Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Zadatak iz Geometrije

  • Začetnik teme Kruna1997
  • Datum pokretanja
K

Kruna1997

#1
Osnova piramide je jednakokraki trapez čije su osnovne ivice 5 i 3, a krak 7. Projekcija vrha piramide je u preseku dijagonala osnove. Odredi zapreminu piramide ako je dužina veće bočne ivice 10.
 
losmij*

losmij*

Legend
#2
Površina osnove piramide (trapeza) je 16*(3^(1/2)).
Dijagonale trapeza su po 8 cm dok se sijeku u odnosu 5:3.
Iz pitagorine teoreme visina piramide je 5*(3^(1/2)) jer ti je poznata jedna stranica (5= veci dio dijagonale) i hipotenuza (10= veća bočna ivica).
Po formuli zapremina piramide je (P (osnove)*visina))/3 pa nakon uvrštavanja dobiješ da ti je zapremina 80 cm^3.

Posto pišem preko taptalk na telefonu ne mogu da ti ispišem fino formulu al ovo ti je postupak i rješenje.

:D
PS
^(1/2) je drugi korijen
 
Poslednja izmena:

Top