Šta je novo?

Nedavni sadržaj od Milan M 2012

 1. M

  Laži i zablude ateizma, te kako naći Pravu religiju…

  JUUUUUUU, JUrivaka :)-)) (da l’ će sada Jurivaka, sred ovog sokaka, iz meraka da juri ‘vaka seljaka, “junaka” veseljaka :)), Ta ti, brate, Nebeski svate, KAO da se nisi šalio, te si se, BAŠ, da znaš :)-)), STRIKTNO (te ne i "instiktno", kako, držeći se BAŠ laži i zabluda sadašnjeg...
 2. M

  Laži i zablude ateizma, te kako naći Pravu religiju…

  Lepo je kada ateista ima lepu reč za Samog Hrista (a dublje od toga, da nam Tema ne bude plen Zloga, nećemo da ulazimo - da ga sasvim porazimo, te neka Bog Sudi ko se kakvom pobudom, ovde, te čim, nudi od strane, pak, čije, za dobro li čije, da l' i lisičije ili nije radije da pesnik ne glumi...
 3. M

  Samo Religijske zanimljivosti

  PA, ova vrla Monaliza (mala prznica al' velika drznica kojoj brnjica jest' i srebrnjica zbog sitnoga joj ćitluka kad' golim ramenom, figurom stamenom, obnaženošću tako visokotraženom da ju puka samoća - ta vrla slatkoća za greh s' Rajskog voća, u njenome koralu pri sustalom Moralu - čini...
 4. M

  Religijski i prakticni zivot - Amisa - i ljudi na osnovu Biblije

  Đavolu kletom nek' sam s' TIM savetom, da nauk SVOJ ON ne širi - da mu osmeh gadan Ego ne raspiri! Jer Istina lek je svih aršina (mada međ' ljudima budeš i međ' ludima a sam još i rekoh, te ni ne porekoh: da i meni selo mesto je veselo, gde i cveće svelo - pazim te ob’lazim, da ga ne porazim!)...
 5. M

  Jehovini svedoci!

  A ti odveć zevaš kraj tolike konkurencije umesto da stalno pevaš bez ijedne banke kada posećuješ tolike sastanke OVOLIKE konkurencije da ni uz sve prepotencije nemaš status Ekselencije... sve dok ne shvatiš šta već jesi ako ispratiš sve što ti pesnik te Božji vesnik koji pohađa Resnik ovde mesi...
 6. M

  Religijski i prakticni zivot - Amisa - i ljudi na osnovu Biblije

  Nemoj da konkurišeš (lakše ćeš da dišeš)! Jer bez konkurencije jezik prepotencije čuva indolencije te bez turbulencije eto Ekselencije (Ekselencije za same esencije intelektualne neegzistencije bez strane intervencije uz pune ingerencije Majke dekadencije a sve iz - 'EJ - prevencije da ostajući...
 7. M

  Religijski i prakticni zivot - Amisa - i ljudi na osnovu Biblije

  Od Boga danom (njemu samom - da nije sa ranom no sa Božjom hranom :), a osmeh priličan nije i ciničan!), Brate, dosta ti je dobro mnogo rasuđivanje, no čemu, Nebeski svate, ovakvo osuđivanje? Da li nas sve dobro znadeš ili nam, možda, sreću kradeš? Na selu, živeti je lepo (i sam budem u odelu a...
 8. M

  Jehovini svedoci!

  A KOGA Bog (da Vraga tek ubije šlog) Poziva (te se Nada - iz svega kurziva - biće i odziva!) da izađe (te i sreću VEĆU nađe!) iz Vavilona (grada gde Sotona naslednik je Svetog trona al' pravo u mašti u njegovoj bašti!): I posle ovog videh drugog Anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast...
 9. M

  Laži i zablude ateizma, te kako naći Pravu religiju…

  Dakle, inadžije Vragu su "kirajdžije" te i provodadžije! Jerbo ni moralnije od njega nisu te im i nauka jeste u otpisu, koliko god se trudili - da bi Bogu i vernima naudili - da pokažu kako je (jer nije već naopako je), navodno (a Vragu bi to bilo i prigodno!), Biblija, kao Knjiga najsvetija*...
 10. M

  Jehovini svedoci!

  A i Savle se nečega odreče te posta Pavle i nije goveče (Dela 9), baš kao ni neko - tamo daleko - koji, čoveče (jer nisi ti goveče - ništa manje no Savle dok ne posta Pavle te nek' i sam nisi sram da živ, a ne Bogu kriv, odeš odavle...), peva doveče - iz ranoga jutra za srećnije sutra... ta i...
 11. M

  NAJVAŽNIJE pitanje!

  Sa Vama je, kao sa nama, pažnja (prema ovako važnim, te i snažnim, Temama), kao čuvar od ražnja, uvek prisutna te ni Vaša borba protiv Istine (nama i miline) nije zloslutna - kaša no čorba puna Rajskih začina, te na više načina - pripremljena te Kobri ustremljena (da kad' je oprži ne mož' živa...
 12. M

  Laži i zablude ateizma, te kako naći Pravu religiju…

  Ovu temu (vragu anatemu) autor je, evidentno (no ne, naravno, i prepotentno, te ni dekadentno), posvetio (da bi se Vragu osvetio), lažima i zabludama ATEIZMA (a ne, dakle, Jehovizma)... Sa srdačnim pozdravom neka smo i s' ozdravom, da nam tema nije i dilema (dilema ČEMU je Tema posvećena, te...
 13. M

  Jehovini svedoci!

  Svetlost istine je napredna te je "...put pravednički kao svetlo videlo, koje sve većma svetli dok ne bude pravi dan" (Priče 4,18). Stoga je i Sam Gospod - te samim Apostolima - Rekao da Ima još mnogo šta da im Kaže ali da tada to nisu mogli da nose (Jovan 16,12) te je u takvim okolnostima bilo...
 14. M

  Jovan 1:1 -Objasnjenje

  Uslovno, Određena Božanska Ličnost Jeste Manja od Druge: "...Ovo da se misli među vama šta je i u Hristu Isusu, Koji, ako je i BIO U OBLIČJU BOŽJEM, nije Se Otimao da Se Uporedi s Bogom; Nego je PONIZIO SAM SEBE Uzevši Obličje sluge, Postavši kao i drugi ljudi i na oči Nađe Se kao Čovek."...
 15. M

  NAJVAŽNIJE pitanje!

  A sada, s' kraja Beograda, da bi Mita (čija pita jeste masna te njemu opasna), ostao kontraproduktivan, bejah i ofanzivan (jerbo sujeta ne zna šta je šteta te sad' i pašteta neće da zasmeta)! Jer tek ona jest' nečista kao vražja bista kad' ju glista posred pustih pista - s' lista trula - žulja...
Top