Šta je novo?

Hristovo hiljadugodišnje carstvo ili milenijum

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
Pozdrav dragi moj Miko

Miko pa zar Adventisti u početku nisu svetkovali nedelju, jeli svinsko meso i sipali sirće na salatu? Miko dali su jedni Adventisti verovali u trojstvo dok opet neki drugi Adventisti nisu? Miko dali i sada se u Adventizmu pitate dali se spašavate samo verom ili i verom i delima?
Miko zašto vidiš trunku u tuđem oku a ne vidiš brvno u Adventizmu?

Imaj mir sa svim ljudima.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
Mani se Smesko corava posla, odgovori nam na pitanje: Kako se na grckom pise ime YHWH?
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Molim, tema je o milenijumu pa bi bilo lepo malo o temi.
Ima li koga raspoloženog da vidimo gde će biti carstvo jer stadosmo na pola puta....?
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Molim, tema je o milenijumu pa bi bilo lepo malo o temi.
Ima li koga raspoloženog da vidimo gde će biti carstvo jer stadosmo na pola puta....?


Kao odgovor, navescu biblijski koncept milenijuma, u kome se jasno vidi da ce za vreme milenijuma nakon Hristovog drugog dolaska, verni koji se nalaze u svojim grobovima biti vaskrsnuti, i zajedno sa zivim vernima biti uzeti na nebo, a da ce zemlja za vreme hiljadugodisnjice biti nenastanjena, i da ce se na nebu odrzavati sud, a tek nakon milenijuma Bog stvoriti novu zemlju kao dom spasenih.


HRISTOV VIDLJIVI DOLAZAK, VASKRSENJE MRTVIH PRAVEDNIKA, I ODLAZAK NA NEBO:

`Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim.
Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima. ( 1 poslanica solunjanima 4. 13 - 18 ).


ZEMLJA OPUSTOSENA ZA 1000 GODINA ( tipologija ):

`Gospod će isprazniti zemlju i opusteti je, prevrnuće je i rasejaće stanovnike njene.
I biće sveštenik kao narod, gospodar kao sluga, gospođa kao sluškinja, prodavac kao kupac, koji daje u zajam kao koji uzima u zajam, koji uzima dobit kao koji daje.
Sasvim će se isprazniti zemlja, i sasvim će se opleniti. Jer Gospod reče ovu reč.
Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će vasiljena i opasti; iznemoći će glavari naroda zemaljskog.
Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni.
Zato će prokletstvo proždreti zemlju, i zatrće se stanovnici njeni; zato će izgoreti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati. ( knjiga proroka Isaije 24. 1 - 6 ).

`Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati.
Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovek, i premestiće se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njeno, te će pasti i neće više ustati.
I u to će vreme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku i na zemlji sve careve zemaljske.
I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i posle mnogo vremena biće pohođeni. ( knjiga proroka Isaije 24. 19 - 22 ).

`Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svetlosti njegove nema.
Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se.
Pogledah, a gle, nema čoveka, i sve ptice nebeske odletele.
Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestokog gneva Njegovog.
Jer ovako govori Gospod: Sva će zemlja opusteti; ali neću sasvim zatrti.
Zato će tužiti zemlja, i nebo će gore potamneti, jer rekoh, namislih, i neću se raskajati, niti ću udariti natrag. ( knjiga proroka jeremije 4. 23 - 28 ).

`Ti dakle prorokuj im sve ove reči i reci im: Gospod će s visine riknuti, i iz stana svetinje svoje pustiće glas svoj, silno će riknuti iz stana svog, kao oni što gaze grožđe podignuće viku na sve stanovnike zemaljske.
Proći će graja do kraja zemlje, jer raspru ima Gospod s narodima, sudi se sa svakim telom, bezbožnike će dati pod mač, govori Gospod.
Ovako veli Gospod nad vojskama: Evo, nevolja će poći od naroda do naroda, i velik će se vihor podignuti od krajeva zemaljskih.
I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda, neće biti oplakani, niti će se pokupiti i pogrepsti, biće gnoj po zemlji.
Ridajte, pastiri, i vičite i valjajte se po prahu, glavari stadu, jer se navršiše vaši dani da budete poklani, i da se razaspete, i pašćete kao skupocen sud.
I neće biti utočišta pastirima, ni izbavljenja glavarima od stada.
Vikaće pastiri i ridaće glavari od stada, jer će potrti Gospod pašu njihovu.
I razvaliće se mirni torovi od žestokog gneva Gospodnjeg.
Kao lavić ostavio je šator svoj, jer će zemlja njihova opusteti od žestine nasilnikove i od ljutog gneva njegovog. ( knjiga proroka Jeremije 25. 30 - 38 ).


PARALELNI TEKSTOVI;

`Tada će se ponositost ljudska ugnuti i visina se ljudska poniziti, i Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.
I idola će nestati sasvim.
I ljudi će ići u pećine kamene i u rupe zemaljske od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog, kad ustane da potre zemlju.
Tada će baciti čovek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne, koje načini sebi da im se klanja, krticama i slepim miševima,
Ulazeći u raseline kamene i u pećine kamene od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog, kad ustane da potre zemlju. ( knjiga proroka Isaije 2. 17 - 31 ).

`I videh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja vrlo, i sunce posta crno kao vreća od kostreti, i mesec posta kao krv;
I zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vetar zaljulja.
I nebo se izmače kao knjiga kad se savije, i svaka gora i ostrvo s mesta svojih pokrenuše se.
I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, sakriše se po pećinama i po kamenjacima gorskim;
I govoriše gorama i kamenju: Padnite na nas, i sakrijte nas od lica Onog što sedi na prestolu, i od gneva Jagnjetovog.
Jer dođe veliki dan gneva Njegovog, i ko može ostati? ( otkrivenje Jovanovo 6. 12 - 17 ).


HRISTOV DOLAZAK, VEZIVANJE SOTONE NA 1000 GODINA, PRVO VASKRSENJE PRAVEDNIH, ODLAZAK NA NEBO, I SUD NA NEBU ZA 1000 GODINA, POSLE 1000 GODINA PUSTANJE SOTONE, DRUGO VASKRSENJE ZEZBOZNIH, ARMAGEDONSKA BITKA, I NJIHOVO UNISTENJE:

`I videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.
I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,
I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena.
I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, i ne primiše žig na čelima svojim i ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.
A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje.
Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina.
I kad se svrši hiljadu godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,
I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski.
I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.
I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vek veka.
I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe.
I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.
I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim.
( otkrivenje Jovanovo 20. 1 - 13 ).


POSLE 1000 GODINA STVARANJE NOVE ZEMLJE:

`I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svom.
I čuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.
I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.
I reče Onaj što seđaše na prestolu: Evo sve novo tvorim. I reče mi: Napiši, jer su ove reči istinite i verne.
I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava.
Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.

Po logici da ce Bog novu zemlju stvoriti tek nakon isteka milenijuma ili hiljadugodisnjice, moze se zakljuciti da ce svi verni za vreme hiljadugodisnjice biti na nebu, jer je nemoguce da ce spaseni u ovom periodu ostati na staroj grehom unistenoj zemlji.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U bibliji u Otkrivenju Jovanovom, u kontekstu poslednjih desavanja, pominju se dve razlicite grupe vernih Bozjih slugu, sa razlicitim svojstvenim obelezjima, to su veliko mnostvo, i 144 000 izabranih.

Ove dve grupe, u kontekstu biblije zive u razlicitim epohama ljudske istorije, veliko mnostvo pretstavlja grupu vernih koja je zivela na zemlji tokom cele istorije covecanstva, od stvaranja do poslednjih trenutaka ljudske istorije, to je grupa koja se u casu Hristovog dolaska nalazi u grobovima i koja ce vaskrsnuti na znak poslednje trube.

Za razliku od ove, grupa od 144 000 izabranih su verni koji ce ostati zivi do kraja ovozemaljske istorije, odnosno koji ce zivi docekati Hrista kada se pojavi na oblacioma nebeskim, i prilikom vaskrsenja zajedno sa velikim mnostvom biti uzeti na nebo.

Sledeci tekstovi govore upravo o tome, da ce ove obadve grupe biti uzete na nebo, i naci se na staklenom moru pred Bozjim prestolom.


PRESTO BOZJI NA NEBU:

Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko.
I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd.
I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam duhova Božijih.
I pred prestolom beše stakleno more, kao kristal; i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spred i sastrag. ( Otkrivenje Jovanovo 4. 1 - 6 ).

`I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božijih poslanih po svemu svetu.
I dođe i uze knjigu iz desnice Onog što seđaše na prestolu.
I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih.
I pevahu pesmu novu govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njene; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakog kolena i jezika i naroda i plemena,
I učinio si nas Bogu našem careve i sveštenike, i carovaćemo na zemlji.
I videh, i čuh glas anđela mnogih oko prestola i životinja i starešina, i beše broj njihov hiljada hiljada.
( Otkrivenje Jovanovo 5. 6 - 11 ).


VELIKO MNOSTVO NA NEBU:

`Po tom videh, i gle, narod mnogi, kog ne može niko izbrojati, od svakog jezika i kolena i naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred Jagnjetom, obučen u haljine bele, i palme u rukama njihovim.
I povikaše glasom velikim govoreći: Spasenje Bogu našem, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu.
I svi anđeli stajahu oko prestola i starešine i četiri životinje, i padoše na lice pred prestolom, i pokloniše se Bogu.
Govoreći: Amin; blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našem va vek veka. Amin.
I odgovori jedan od starešina govoreći mi: Ovi obučeni u bele haljine ko su, i otkuda dođoše?
I rekoh mu: Gospodaru! Ti znaš. I reče mi: Ovo su koji dođoše od nevolje velike, i opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u krvi Jagnjetovoj.
Zato su pred prestolom Božijim, i služe Mu dan i noć u crkvi Njegovoj; i Onaj što sedi na prestolu useliće se u njih.
Više neće ogladneti, i neće na njih pasti sunce, niti ikakva vrućina.
Jer Jagnje, koje je nasred prestola, pašće ih, i uputiće ih na izvore žive vode; i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. ( Otkrivenje Jovanovo 7. 9 - 17 ).

`I posle ovog čuh glas veliki naroda mnogog na nebu gde govori: Aliluja! Spasenje i slava i čast i sila Gospodu našem;
Jer su istiniti i pravi sudovi Njegovi, što je osudio kurvu veliku, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojim, i pokajao krv slugu svojih od ruke njene.
I drugom rekoše: Aliluja! I dim njen izlažaše va vek veka.
I padoše dvadeset i četiri starešine, i četiri životinje, i pokloniše se Bogu koji seđaše na prestolu, govoreći: Amin, aliluja!
I glas iziđe od prestola koji govori: Hvalite Boga našeg sve sluge Njegove, i koji Ga se bojite, i mali i veliki.
I čuh kao glas naroda mnogog, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore: Aliluja! Jer caruje Gospod Bog Svedržitelj.
Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova pripravila se;
I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu: jer je svila pravda svetih.
I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi: Ove su reči istinite Božije.
( Otkrivenje Jovanovo 19. 1 - 6 ).


144 000 IZABRANIH NA NEBU:

I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori sionskoj, i s Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu ime Oca Njegovog napisano na čelima svojim.
I čuh glas s neba kao glas voda mnogih, i kao glas groma velikog; i čuh glas gudača koji guđahu u gusle svoje.
I pevahu kao novu pesmu pred prestolom i pred četiri životinje i pred starešinama: i niko ne mogaše naučiti pesme, osim onih sto i četrdeset i četiri hiljade koji su otkupljeni sa zemlje.
Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama, jer su devstvenici, oni idu za Jagnjetom kud god ono pođe. Ovi su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i Jagnjetu.
I u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božijim. ( Otkrivenje 14. 1 - 5 ).

`I videh drugi veliki znak na nebu i čudo: sedam anđela koji imahu sedam poslednjih zala, jer se u njima savrši gnev Božji.
I videh kao stakleno more smešano s ognjem, i one što pobediše zver i ikonu njenu, i žig njen, i broj imena njenog, gde stoje na moru staklenom i imaju gusle Božije;
I pevahu pesmu Mojsija, sluge Božijeg, i pesmu Jagnjetovu, govoreći: Velika su i divna dela Tvoja, Gospode Bože Svedržitelju, pravedni su i istiniti putevi Tvoji, Care svetih.
Ko se neće pobojati Tebe, Gospode, i proslaviti ime Tvoje? Jer si Ti jedan svet; jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred Tobom; jer se sudovi Tvoji javiše. ( Otkrivenje jovanovo 15. 2 - 4 ).
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
VEĆ VIĐENO.
To si kopirao iz uvoda i to je ISTRGNUTO mnoštvo citata od kojih se napravi Jecina čorbica sa malo Biblijskog začina kako bi ispalo validno ali to nije.
Jedan prijatelj je povadio mnogo citata iz Pisma i načinio tako ružnu priču od citata da ne možeš verovati koliko zla i kako gadno zvuči a sve sami citati, e tako od tvojih citata praviš potporu svojoj ideji a to ne pije vode kod onih koji iole poznaju Pismo.

Kad zastupaš neki koncept potrebno je imati argumente iz Pisma pa zato navedi citate u kojima se JASNO vidi da će zemlja biti pusta i da neće biti života na njoj 1000 god.Ti samo izvadiš stih bez poznavanja cele priče i mnogih opisa iste stvari i odmah donosiš rešenje za svoju ideju a to je PRAZNO tako je metlica radila ceo svoj život i siromašna ,sluškinja, ode kao prorok u zemlju ali čija i čiji.

Nego se uozbilji i počni argumentovano deo po deo samo nemoj da se ponavljamo jer ima citata koji su već predočeni već nastavi dalje jer to i čekam pa ću i ja dalje pisati da vidiš ako mogneš kako metlicine kartice padaju.
Znam da ćeš reći da je to Biblijski stih i to nije problem već razumevanje CELE PORUKE i kad i zašto biva ovo ili ono a ne ja čuo idu u nebo i tačka. I ja kažem da idu u nebo ali piše i dalje u drugim prorocima istu stvar i kaže da se vraćeju ali ne posle milenijuma da caruju već pre i na više mesta zato ako si ozbiljan sagovornik onda tako i piši bez dečijih zaključaka jer se nezrelos odmah uoči i to nije za pohvalu.

Pokušaj se bar služiti svojom glavom a ne metlicinom.
Pozdrav.

Dodato posle 15 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

,,U bibliji u Otkrivenju Jovanovom, u kontekstu poslednjih desavanja, pominju se dve razlicite grupe vernih Bozjih slugu, sa razlicitim svojstvenim obelezjima, to su veliko mnostvo, i 144 000 izabranih.

Ove dve grupe, u kontekstu biblije zive u razlicitim epohama ljudske istorije, veliko mnostvo pretstavlja grupu vernih koja je zivela na zemlji tokom cele istorije covecanstva, od stvaranja do poslednjih trenutaka ljudske istorije, to je grupa koja se u casu Hristovog dolaska nalazi u grobovima i koja ce vaskrsnuti na znak poslednje trube.


Za razliku od ove, grupa od 144 000 izabranih su verni koji ce ostati zivi do kraja ovozemaljske istorije, odnosno koji ce zivi docekati Hrista kada se pojavi na oblacioma nebeskim, i prilikom vaskrsenja zajedno sa velikim mnostvom biti uzeti na nebo.,,

Evo gore tvojih reči odnosno Jeleninih.
Slušaj pažljivo: Jelenče kaže to što ti ponavljaš da će 144000 ŽIVI dočekati Isusa i vidi sad dalje ista gospoja kaže da je pečaćenje tih 144000 počelo 1843 dakle oni su još živi i biće dok Isus ne dođe...?
Koliko godinica imaju ti momci pod uslovom da se neko zapečatio u možda 70-oj godini i dodaš još oko 160 pa fino a još će oho ho.

Drugo teta metlica je rekla da su 144000 zapravo ono MNOŠTVO dakle za nju je to ISTA grupa na jednom mestu a na drugom posebna...ona je zaista ne pogrešiva na sva pitanja je dala po dva različita odgovora pa jedan mora biti tačan.

I sad vaskrsenje kao poslednju trubu si naveo kao argument milenijuma u nebu...NEOZBILJNO.
Vaskrsenje ide i narod U SUSRET Isusu na oblacima a onda večera i zvanja pa SILAZAK NA ZEMLJU gde Isus STAJE na goru nogom bato čitaj proroke a ne metlicu i onda imaš i granice carstva na zemlji bato samo treba verovati i čitati a ne ići za ženom koja nezna da li sme supicu sa ili bez živinskog. Prvo nesme dok se nije debelo razbolela a onda SME ALI SAMO ČORBICA od kuvane koke a meso NE!!!

Do kraja je ostala dosledna svojo ludosti i dvoličju bez jednog stava jer ga nije ni imala već se igrala slagalice i slušala šta drugi kažu pa krojila prema sebi...virtuoz....hajde nju i razumem neuka jadnica ali današnji obrazovani svet ....neverovatno.
Razum ne dolazi od čitanja već Bog otvara da se razume pa akoti Bog ne otvori već metlica džaba čitanje.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Prijatelju, ja ti ovde iznosim biblijske dokaze, i zamolio bih te da budes uljudan i da se zadrzis na bibliji.
Osim ako nemas kontraargumente, jer je kontekst ovih biblijskih tekstova koje sam citirao tako jasan da je svaki komentar suvisan..
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Prijatelju, ja ti ovde iznosim biblijske dokaze, i zamolio bih te da budes uljudan i da se zadrzis na bibliji.
Osim ako nemas kontraargumente, jer je kontekst ovih biblijskih tekstova koje sam citirao tako jasan da je svaki komentar suvisan..

SAVRŠENO kao da je Jelenin đak. Pazi SUVIŠAN svaki komentar...moj naklon do zemlje vašem veličanstvu.
A rekoh li da se ne ponavljaju stihovi ....i sad da ponovo citiram iste odgovore zbog tvoje genijalnosti?
Pišeš čoveče o 14400 pišeš o mnoštvu spašenih iz iste glave pišeš POSLE milenijuma a tema nije to već MILENIJUM i to piši bato a nemoj se igrati, to može kod Jece a ovde budi ozbiljan i piši citate gde se jasno vidi da će zemlja biti PUSTA u milenijumu to je tema i drži se iste ili reci da nemaš argumente da čekam sledećeg.

Ako imaš pastiraj ali nemoj da se ponavlja napisano a ako imaš dobar razlog za ponavljanjem može , ali onda slušaj odgovor i budi učtiv pa priznaj Pismo kao merilo i odgovori na sve što pitam u vezi teme da bih video da ti je stalo inače vidim do sad da voliš pisati bez obzira na ne istinitost jer kad se citati nabacaju onda se podržava svoja ideja koja sa Biblijskom porukom nema ništa zajedničko.

Pozdrav.
 
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
Baumaester,
poiceo si da pricas odprilike kao pijan u kafani.

Dao si mnoge tvrdnje, a ni za jednu nisi dao nijedan dokaz.
Ako nesta kazes, onda to potkrepi dokazom ako ga imas, a taj tvoj sarkazam nema bas nikakve vrednosti.
Laodikejac je navo biblijske tekstove, a ti nisi u stanju da pobijes nejgove tvrdje nego se kao nekakav tijedzer ismejavas i lupetas gluposti. Pa onda pozivas Laodikajca da se uozbilji, a ti ni ne trebas jer si takav i takav ce i umreti.

Ako nemas nista pametnije da kazes, bolj je da cutis. Prijatelju mnogo si konfuzan.
 
Član
Učlanjen(a)
31.05.2011
Poruka
481
Miko care, hajde ti lepo pročitaj prvo šta sam sve napisao o ovoj temi do sad pa se onda čujemo.
Ne rekoh li ti da recitacija ne ide iz kljuna već iz usta tako da tvoja konstatacija nije ispravna i pišeš samo da se piše bez čitanja i tako vidim da nemaš pojma šta sam napisao niti poznaješ Pismo pa stoga Bibliju u šake pa se onda čujemo.

Dok čitaš Pismo razmišljaj kako se čovek pečati Duhom ili anđeo pečati pa javi ali nemoj žuriti već prvo nauči.
Pozdrav.

PS. to što je Laki naveo je PROMAŠENA TEMA i negativna ocena jer je tema MILENIJUM a ne 144000 i ostala nabrajanja.
Na njegova nabrajanja sam odgovorio kako Jelena uči da bi ostali učesnici videli koliko je neozbiljna Jelena i pitao sam pa možda čujem i odgovor.
Ako tebi to što Laki napisa govori o milenijumu meni ne. Laki može sam, da opdgovori zato se ti opusti i uživaj.

Kažeš: ,,ismejavas i lupetas gluposti.,,
Svako sebe svojim rečima ismejava i to ne činim Lakiju već njegovoj učiteljici.
Što se tiče lupetanja po glupostima ne mogu jer mi nisi na dohvat ruke inače bih možda onako bratski koju zalepio po gluposti.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Baumaester,
poiceo si da pricas odprilike kao pijan u kafani.

Dao si mnoge tvrdnje, a ni za jednu nisi dao nijedan dokaz.
Ako nesta kazes, onda to potkrepi dokazom ako ga imas, a taj tvoj sarkazam nema bas nikakve vrednosti.
Laodikejac je navo biblijske tekstove, a ti nisi u stanju da pobijes nejgove tvrdje nego se kao nekakav tijedzer ismejavas i lupetas gluposti. Pa onda pozivas Laodikajca da se uozbilji, a ti ni ne trebas jer si takav i takav ce i umreti.

Ako nemas nista pametnije da kazes, bolj je da cutis. Prijatelju mnogo si konfuzan.


Baumaesteru, namerno sam citirao ovaj komentar Mike32, posto je to najbolji prikaz tvog trenutnog stanja.
U pravu je covek, mnogo si konfuzan u svojim komentarima, i posto nemas adekvatne odgovore na prilozene dokaze, onda ismevas sagovornika, koristis se sarkazmom, i napadas druge pripisujuci im lose osobine da bi svoje licne pokrio i opravdao.

Sto se tice ostalog, ja sam u svom komentaru naveo biblijske tekstove koji upravo govore o temi Milenijum, odnosno sta ce se desavati pre, za vreme, i posle perioda od 1000 godina, odnosno milenijuma...
Ali naravno, ti nikada ne citas pazljivo ono sto se prilozi kao dokaz, vec povrsno, i u tome je tvoj osnovni problem...
 
Top