Windows 8.1 [Avant~Garde Solutions]

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
992
Extended Disk Cleanup

Dodajte Extended Disk Cleanup u context meni (desni klik miša)

screenshot-10.png

raspakujte arhivu na desktop, vbs skriptu kopirajte u Windows folder. Unesite registarski kod duplim klikom na .reg fajl i oba puta YES!
Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.

Ukoliko ne želite prečicu u Context meniju možete imati običnu gde god želite. Skinite arhiv ispod i raspakujte na destinaciju po želji
Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.


.jpg
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
992
Skrivanje foldera is "This PC" prozora

Ukoliko želite sakriti jedan od foldera iz prozora "This PC" kao na slici ispod:

Otvorite registar (Win+R pa kucati regedit) i pronađite ključ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\explorer\MyComputer\NameSpace

i obrisati ključeve za određeni folder koji želite sakriti


{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE} (za skrivanje Music foldera)
{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} (za skrivanje Downloads foldera)
{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA} (za skrivanje Pictures foldera)
{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C} (za skrivanje Videos foldera)
{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0} (za skrivanje Documents foldera)
{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} (za skrivanje Desktop foldera)


za 64-bitni Windows neke 32-bitne aplikacije pri instalaciji mogu određene foldere ponovo učiniti vidljivim
u tom slučaju pronađite ključ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace

i obrisati ključeve za određeni folder koji želite sakriti

{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE} (za skrivanje Music foldera)
{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} (za skrivanje Downloads foldera)
{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA} (za skrivanje Pictures foldera)
{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C} (za skrivanje Videos foldera)
{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0} (za skrivanje Documents foldera)
{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} (za skrivanje Desktop foldera)

Ukoliko želite sakriti/ukloniti svih 6 foldera (1a. i 1.) iz "This PC" prozora, možete to uraditi integrisanjem registarskog ključa
iz arhiva. U arhivu se nalazi ključ za vraćanje na "default" stanje!


RmaQ89h.png


Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.

.jpg


Ono što se dobija uklanjanjem svih foldera je na slici ispod...

XBfSEJj.png


NAPOMENA: nestručna i pogrešna prepravka u Windows registru može prouzrokovati loše funcionisanje i/ili dovesti do totalne neupotrebljivosti sistema!
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
992
Windows 8.1 Professional Default Services

Windows 8.1 Professional Default Services

(ukoliko ste menjali podešavanja servisa, evo kako je "default" stanje...)

[raw]<iframe src="https://skydrive.live.com/embed?cid=2E6511A9615EB5DB&resid=2E6511A9615EB5DB!1151&authkey=ANO9bpE6BGTAMTc&em=2" frameborder="0" height="288" scrolling="no" width="476"></iframe>[/raw]

Windows 8 Services
 
UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
992
Brisanje duplog mrežnog adaptera

Kada Windows 8 detektuje mrežu zasnovanu na dodeljenoj IP adresi, netmask, defaul gateway itd, on je upamti sa podešavanjima koje mu zadamo: privatna ili javna. Ako se u međuvremenu izvrši promena konfiguracije mreže (npr. rekonfiguracija rutera i sl.) Windows može zaključiti da ste na novoj mreži i dodeliti joj isto ime ali numerisano brojem 2, 3 itd, kao na primer: NETWORK 2 ili MojAPN 2...

MOV1sf6xk.png


VblND.png

Pošto u Windows 8 ne postoji način kao u Windows 7 da se ove novo-prepoznate mreže ujedine u jednu stvarnu postojeću ili pak obrišu ukoliko to želite, možete ih ukloniti na sledeći način:


OVO RADITE SAMO UKOLIKO VAM BAŠ SMETA BROJ POSLE IMENA MREŽE
(kao meni)
m0941.gif
pronađite i izbrišite neželjene mreže na ovim lokacijama u registru:


  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Nla\Cache\Intranet
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\UnmanagedTEcZL6qz.png
 
Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
Ovo je jednostavan tutorijal o tome kako da onemogućite Metro UI u Windowsu 8.1 ,a samim tim onemogućavanje Metro UI omogućava Vam da se prijavite direktno na radnu površinu, bez prikazivanja Metro korisničkog interfejsa posle logovanja korisnika.

Da bi ovo uradili potrebno je da vidite desktop gde ćete:

1. Prvo desnim klikom na Task bar selektovati Properties.

2. Sada će Vam se pojaviti prozor pod nazivom “Task and Navigation Properties”, u njemu ćete odabratitab koji se zove Navigation.

metro81-0.png


3. Nakon što ste odabrali odgovarajući tab, u njemu ćete čekirati polje ispred nazivaWhen I sign in or close all apps on screen, go to the desktop instead of start u odeljku Start screen.

4. Čim ste to odradili kliknite na Apply pa na OK. Od sada će Vam se sistem podizati direktno pokretajući odmah desktop površinu.
 
Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
Podešavanje FTP servera na OS Windows 8.1

U ovom tutorijalu ću Vam ukratko pokazati kako da podesite FTP Server na OS Windows 8.1.
Da bi podesili FTP serveru na OS Windows 8.1 potrebno je da:

1. Napravite folder kojem će FTP korisnici moći da pristupe. Možete naprimer napraviti folder na desktopu, ali takođe možete da da ga kreirate bilo gde na Vašem C : disk .

2. Pritisnite kombinaciju tastera ” Windows + R ” na tastaturi da biste otvorili prozor Run, i ukucajte u njega CMD, kliknite na dugme OK da biste otvorili prozor komandne linije.

3. Ovde ukucajte ” ipconfig ” i pritisnite Enter, sada zapišite IP adresu i default gateway IP, jer ćemo ga koristiti u narednim koracima.

4. Idete u Control Panel–> Program–>Programs and Features–>Turn Windows features on or off

Ovde čekirajte sva polja ispred i u funkcijama ” FTP Server ” i ” Internet Information Services IIS Management Console “, a zatim kliknite na dugme OK i sačekajte da se funkcije dodaju.

5. Sada idete redom u Control panel home–>Administrative tools–> Internet Information Services (IIS) Manager,

Otvorite padajuću listu na levoj strani (Connections) prozora, desni klik na Sites pa onda izaberete add FTP site,

6. Date ime Vašoj FTP site (stranici) naprimer “ITNovosti”, i potražite folder koji smo inicijalno kreirali. Ovo će biti podrazumevana lokacija gde će fajlovi biti dostupani na serveru preko FTP-a.

7. Nakon toka kliknete na Next i dobićete SSL konfiguraciona strana, kliknite na padajuću listu i odaberite IP Adresu Vašeg računara, Selektujte “No SSL”. Ukoliko imate SSL sertifikat, vi onda božete izabrati “Require SSL” ili “Allow SSL”.

Napomena : Tra da znate da je potreban SSL ako nameravate da ovaj FTP server bude dostupan preko Interneta.

8. Na sledećem prozoru “Authentication and Authorization Information”, selektujete jednu od dve opcije promene “Authentication” i opcija ”Basic” – izaberite “Basic” (u padajućoj listi odaberete da je potrebno da FTP korisnike navedete (users specify) prijava sa imenom i lozinkom).

9. Poglavlje autorizacije, odaberite “Specified Users”, i dozvole za čitanje i pisanje (read ,write). Alternativno, možete odabrati određene korisničke naloge ili grupe, i ograničiti dopuštenje sa permisijama čitanja ili pisanja.

10. Click Finish.

Kreirajte lokalni korisnički nalog, i dajte mu dozvolu nad sadržajem FTP direktorijuma:

* Ako želite da koristite već postojećI lokalnI računar i njegov korisnički nalog, onda kreiranje naloga možete da preskočite i da preskočite dodeljivanje dozvole za direktorijum.

1. Otvorite redom Computer Management–> Local Users and Group–> Users…

2. Idete desni klik na“Users” i selektujete “New User

3. Ime novog korisnika “ITNovosti-FTP” ili neki drugi naziv koji ste Vi sami kreirali, i dodelite lozinku.

Pronađite folder kojem će Vaši korisnici FTP-a pristupati (primer: C: ITNovosti), desni klik na folder izaberite Properties–>Security tab i dodate korisnika koji je kreiran u prethodnom koraku sa odgovarajućim dozvolama.

Otvaranje firewall porta za FTP:
Otvorite Control Panel–> Windows Firewall onda selektujete “Allow an app or feature through Windows Firewall“–>Change Settings

Čekirate polje ispred “FTP Server” i izaberete barem jednu mrežu kliknite OK.
 
Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
esetovanje i spasavanje zaboravljene Windows 8 lozinke možete napraviti ukoliko budete pratili sledeće korake:

1. Preuzmete Hiren’s Boot CD

2. Kada ga preuzmete Narežite ga na disk.

3. Kada ste završili narezivanje diska, potrebno je sada butovati sa tog diska. To ćete uraditi tako što ćete ubaciti disk u CD/DVD Drive i restartovati Vaš računar.

4. Posle procesa restartovanja računara dobićete poruku “Press any key to boot from CD or DVD….pritisnite bilo koji taster na tastaturi. Ukoliko ne dobijete ovu poruku promenite redosled pokretanja sistema u BIOS-u, tako što ćete staviti da Vam se prvo učitava CD/DVD Drive prilikom pokretanja računara. Ovo možete uraditi prečicom sa F12 ili nekim drugim tasterom koji će Vam biti ponuđen prilikom samog pokretanja računara.

5.Nakon što ste pritisnuli bilo koji taster na tastaturi pojaviće Vam se Hiren’s CD Menu, ovde selektujte Mini Windows XP i pritisnite Enter.

6. Vaš računar će pokrenuti Mini Windows XP, da napomenem da ovo NIŠTA neće instalirati na Vaš računar. Slično je kao Windows XP.

7. Kada uđete na Desktop kliknite na HBCD Menu ikonu. a na sledećem prozoru kliknite na Program.

8. Sa sledećeg padajućeg menija selektujte redom Passwords / Keys => Windows Login => Reset (Windows XP/Vista /7 Password)

9. U NTPWEdit 0.3 prozoru promenite slovo Vašeg diska “ Disk drive letter”. Ja sam naprimer promenio slovo diska u NTPWEdit 0.3 prozoru sa D: u C: i kliknuo na (Re)open za sve korisnike.

10. Sa liste korisnika selektujete korisnika kome je potrebno da se resetuje lozinka i kliknite na Change Password u drugom prozoru će Vam se pojaviti da upišete svoju novu lozinku. Ovo polje možete ostaviti blanko i obrisati svoju lozinku ili moćete upisati svoju novu lozinku.

11. Kada ste ti završili kliknite na dugme OK, a nakon toga na dugme Save Changes i na kraju Exit.

12. Izvadite disk koji ste stavili i restartujte Vaš računar.
 
Član
Učlanjen(a)
10.07.2010
Poruka
38
Jeste li ikada primetili da kada prelazite kursorom preko ikonica programa ili preko programa u Start meniju automatski Vam se otvrara pop up help poruka u malom okviru? Ova funkcija pomaže i zato ima naziv popularno help Balon.

Disable-Pop-up-help-Windows-8.1.png


Ova funkcija može biti korisna za početne korisnike računara. Međutim, to može biti još jedna neprijatnost za naprednije korisnike. Ako Vam ne treba ova funkcija, zašto je ne biste isključili? Sledite ove korake da biste ste se oslobodili od ove funkcije :

  1. Pritisnite Windows key + R na Vašoj tastaturi kako bi otvorili Run prozor, u prazno polje ćete ukucati regedit i kliknuti na OK.
  2. Nakon što Vam se Registry Editor otvori, pratićete sledeću putanju padajuće liste HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Explorer ->Advanced.
  3. Kada ste otvorili Advanced idete dupli klik na ShowInfoTip.
  4. Ukucate u polje (Value data) vrednost NULA i isključićete ovu funkciju pomoći, posle toga kliknite na OK.
  5. Zatvorite Registry Editor i restartujte računar, nakon toga ćete uočite da Vam je ova funkcija isključena.
  6. Sa ovim ste završili ceo proces isključivanja HELP Balona.
 
Natrag
Top