila koja deluje na coveka, kao sto je i Bog licnost ali je ujedno i sila.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ti meni kažeš -
"
Ti kazes da je Duh Sveti bezlicna sila.
"
-------------------------------------------
Da li možeš ovdje dati taj moj post,
tako da se svi uvjere -
TKO govori Istinu - a TKO NEistinu!'

------------------------------------------

SD je Osobnost Boga Jahve.
NIJE Osoba - JER - nema svoje Osobno IME!

-----------------------------------------------------

KOJE JE IME SD?

----------------------

Sve to gore što si nabrojao - od 1 - 5,
su Osobnosti Boga Oca Jahve.

----------------------------------------
Hula na SD je DIREKTNA hula na Osobnost Boga Jahve.

---------------------------------------------------------------
Kažeš da je SD IZNAD Boga Jahve?!?!?

Objasni mi:

Zašto onda SD ne sjedi na Božjem Prijestolju,
baš kao ni Isus?

Zašto onda SD nije ništa stvorio,
baš kao ni Isus?

Imaš li racionalnoga odgovora?
--------------------------------------

U prošlom postu sam ti dao neke postavke
koje jasno kažu da SD NIJE Osoba.

Što po tome imaš za reči?

------------------------------
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Nisi odgovorio na moja pitanja.
Kada to ucinis mozemo nastaviti.

Evo mog pitanja na gore postavljene tekstove koje sam postavio o Duhu Svetome.

Kako bezlicna sila moze da bude nezavisna od Boga a opet da ima atribiute kao sto su:

1. CULO GOVORA - da govori i svedoci rec Bozju
2. CULO SLUHA - da govori ono sto cuje i da javlja ljudima
3. MOC MISLI I RAZMISLJANJA - da ima samosvesnost
4. EMOCIJE I OSECANJA - da pokaze ljubav, da se ozalosti, razgnevi i da posreduje svojim molitvama pred Ocem
5. VLAST UPRAVLJANJA I VODSTVA CRKVE - da upravlja propovedanjem jevandjelja i postavlja staresina u crkvi
6. DA JE NJEGOVA ULOGA VECA OD BOZJE - jer je hula na Boga oprostiv a hula na njega ( Duha Svetoga ) neoprostiv greh

Ti kazes da je Duh Sveti osobenost samog Boga - sto znaci da je Duh Sveti sam Bog Otac.
Ovo se ne uklapa u biblijsku sliku o Duhu Svetome, jer po bibliji Duh Sveti je nezavisna licnost i u odnosu na Oca i Sina.
 
Poslednja izmena:
Top