Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Spasenje (Sotirologija)

  • Začetnik teme Nelsim
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

I Fariseji su znali zakon, a Isus im kaze "VIDIM DA LLUBAVI BOZJE NEMATE U SEBI"
Jedino sto pedofil voli to je on sam, i njegova zelja da zadovolji svoje telesne strasti i zelje.
On da voli decu, on bi ih voleo Hriscanskom ljubavlju, koja je diametralno razlicita od navodne ljubavi ovog sveta koja je sebicna.
I Fariseji su poznavali zakon, a Isus im kaze da su Licemeri.
___To je cinio sa oholim Farisejima koji su se protivili njegovoj nauci, a on citao njihove namere da ga uhvate i ubiju.
Drugima je pristupao krajnje s ljubavlju i paznjom.
da da - evo kako

Matej 4,10 Tada mu reče Isus: "Odlazi, SOTONO! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!

Matej 16,23 Isus se okrene i reče PETRU: "Nosi se od mene, SOTONO! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

Marko 8,33 A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti PETRU: "Nosi se od mene, SOTONO, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
da da - evo kako

Matej 4,10 Tada mu reče Isus: "Odlazi, SOTONO! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!

Matej 16,23 Isus se okrene i reče PETRU: "Nosi se od mene, SOTONO! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!

Marko 8,33 A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti PETRU: "Nosi se od mene, SOTONO, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!
Amin.

Isus je znao biti i izricit u svojim stavovima.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Mučenik Nikolaj Varžanski
Da li je moguće spasiti se mimo Crkve Hristove?[144]

Da li je moguće spasiti se mimo Crkve Hristove?


Ne, nije moguće, zato što se niko nikada nije spasio mimo Crkve.


– Kako govore sektaši da nemaju potrebe da pripadaju Hristovoj Crkvi, ili što je isto, Crkvi Pravoslavnoj, jer ih je Sam Gospod prizvao kao što je On prizvao i Apostola Pavla?


– Pre svega je neophodno otvoreno reći sektašima da potpuno lažno govore da ih je tobož Gospod prizvao kao Apostola Pavla. Kada je Gospod čudesno prizvao Apostola Pavla onda, po svedočenju Svetog Pisma: „ljudi koji putovahu s njim stajahu nijemi, čujući glas, a nikoga ne videći.“ (Dela ap. 9:7) Apostol Pavle poražen svetlošću oslepeo je i njegovi saputnici „ga uzeše za ruku“ (Dela ap.9:8). Ništa slično se nije dogodilo ni sa jednim od samoobmanjenih sektaša, koji bez osnove, drsko porede sebe sa Apostolom Pavlom.

-----------------------

Znači nema spasenja izvan PC. Pa onde Slape nema ni tebi, kao ni Dartu ni Antoniji.
 
Servius Tullius

Servius Tullius

Nije tačno - kada je reč o RKC i DIPC.
Ove tri Crkve dele apostolsko nasledje tj. prejemstvo i medjusobno se priznaju kao sestrinske, apostolske Crkve.
Kada bi , eventualno, katolik prešao u Pravoslavlje ili obrnuto, krštenje nije potrebno, dovoljna je samo ispovest.
Kod crkvenih, rukopoloženih lica isto, svešteni čin se zadržava itd.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Nije tačno - kada je reč o RKC i DIPC.
Moraš biti pravoslavac da bi se spasio. Osim da vjeruješ u Isusa.

Ove tri Crkve dele apostolsko nasledje tj. prejemstvo i medjusobno se priznaju kao sestrinske, apostolske Crkve.
To je arg. fariseja koji ama baš ništa ne znači u Božjim očima, tako su fariseji rekli da imaju nasljeđe od Avrama jer imaju gene Avrama. Pa ih je Isus ukorio.

Formalno da istinski se uglavnom ne mogu podnijeti, još su i ratovale.

Kada bi , eventualno, katolik prešao u Pravoslavlje ili obrnuto, krštenje nije potrebno, dovoljna je samo ispovest.
To su ipak dvije crkve i PC uči da samo pravoslavci (nisu rekli mi i katolici) mogu biti spaseni. Imam još takvih izjava.

Kod crkvenih, rukopoloženih lica isto, svešteni čin se zadržava itd.
Nebitna stvar.

Što su se onda pravoslavci bunili zbog katoličke mise na Kosovu na temeljima PC?
 
Poslednja izmena:
piramida4

piramida4

Sam Gospodin Yehoshua kaže:

IVAN 4,22

Vi se klanjate onome što ne poznate,

a mi se klanjamo onome što poznamo

jer SPASENJE DOLAZI OD JUDEJACA.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


PRVO – dal se klanjaš PRAVOME kao Bogu?!
DAL GA poznaješ?

Spas je OD Judejaca!
Bog Judejaca je JHVH!
 
tripo 41

tripo 41

Član
Spasitelj Isus zato jer je Bog.Djela apostolska 4,12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.Isus spasitelj Bog
Titu 2,13 3,4 3,5 3,6 2. Petrova 3,18 1. Jovanova 14,14 2. Petrova 1,1 2. Petrova 1,11Isaija je napisao ko je Bog.Izaija 45,15Doista ti si Bog skriveni, Bog Izraelov, Spasitelj.Izaija 62,11Evo, Jahve oglasuje do nakraj zemlje: "Recite kćeri sionskoj: Evo, dolazi tvoj spasitelj. Evo, s njim naplata njegova i njegova nagrada ispred njega!Otkrivenje 22,12I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.Isaija 35,4 Recite onima kojima se srce uplašilo: ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašega; osveta ide, plata Božija, sam ide, i spašće vas.

Isaija 40,10 Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim.
 
Top