Šta je novo?

NOVA KOŠNICA VOJA P-227/01

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
7.Pčele približene prirodnom staništu i prirodnim potrebama pčelinje zajednice

a)Klube ovde uvek ide vertikalno a ne horizontalno.

b) Hranazazimupravilnorasporedjena od 15 do 25 kg.meda, sa izuzetno visokom mednom kapom (kao u prirodnom staništu) istozbogkraćihramovašto nije slučaj kod mnogih drugih košnica.Nema nepotrebne jesenje potrošnje hrane-pčele ranije prestaju sa leglom i neistrošene ,mnogo snažnije i zrelije ulaze u zimu.

v) Dalismoshvatilidapčeleuvekiznadplodištaukolikoimaju slobodnogprostorasaćegradepoprekou odnosunaramove, kao iuprirodi gdeimajutumogućnost. Primer fotografija autora Ivana Brndušića saće po projektu pčele, u časopisu Pčelar br. 5/2002 god. Beograd. Proverite i sami (ostavite prostor iznad medišta 5 do 10 santimetara bez saća) pa ćete se uveriti.

g)Visina 4 nastavka po 20 cm. je 80 cm. Vizuelno i praktično gledano saće u košnici je blago ispresecano satonošama od 10 mm i donjim letvicama od 6 mm.to jest presecima od 26 mm i u potpunosti odslikava pčelinje prirodno stanište.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
d) Medseuvekgrupišenamanjojpovršinigdebržezriuuslovimaidealneventilacije a pčelama zbog stabilne količine legla tj. velikog procenta i broja sabiračica izuzetne fizičke moći omogućuje stvaranje velikih zaliha hrane.

dj)Kapacitet jednog nastavka je od 18 do 21 kilogram meda.

е)Kapacitet košnice je oko 64000 pčela a po potrebi se može i povećati.

ž) Zbogstabilnekoličinelegla,pčelinjedruštvojeotpornijena bolestiiviruse, apčelinjiživotnivekjeprodužentj. vraćenjenanormalanprirodannivo. Leglo se neguje u uslovima idealne mikroklime, uvek u prisustvu mnoštva pčela i izobilju kvalitetne hrane što rezultira daljnjim radjanjem dugovečnih pčela izuzetne fizičke moći i iznenadjujućim prinosima

z) Pčeledirektnoprelazesa svakogramanabilokojitj. svakiunarednom nastavku, čimeseomogućujeidealan saobraćaj iidealna ventilacijaukošnicišto smanjuje rojevni nagon.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
8.Čovek približen pčelinjoj zajednici

a) Nastavci su lakši za 50% od LR,DB,Zenderovih i mnogih drugih nastavaka, a još su i kraći pa su duplo lakši za čoveka.

A čovek je i žena, koja sa ovom košnicom može lako da radi i manipuliše, kao i deca i stariji pčelari koji su presrećni sa novom košnicom. A i mi srednjih godina, nemamo snage na bacanje i za koju godinu nećemo biti srednjih godina. Deca i omladina se lakše odlučuju na pčelarenje jer nema podizanja teških nastavaka od 35 ili 40 kilograma nego 2 ili 3 puta po 20 do 25 kilograma.

b)Posle više meda i lakšeg rada proširivat ćemo pčelinjake.

v)Sva društva prezimljavaju (normalno pčelinje klube zbog dužine i visine nastavaka uvek zahvata 2 međusobno ukrštena nastavka) i u proleće se brzo razvijaju.

g) Smanjenrojevninagon naminimumzbogstabilnekoličinelegla(40-45000 ćelija),idealnestarosne strukturepčelinjegdruštva(višegeneracijapčela-tj. malipostotaknajmladjihpčelakojesupokretačirojevnognagona), idealneveličineplodištasaća oko 120 dcm.kvadratnih (kao 14 LRramova)alikvadratnogoblika kao i zbog smanjene zagušljivosti tj. bolje ventilacije.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
d)Zbog idealne mikro klime pčele su mirnije i manje ubadaju.

dj) Košnicesustabilnei sigurnenaudarevetrovazarazlikuod nekihdevetoramnihiliosmoramnihkošnicakojedabizadovoljilenedostatakzasaćemproširujuseuzanjihpogubnuvisinu.

е) Smanjenbrojradnihzahvatauprolećei nepotrebnihotvaranjakošnicaakosedruštvazazimena 3 nastavka. Istoitokomletakadaseradivišesanastavcimaa manjesaramovimapojedinačno.

Spoljne merenastavakasu 414puta414puta200mmaunutrašnje 374 puta 374 puta200mmdokježičanapodnjačaspoljnemere 414*414*80mmahranilica 414*414*60mmsaistimunutrašnjimprostoromzasirupkaoiza ventilaciju 144*374*55mm.Krovjespoljnemere470*470*100mm aramovi: satonoša 392*26*10mm,bočne190*36*8 idonje360*26*6mm.Osimramovasvi sastavnidelovisesklapajusadaskamaod 20mm.

Ovakošnica zbog svojihkonstruktivnihrešenja ima jedinstven ram čija je dužina jednaka širini 10 ramona, а istovremeno i visina saća u ramu jednaka je polovini dužine ili širine 10 ramova. Ta visina rama u skladu sa idejom kompletnog pronalaska omogućuje stvaranje prave zamišljene vazdušne kocke ispod hranilice u 2 ili dve vazdušne kocke u 4 ukrštena nastavka, а istovremeno odredila je količinu od preko 190.000 ćelija radiličkog saća kao i visinu nastavaka od 200mm.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
То је јеdina košnica sa desetoramnim nastavcima na svetu koja pčelama omogućava izmenu pčela iz ulica u klubetu tokom zime čime se poboljšava kvalitet zimovanja i smanjuje zimsko uginuće (procenat uginulih pčela u zajednici) a u potpunosti neutrališe mogućnost umiranja celog društva. Pčelarenje sa Rodnom Vojom je lakše, jednostavnije i sigurnije.

Gore navedeno je potvrdjeno u praksi tokom 7 poslednjih godina na pčelinjacima autora gde trenutno ima više od 200 novih košnica i mnogim drugim pčelinjacima gde se pčelari sa ovim tipom košnica,odakle stižu reči zahvalnosti i pohvale o iznenađujućim rezultatima
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Sve ovo čini radost i zadovoljstvo u pčelarenju sa novom košnicom koja je sa svojim nacrtima objavljena u Ženevi i svim institutima sveta za intelektualnu svojinu pod šifrom WO
call_skype_logo.png
02/076194 A1 sa internacionalnim ispitivačkim izveštajem. Datum internacionalne objave je 3. 10. 2002. godine.

Evropski patentni zavod u Rejsviku u Holandiji novu košnicu Rodna Voja vodi pod šifrom PCT/JU 01/00024 a u Jugoslaviji se vodi od 26. 03. 2001. godine pod zaštitom i šifrom P.227/01. Nova košnica je na medjunarodnoj izložbi inovacija i pronalazaka dobila srebrnu medalju i drugo mesto.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Pored ovog rešenja tu je i PRELAZ NASTAVAK.

Ovo je još jedno neophodno rešenje na putu ka savremenom i rentabilnom pčelarenju. Prelaz nastavak nam omogućava da sa lakoćom sa stare tehnologije predjemo na novu tj. sa LR, Fararove, DB desetoramne i ostalih desetoramnih košnica predjemo na novu RV košnicu. On se postavlja na pomenute košnice a prilagodjen je tako da u njega popreko stane 12 ramova Rodne Voje. O dodatnim mogućnostima Prelaz nastavka neki drugi put. I on je pod šifrom P769/01 opisan i overen u relevantnom domaćem institutu.Obziromdaseradioposebnim autorskimpravimavećaindustrijskaroizvodnjaVoja košnicakaoiprelaznastavakaje mogućapo dogovorusaautorom.

Inačesvim pčelarimabezikakvenadoknadedozvoljavamproizvodnju do 5 košnicaRodneVojedabiseisamiuveriliu svenavedenozatimdabipčelarstvoosavremenili, povećali pčelinjake kao i naknadno umnožili svoje prihode
Nova%20k1.jpg


Nova%20k2.jpg


Nova%20k3.jpg


Nova%20k4.jpg
 
Top