Šta je novo?

Hristov dolazak na zemlju ili PRISUTNOST?

Učlanjen(a)
22.12.2010
Poruka
1.500
Hristov dolazak na zemlju ili Prisutnost

Postoje mnogi stihovi u DK prevodu gde pise da ce isus Hrist sici na zemlju
naprimer
1.solunjanima 4:16
[SUP]16[/SUP] Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
Odgovor na ovo pitanje jeste
2.Moj 3:8
[SUP]8[/SUP] I siđoh da ga izbavim iz ruku misirskih, i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gde mleko i med teče, na mesto gde su Hananeji i Heteji i Amoreji i Ferezeji i Jeveji i Jevuseji.
kako je to Bog sisao_Jel ga neko od ljudi video ? Nije

Slicno je i sa ostalim pitanjima-odgovorima.
Ako imate "problematican"stih,slobodno ga postavite.
odgovoricu kad budem imao vremena.
:give_r:
 
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
Teorija o navodno nevidljivom Hristovom Dolasku (odnosno - parusiji, prisutnosti) nije Biblijsko učenje, niti je takva ideja logična čak i kada se sagledava u kontekstu puke želje Apostola - Njegovih najbližih učenika i saradnika (koji su se, prirodno, nadali da će se vratiti za njihovog vremena), da ponovo budu sa Njim. Sledi kraći tekst na ovu temu a potom i druga Biblijska svedočanstva o ovoj važnoj temi:


HRISTOV DRUGI DOLAZAK


“Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude, učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu, čekajući blaženu nadu i javljanje slave Velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista, Koji je dao Sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti Sebi narod izabrani koji čezne za dobrim delima.” (Titu 2,11-14)

Hristov Drugi dolazak - kojim će pokušaj ovozemaljskih sila da pod svoju vlast stave ceo svet i konačno biti sprečen - “blažena” je “nada” Hrišćana iz svih vremena, koja će, prema svim znacima o kojima je Spasitelj govorio, biti ispunjena upravo u našem vremenu. Osim Njegovih izjava o ovom veličanstvenom događaju, zabeležena su i brojna svedočanstva nadahnutih proroka i apostola ali je o znacima Njegovog skorog Dolaska najodređenije govorio Sam Gospod, ukazavši, posebno, na pojavu velikog broja lažnih proroka i Hristosa, koji će pokušati da prevare i “izabrane” (verne). Sila obmane će, srazmerno veličini bezakonja koje se neprestano umnožava, biti veoma velika ali je Gospod postavio granicu kako bi Njegov Izabrani narod, “koji drži Zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista” (Otkrivenje 12,17), mogao da izbegne zabludu.

“A kad seđaše” (Isus) “na Gori maslinskoj, pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak Tvojega Dolaska i posletka veka? I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime Moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.” “Tada ako vam ko reče: Evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Jer će izići lažni Hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako je moguće, i izabrane. Eto vam kazah unapred. Ako vam dakle reku: Evo Ga u pustinji, ne izlazite; evo Ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, TAKAV će biti Dolazak Sina čovečijeg.” (Matej 24,3-5.23-27)

Dakle, za razliku od pojava lažnih, Dolazak Pravog Hrista - Isusa, biće tako silan i veličanstven da neće biti nikoga čijoj pažnji bi mogao da izmakne:

Eno, ide s oblacima, i ugledaće Ga svako oko...” (Otkrivenje 1,7)

“I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na Zemlji; i ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele Svoje sa velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.” (Matej 24,30.31)

“Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji nećemo preteći one koji su pomrli. Jer će Sam Gospod, sa zapovešću, sa glasom aranđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.” (1. Solunjanima 4,15-18)

Ovo je, dakle, bio izvod iz teme "Hristov Drugi dolazak", prvobitno objavljen ovde:

GOSPOD DOLAZI: HRISTOV DRUGI DOLAZAK


Osim navedenih, postoji još nekoliko nedvosmislenih Biblijskih Svedočanstava o svakako vidljivom Hristovom Dolasku, u Slavi Njegovog Božanskog Veličanstva:

“Jer ko se postidi Mene i Mojih reči, njega će se Sin čovečiji postideti kad dođe u slavi Svojoj i Očevoj i svetih anđela.” (Luka 9,26)

“Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela Svojih” (Juda 1,14)

“Jer kao što munja sine s neba, i zasvetli se preko svega što je pod nebom, TAKO će biti i Sin čovečiji u Svoj dan.” (Luka 17,24)

“Jer će doći Sin čovečiji u slavi Oca svog s anđelima svojim, i TADA će se vratiti SVAKOME po delima njegovim. (Matej 16,27)

“I evo ću doći skoro, i plata Moja sa Mnom, da dam SVAKOME po delima njegovim. Ja Sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Poslednji.” (Otkrivenje 22,12)

“I reći će se u ono vreme: Gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, Njega čekasmo; radovaćemo se i veseliti za spasenje Njegovo.” (Isaija 25,9)

“Govori Onaj Koji svedoči ovo: Da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.”
(Otkrivenje 22,20)

Dajte, Gospodu, plemena narodna
dajte Gospodu slavu i čast.
Dajte Gospodu slavu prema imenu Njegovu.
Nosite dare i idite u dvore Njegove.
Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
Strepi pred Njim, sva zemljo!
Recite narodima: Gospod caruje;
Zato je vasiljena tvrda i neće se pomestiti;
On će suditi narodima pravo.
Nek se vesele nebesa, i zemlja nek se raduje;
Nek pljeska more i sve što je u njemu;
Neka skače polje i sve što je na njemu;

Tada neka se raduju sva drveta šumska
pred licem Gospodnjim;
jer ide da sudi zemlji.
Sudiće vasiljenoj po pravdi,
i narodima po istini Svojoj.

Psalam 96,7-13.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.566

Izraz PARUSIA u bibliji znaci DOLAZAK, i podrazumeva stvarnu fizicku pojavu i prisutnost.

U sledecim tekstovima je adrzan ovaj izraz parusija kada se govori o stvarnom fizickoj pojavi.

"Ali se obradovah dolasku Stefaninom i Fortunatovom i Ahajikovom, jer mi oni nadoknadiše što sam bio bez vas" ( 1 Korincanima 16. 17 ).

"Ali Bog, koji teši ponižene, uteši nas dolaskom Titovim.
A ne samo dolaskom njegovim, nego i utehom kojom se on uteši za vas kazujući vašu želju, vaše plakanje, vaše stradanje za mene tako da se još većma obradovah" ( 2 Korincanima 7. 6 - 7 ).

Da li je apostol Pavle stvarno vidljivo doziveo dolazak pomnutih saradnika, odnosno da li ih je video, ili su oni bili nevidljivi ili odrzavali sa njime kontakt na daljinu.
Da, oni su stvarno fizicki dosli i on ih je video.

Kada je rec o Hristovom dolasku, on nece prilikom svog drugog dolaska sici na zemlju, vec ce se pojaviti na nebeskom svodu o cemu je pisao i Milan M u prethodnom komentaru, i uzece u oblake svoje verne i sa njima otici na nebo:

“Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji nećemo preteći one koji su pomrli. Jer će Sam Gospod, sa zapovešću, sa glasom aranđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.” (1. Solunjanima 4,15-18)

Znaci Hristos nece u trenutku svog dolaska sici bukvalno na zemlju da bi njegove noge dodirnule zemaljsko tlo, vec ce biti na nebu kao vidljiva pojava za svako oko, i tada ce svi verni, i oni koji su vakrsli prilikom njegovog olaska i oni koji su zivi docekali njegov dolazak biti uzeti u oblake i sa njima otici na nebo..

Naime, u bibliji postoji jos jedan dolazak Isusa Hrista nakon 1000 godina, kada ce on sa spasenima u nebeskom Jerusalimu stvarno sici na zemlju, i posle Armagedonske bitke na ovoj planeti stvoriti raj:

"I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese Ga oblak iz očiju njihovih.
I kad gledahu za Njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,
Koji i rekoše: Ljudi Galilejci! Šta stojite i gledate na nebo?
Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što videste da ide na nebo" ( dela 1. 9 - 11 )."I noge će Njegove stati u taj dan na gori maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka,
i gora će se maslinska raspasti po sredi na istok i na zapad da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sever a polovina na jug.
I bežaćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala, i bežaćete kao što bežaste od trusa u vreme Ozije, cara Judinog; i doći će Gospod Bog moj, i svi će sveti biti s tobom.
I u taj dan neće biti videlo svetlo i mračno;
Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svetlost.
I u taj će dan proteći iz Jerusalima voda živa, pola k istočnom moru a pola k zapadnom moru, i biće i leti i zimi.
I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime Njegovo jedno.
I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mestu od vrata Venijaminovih do mesta gde su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Ananeilove do teska carevog.
I oni će nastavati u njemu, i neće više biti prokletstva, i Jerusalim će stajati bez straha" ( Zaharija 14 poglalje ).


 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
22.12.2010
Poruka
1.500
Hari
Ovde sam koristio DK prevod.Samo sam citirao.
U prvom citau misli se na sina,a drugi citat na oca.
Svaki sin je stvorenje koje je otac napravio,isto kao sto je i Adam bio sin Bozji.Dal je sada jasnije?


 
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
Ne mijesaj Boga i Hrista.

Hrist je samo Bozje Stvorenje.

Budući da ovo nije tema diskusije samo bih istakao činjenicu da Hristos nije (niti može biti) stvorenje već Stvoritelj:


Večni Stvoritelj


“Jer kome od anđela reče kad: Sin Moj Ti si, Ja Te danas rodih? I opet: Ja ću Mu biti Otac, i On će biti Moj Sin.”, A Sinu” govori: “Presto je Tvoj Bože vavek veka… I opet: Ti si, Gospode, u početku osnovao Zemlju, i nebesa su delo ruku Tvojih: Ona će proći a Ti ostaješ: I sva će ostareti kao haljina, i savićeš ih kao haljinu, i izmeniće se: A Ti si Onaj Isti, i Tvojih godina neće nestati.” (Jevrejima 1,5.8.10-12)

“O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjeg! Kako su neispitljivi Njegovi sudovi i neistraživi Njegovi putevi! Jer ko pozna misao Gospodnju? Ili ko Mu bi savetnik? Ili ko Mu napred dade što, da mu se vrati? Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavek. Amin.” (Rimljanima 11,33-36)

Hristovo učešće u Stvaranju jedna je od retkih činjenica koju priznaju čak i Jehovini svedoci - najveći opovrgavaoci Njegovog Božanskog identiteta i jednakosti sa Ocem i Svetim Duhom, ali ni ova tačka njihovog učenja nije ispravna jer Mu pripisuju samo posredničku ulogu u Božjem stvaralačkom delovanju. Zato su uvodni tekstovi od posebnog značaja, jer svedoče da Hristos nije samo Posrednik već i Začetnik svega stvorenog - Sam Bog. To se posebno odnosi na sledeći zapis apostola Pavla: “Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve” (Rimljanima 11,36), koji - uz Očevo obraćanje Isusu kao Onome Koji je “u početku* osnovao Zemlju” (Jevrejima 1,10. *Videti 1. Mojsijevu 1,1) - čini još jedno otkrivenje Hristovog Božanskog Veličanstva.

Ova tema je sa narednog Bloga:

SAMO BIBLIJA: BOG


 
Učlanjen(a)
22.12.2010
Poruka
1.500
Milane
ipak je ovo tema o Hristovom dolasku na zemlju.
Samo jednom je ziveo na zemlji kao covek i vise nikada nece uzimati ljudsko telo.
jevrejima 9:24-28
[SUP]24[/SUP] Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božijim za nas;
[SUP]25[/SUP] Niti da mnogo puta prinosi sebe, kao što poglavar sveštenički ulazi u svetinju svake godine s krvlju tuđom:
[SUP]26[/SUP] Inače bi On morao mnogo puta stradati od postanja sveta; a sad jednom na svršetku veka javi se da svojom žrtvom satre greh.
[SUP]27[/SUP] I kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud:
[SUP]28[/SUP] Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju.
Isus nema potrebe da uzima opet ljudsko telo,dosta je bilo!
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.566
Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju.
Isus nema potrebe da uzima opet ljudsko telo,dosta je bilo!


Ko je rekao da ce OPET uzeti ljudsko telo, on vec ima ljudsko oblicje koje je zadrzao prilikom svog vaskrsenja i vaznesenja, ali koje je u tim trenutcima bilo obuceno u besmrtnost, ili kako biblija kaze pretvoreno:

"Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti.
Ujedanput, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.
Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana: Pobeda proždre smrt." ( 1 Korincanima 15. 51 - 55 ).I sledeci deo teksta koji si pomenuo upravo resava pojam Isusovog drugog dolaska.

"a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju"

Javiti znaci upravo vidljiva pojava Isusa Hrista, gde ce ga verni videti i poradovati se:

"GLE OVO JE BOG NAS, NJEGA CEKASMO, I SPASCE NAS,
OVO JE GOSPOD, NJEGA CEKASMO, RADOVACEMO SE I VESELICEMO SE ZA SPASENJE NJEGOVO." Isaija 25,8.9.
 
Učlanjen(a)
22.12.2010
Poruka
1.500
laodikejac
telo i krv ne mogu naslediti bozje carstvo
1.kor.15:50
[SUP]50[/SUP] A ovo govorim, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti carstvo Božije, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje.
Isus Hrist uskrsnuo u duhovnom telu sa mogucnoscu da se materijalizuje u koje god hoce ljudsko telo.
On poodavno ima duhovno telo.
Dal znas kakvo je telo imao pre nego je dosao na zemlju,rodivsi se kao beba?
Dal je imao duhovno ili telesno telo?
Razgranici to laodikejac.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.566
laodikejac
telo i krv ne mogu naslediti bozje carstvo
1.kor.15:50
[SUP]50[/SUP] A ovo govorim, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti carstvo Božije, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje.
Isus Hrist uskrsnuo u duhovnom telu sa mogucnoscu da se materijalizuje u koje god hoce ljudsko telo.
On poodavno ima duhovno telo.
Dal znas kakvo je telo imao pre nego je dosao na zemlju,rodivsi se kao beba?
Dal je imao duhovno ili telesno telo?
Razgranici to laodikejac.


Hristos je dolaskom na ovaj svet preuzeo ljudsku telesnu prirodu, i u tom telu je bio ubijen, polozen u grob, i u tom istom telu je vaskrsao.
E sad, stvar je u tome da je to telo u casu vaznesenja bilo PRETVORENO, odnosno obuceno u besmrtnost, promenilo je svoj sastav ali je ostalo opipljivo fizicko telo.

Zapazi da za verne kaze da oni nece pomreti prilikom Hristovog dolaska, vec da ce se njihova tela pretvoriti, obuci u besmrtnost.
Znaci tela ostaju fizicka tela, ali se dodaje jedan Bozanski sastav, a to je besmrtnost ili neraspadljivost, i biblija tu kombinaciju naziva Duhovnim telom.

"Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti.
Ujedanput, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.
Jer ovo raspadljivo treba da se obučeu neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana: Pobeda proždre smrt." ( 1 Korincanima 15. 51 - 55 ).Dokaz ovome pronalazimo i u sledecim Hristovim recima, gde kaze da ce on PIT u carstvu sa svojim ucenicima;

''Iuze čašu i davši hvalu dade im govoreći: Pijte iz nje svi;
Jer je ovo krv moja novog zaveta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha.
Kažem vam pak da neću odsad piti od ovog roda vinogradskog do onog dana kad ću piti s vama novog u carstvu Oca svog.
I otpojavši hvalu iziđoše na goru maslinsku'' / Matej 26. 27 - 30 /


 
Poslednja izmena:
Top