Šta je novo?

Djevica Marija-Velika Gospa 15.08

  • Začetnik teme Didgeridoo
  • Datum pokretanja
antonijadz

antonijadz

UPLOADER
Učlanjen(a)
19.10.2010
Poruka
2.695
ZVAĆE Mariju blaženom ili BLAGOSLOVENOM, a neće joj se klanjati, smatrati je posrednicom pred Bogom, nazivati je nebeskom kraljicom, ili jednakom Isusu.

To je velika razlika.

Isus nikada ništa nije rekao da bi pokazao nekakav autoritet svoje majke Marije u planu spasenja, već ju je jednostavno nazivao "žena" sa ulogom jednakom svim vernim ženama u Hristovo i kasnije vreme.

Ona se čak ni ne spominje u nekim određenim okolnostima vezanim za misiju apostola u propovedanju.

Ona je velika samo u onoj merui koliko su to i svi drugi verni Hrišćani, apostoli ili pripadnici crkava.

Da vidimo šta biblija kaže o tome:

"I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s tjelesnima, kao s malom djecom u Hristu.
Mlijekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete,

Jer ste još tjelesni. Jer gdje su među vama zavisti i svađe i nesloge, nijeste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku?
Jer kad govori ko: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; nijeste li tjelesni?
Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje vjerovaste,
kao što i svakome Gospod dade?
Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.
Tako niti je onaj što koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste.

A onaj koji sadi i koji zaljeva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svojemu trudu.
Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina"
( 1 Korinćanima 3. 1 - 9 )

"Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
Jer je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom, jer je pisano: hvata premudre u njihovu lukavstvu.
I opet: Gospod zna pomisli mudrijeh da su ništa.

Zato niko da se ne hvali čovjekom, jer je sve vaše.
Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svijet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;
A vi ste Hristovi a Hristos Božij"
( 1 Korinćanima 3. 18 - 23 )

Šta mislite iz priloženih biblijskih dokaza, da li su Stvarnoslap i oni koji slave ljude telesni, mudri na ovome svetu, a ne u Bogu?
Tobože nije više rađala.

A Isus ima braću i sestre.
Kako vas nije strah Boga dok pljujete po njegovoj majci?
Viste sledbenici sotonista ,i otpad naj veći ,imate iskvareno učenje ,i vjerovanje
Evo dokaza vas izopačenika ,i cirkusanata
DOKAZI OTPADA
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.059
Kako vas nije strah Boga dok pljujete po njegovoj majci?
A što bi bilo pljuvanje ako je legla sa mužem i rađala djecu sa njim?

Viste sledbenici sotonista ,i otpad naj veći ,imate iskvareno učenje ,i vjerovanje
Evo dokaza vas izopačenika ,i cirkusanata
Pa i to je predviđeno za Božju Crkvu da se vidi ko je iskren, a ko nije.

A jesi nam otkrila Ameriku.

To naši pastori govore već odavno.


Ali zato ti imaš izokrenutu predstavu o braku i seksu u braku.

Jer obožavaš Mariju kao da je Bog.

Vama je crno bijelo, a bijelo crno.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.232
Kako vas nije strah Boga dok pljujete po njegovoj majci?
Bože sačuvaj, šta vam sve pada na pameti.

Ovo je bezobzirna teška optužba bez dokaza.

Nađite i jedan dokaz za ovakvu tvrdnju da sam ja pljuvao po ikome, a posebno Mariji Isusovoj majci.

Ja sam dao biblijsko učenje po pitanju slavljenja ljudi, jer ljudi i žene u Hristu su samo to "LJUDI I ŽENE U HRISTU JEDNAKI JEDNI DRUGIMA"

"Zato niko da se ne hvali čovjekom, jer je sve vaše.
Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svijet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;

A vi ste Hristovi a Hristos Božij" ( 1 Korinćanima 3. 18 - 23 )

"I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s tjelesnima, kao s malom djecom u Hristu.
Mlijekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete,
Jer ste još tjelesni. Jer gdje su među vama zavisti i svađe i nesloge, nijeste li tjelesni,
i ne živite li po čovjeku?
Jer kad govori ko: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; nijeste li tjelesni?
Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje vjerovaste, kao što i svakome Gospod dade?
Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.

Tako niti je onaj što koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste.
A onaj koji sadi i koji zaljeva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svojemu trudu.

Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina" ( 1 Korinćanima 3. 1 - 9 )

Što se tiče učenja o posredništvu, Isus je jedini spasitelj i put ka Bogu, on je platio cenu čovekovog otkupa od greha i smrti kao posledice greha i preuzeo ih na sebe, i danas obavlja ulogu novozavetnog prvosveštenika ili posrednika u nebeskoj Svetinji - vršeći službu pomirenja prinošenjem zasluga svoje žrtve i prolivene krvi na krstu Golgote u korist čoveka i njegovog spasenja.

Ljudi ne mogu da zauzmu ulogu spasitelja i posrednika preko koga je moguće doći Bogu i dobiti spasenje, iz razloga što je čovek po prirodi grešan, i što je i njemu samome kao takvom potreban spasitelj i posrednik, i zato što je ta uloga dodeljena Hristu kao onome koji je Božanskim planom određen za ovo veliko delo spasenja ljudskog roda, i na koga ukazuju sva starozavetna proročanstva, kao i starozavetni obredni sistem - kao na spasitelja koji će se žrtvovati za ljudske grehe, i u novozavetnom periodu obavljati ulogu prvosveštenika ili posrednika pred Božjim prestolom u Svetinji na nebu.

ISUS JEDINI SPASITELJ I POSREDNIK PRED BOGOM:

"A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo"
( Galatima poslanica 4. 4 - 5 )

"Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike.
Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas"
( Rimljanima poslanica 5. 6 - 8 )

"Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izrailjevom da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kog vi raspeste, kog Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav.
Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;
Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti"
( dela apostolska 4. 10 - 12 )

"I kuda ja idem znate, i put znate.
Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me"
( jevanđelje po Jovanu 14. 4 - 6 )

"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme"
( 1 Timotiju poslanica 2. 5 - 6 )\

"Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite; i ako ko sagriješi, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika,
I on očišća grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta"
( 1 poslanica Jovanova 2. 1 - 2 )

"Budući, pak, da deca imaju telo i krv, tako i On ( Isus ) uze deo u tome, da smrću satre onog koji ima državu smrti, to jest đavola;
I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
Jer se zaista ne primaju anđeli, nego se prima seme Avraamovo.
Zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne.
Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju"
( Jevrejima poslanica 2. 14 - 18 )

"Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas"
( knjiga proroka Isaije 53. 5 - 5 )

"Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
Kroz kog i pristup nađosmo verom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije"
( Rimljanima poslanica 5. 1 - 2 )

"Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove"
( Efescima poslanica 1. 3 - 7 )

"Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?
Koji dakle svoga sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje?
Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?
Ko će osuditi? Hristos Isus koji umrije, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?"
( Rimljanima poslanica 8. 31 - 34 )

ISUS POSREDNIK I PRVOSVEŠTENIK U NEBESKOJ SVETINJI:

"A ovo je glava od toga što govorimo: imamo takvog Poglavara svešteničkog koji sedi s desne strane prestola Veličine na nebesima;
Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji, koju načini Gospod, a ne čovek"
( Jevrejima poslanica 8. 1 - 2 )

"Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena, to jest, nije ovog stvorenja,
Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.
Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na telesnu čistotu.
A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?"
( Jevrejima poslanica 9. 11 - 14 )

"Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć"
( Jevrejima poslanica 4. 14 - 16 )

"I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
Jer takov nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od griješnika, i koji je bio više nebesa;
Kojemu nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom, kad sebe prinese.
Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a riječ zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavijek savršena"
( Jevrejima poslanica 7. 23 - 28 )

LJUDI NE MOGU BITI POSREDNICI PRED BOGOM - APOSTOLI SAMO LJUDI KOJI PROPOVEDAJU HRISTA:

"I jedan čovek u Listri seđaše nemoćan u nogama, i beše hrom od utrobe matare svoje, i ne beše nikad hodio.
Ovaj slušaše Pavla gde govori. Pavle pogledavši na nj i videvši da veruje da će ozdraviti,
Reče velikim glasom: Tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.
A kad vide narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći likaonski: Bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama
I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše rečju.
A sveštenik Jupitera koji beše pred gradom njihovim dovede junce, i donese vence pred vrata, i s narodom htede da prinosi žrtvu.
A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdreše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:
Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Koji u prošavšim naraštajima beše pustio sve narode da idu svojim putevima:
I opet ne ostavi sebe neposvedočenog, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.
I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu onde i učahu"
( dela apostolska 14. 8 - 18 )

PROKLET DA JE ČOVEK KOJI SE UZDA U ČOVEKA:

"Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo" ( dela apostolska 17. 5 )

Ne uzdajte se u knezove, u sina čovečijeg, u kog nema pomoći.
Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.
Blago onome, kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nadanje u Gospodu, Bogu njegovom"
( psalam 146. 3 - 5 )

LJUDI SU SMRTNI I NE MOGU BITI POSREDNICI:

"Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a ovaj sa zakletvom kroz onoga koji mu govori: zakle se Gospod i neće se raskajati: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Toliko boljega zavjeta posta Isus jamac.
I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih"
( Jevrejima poslanica 7. 21 - 25 )

Amin!

A što bi bilo pljuvanje ako je legla sa mužem i rađala djecu sa njim?.
Tripo, samo bih te ispravio da su braća Isusova deca iz prvog braka Isusovog poočima Josifa.

U drugom slučaju, to su bila braća od srodnih rođaka ( tetke, teče, strica..itd.. ).

Mi ne nalazimo u bibliji da je Marija imala još dece sa Josifom, osim Isusa koga je začela od Duha Svetoga.

Ako je tako, onda se ne treba time ni baviti.
 
Poslednja izmena:
antonijadz

antonijadz

UPLOADER
Učlanjen(a)
19.10.2010
Poruka
2.695
A što bi bilo pljuvanje ako je legla sa mužem i rađala djecu sa njim?Pa i to je predviđeno za Božju Crkvu da se vidi ko je iskren, a ko nije.

A jesi nam otkrila Ameriku.

To naši pastori govore već odavno.


Ali zato ti imaš izokrenutu predstavu o braku i seksu u braku.

Jer obožavaš Mariju kao da je Bog.

Vama je crno bijelo, a bijelo crno.
Tvoje komentare nema smisla ,čitati ,a još manje komentirati

Tripo, samo bih te ispravio da su braća Isusova deca iz prvog braka Isusovog poočima Josifa.

U drugom slučaju, to su bila braća od srodnih rođaka ( tetke, teče, strica..itd.. ).

Mi ne nalazimo u bibliji da je Marija imala još dece sa Josifom, osim Isusa koga je začela od Duha Svetoga.

Ako je tako, onda se ne treba time ni baviti.
Laki tebi se izvinjavam , ako samte povredila , u tebi je stvarno iskren i pošten vjernik u Krista , ijako nismo isti po tumačenju vjere , ali u tvome srcu nema zla
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.059
Tvoje komentare nema smisla ,čitati ,a još manje komentirati
Zato što ne možeš da osporiš.

Kod vas je sve obrnuto, što je grijeh nije grijeh, a što nije grijeh to je grijeh.

Nisam ja kriv što obožavate Mariju.
 
Poslednja izmena:
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.232
Laki tebi se izvinjavam , ako samte povredila , u tebi je stvarno iskren i pošten vjernik u Krista , ijako nismo isti po tumačenju vjere , ali u tvome srcu nema zla
Gore si u svom odgovoru citirala i moj i Tripov komentar, i navela da MI pljujemo po Mariji Isusovoj Majci.

Ja to nisam nikako činio a verujem da nije ni Tripo, već da imamo svoja uverenja koja smatram da se zasnivaju na bibliji.

Prihvatam izvinjenje koje si mi uputila.

Poznajući sebe i svoju težnju i iskrenost da služim Bogu - mogu reći da je to tako kako si napisala, ali želim svima nama da nam uzor postane Gospod Isus Hristos, i da proučavajući njegov život postanemo slični njemu.

Ljudi su ma koliko verni samo "ljudi" i mogu nam biti uzori u koliko su verni, i u koliko u njima gledamo Isusov karakter, i težimo sami da ga dostignemo.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.059
Gore si u svom odgovoru citirala i moj i Tripov komentar, i navela da MI pljujemo po Mariji Isusovoj Majci.
Pa vidiš da im je sve obrnuto, mi smo bezakonici koji se ne trujemo i držimo zapov. a oni su dobri što se truju i što krše zapov.

Blud im je dobar, a seks u braku izopačenje.

Totalno izopačenje Božjih mjerila.

A razlog je taj što obožavaju Mariju i svece.

I što sebe tješe da su dobri pa su uveli svoja mjerila pobožnosti, a napadaju Božja.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.059
Da je Marija bila bezgrešna, svakako bi unaprijed znala za svoju misiju i ne bi bila ovako zbunjena i ne bi postavila pitanje kako će roditi sina kada nije bila sa mužem, niti bi joj ikakva milost trebala ako je bezgrešna:1:28 I ušavši k njoj anđeo reče: Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.

1:29 A ona, videvši ga, poplaši se od reči njegove i pomisli: Kakav bi ovo bio pozdrav?

1:30 I reče joj anđeo: Ne boj se, Marija! Jer si našla milost u Boga.

(...)

1:34 A Marija reče anđelu: Kako će to biti kad ja ne znam za muža?

1:35 I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišeg oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.059
Da li je Isus imao braću i sestre? Je li Marija imala još djece?

Da li je Isusova majka Marija imala još djece?


U tradicionalnim vjerovanjima smatra se da je Marija rodila samo Isusa. Rimokatolička crkva naučava da je Marija ostala zauvijek djevica. Ima li takvo naučavanje temelja u Svetom pismu? Odgovor je NE!

Evo što Biblija kaže:


„Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko: “Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore. Tomu koji mu to javi on odgovori: “Tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima: “Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.“ (Matej 12:46:50)


Iz ovog primjera je jasno vidljivo da su Isusova braća sa majkom Marijom čekali Isusa kako bi s njim razgovarali. U tekstu ste mogli zapaziti da se posebno spominju braća koja ga sa majkom čekaju, a posebno učenici. To treba zapaziti jer neki vole tumačiti da izraz braća se ne odnosi doslovno na njegovu braću nego na duhovnu braću što nema nikakvog pokrića u Bibliji. Ovaj primjer također jako lijepo pokazuje kako se pravi razlika između Isusove braće i Isusove duhovne braće (učenika): „Potom siđe u Kafarnaum s majkom svojom, s braćom svojom i učenicima svojim. Ondje ostadoše nekoliko dana.“ (Ivan 2:12) Kada bi doista u ovom tekstu izraz „braćom svojom“ se odnosio na duhovnu braću tada ne bi pisalo „i sa učenicima svojim“, jer su oni njegova duhovna braća.

Na ovakve tekstove rimokatolički teolozi nemaju adekvatan odgovor. Najčešći argumenti koje povlače kada ih suočite sa činjenicama:


„Marija reče anđelu: “Kako će se to dogoditi, kad ja ne poznajem muža?“ (Luka 1:34) Sa ovim tekstom žele ukazati kako Marija nije imala odnose sa Josipom, a samim time i djecu. Međutim svatko tko pažljivo čita Sv. Pismo vidjet će da to nije nikakav argument. Da, istina je, do tada nije imala nikakav odnos i to je biblijski! Međutim, to ne znači da je ostala zauvijek djevica kao što žele prikazati. Oni su bili zaručeni tako da je u tom vremenu doista bila djevica. U par prethodnih stihova piše: „U šestom mjesecu poslan bi anđeo Gabriel u grad galilejski, koji se zove Nazaret, K djevici zaručenoj mužu, kojemu je bilo ime Josip, iz kuće Davidove. Ime je djevici bilo Marija.“ (Luka 1:26,27);vidi još: (Matej 1:18). Iz ovog teksta možete vidjeti da su Marija i Josip imali odnose: „Ali je ne spoznade, dok ne rodi sina svojega, prvorođenca. I dade mu ime Isus.“(Matej 1:25) Dok se nije rodio Spasitelj ona je bila djevica.

U ovim tekstovima možemo vidjeti imena Isusove braće: „Nije li ovo sin tesarov? Ne zove li se majka njegova Marija, i braća njegova Jakov, Josip, Simon i Juda? Sestre njegove nijesu li sve kod nas? Odakle dakle njemu sve to?” (Matej 13:55,56) „Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.“(Galaćanima 1:19) Prema Bibliji možemo zaista zaključiti da je Isus imao najmanje šestero braće i sestara. „Ovi su svi ustrajali jednodušno u molitvi zajedno sa ženama, s Marijom, majkom Isusovom, i s braćom njegovom.“ (Djela apostolska 1:14)

Na ove tekstove rimokatolički teolozi jedino što će reći: „U Bibliji kada piše braća njegova to se odnosi na rođake…“ Na njihovu žalost Biblija jasno pravi razliku između braće i rođaka, evo neki primjeri: „A i onome koji ga pozva, kaza: “Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili.“ (Luka 14:12) Iz primjera ste mogli vidjeti da Sv. Pismo posebno navodi braću, a posebno rođake. Evo još neki tekstovi: „I Elizabeta, rođakinja tvoja, u starosti svojoj zače sina, i ona, koju zovu nerotkinjom, broji već šesti mjesec.“(Luka 1:36)) Vidi još: (Luka 1:58; Ivan 18:26; Rimljanima 16: 7,11; Galaćanima 4:10; Kološanima 4:10).

Još jedan od nevjerojatnih argumenata kojeg koriste: „Isus je imao polu braću i sestre. Josip je imao sa drugom ženom sinove i kćeri…“ S ovakvim izjavama žele manipulirati u nastojanju da se održi njihov nauk o Marijinom vječnom djevičanstvu. „Ona rodi svojega prvorođenog Sina, povi ga u pelenice i položi ga u jasle. U gostioni nije bilo mjesta za njih.“ (Luka 2:7) Da je bio Isus jedini sin, da li bi bilo logično da piše prvorođenac, sami prosudite. Ne samo da nam ovaj tekst baca sumnju da je Marija imala još djece nego nam otkriva da Josip nije mogao imati djece sa drugom ženom. Kako nam to otkriva? Da je doista Josip imao djecu iz prvog braka tada Isus ne bi mogao biti prvorođenac. Da je doista Josip imao iz prvog braka djecu ne samo da Isus ne bi bio prvorođenac, nego ne bi ni bio zakonski nasljednik vlasti što je još obećano njegovom pretku Davidu, vidi u: (2.Samuelova 7:12,13). To sve nam potvrđuje i Luka: „On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida.“ (Luka 1:32) Da bi netko bio jedini i pravi nasljednik vlasti on je morao biti prvorođenac! Također, da je doista Josip imao djecu iz prvog braka, logično bi bilo:


– Da se negdje spominje njegov prijašnji brak i njegova supruga


– Kad su išli na put prema Betlehemu, logično bi bilo da se spominju i njegova djeca, ako ih je već imao


– Također kad su išli u Egipat, ista situacija nigdje se ne spominju djeca iz njegovog navodnog prvog braka

Da ne bi bilo zabune Isus je doista imao polu braću i sestre jer je Njegov Otac Bog sam, no nije istina da je Josip iz prvog braka imao djecu pa da su to bila njegova polu braća i sestre.

Još neki primjeri iz kojih možete zaključiti da je Isus doista imao braću i sestre:


„Tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje. Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.“(Psalam 69:9,10) Može li Krist postati stranac djeci majke svoje, ako ona nije nikog rodila kao što se naučava u vodećim crkvama? Ovog mesijanskog psalma su se prisjetili i Njegovi učenici: „Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.“(Ivan 2:17)


„Tako su se sablažnjavali o njega Tada im Isus reče: “Prorok ne vrijedi nigdje manje nego u svojemu zavičaju i u domu svojemu.” (Matej 13:57) Što mislite tko se sablažnjavao o Krista i tko mu nije vjerovao, a posljedica toga je bila ta da nije mogao činiti mnogo čuda: „Zbog nevjerstva njihova učinio je ondje samo malo čudesa.“(Matej 13:58) Isusova braća i sestre nisu mu vjerovali kao i mnogi drugi iz mjesta u kojem je živio. „Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega.“ (Ivan 7:5)


Ako li sumnjate u ovo što sam naveo, počnite govoriti i propovijedati o Isusu pa ćete vidjeti reakcije obitelji. Tada ćete znati kako je bilo Kristu. Isusova braća su na posljetku spoznali tko je Krist i krenuli Njegovim putem, tako moramo i mi.

Zaključak


Biblija na niti jednom mjestu ne upućuje na to da je Marija ostala djevica,
naprotiv iz mnogih primjera ste mogli vidjeti da sa velikom sigurnošću možemo zaključiti da je Isus imao braću i sestre. Komu je potreban lažni nauk o Marijinom koji govori da nikad nije sagriješila, da je ostala djevica itd.? Pa crkvi koja je od Marije načinila sebi božanstvo. Oni koji ju obožavaju, kojoj se klanjaju pred kojom vrše idolopoklonstvo! Oni koji je nazivaju suspasiteljicom… njima je potreban takav lažni nauk. Jer da bi ona i dalje mogla biti njihovo božanstvo oni moraju joj pridavati božanske atribute i bezgrešnost. Evo tekst koji govori više o toj temi:


Samo rimokatoličkih vjernika u svijetu je preko milijardu, kad dodate pravoslavne vjernike dolazite do statistike oko dvije milijarde vjernika koji se mole Mariji. Da bi se njihova teologija održala Mariji su morali pridodati božanske atribute: sveznanje, sveprisutnost… unutar par minuta po njihovoj teologiji Marija čuje milione molitava. Samo mi nije jasno kako se onda rimokatolici i pravoslavci ne pitaju koja je razlika između Boga i Marije? Marija je bez sumnje bila predivna žena i na nju se treba ugledati u mnogim aspektima, ali raditi od nje božanstvo to je potpuno pogrešno. “Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.”(Matej 7:13)

Poslednja vremena


 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.059
“Ваша Мајка је Сама Царица Небеска, а по Њој се све управља!”
(Преподобни Серафим Саровски)

“Vaša Majka je Sama Carica Nebeska, a po Njoj se sve upravlja!”
(Prepodobni Serafim Sarovski)

Bogohulna izjava
 
Top