Šta je novo?

[OUTDATED] Kali Linux 1.0.7 [Avant-garde solutions]

  • Začetnik teme sHAKaJaada™
  • Datum pokretanja
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Kali Linux 1.0.7
※Avant~Garde※edraG~tnavA※


kali-linux.png

solutions※snoitulos

(x86_64)
Ukoliko pri instalaciji sistema niste imali internet konekciju, potrebno je konfigurisati repozitorije;

u terminalu (kao root) kucajte:


[hl=red]leafpad /etc/apt/sources.list[/hl]
u fajlu koji se otvori kopirajte dole navedene repozitorije i prelepite na listu
[OUTDATED]
Kod:
deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
deb http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free
deb-src http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
#deb-src http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free
Sačuvajte i zatvorite...

Posle toga
[hl=red]apt-get clean && apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get dist-upgrade -y[/hl]
005.gif
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
VPN Kali Linux
Kali Linux nema unapred podešene VPN adaptere pa ko želi da korisi VPN konekciju (PPTP, OpenVPN itd...) mora instalirati VPN manager...


Kod:
apt-get install network-manager-openvpn-gnome && apt-get install network-manager-pptp-gnome && apt-get install network-manager-strongswan && apt-get install network-manager-vpnc && apt-get install network-manager-vpnc-gnome -y
Za kraj restartujte mrežni adapter:
[hl=red]/etc/init.d/network-manager restart[/hl]
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
M$ TrueType Font

Za instaliranje M$ TrueType fonta...

  • Arial
  • Comic Sans
  • Times New Roman
  • Verdana
  • Webdings
...u Kali (i ne samo...)
Kod:
[LIST=1]
[*]apt-cache search "microsoft truetype core fonts"
[*]## odgovor bi trebao biti: ttf-mscorefonts-installer - Installer for Microsoft TrueType core fonts
[*]sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
[/LIST]
Za bolji rendering fontova:
[hl=red]ln -s /etc/fonts/conf.avail/10-autohint.conf /etc/fonts/conf.d/[/hl]
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Skype

Ukoliko neko želi da doda Skype u Kali:
(opisana je instalacija za podrazumevani 64 bitni sistem pri čemu dodajemo i i386 arhitekturu...)

dpkg --add-architecture i386

apt-get install libpulse0:i386
dpkg -i skype-install.deb


Grešku ignorišite i poslednje:
[hl=red]apt-get install -f[/hl]
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Deinstalacija Iceweasel pretraživača i instalacija Firefox-a
(nepreporučljivo iz više razloga)


apt-get remove iceweasel
Kod:
echo -e "\ndeb http://downloads.sourceforge.net/project/ubuntuzilla/mozilla/apt all main" | tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com C1289A29
apt-get update && apt-get install firefox-mozilla-build -y
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
U Kali se logujete u mute modu (bez zvuka), kao što i njihov logo govori:

[hl=blue]The quieter you become, the more you are able to hear…[/hl]​

Da zaobiđete ovo (i budete nešto glasniji) potrebno je instalirati Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)
[hl=red]apt-get install alsa-utils[/hl]
Pri sledećem restartovanju jačina zvuka biće podešena na poslednju postavljenu...
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952

Instalacija najnovijeg NVIDIA drajvera
(samo za korisnike koji imaju NVIDIA grafiku!!!)
Ulogujte se u Kali kao root ukoliko ste napravili poseban korisnički nalog!
Manje iskusni korisnici: štampajte ovo uputstvo pre početka instalacije drajvera da bi imali opis komandi pri ruci ako bude potrebno kasnije u tty terminalu!


Kucajte redom sledeće komande u terminalu:

apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get dist-upgrade -y
apt-get purge nvidia-current-*
aptitude install -y linux-headers-$(uname -r)
apt-get install nvidia-kernel-$(uname -r)
aptitude install nvidia-kernel-dkms
aptitude install nvidia-xconfig

Posle restartovanja videćete NVIDIA splash ekran pre prikazivanja greeter-a...

Ukoliko imate problem crnog ekrana prilikom logovanja, kucajte u tty (CTRL+ALT+F2) terminalu:

 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Java instalacija
(Podrazumevani je 64bitni sistem i najnovija verzija Jave: JDK 7 update 60)

Pošto preuzmete jdk-7u60-linux-x64.tar.gz fajl,

kucajte redom sledeće komande:
Kod:
tar -xzvf jdk-7u60-linux-x64.tar.gz
mv jdk1.7.0_60 /opt
cd /opt/jdk1.7.0_60
Sledeće komande kucane redom pojedinačno, registruju preuzetu verziju Java kao alternativnu i podešavaju je na podrazumevanu
Kod:
update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_60/bin/java 1
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_60/bin/javac 1
update-alternatives --set java /opt/jdk1.7.0_60/bin/java
update-alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_60/bin/javac
Sada instaliramo plug-in za Iceweasel internet pretraživač

Kod:
update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_60/jre/lib/amd64/libnpjp2.so 1
Kod:
update-alternatives --set mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_60/jre/lib/amd64/libnpjp2.so
Ograničite upisivanja privremenih datoteka komandom:

Kod:
/opt/jdk1.7.0_55/bin/ControlPanel
u kontrolnom panelu...


General -> Temporary Internet Files -> Settings --> Disk Space: ograničite na 50 MB

Ukoliko koristite SSD, isključite kompletno keširanje da biste ograničili akcije upisivanja na disk što je više moguće radi produžetka životnog veka!


Za proveru instalirane verzije posetite ovu stranicu.
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

UREDNIK
Učlanjen(a)
26.09.2010
Poruka
952
Automatsko logovanje u root nalog prilikom starta sistema (Kali Linux 1.0.6)

Ako želite da se prilikom startovanja sistema automatski ulogujete u root nalog bez kucanja korisničkog imena (root) i šifre, uradite sledeće:

u terminalu kucajte ili copy/paste sledeću komandu
leafpad /etc/gdm3/daemon.conf
u editoru, izbršite hash (#) znak ispred ove dve linije:
Kod:
AutomaticLoginEnable = true
AutomaticLogin = root
Kod:
[ATTACH=full]49901[/ATTACH]
Sačuvajte promene i zatvorite editor. Prilikom sledećeg restartovanja, sistem će se automatski logovati u root nalog, bez zahteva za akciju korisnika.
 

Prilozi

Top