Windows 8.1 [Avant~Garde Solutions]

Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
Da bi pokrenuli safe mode način rada u sistemu Windows 8 sve što trebate da učinite je da uradite neke promene u msconfig uslužnom programu, a zatim nakon što računra restartuje dobićete računar koji se pokreće u Safe modu.

1. Zajedno pritisnite Windows dugme i R da bi pokrenuli Run komandni prozor, gde ćete ukucati “msconfig” (bez navodnika) i kliknite na OK

2. U novo otvorenom prozoru selektujete tab Boot, čekirate polje ispred “Safe boot“ i kliknite Apply.

3. Posle ovoga će Vam se računar restartovati i pokrenuti u Safe Modu.

4. Za normalno pokretanje računara postupak ponovite i poništite polje ispred “Safe boot” .
 
Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
U operativnom sistemu Windows 8, administratorski nalog je po default-u isključen kao i u operativnom sistemu Windows 7.
Podrazumevani korisnik kreiran tokom instalacije operativnog sistema Windows 8 i član je administratorske grupe i može da uradi i izvrši normalne zadatke. Ali ako želite da nešto više radite naprimer da rešavate neki problem u samom softveru ili testirate softver sa Internet Information Services (IIS ) ili Microsoft Server Management Studio-om, moraćete onda koristiti nalog sa administrativnim privilegijama, gde imate potpuni pristup sistemu.

Ovde ću Vam pokazati kako da aktivirate administratorski nalog koji je po default-u isključen. Pratite sledeće korake:

1. Idete u Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools

unlock.png


2. Uđete u Administrative tools pa onda idete dupli klik na Computer Management

3. U Computer Management otvorite padajuću listu kod Local users and groups -> kliknete na Users Folder -> pa onda desni klik Administrator i idite na Properties.

unlock-admin-win8.png


4. Odčekirate Account is disabled da bi aktivirali administratorski nalog, nakon toga idete na Apply i administratorski nalog Vam je aktiviran, tako da možete imati sada sve privilegije nad Vašim sistemom.

unlock-admin.png


Napomena: Administratorski nalog nema lozinke po defaultu tako da sistem može da bude ranjiv na bezbednosne rizike.
 
Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
Kako podesiti VPN na Windowsu 8.1
Ovde ću Vam pokazati kako da podesite i pristupate preko VPN veze na Windowsu 8.1.

Preko VPN-a korisnici mogu da pristupe resursima na udaljenim mrežama, kao što su datoteke, štampači, baze podataka ili internih sajtova. VPN udaljeni korisnici dobijaju utisak kao da su direktno povezani na mrežu.

Konfigurisanje Windows 8 za dolazni VPN

1.U metro interfejsu ukucajte u pretragu Network and Sharing Center to će Vas dovesti do Settings pretrage. Kliknite na Network and Sharing Center u desnom delu.
10.jpg


2. Kada udjete u Network and Sharing Center prozor, kliknite na Change adapter settings link na levoj gornjoj strani prozora

2.jpg


3. Kada uđete u Network Connection pritisnite Alt dugme na tastaturi kako bi se pojavio gornji meni gde ćete kliknuti na File padajući meni i selektovati New Incoming Connection…

3.jpg


4. Čekirajte polje ispred korisnika koji želite da dobije pristup tom računaru ili možete da podesite novi nalog tako što ćete da idete na Add someone… nako toga kliknite na Next.

5. Takođe čekirajte polje ispred Through the Internet. i kliknite na Next.

4.jpg


6. Sada ćete izabrati protokol koji želite da koristite za ovu vezu. Nakon toga kliknite na Allow access.

Napomena: Po default-u je selektovano (Preporučeno)…. Allow access

7. Obratite pažnju na ime računara, jer će taj naziv biti korišćen za spajanje klijenta na ovaj računar. Kliknite na Close.

8. Sada ćete dobiti ikonu konekcije u Network Connections. Računar je sada spreman da prihvati dolazne VPN veze.

5.jpg


Konfigurišite Firewall da dozvoli pristup TCP portu 1723 da bi omogućio dolazni Point - to - Point Tunneling Protocol ( PPTP) konekcije za VPN.

Podešavanje rutera za dolazne VPN veze

Konfiguracija rutera: Uključi PPTP i Generic rute enkapsulacijom (GRE) na ruteru. Zavisno od vrste rutera, morate ili omogućiti PPTP ili napraviti naredni port 1723. Ako ruter ima dodatnu opciju za PPTP ili VPN, uverite se da je omogućena. To se obično zove "pass-through" podešavanje (tj. PPTP pass-through ili VPN pass-through)

7.jpg


Podešavanje klijenta

Slede korake za konfigurisanje odlazne VPN veze kao i na operativnom sistemu Windows 7

1. Idete na Start, Control Panel i otvorite Network and Sharing Center.

2. Kliknete na Set up a new connection or network.

3. SelektujeteConnect to a workplace i kliknete na Next.

4. Onda ćete da selektujete Use my Internet connection (VPN).

5. Ukucate IP adresu ili ime računara na koji želite da se povežete i naziv Vaše konekcije u polje Destination name.

8.jpg


6. Ukucate korisničko ime i lozinku kojoj je odobren pristup glavnom računaru.

9.jpg


7. Da bi videli i povezali se sa napravljenom VPN konekcijom, idete desni klik miša na Network ikonu i selektujete Network and Sharing Center ili odete u Control Panel i otvorite Network and Sharing Center, i kliknete na Connect to a network.

8. I sada će Vam se pokazati prozor sa VPN konekcijom.
 
Član
Učlanjen(a)
29.10.2011
Poruka
345
Da li i kako moze da se ponisti ovaj registarski kljuc Shortcut arrow?
Meni se umesto strelice sada vidi "kocka" koja zaklanja ikonicu :(
113670
 
Učlanjen(a)
28.02.2012
Poruka
5.046
Da li i kako moze da se ponisti ovaj registarski kljuc Shortcut arrow?
Meni se umesto strelice sada vidi "kocka" koja zaklanja ikonicu :(
Pogledajte prilog 113670

Spasi kao bat skriptu i dvoklikom pokreni. Kad pita za restart klini Yes. Ako ne uspije moraces ici na Search >> regedit >>i potraziti kljuc koji moras obrisati.

Kod:
@echo off
cls
echo The Explorer process must be killed to delete the Icon DB.
echo Please SAVE ALL OPEN WORK before continuing
pause
taskkill /IM explorer.exe /F
echo Attempting to delete Icon DB...
If exist %userprofile%\AppData\Local\IconCache.db goto delID
echo Previous Icon DB not found...trying to build a new one
goto :main

:delID
cd /d %userprofile%\AppData\Local
del IconCache.db /a
pause
echo Icon DB has been successfully deleted
goto main

:main
echo Windows 7 must be restarted to rebuild the Icon DB.
echo Restart now? (Y/N):
set /p choice=
If %choice% == y goto end
echo Restart aborted...please close this window
explorer.exe

:end
shutdown /r /t 0
exit
 
Poslednja izmena:
Natrag
Top