Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Zadatak iz Geometrije

  • Začetnik teme Kruna1997
  • Datum pokretanja
K

Kruna1997

#1
Osnova piramide je jednakokraki trapez čije su osnovne ivice 5 i 3, a krak 7. Projekcija vrha piramide je u preseku dijagonala osnove. Odredi zapreminu piramide ako je dužina veće bočne ivice 10.
 
losmij*

losmij*

LEGEND
#2
Površina osnove piramide (trapeza) je 16*(3^(1/2)).
Dijagonale trapeza su po 8 cm dok se sijeku u odnosu 5:3.
Iz pitagorine teoreme visina piramide je 5*(3^(1/2)) jer ti je poznata jedna stranica (5= veci dio dijagonale) i hipotenuza (10= veća bočna ivica).
Po formuli zapremina piramide je (P (osnove)*visina))/3 pa nakon uvrštavanja dobiješ da ti je zapremina 80 cm^3.

Posto pišem preko taptalk na telefonu ne mogu da ti ispišem fino formulu al ovo ti je postupak i rješenje.

:D
PS
^(1/2) je drugi korijen
 
Poslednja izmena:

Top