Sve tastatura precice u windows 8

ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa naratorom na tablet računaru sa omogućenom tehnologijom dodira od četiri tačke.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Dodirnite jednom sa dva prsta

[/TD]
[TD] Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Dodirnite triput sa četiri prsta

[/TD]
[TD] Prikazivanje svih komandi naratora (uključujući one koje nisu na ovoj listi)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Dvaput dodirnuti

[/TD]
[TD] Aktiviranje primarne radnje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Triput dodirnuti

[/TD]
[TD] Aktiviranje sekundarne radnje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Dodir ili prevlačenje jednim prstom

[/TD]
[TD] Čitanje onoga što je ispod prstiju

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Brzo prevucite nalevo/nadesno sa jednim prstom

[/TD]
[TD] Prelazak ne sledeću ili prethodnu stavku

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Brzo prevucite nalevo/nadesno/nagore/nadole sa dva prsta

[/TD]
[TD] Pomeranje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Brzo prevucite nadole sa tri prsta

[/TD]
[TD] Započinjanje čitanja istraživog teksta

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa vezom sa udaljenom radnom površinom na radnoj površini.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Alt+Page Up

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz aplikacije sleva nadesno

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Page Down

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz aplikacije zdesna nalevo

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Insert

[/TD]
[TD] Kretanje kroz aplikacije redosledom kojim su pokrenute

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Home

[/TD]
[TD] Prikazivanje početnog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+Break

[/TD]
[TD] Prebacivanje između prozora i celog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+End

[/TD]
[TD] Prikazivanje dijaloga „Windows bezbednost“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+Home

[/TD]
[TD] U režimu celog ekrana, aktiviranje trake veza

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Delete

[/TD]
[TD] Prikazivanje sistemskog menija

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+minus (-) na numeričkoj tastaturi

[/TD]
[TD] Postavljanje kopije aktivnog prozora u okviru klijenta u ostavu terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao pritiskanje tasterske prečice Alt+Print Screen na lokalnom računaru)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+plus (+) na numeričkoj tastaturi

[/TD]
[TD] Postavljanje kopije cele oblasti prozora klijenta u ostavu terminal servera (obezbeđuje istu funkcionalnost kao pritiskanje tastera Print Screen na lokalnom računaru)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Pritiskajte taster Tab dok ne izađete iz kontrola udaljene radne površine i dođete do kontrole u host aplikaciji (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugoj (host) aplikaciji.

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Pritiskajte taster Tab dok ne izađete iz kontrola udaljene radne površine i dođete do kontrole u host aplikaciji (na primer, dugme ili okvir za tekst). Korisno kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugoj (host) aplikaciji.

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prikazivačem za pomoć.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] F3

[/TD]
[TD] Premeštanje kursora u polje za pretragu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F10

[/TD]
[TD] Prikazivanje menija „Opcije“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Home

[/TD]
[TD] Pomeranje na početak teme

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] End

[/TD]
[TD] Pomeranje na kraj teme

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Pomeranje unatrag na prethodno prikazanu temu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Pomeranje unapred na narednu (prethodno prikazanu) temu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Home

[/TD]
[TD] Prikazivanje matične stranice pomoći i podrške

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+A

[/TD]
[TD] Prikaz stranice podrške za korisnike

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+C

[/TD]
[TD] Prikaz sadržaja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+N

[/TD]
[TD] Prikazivanje menija „Postavke veze“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+F

[/TD]
[TD] Pretraživanje trenutne teme

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+P

[/TD]
[TD] Štampanje teme

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa kalkulatorom.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] F1

[/TD]
[TD] Otvaranje pomoći za kalkulator

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster F2

[/TD]
[TD] Uređivanje istorije izračunavanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+1

[/TD]
[TD] Prebacivanje na standardni režim

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+2

[/TD]
[TD] Prebacivanje na naučni režim

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+3

[/TD]
[TD] Prebacivanje na režim programera

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+4

[/TD]
[TD] Prebacivanje na režim statistike

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+C

[/TD]
[TD] Izračunavanje ili rešavanje izračunavanja datuma i radnih listova

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+E

[/TD]
[TD] Otvaranje izračunavanja datuma

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+H

[/TD]
[TD] Uključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+L

[/TD]
[TD] Klik na dugme MC

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+M

[/TD]
[TD] Klik na dugme MS

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+P

[/TD]
[TD] Klik na dugme M+

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Q

[/TD]
[TD] Klik na dugme M-

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+R

[/TD]
[TD] Klik na dugme MR

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+U

[/TD]
[TD] Otvaranje konverzije jedinica

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+D

[/TD]
[TD] Brisanje istorije izračunavanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F9

[/TD]
[TD] Klik na dugme +/–

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] R

[/TD]
[TD] Klik na dugme 1/×

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] @

[/TD]
[TD] Klik na dugme za kvadratni koren

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Del

[/TD]
[TD] Klik na dugme CE

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nagore

[/TD]
[TD] Kretanje nagore u istoriji izračunavanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nadole

[/TD]
[TD] Kretanje nadole u istoriji izračunavanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Esc

[/TD]
[TD] Klik na dugme C ili zaustavljanje uređivanja istorije izračunavanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Enter

[/TD]
[TD] Ponovno izračunavanje istorije izračunavanja nakon uređivanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F3

[/TD]
[TD] Izbor opcije Stepeni u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F4

[/TD]
[TD] Izbor opcije Radijani u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F5

[/TD]
[TD] Izbor opcije Gradijani u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+B

[/TD]
[TD] Klik na dugme 3√x u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+G

[/TD]
[TD] Klik na dugme 10x u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+O

[/TD]
[TD] Klik na dugme cosh u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+S

[/TD]
[TD] Klik na dugme sinh u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+T

[/TD]
[TD] Klik na dugme tanh u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Y

[/TD]
[TD] Klik na dugme y√x u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] D

[/TD]
[TD] Klik na dugme Mod u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] I

[/TD]
[TD] Klik na dugme Inv u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] L

[/TD]
[TD] Klik na dugme log u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] M

[/TD]
[TD] Klik na dugme dms u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] N

[/TD]
[TD] Klik na dugme ln u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] O

[/TD]
[TD] Klik na dugme cos u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] P

[/TD]
[TD] Klik na dugme pi u naučnom režimu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Q

[/TD]
[TD] Klik na dugme x^2 u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] S

[/TD]
[TD] Klik na dugme sin u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] T

[/TD]
[TD] Klik na dugme tan u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] V

[/TD]
[TD] Klik na dugme F-E u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] X

[/TD]
[TD] Klik na dugme Exp u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Y

[/TD]
[TD] Klik na dugme x^y u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #

[/TD]
[TD] Klik na dugme x^3 u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ;

[/TD]
[TD] Klik na dugme Int u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] !

[/TD]
[TD] Klik na dugme n! u režimu „Naučni“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster F2

[/TD]
[TD] Izbor opcije Dword u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F3

[/TD]
[TD] Izbor opcije Word u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F4

[/TD]
[TD] Izbor opcije Byte u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F5

[/TD]
[TD] Izbor opcije Hex u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F6

[/TD]
[TD] Izbor opcije Dec u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F7

[/TD]
[TD] Izbor opcije Oct u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F8

[/TD]
[TD] Izbor opcije Bin u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F12

[/TD]
[TD] Izbor opcije Qword u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] A-F

[/TD]
[TD] Klik na dugme A-F u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] J

[/TD]
[TD] Klik na dugme RoL u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] K

[/TD]
[TD] Klik na dugme RoR u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] <

[/TD]
[TD] Klik na dugme Lsh u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] >

[/TD]
[TD] Klik na dugme Rsh u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] %

[/TD]
[TD] Klik na dugme Mod u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] |

[/TD]
[TD] Klik na dugme Or u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ^

[/TD]
[TD] Klik na dugme Xor u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] ~

[/TD]
[TD] Klik na dugme Not u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] &

[/TD]
[TD] Klik na dugme And u režimu „Programer“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Razmaknica

[/TD]
[TD] Menja vrednost bita u režimu programera

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] A

[/TD]
[TD] Klik na dugme Prosek u režimu statistike

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+A

[/TD]
[TD] Klik na dugme Average Sq u režimu „Statistički podaci“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] S

[/TD]
[TD] Klik na dugme Sum u režimu „Statistički podaci“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+S

[/TD]
[TD] Klik na dugme Sum Sq u režimu „Statistički podaci“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] T

[/TD]
[TD] Klik na dugme S.D. u režimu „Statistički podaci“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+T

[/TD]
[TD] Klik na dugme Inv S.D. u režimu „Statistički podaci“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] D

[/TD]
[TD] Klik na dugme CAD u režimu „Statistički podaci“

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[h=4][/h]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Poruke.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Ctrl+N

[/TD]
[TD] Pokretanje novog razgovora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+N

[/TD]
[TD] Otvaranje birača osoba

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+E

[/TD]
[TD] Otvaranje ili zatvaranje birača emotikona

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+>

[/TD]
[TD] Sledeći razgovor

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+<

[/TD]
[TD] Prethodni razgovor

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom „Bojanka“.

[TABLE="class: table table2Col"]
<tbody>[TR]
[/TR]
[TR]
[TD] F1
[/TD]
[TD] Otvaranje pomoći za program „Bojanka“
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F11
[/TD]
[TD] Prikazivanje slike u režimu celog ekrana
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F12
[/TD]
[TD] Čuvanje slike kao nove datoteke
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+A
[/TD]
[TD] Izbor cele slike
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+B
[/TD]
[TD] Podebljavanje izabranog teksta
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+C
[/TD]
[TD] Kopiranje selekcije u ostavu
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+E
[/TD]
[TD] Otvaranje dijaloga Svojstva
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+G
[/TD]
[TD] Prikazivanje ili skrivanje linija koordinatne mreže
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+I
[/TD]
[TD] Prebacivanje izabranog teksta u kurziv
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+N
[/TD]
[TD] Kreiranje nove slike
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+O
[/TD]
[TD] Otvaranje postojeće slike
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+P
[/TD]
[TD] Štampanje slike
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+R
[/TD]
[TD] Prikazivanje ili skrivanje lenjira
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+S
[/TD]
[TD] Čuvanje promena u slici
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+U
[/TD]
[TD] Podvlačenje izabranog teksta
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+V
[/TD]
[TD] Lepljenje selekcije iz ostave
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+W
[/TD]
[TD] Otvaranje dijaloga Promena veličine i iskošavanje
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+X
[/TD]
[TD] Isecanje selekcije
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Y
[/TD]
[TD] Ponavljanje promene
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Z
[/TD]
[TD] Opoziv promene
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+plus (+)
[/TD]
[TD] Povećavanje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+minus (-)
[/TD]
[TD] Smanjenje širine četkice, linije ili obrisa oblika za jedan piksel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Page Up
[/TD]
[TD] Uvećanje
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Page Down
[/TD]
[TD] Umanjenje
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt (ili F10)
[/TD]
[TD] Prikazivanje saveta o tasterskim prečicama
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+F4
[/TD]
[TD] Zatvaranje slike i njenog prozora u programu „Bojanka“
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nadesno
[/TD]
[TD] Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nadesno za jedan piksel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nalevo
[/TD]
[TD] Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nadole
[/TD]
[TD] Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nagore
[/TD]
[TD] Premeštanje selekcije ili aktivnog oblika nagore za jedan piksel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift+F10
[/TD]
[TD] Prikazivanje trenutnog priručnog menija
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom Čitač.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] F8

[/TD]
[TD] Korišćenje rasporeda sa dve stranice

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+R

[/TD]
[TD] Rotiranje datoteke 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+F

[/TD]
[TD] Pronalaženje teksta u datoteci

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F7

[/TD]
[TD] Korišćenje režima izbora tastature

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+P

[/TD]
[TD] Štampanje datoteke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+O

[/TD]
[TD] Otvaranje datoteke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+W

[/TD]
[TD] Zatvaranje datoteke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+M

[/TD]
[TD] Početna stranica aplikacije Čitač

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa vezom sa udaljenom radnom površinom.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Ctrl+Alt+Home

[/TD]
[TD] Promena traka aplikacija između udaljenog računara i onog koji je ispred vas

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Prebacivanje prikaza na prethodnu sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Prebacivanje prikaza na sledeću sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+strelica nagore

[/TD]
[TD] Prebacivanje prikaza na prvu sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+strelica nadole

[/TD]
[TD] Prebacivanje prikaza na poslednju sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa uslugom SkyDrive.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Ctrl+A

[/TD]
[TD] Izaberi sve

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+1

[/TD]
[TD] Promena prikaza (detalji/sličice)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+U

[/TD]
[TD] Otpremanje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+N

[/TD]
[TD] Nova fascikla

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Esc

[/TD]
[TD] Obriši izbor

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+O

[/TD]
[TD] Otvaranje pomoću

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+O

[/TD]
[TD] Prikaz fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+V

[/TD]
[TD] Kopiranje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+Y

[/TD]
[TD] Premeštanje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+S

[/TD]
[TD] Preuzimanje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nagore

[/TD]
[TD] Idi nagore

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster F2

[/TD]
[TD] Preimenovanje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F5

[/TD]
[TD] Osvežavanje

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa Windows dnevnikom.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] F1

[/TD]
[TD] Otvaranje pomoći za dnevnik

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F5

[/TD]
[TD] Osvežavanje liste beleški

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F6

[/TD]
[TD] Prebacivanje sa liste beleški na belešku i obrnuto

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F11

[/TD]
[TD] Prikazivanje beleške u režimu celog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+A

[/TD]
[TD] Biranje svih stavki na stranici

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+C

[/TD]
[TD] Kopiranje selekcije u ostavu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+F

[/TD]
[TD] Pronalaženje teksta u datoteci

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+G

[/TD]
[TD] Odlazak na stranicu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+N

[/TD]
[TD] Pokretanje nove beleške

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+O

[/TD]
[TD] Otvaranje nedavno korišćene beleške

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+P

[/TD]
[TD] Štampanje beleške

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+S

[/TD]
[TD] Čuvanje promena u belešci

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+V

[/TD]
[TD] Lepljenje selekcije iz ostave

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+X

[/TD]
[TD] Isecanje selekcije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Y

[/TD]
[TD] Ponavljanje promene

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Z

[/TD]
[TD] Opoziv promene

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+F4

[/TD]
[TD] Zatvaranje beleške i njenog prozora u dnevniku

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+C

[/TD]
[TD] Prikazivanje priručnog menija za zaglavlja kolona na listi beleški

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+V

[/TD]
[TD] Premeštanje beleške u određenu fasciklu

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
Natrag
Top