Šta je novo?

Paprika (Capsicum annuum L.)

  • Začetnik teme Nostradamus
  • Datum pokretanja
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
PALANAČKA BABURA
Biljka: snažna, kompaktna, niskog rasta, sa visećim plodovima;
Plod: tip babure, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, a u biološkoj
crvene boje, veoma debelog perikarpa i izražene krupnoće;
Sazrevanje: ranostasna sorta, stasava za 8-12 dana ranije od sorte
Šorokšari; Napomena: pogodna za gajenje na polju i u zaštićenom
prostoru, tolerantna prema najčešćim prouzrokovačima bolesti
paprike, koristi se za sve vidove prerade i potrošnje, prinos
tehnološki zrelih plodova 30-40 t/ha.
upload_2015-4-19_7-44-21.png
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
DANICA
Biljka: snažna, kompaktna, niskog rasta sa strčećim plodovima
Plod: tip babure, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, u biološkoj
crvene boje, izražene krupnoće, debelog perikarpa Sazrevanje:
srednjestasna sorta Napomena: pogodna za gajenje u polju i
zaštićenom prostoru, otporna prema virusu mozaika duvana (TMV),
koristi se za sve vidove prerade i potrošnje, prinos tehnološki zrelih
plodova 30-40 t/ha.
upload_2015-4-19_7-45-10.png
 

Prilozi

Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
SOROKSARI
Biljka: snažna, kompaktna, niskog rasta, sa strčećim plodovima;
Plod: tip babure, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, a u biološkoj
crvene boje, umerene krupnoće; Sazrevanje: srednjestasna sorta;
Napomena: pogodna za sve vidove potrošnje i prerade, prinos 25-
30 t/ha.
 

Prilozi

Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-48-6.pngupload_2015-4-19_7-48-6.png
BELI KALVIL
Biljka: niskog rasta, srednje bujnog stable; Plod: tip paradajzpaprike,
u tehnološkoj zrelosti mlečno bele, a u biološkoj crvene
boje, krupan, debelog perikapa, malo pljosnat, gladak; Sazrevanje:
srednjestasna sorta; Napomena: namenjena preradi, prinos 25 –
30 t/ha
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-48-41.pngupload_2015-4-19_7-48-41.png
LOLA
Biljka: čvrstog stabla, razgranata, prosečne visine 86 cm, prosečan
broj plodova po biljci je od 6-8; Plod: u tipu dugih paprika, viseći
mlečno žute boje u tehnološkoj, a crvene u fiziološkoj zrelosti,
gladak i krupniji od Moravice, prosečna težina ploda je 173 g,
dužina 17,9 cm, širina 6,7 cm i perikarp debljine 0,55 cm;
Sazrevanje: rana sorta; Napomena: namenjena gajenju u
zaštićenom prostoru i na otvorenom polju, otporna prema virusu
mozaika duvana.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-49-9.pngupload_2015-4-19_7-49-9.png
MORAVICA
Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, visećih plodova; Plod:
tip polubabure, boja ploda u tehnološkoj zrelosti je mlečno – bela, a
u biološkoj zrelosti crvena, veoma krupan, izraženo debelog
perikarpa (mesa); Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna za
sve vidove potrošnje, može se gajiti u zaštićenom prostoru i na
otvorenom polju, prinos 50-60 t/ha.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-49-38.pngupload_2015-4-19_7-49-38.png
PARAĆINKA
Biljka: snažna, kompaktna, umereno visokog rasta, strčećih
plodova; Plod: tip polubabure, u tehnološkoj zrelosti svetlozelene, a
u biološkoj crvene boje, debelog perikarpa i umerene krupnoće;
Sazrevanje: veoma rana sorta; Napomena: pogodna za sve vidove
potrošnje, uspešno se gaji i na otvorenom polju i u zaštićenom
prostoru, prinos ploda 30-40 t/ha.
 

Prilozi

Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-50-16.pngupload_2015-4-19_7-50-16.png
MAČVANKA
Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, štrčećih plodova; Plod:
polubabura, piramidalne forme, u tehnološkoj zrelosti žutozelene, a
u biološkoj intenzivno crvene boje, srednje krupnoće; Sazrevanje:
srednje rana sorta; Napomena: pogodna za sve tipove potrošnje,
prinos oko 30 t/ha.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-50-46.pngupload_2015-4-19_7-50-46.png
SOMBORKA
Biljka: pripada grupi polubabura, poludeterminantnog rasta,
snažna, kompaktna, stablo se grana; Plod: polubabura, blago je
ljut, težine 60-90 g, svetlo žute boje u tehnološkoj zrelosti i
intenzivno crvene boje u biološkoj zrelosti; Sazrevanje: srednje
rana sorta; Napomena: koristi se za raznovrsne načine prerade,
prinos je oko 40 t/ha u uslovima pune agrotehnike, tolerantna je
prema najčešćim prouzrokovačima bolesti paprike.
 
Nostradamus

Nostradamus

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.429
upload_2015-4-19_7-51-16.pngupload_2015-4-19_7-51-16.png
PALANČANKA
Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, strčećih plodova; Plod:
tip polubabure, u tehnološkoj zrelosti mlečno-bele, a u biološkoj
intenzivno crvene boje, plodovi sadrže kapsicin i umerene su
ljutine; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna za potrošnju u
svežem stanju i industrijsku preradu, prinos 30-35 t/ha.
 
Top