Šta je novo?

[OUTDATED] Kali Linux 1.0.7 [Avant-garde solutions]

  • Začetnik teme sHAKaJaada™
  • Datum pokretanja
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
* Error: Could not create log file /var/log/postgresql/postgresql-9.1-main.log [fail]

U slučaju da ste u Kali Linux-u napravili NON-root korisnički nalog, za pojedine alate (armitage, metasploit...) potrebno je pokrenuti PostgreSQL servis...

Prilikom kucanja komande:
sudo service postgresql start
se javlja problem i dobijamo poruku:

* Starting PostgreSQL 9.1 database server
* Error: Could not create log file /var/log/postgresql/postgresql-9.1-main.log
[fail]Problem rešavamo na sledeći način:
u terminalu kucajte
sudo gedit /etc/rsyslog.d/50-default.conf
otvoriće se prazan dokument u koji nalepite sadržaj ispod, sačuvajte izmene i zatvorite fajl.
local0.* -/var/log/postgresql/
daemon.*;mail.*;\
news.err;\
*.=debug;*.=info;\
*.=notice;*.=warn |/dev/xconsole;\
local0.none

Posle restartovanja bićete u mogućnosti pokrenuti PostgreSQL servis komandom:
sudo service postgresql start
Za podešavanje automatskog startovanja PostgreSQL i Metasploit servisa prilikom podizanja sistema kucajte:
[hl=red]sudo update-rc.d postgresql enable[/hl]
[hl=red]sudo update-rc.d metasploit enable[/hl]
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Dodavanje NON-root korisnika u Kali Linux sistem

Ukoliko želite da svakodnevno koristite Kali bez straha da ga oštetite, možete dodati običan korisnički nalog;

Prvi način je iz GNOME control center panela u gornjem desnom uglu root -> System Settings -> User Accounts (Ili kucanjem komande u terminal
[hl=red]gnome-control-center user-accounts[/hl])-> + (kliknuti na + za dodavanje korisnika)


Drugi način je:
u terminalu kucajte:
[hl=red]useradd -m korisnik1[/hl]

korisnik1 zamenite željenim imenom novog korisnika;
podesite lozinku za kreiranog korisnika:
[hl=red]passwd korisnik1[/hl]
unesite željenu lozinku i dodajte kreiranog korisnika u sudo grupu radi mogućnosti instalacije softvera, u lpadmin grupu radi mogućnosti štampanja, korišćenja privilegija itd...
[hl=red]usermod -a -G sudo korisnik1[/hl]
[hl=red]usermod -a -G lpadmin korisnik1[/hl]
za kraj obavezno kucajte:
[hl=red]chsh -s /bin/bash korisnik1[/hl]
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Instalacija File Roller menadžera, ostalih menadžera arhiviranih dokumenata i gdebi paket menadžera:

Kod:
apt-get install unrar unace rar unrar p7zip zip unzip p7zip-full p7zip-rar file-roller gdebi -y
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Instalacija CCSM u Kali (x64)

Preuzmite .zip faj u root direktorijum i pokrenite sledeću komandu
Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
Prilikom procesa automatizovane instalacije odgovarajte sa Y(es) na zahtev za instaliranjem paketa...


Posle instalacije otvorite Applications -> System Tools -> Preferences -> CompizConfig Settings Manager

Posle podešavanja u terminalu kucajte
Kod:
compiz --replace
Za automatsko pokretanje efekata prilikom dizanja sistema, u Applications -> System Tools -> Preferences -> Startup Applications
dodajte novu autostart opciju:
Name: compiz
Command:
compiz --replace
 

Prilozi

sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Ukoliko imate instaliran Kali na top-lapu i želite ukloniti ikonu riknule baterije iz tray panela, 'vako radite:
u terminalu:

[hl=blue]gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power active false[/hl]
ili:
otvorite dconf Editor
# [hl=red]dconf-editor[/hl]
idite na org -> gnome -> settings-daemon -> plugins -> power i deštikljirate prvu opciju active

 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Omogućavanje printer opcije (štampanja) u Kali linux
Prvo instaliramo potrebne CUPS(Common Unix Printing System)pakete:

aptitude install cups cups-client "foomatic-db"
posle toga je potrebno dodati korisnika u lpadmin grupu
adduser root lpadmin
ukoliko ste kreirali poseban korisnički nalog, korisničko ime root zamenite postojećim...
primer:
adduser korisnik1 lpadmin
sada kucajte komandu za restartovanje/pokretanje servisa
service cups restart
i eventualno:
service samba restart
Za automatsko pokretanje servisa prilikom startovanja sistema dodajte u startup opcije (Applications -> System Tools -> Preferences -> Startup Applications)
Name: Printer servis
Command: service cups start
Napomena: ukoliko koristite NON-root nalog, tada je potrebno komandu zameniti sa
sudo service cups start
Posle restartovanja možete dodati i PDF printer (po želji):
aptitude install cups-pdf

Alternativno dodavanje štampača - link
 
HyperSnap

HyperSnap

VIP
Učlanjen(a)
28.02.2012
Poruka
3.997
Omogućavanje printer opcije (štampanja) u Kali linux
Prvo instaliramo potrebne CUPS(Common Unix Printing System)pakete:


posle toga je potrebno dodati korisnika u lpadmin grupu

ukoliko ste kreirali poseban korisnički nalog, korisničko ime root zamenite postojećim...
primer:
sada kucajte komandu za restartovanje/pokretanje servisaZa automatsko pokretanje servisa prilikom startovanja sistema dodajte u startup opcije (Applications -> System Tools -> Preferences -> Startup Applications)

Napomena: ukoliko koristite NON-root nalog, tada je potrebno komandu zameniti sa

Izgleda da si ga sažvakao...:);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Kali Linux 1.0.7 x64 lite
Top 10 Sec distro
by sHAKaJaada

Lite verzija (1.5 GB) poznate pentest distribucije...

Sistem sadrži Top 10 alata + armitage.
Sve ostale alate koji se nalaze na oficijelnom izdanju, a koja su izostavljena sa ove distribucije moguće je naknadno instalirati po potrebi pomoću Synaptic menadžera (preinstaliran)!
GNOME okruženje...

link ka download+info postu
 
Top