Sve tastatura precice u windows 8

ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
tastatura.jpg


Sledeća tabela sadrži nove tasterske prečice koje možete koristiti za navigaciju po operativnom sistemu Windows.[TABLE="class: table table2Col"]
<tbody>[TR]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+počnite da kucate
[/TD]
[TD] Pretraga računara
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)
[/TD]
[TD] Uvećajte ili umanjite veliki broj stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+točkić za pomeranje
[/TD]
[TD] Uvećavanje ili umanjivanje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+C
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmadi
U aplikaciji, otvaranje komandi za aplikaciju
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+F
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje datoteka
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+H
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Deli“
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+I
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Postavke“
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+J
[/TD]
[TD] Prebacivanje glavne aplikacije i prikačene aplikacije
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+K
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Uređaji“
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+O
[/TD]
[TD] Zaključavanje položaja ekrana (uspravno ili položeno)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Q
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje aplikacija
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+W
[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Pretraži“ za pretraživanje postavki
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Z
[/TD]
[TD] Prikazivanje dostupnih komandi u aplikaciji
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+razmaknica
[/TD]
[TD] Prebacivanje jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+razmaknica
[/TD]
[TD] Prebacivanje na prethodno izabrani unos
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Tab
[/TD]
[TD] Pomeranje kroz otvorene aplikacije (osim aplikacija radne površine)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+Tab
[/TD]
[TD] Pomeranje kroz otvorene aplikacije (osim aplikacija radne površine) i njihovo kačenje dok se pomera kroz njih
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+Tab
[/TD]
[TD] Pomeranje kroz otvorene aplikacije (osim aplikacija radne površine) obrnutim redosledom
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+PgUp
[/TD]
[TD] Premeštanje početnog ekrana i aplikacija na monitoru nalevo (Aplikacije na radnoj površini neće promeniti monitore)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+PgDown
[/TD]
[TD] Premeštanje početnog ekrana i aplikacija na monitoru nadesno (Aplikacije na radnoj površini neće promeniti monitore)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+tačka (.)
[/TD]
[TD] Kači aplikaciju levo
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+tačka (.)
[/TD]
[TD] Kači aplikaciju desno
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Esc
[/TD]
[TD] Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži opšte tasterske prečice koje možete koristiti za navigaciju po operativnom sistemu Windows.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] F1

[/TD]
[TD] Prikaz pomoći

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F2

[/TD]
[TD] Preimenovanje izabrane stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F3

[/TD]
[TD] Traženje datoteke ili fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F4

[/TD]
[TD] Prikaz liste trake adresa u istraživaču datoteka

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F5

[/TD]
[TD] Osvežavanje aktivnog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F6

[/TD]
[TD] Prelazak sa jednog elementa ekrana u prozoru ili na radnoj površini na drugi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F10

[/TD]
[TD] Aktiviranje trake sa menijima u aktivnoj aplikaciji

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+F4

[/TD]
[TD] Zatvaranje aktivne stavke ili napuštanje aktivne aplikacije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Esc

[/TD]
[TD] Prelazak sa jedne stavke na drugu redosledom kojim su otvarane

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+podvučeno slovo

[/TD]
[TD] Izvršavanje komande za to slovo

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Enter

[/TD]
[TD] Prikaz svojstava izabrane stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+razmaknica

[/TD]
[TD] Otvaranje priručnog menija aktivnog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Nazad

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Napred

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Page Up

[/TD]
[TD] Pomeranje nagore za jedan ekran

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Page Down

[/TD]
[TD] Pomeranje nadole za jedan ekran

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Tab

[/TD]
[TD] Prebacivanje između otvorenih aplikacija (osim aplikacija radne površine)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+F4

[/TD]
[TD] Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje vam dozvoljavaju da istovremeno otvorite više dokumenata)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+A

[/TD]
[TD] Biranje svih stavki u dokumentu ili prozoru

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+C (ili Ctrl+Insert)

[/TD]
[TD] Kopiranje izabrane stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+D (ili Delete)

[/TD]
[TD] Brisanje izabrane stavke i njeno premeštanje u korpu za otpatke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+R (ili F5)

[/TD]
[TD] Osvežavanje aktivnog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+V (ili Shift+Insert)

[/TD]
[TD] Lepljenje izabrane stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+X

[/TD]
[TD] Isecanje izabrane stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Y

[/TD]
[TD] Ponavljanje radnje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Z

[/TD]
[TD] Opoziv radnje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)

[/TD]
[TD] Uvećavanje ili umanjivanje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+točkić miša za pomeranje

[/TD]
[TD] Promena veličine ikona radne površine odnosno uvećavanje ili umanjivanje velikog broja stavki, kao što su aplikacije zakačene za početni ekran

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Premeštanje kursora na početak sledeće reči

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Premeštanje kursora na početak prethodne reči

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+strelica nadole

[/TD]
[TD] Premeštanje kursora na početak sledećeg pasusa

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+strelica nagore

[/TD]
[TD] Premeštanje kursora na početak prethodnog pasusa

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+Tab

[/TD]
[TD] Korišćenje tastera sa strelicama za prebacivanje između svih otvorenih aplikacija

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+taster sa strelicom (za premeštanje stavke)+razmaknica

[/TD]
[TD] Izbor više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift i taster sa strelicom

[/TD]
[TD] Izbor bloka teksta

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Esc

[/TD]
[TD] Otvaranje početnog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+Esc

[/TD]
[TD] Otvaranje upravljača zadacima

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift

[/TD]
[TD] Promena rasporeda tastera na tastaturi kada je dostupno više rasporeda tastera na tastaturi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+razmaknica

[/TD]
[TD] Uključivanje ili isključivanje uređivača metoda unosa (IME) kineskog jezika

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift+F10

[/TD]
[TD] Otvaranje priručnog menija izabrane stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom

[/TD]
[TD] Izbor više stavki u prozoru ili na radnoj površini odnosno izbor teksta u dokumentu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift+Delete

[/TD]
[TD] Brisanje izabrane stavke bez njenog prethodnog premeštanja u korpu za otpatke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nadesno

[/TD]
[TD] Otvaranje sledećeg menija sa desne strane ili otvaranje podmenija

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nalevo

[/TD]
[TD] Otvaranje sledećeg menija sa leve strane ili zatvaranje podmenija

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Esc

[/TD]
[TD] Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje koriste taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
.[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+F1

[/TD]
[TD] Otvaranje Windows pomoći i podrške

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg


[/TD]
[TD] Prikazivanje ili skrivanje početnog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+B

[/TD]
[TD] Postavljanje fokusa na sistemsku traku poslova

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+C

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmadi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+D

[/TD]
[TD] Prikazivanje i skrivanje radne površine

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+E

[/TD]
[TD] Otvaranje stavke „Računar“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+F

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Pretraži“ i pretraživanje datoteka

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+G

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz gadžete na radnoj površini

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+H

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Deli“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+I

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Postavke“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+J

[/TD]
[TD] Prebacivanje glavne aplikacije i prikačene aplikacije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+K

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Uređaji“

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+L

[/TD]
[TD] Zaključavanje računara ili promena korisnika

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+M

[/TD]
[TD] Umanjivanje svih prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+O

[/TD]
[TD] Zaključavanje položaja uređaja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+P

[/TD]
[TD] Izbor režima prikaza prezentacije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Q

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Pretraži“ i pretraživanje aplikacija

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+R

[/TD]
[TD] Otvaranje dijaloga Pokreni

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+T

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz aplikacije na traci zadataka

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+U

[/TD]
[TD] Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+V

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz obaveštenja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+V

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz obaveštenja obrnutim redosledom

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+W

[/TD]
[TD] Otvaranje dugmeta „Pretraži“ i pretraživanje postavki

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+X

[/TD]
[TD] Otvaranje menija Brza veza

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Z

[/TD]
[TD] Prikazivanje dostupnih komandi u aplikaciji

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+,

[/TD]
[TD] Privremeno prikazivanje radne površine

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Pause

[/TD]
[TD] Prikazivanje dijaloga Svojstva sistema

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+F

[/TD]
[TD] Traženje računara (ako ste na mreži)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+M

[/TD]
[TD] Vraćanje umanjenih prozora na radnoj površini

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+broj

[/TD]
[TD] Pokretanje aplikacije radne površine zakačene za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacivanje na nju.

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+broj

[/TD]
[TD] Pokretanje nove instance aplikacije radne površine zakačene za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+broj

[/TD]
[TD] Prebacivanje na poslednji aktivni prozor aplikacije radne površine zakačene za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Alt+broj

[/TD]
[TD] Otvaranje liste za prelazak za aplikaciju radne površine zakačenu za traku zadataka u položaju na koji ukazuje broj

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+Shift+broj

[/TD]
[TD] Otvaranje nove instance aplikacije radne površine koja se nalazi na datom položaju na traci zadataka u ulozi administratora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz otvorene aplikacije (osim aplikacija radne površine)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz otvorene aplikacije (osim aplikacija radne površine) i njihovo kačenje dok se pomera kroz njih

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje kroz otvorene aplikacije (osim aplikacija radne površine) obrnutim redosledom

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+B

[/TD]
[TD] Prebacivanje na aplikaciju koja je prikazala poruku na sistemskoj traci poslova

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+strelica nagore

[/TD]
[TD] Uvećavanje prozora radne površine

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+strelica nadole

[/TD]
[TD] Umanjivanje prozora radne površine

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Uvećavanje prozora radne površine na levoj strani ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Uvećavanje prozora radne površine na desnoj strani ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Home

[/TD]
[TD] Umanjivanje svih prozora radne površine osim aktivnog (vraća sve prozore pri drugom pritiskanju tastera)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+strelica nagore

[/TD]
[TD] Rastezanje prozora radne površine do vrha i dna ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+strelica nadole

[/TD]
[TD] Vraćanje/umanjivanje aktivnih prozora radne površine vertikalno uz održavanje širine

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+strelica nalevo ili strelica nadesno

[/TD]
[TD] Pomeranje prozora na radnoj površini sa jednog monitora na drugi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+razmaknica

[/TD]
[TD] Prebacivanje jezika unosa i rasporeda tastera na tastaturi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Ctrl+razmaknica

[/TD]
[TD] Prebacivanje na prethodno izabrani unos

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Enter

[/TD]
[TD] Otvaranje naratora

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje koriste taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
.


[TABLE="class: table table2Col"]
<tbody>[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Page Up

[/TD]
[TD] Premeštanje početnog ekrana i aplikacija na monitoru nalevo (aplikacije na radnoj površini neće promeniti monitore)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Page Down

[/TD]
[TD] Premeštanje početnog ekrana i aplikacija na monitoru nadesno (aplikacije na radnoj površini neće promeniti monitore)

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Shift+tačka (.)

[/TD]
[TD] Kačenje aplikacije levo

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+tačka (.)

[/TD]
[TD] Kačenje aplikacije desno

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+/

[/TD]
[TD] Pokretanje ponovne konverzije IME-a

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Alt+Enter

[/TD]
[TD] Otvaranje aplikacije Windows Media Center

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+plus (+) ili minus (-)

[/TD]
[TD] Uvećanje ili umanjenje pomoću lupe

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Esc

[/TD]
[TD] Izlazak iz lupe

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje možete koristiti za navigaciju po dijalozima.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] F1

[/TD]
[TD] Prikaz pomoći

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F4

[/TD]
[TD] Prikaz stavki na aktivnoj listi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje nagore kroz kartice

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje unazad kroz kartice

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+broj (brojevi od 1-9)

[/TD]
[TD] Prelazak na n-tu karticu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje unapred kroz opcije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift+Tab

[/TD]
[TD] Pomeranje unazad kroz opcije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+podvučeno slovo

[/TD]
[TD] Izvršavanje komande (ili izbor opcije) koja ide uz to slovo

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Razmaknica

[/TD]
[TD] Potvrda izbora ili opozivanje izbora u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Backspace

[/TD]
[TD] Otvaranje fascikle jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu Sačuvaj kao ili Otvori

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Tasteri sa strelicama

[/TD]
[TD] Izbor dugmeta ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa prozorima ili fasciklama istraživača datoteka.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Alt+D

[/TD]
[TD] Izbor trake adresa

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+E

[/TD]
[TD] Izbor polja za pretragu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+F

[/TD]
[TD] Izbor polja za pretragu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+N

[/TD]
[TD] Otvaranje novog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+W

[/TD]
[TD] Zatvaranje trenutnog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+točkić miša za pomeranje

[/TD]
[TD] Promena veličine i zgleda ikona datoteka i fascikli

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+E

[/TD]
[TD] Prikaz svih fascikli u okviru izabrane fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+N

[/TD]
[TD] Kreiranje nove fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Num Lock+zvezdica (*)

[/TD]
[TD] Prikaz svih potfascikli u okviru izabrane fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Num Lock+plus (+)

[/TD]
[TD] Prikaz sadržaja izabrane fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Num Lock+minus (-)

[/TD]
[TD] Skupljanje izabrane fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+P

[/TD]
[TD] Prikažite okno za pregled.

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+Enter

[/TD]
[TD] Otvaranje dijaloga „Svojstva“ za izabranu stavku

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nadesno

[/TD]
[TD] Prikazivanje sledeće fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nagore

[/TD]
[TD] Prikaz fascikle u kojoj se ta fascikla nalazi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Alt+strelica nalevo

[/TD]
[TD] Prikazivanje prethodne fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Backspace

[/TD]
[TD] Prikazivanje prethodne fascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nadesno

[/TD]
[TD] Prikaz trenutnog izbora (ako je skupljen) ili izbor prve potfascikle

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Strelica nalevo

[/TD]
[TD] Skupljanje trenutnog izbora (ako je razvijen) ili izbor fascikle u kojoj se ta fascikla nalazi

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] End

[/TD]
[TD] Prikaz donjeg dela aktivnog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Home

[/TD]
[TD] Prikaz gornjeg dela aktivnog prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] F11

[/TD]
[TD] Uvećavanje ili umanjivanje aktivnog prozora

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa stavkama na traci zadataka radne površine.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Shift+klik na dugme trake zadataka

[/TD]
[TD] Otvaranje aplikacije ili brzo otvaranje druge instance aplikacije

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Shift+klik na dugme trake zadataka

[/TD]
[TD] Otvaranje aplikacije u ulozi administratora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift+klik desnim tasterom miša na dugme trake zadataka

[/TD]
[TD] Prikazivanje menija prozora za aplikaciju

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift+klik desnim tasterom miša na grupisano dugme trake zadataka

[/TD]
[TD] Prikazivanje menija prozora za grupu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+klik na grupisano dugme trake zadataka

[/TD]
[TD] Kruženje kroz prozore grupe

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice koje olakšavaju korišćenje računara.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Desni taster Shift držite 8 sekundi

[/TD]
[TD] Uključivanje i isključivanje tastera filtera

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Levi Alt+levi Shift+Print Screen

[/TD]
[TD] Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Levi Alt+levi Shift+Num Lock

[/TD]
[TD] Uključivanje i isključivanje tastera miša

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Shift pet puta

[/TD]
[TD] Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Num Lock držite pet sekundi

[/TD]
[TD] Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+U

[/TD]
[TD] Otvaranje Centra za lakše korišćenje računara

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa lupom.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+plus (+) ili minus (-)

[/TD]
[TD] Uvećanje ili umanjenje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+razmaknica

[/TD]
[TD] Pregled radne površine u režimu celog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+D

[/TD]
[TD] Prebacivanje na usidreni režim

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+F

[/TD]
[TD] Prebacivanje u režim celog ekrana

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+I

[/TD]
[TD] Invertovanje boja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+L

[/TD]
[TD] Prebacivanje u režim sočiva

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+R

[/TD]
[TD] Promena veličine sočiva

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl+Alt+tasteri sa strelicama

[/TD]
[TD] Pomeranje ekranskog prikaza u smeru tastera sa strelicama

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Taster sa Windows logotipom
aa922834-ed43-40f1-8830-d5507badb56c_91.jpg
+Esc

[/TD]
[TD] Izlazak iz lupe

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
ADMINISTRATOR
Učlanjen(a)
10.05.1971
Poruka
54.331
Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa naratorom.


[TABLE="class: table table2Col"]
<thead> [TR]
<th class="matS"> Pritisnite ovaj taster </th> <th class="matS"> Za izvršavanje sledeće radnje </th> [/TR]
</thead><tbody>[TR]
[TD] Razmaknica ili Enter

[/TD]
[TD] Aktiviranje trenutne stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Tab i tasteri sa strelicama

[/TD]
[TD] Kretanje po ekranu

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Ctrl

[/TD]
[TD] Prestanak čitanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+D

[/TD]
[TD] Čitanje stavke

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+M

[/TD]
[TD] Započinjanje čitanja

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+H

[/TD]
[TD] Čitanje dokumenta

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+V

[/TD]
[TD] Ponavljanje fraze

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+W

[/TD]
[TD] Čitanje prozora

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+Page Up ili Page Down

[/TD]
[TD] Povećanje ili smanjenje jačine glasa

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+plus (+) ili minus (-)

[/TD]
[TD] Povećanje ili smanjenje brzine glasa

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+razmaknica

[/TD]
[TD] Vršenje podrazumevane radnje

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+strelica nalevo ili nadesno

[/TD]
[TD] Prelazak na prethodnu/sledeću stavku

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps Lock+F2

[/TD]
[TD] Prikazivanje komandi za trenutnu stavku

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Pritisnite Caps Lock dvaput brzo

[/TD]
[TD] Uključivanje ili isključivanje tastera Caps Lock

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Caps+Esc

[/TD]
[TD] Izlazak iz naratora

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 
Natrag
Top