Šta je novo?

Paprika (Capsicum annuum L.)

  • Začetnik teme Nostradamus
  • Datum pokretanja
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-58-52.png
upload_2015-4-19_7-58-52.png
SEVERIJA
Biljka: veoma snažna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: veoma
dug, tip kapije, u tehnološkoj zrelosti tamnozelene, a u biološkoj
intenzivno crvene boje, veoma debelog perikarpa i izražene
krupnoće i dužine; Sazrevanje: srednjestasna sorta; Napomena:
pogodna za industrijsku preradu i potrošnju u domaćinstvima,
prinos 40-45 t/ha.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-59-21.pngupload_2015-4-19_7-59-21.png
KURTOVSKA KAPIJA
Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, visećih plodova; Plod:
duga kapija, u tehnološkoj zrelosti tamnozelene, a u biološkoj
intenzivno crvene boje, krupan, debelog perikarpa; Sazrevanje:
kasna sorta; Napomena: masovno se koristi u preradi crvenih
plodova, prinosi se kreću do 30 t/ha
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-0-38.pngupload_2015-4-19_8-0-38.png
ROMANA
Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: tip
šipke, u tehnološkoj zrelosti žutozelene, a u biološkoj crvene boje,
veoma dug, umereno ljutog ukusa; Sazrevanje: rana sorta;
Napomena: izuzetno pogodna za ranu proizvodnju u zaštićenom
prostoru.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-1-12.pngupload_2015-4-19_8-1-12.png
KOBRA
Biljka: snažna, kompaktna, umerene visine, visećih plodova; Plod:
tip šipke, u tehnološkoj zrelosti tamno zelene, a u biološkoj crvene
boje, dugi, umereno ljutog ukusa; Sazrevanje: rana sorta;
Napomena: izuzetno pogodna za ranu proizvodnju u zaštićenom
prostoru
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-1-36.pngupload_2015-4-19_8-1-36.png
FEFERONA ŽUTA LJUTA
Biljka: umereno razgranata, osrednje visine, strčećih plodova; Plod:
u tipu feferone, u tehnološkoj zrelosti tamno zelene, a u biološkoj
zrelosti žute boje, sitan, ljutog ukusa; Sazrevanje: rana sorta;
Napomena: namenjena za preradu, prinos 15-18 t/ha.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-2-4.pngupload_2015-4-19_8-2-4.png
FEFERONA CRVENA LJUTA
Biljka: habitus nešto bolje razvijen od Feferone žute ljute, viseći
plodovi; Plod: u tipu feferone, u tehnološkoj zrelosti tamno zelene,
a u biološkoj zrelosti crvene boje,umerene ljutine; Sazrevanje: rana
sorta; Napomena: namenjena za preradu, prinos 10-15 t/ha.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-2-35.pngupload_2015-4-19_8-2-35.png
SIRENA F1
Biljka: snažna, razgranata, visokog rasta, visećih plodova; Plod: tip
šipke, boja ploda u tehnološkoj zrelosti je žuto - zelena, a u
biološkoj zrelosti crvena, ljut, izraženo debelog perikarpa (mesa);
Sazrevanje: veoma rana sorta; Napomena: namenjena za
proizvodnju u zaštićenom prostoru.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-3-7.pngupload_2015-4-19_8-3-7.png

KOLONIJA
Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, sa visećim plodovima.
Plod: tipa kapije, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, a u biološkoj crvene boje,
debelog perikarpa i izražene krupnoće, umereno ljut. Pripada srednjestasnim
sortama (od nicanja do sazrevanja oko 125 dana).
Gajenje: na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Tolerantna prema najčešćim
prouzrokovačima bolesti paprike. Koristi se za sve vidove potrošnje i prerade.
Prinos tehnološki zrelih plodova 30-40 t/ha.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_8-3-37.pngupload_2015-4-19_8-3-37.png
IVKA
Biljka: poludeterminatnog porasta, čvrstog stabla, razgranata,
prosečne visine 73 cm.
Plod: u tipu babure, viseći, svetlo žute boje u tehnološkoj, a narandžasti u
fiziološkoj zrelosti. Prosečna težina ploda je 145 g, dužina 8,6 cm, širina 7,8cm i
perikarp debljine 0,60cm. Prosečan broj plodova po biljci je od 8-10.
Gajenje: Ranostasna je i tolerantna prema CMV. Pogodna je za plasteničku i
proizvodnju na otvorenom polju.
Prinos: U plasteničkoj proizvodnji može se ostvariti prinos i do 70 tona.
 
Top