Projekti i pomoc oko odabira

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Ukoliko nameravate da zapocnete izgradnju porodicne kuce ,stambene zgrade,lokala ili vikendice potrudicu se da vam pomognem idejnim projektima.Mozete iskoristiti svaku vrstu projekta i uz malu prepravku napraviti sebi dom.Ja licno sam od jednog takvog projekta od montazne kuce napravio sasvim lep dom.................
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Pravila za gradnju kuće

[h=1]PRAVILA ZA GRADNJU KUĆE[/h]

1. Nastojte da prema mogućnostima kupite maksimalno dobar plac. Greške nećete moći kasnije da ispravite.
2. Lepa i ružna kuća iste veličine jednako koštaju. Od projekta zavisi šta ćete dobiti.
3.Ne pravite ni manju ni veću kuću, nego prema vašim potrebama.
4. Sagledajte svoje potrebe u daljoj budućnosti. Kuća je trajna investicija.
5. Jeftin projekat je najskuplji projekat, ako nije valjano urađen. Kuća po lošem projektu je skupa, a lošija. Ne postoji ušteda na projektu.
6. Ne eksperimentišite komercijalnim novotarijama na vašoj kući. Koristite proverene materijale i tehnička rešenja.
7. Projektovanje kuće bez rizika možete poveriti projektantu koji Vam dokaže da je po njegovim projektima izgrađeno bar 100 kuća.
8. Predloge majstora za izmenu razmotrite uz obavezne kosultacije projektanta, isplatiće vam se. Majstor treba da gradi po projektuje a ne da projektuje.
9. Uređeno dvorište je važno koliko i lepota kuće ako želite potpuni doživljaj. Uradite to planski.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]Od ideje do realizacije[/h]Gradnja kuće obično se planira za proleće. Nažalost, često se događa da se obim potrebnih pripremnih radova ne sagleda na vreme, pa se tako dočeka sledeće i proleće. Treba znati da je najbolje da planiranje svog toplog doma započnete upravo sada, pred zimu. Razlozi za to su mnogobrojni, kao i odluke koje treba doneti. U avanturi gradnje naići ćete na mnoge "zamke", kao što su: izbor i kupovina placa, planiranje kuće, prikupljanje potrebnih "papira", izbor arhitekte i izrada projekta, upoznavanje sa radovima na kući i placu, planiranje radova i troškova, ugovor sa izvođačem, nabavka materijala – proizvođači, dobavljači... Što pre se upustite u rešavanje pitanja koja se pred vama otvaraju, sigurnije i spremnije ćete dočekati uzbudljivi trenutak u kome će vaša kuća početi da "raste" pred vama. Ne kažu ljudi uzalud "duga priprema – kratko izvršenje"!
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Prvi korak je svakako izbor mesta na kome ćete stanovati. Plac se kupuje pažljivo. Razgledajte sve lokacije koje dolaze u obzir. Parametri koji će vam pomoći u izboru pored veličine i cene, neka budu i mogućnost priključivanja na instalacije, ambijentalne vrednosti, udaljenost od gradskog centra i drugih funkcija koje su za vas od značaja (škola, obdanište, pijaca...) i mikroklima parcele. Provedite neko vreme na potencijalnom mestu gradnje. Proverite odakle duvaju dominantni vetrovi, kakva je osunčanost i nivo buke. To su, između ostalih, faktori koji će usloviti orijentaciju i oblik vaše kuće, kao i kvalitet vašeg života u njoj. Raspitajte se kod potencijalnih komšija kakve probleme imaju, mogili bi to biti i vaši problemi, a sada ih ne uočavate. Poznato je da su ljudi od davnina gradili svoja staništa na osunčanim mestima, suvim i zaklonjenim od vetra, na blago nagnutim padinama pokraj reka ili jezera, a izbegavali su podvodna, muljevita i zasenčena mesta. Najpovoljniji oblik parcele je pravougaonik, sa kraćom stranom orijentisanom u pravcu sever-jug. To omogućava da se i objekat razvije u pravcu istok-zapad, odnosno pravcu duže strane placa, što je poželjno radi bolje izloženosti suncu i provetravanja. Ukoliko ste u mogućnosti, birajte blagi nagib terena prema jugu, do 15. Tako ćete obezbediti bolju osunčanost, mikroklimu, lakše odvodnjavanje i olakšati eventualno ukopavanje objekta. Prema nalazima geobiologa zdrava zemljišta su ona u kojima nema nalazišta minerala, magnetskih poremećaja, podzemnih vodenih tokova i koja su loši provodnici, na primer pesak, krečnjak, gips, a loša su recimo ilovača, gline, bivše močvare, kao i pucolanska zemlja, neke granitne stene, škriljci i podloge sa visokim procentom fosfata, uranijuma i torijuma (zbog moguće emisije štetnog gasa radona). Korisno je da sagledate i buduću perspektivu i planirani razvoj kraja u kome želite da gradite. Raspitajte se o tome kod nadležnih organa.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kada ste obezbedili lokaciju na kojoj ćete graditi čeka vas pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvole za gradnju, kao i izrada projektne dokumentacije. Najnovijim propisima je ovaj postupak donekle pojednostavljen ali je to i dalje dug i komplikovan proces.
Najpre treba podneti zahtev za dobijanje lokacijske dozvole u kojoj se određuje položaj objekta na parceli, kao i njegove približne dimenzije i dozvoljen sadržaj (broj stambenih jedinica, mogućnost izgradnje poslovnog prostora i slično). Na osnovu urbanističkih uslova dobijate akt o urbanističkim uslovima i uslove i saglasnosti potrebnih komunalnih službi. Tu spadaju tehničke informacije za projektanta od strane elektro distribucije, vodovoda i kanaluzacije, toplane, pošte. Ove saglasnosti, odnosno mišljenja, pribavlja opštinski organ. Na osnovu urbanističkih uslova i dobijenih saglasnosti naručujete od projektanta idejni projekat u kome je kuća osmišljena prema vašim željama, u skladu sa pomenutim uslovima.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Izrada projekta je izuzetno važna, ako ne i najvažnija u planiranju vaše kuće. Odlučite se za arhitektu koji će vas dobro razumeti i sa kojim ćete moći da uspostavite uspešnu komunikaciju, jer projekat je zadatak na kome je najbolje da zajedno radite, na obostrano zadovoljstvo. Arhitekta ulaže svoje znanje, talenat, iskustvo i stavove. Vi najbolje poznajete svoje potrebe i način života na koje projekat treba da bude kreativan odgovor. Najsrećniji je slučaj kada se projektant i investitor dopunjuju u zajedničkom traganju za pravim izrazom, upečatljivim tragom u prostoru i vremenu i toplim i udobnim mestom za život. Dobar projekat vam obezbeđuje funkcionalnost, tehničku ispravnost, estetiku, racionalnu gradnju i izbegavanje grešaka koje se kasnije ne mogu ispraviti. Potrudite se da dobro sagledate svoje buduće potrebe. Kuća je trajana investicija i treba da bude dovoljno fleksibilna da se prilagodi promenama u vašem životu. U toku izrade idejnog projekta recite projektantnu sve vaše želje i mogućnosti kako biste dobili projekat kuće koja vam u potpunosti odgovara. Gradite ono što ćete koristiti. Ni preveliko, ni premalo. Izradu projekta poverite firmi koja ima iskustva u projektovanju kuća. Kuća je skupa investicija i gradi se uglavnom jednom u životu, a faza izrade idejnog projekta je odlučujuća za to kakvu ćete kuću imati. Kuća treba da čini jedinstvenu celinu sa okućnicom i zato je najbolje ako istovremeno sa kućom planirate i uređenje vrta. Na taj način možete blagovremeno da integrišete sve elemente prostora i stvorite upečatljiv vizuelni identitet mesta koje će biti vaš dom. Ograda sa kapijama, staze, roštilj, fontana, nivelacija terena, potporni zid, senica (venjak, hladnjak), bunar, česma, kućica za psa, bazen, pergola biće čvrsto koncepcijski povezani kako međusobno, tako i sa kućom.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Na osnovu idejnog projekta dobijate odobrenje za građenje. Tada se može pristupiti izradi glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta i projekata instalcija, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, projekata centralnog grejanja, gromobrana, telefonske instalacije. Glavni projekti moraju biti tehnički kontrolisani od strane druge projektne organozacije. Ovo vam može obezbediti projektant. Na osnovu predatih glavnih projekata vrši se obračun i plaćanje takozvanih komunalija. Na osnovu glavnih projekata, plaćenih komunalija i ugovora sa izvođačem radova i nadzornim organom mogu se početi radovi odnosno dobija se rešenje o stvaranju gradilišta. Izvođač radova i vlasnik su dužni da radove prijave nadležnim inspekcijama (građevinksa, inspekcija rada, komunalna...). To bi, u najkraćem, bio vijugavi put kroz administraciju koji se, nažalost, mora preći. Taj put je dug i komplikovan i zato je sada upravo krajnje vreme da pristupite ozbiljnim pripremama. Kao je administracija komplikovana i duga neophodno je vreme da se sve regularno sredi. Sada je i najpovoljnije vreme da angažujete projektanta kako biste imali projekte na vreme za blagovremeno ugovaranje gradnje i dobijanje odobrenja za građenje. Većina krene u ovaj posao tek posle nove godine što ima za posledicu dobijanje dozvole za gradnju krajem leta ili, u najboljem slučaju sredinom leta! Tada je građevinski materijal skuplji, a izvođači radova uglavnom zauzeti.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
U toku izrade projektne dokumentacije odlučićete se i za tip građevinske konstrukcije, osnovne noseće elemente i materijale od kojih ćete graditi i kojima ćete pokriti kuću. S obzirom da zidovi i konstrukcija treba da zadovolje mnoge funkcije, ne postoji jedinstverno rešenje. Planiranje je individualno i svaki objekat ima svoje jedinstveno rešenje u skladu sa okolinom, konstrukcijskim i oblikovnim zahtevima, klimatskim faktorima... Vaš zadatak će biti da, zajedno sa arhitektom, pronađete najpovoljnije kompromise.
Kada imate projekat i potrebne dozvole, na redu je nabavka materija. Za procenu i izbor materijala potrebno je upoznati osnovne fizičke osobine materijala. Koristite se podacima iz kataloga različitih proizvođača. Materijali treba da obezbede dobru nosivost, trajnost, zaštitu, izolaciona svojstva... Možete da se odlučite i za nešto skuplju mogućnost da ugovorite gradnju "ključ u ruke". U tom slučaju izvođač nabavlja sav materijal, vodi sve radove i na kraju vam predaje ključeve gotovog objekta. O izvođaču treba da se raspitate na barem nekoliko mesta na kojima je ranije radio, da biste imali pravu informaciju. Korisno je da angažujete i stručnog savetnika, odnosno nadzornog organa koji će nadgledati radove.
Jelena Anđelković-Popadić, dipl.inž.arh.​
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=1]MONTAŽNA ILI KLASIČNO GRAĐENA KUĆA?[/h] Većina ljudi nije svesna koliko se prefabrikovanih elemenata koristi u takozvanoj klasičnoj gradnji. Prozori i vrata, elementi međuspratne konstrukcije, sanitarna oprema, vodovodne i kanalizacione cevi i drugi elementi, izrađuju se u fabrikama i montiraju na licu mesta. Pod montažnim kućama podrazumevaju se objekti čiji se zidovi prave u radionicama i gotovi isporučuju na gradilište, dok se termin klasična gradnja odnosi na zidanje opekom ili blokovima.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]DIZAJN[/h] Izbor prave kuće je težak posao. Dobar projekat donosi donosi zadovoljstvo kako u pogledu estetike, tako i u pogledu funkcionalnosti. Ušteda u ovoj fazi može da se ispostavi kao dugoročan gubitak.
Dizajn tipskih montažnih kuća, i pored velikog izbora, uglavnom nije na zavidnom nivou. Proizvođači nude i mogućnost projektovanja po željama naručioca. Dok kod kuća izvedenih na licu mesta praktično nema ograničenja, dizajn montažnih je donekle ograničen modularnim sistemom i mogućnostima transporta i ugradnje. Savremni svetski arhitekti eksperimentišu u pravcu jeftine prefabrikovane gradnje vrhunskog dizajna (Ričard Rodžers, MVRDV, … ). Za tako nešto potrebna je vešta ruka i čvrst arhitektonski stav. Projektantska kuća koja uliva poverenje iskustvom i senzibilitetom koji vam odgovara, najbolji je izbor ako želite individualan izraz, bilo da kuću montirate ili zidate.
 
Top