Šta je novo?

NOVA KOŠNICA VOJA P-227/01

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Dokumentovano u Institutu za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore 26.3.2001.god.

WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu Ženeva WO
call_skype_logo.png
02/076194 A1 od 03.10.2002.god.
NOVA KOŠNICA RODNA VOJA I NJENE PREDNOSTI

U ODNOSU NA OSTALE NASTAVLJAČE

1.Veća proizvodnja meda od 20% do 70%istom tehnologijom u odnosu na ostale nastavljače.

2.Lak i jednostavan rad -manipulacije većinom sa nastavcima- manje sa ramovima.

3.Sigurno zimovanje sa manjom potrošnjom meda-(samo 8% hladnog vazduha prodire do klubeta u trećem nastavku ili 27% do klubeta u drugom nastavku) i većom mednom kapom za oko 60 do 70 % sa istom količinom meda u odnosu na L.R.,D.B,Pološke,A.Ž. i ostale košnice dugih i dubokih ramova (zbog kratkoće i odgovarajuće visine rama med je pravilno lagerovan iznad klubeta po središnjim ramovima i uvek dostupan klubetu). Nema potrebe za dodavanje pogača.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
4.Brži prolećni razvoj-bolje održavanje temperature- površina iznad ramova 14 dcm kv.

5.Idealno formiranje novih društava u jednom nastavku kapaciteta do 16000 pčela. Gubi se potreba proizvodnje petoramnih i šestoramnih nukleuza.

6.Veća iskorištenost materijala prilikom proizvodnje novih košnica kao i stvaranje oplodnjaka( 3 kom.u 1.nastavku).

7.Veća mogućnost dobijanja sortnog meda (2 medna nastavka po 18-21 kg iznad matične rešetke).

8.Stalno mobilno stanje društva i mogućnost iskorišćavanja više uzastopnih paša (mala količina pčela lako održava neveliko leglo u kvadratnom obliku i uvek veliki broj sabiračica - izuzetne fizičke moći jer su i one proizvedene u idealnim uslovima:eek:bilje meda, polena i velike količine pčela a leglo neveliko).

9.Najmanja mogućnost rojidbenog nagona - odgovarajuća starosna struktura pčela (stabilna količina
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
legala-više generacija dugovečnih pčela) sve zbog većeg broja manjih ramova.

10.Sa istim radom održava se 100% više zajednica.Izuzetna produktivnost u radu.

11.Svi ramovi su isti 20 u ukrštenom plodištu i 20 u ukrštenom medištu.

12. Idealna ventilacija sa ukrštenim ramovima kroz celu košnicu sa 2 leta (prvo na žičanoj podnjači a drugo na uramljenoj matičnoj rešetki izmedju 2 para nastavaka).

13.Rešenje za standardizaciju do novog boljeg rešenja. Prva nastavljača prilagodjena najpre potrebama pčelinje zajednice pa tek onda čoveka.Pčele se same zazimljavaju,nema prevešavanja legla i mnogih nepotrebnih otvaranja košnica.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kad se uzmu u obzir svi navedeni faktori može se povećati proizvodnja meda od 200 do 300%.

Zbog svojih konstruktivnih prednosti nova košnica pruža mogućnost lakoće i zadovoljstva u radu.

Ova košnica u toku samo jedne normalne pčelinje paše u poredjenju sa mnogim drugim košnicama postiže toliku razliku u prinosu da u potpunosti može da pokrije svoju nabavnu cenu.

Nastala je na osnovu potrebe, zbog nedostataka kod postojećih sistema košnica i kao proizvod više medjusobno povezanih konstruktivnih i praktičnih rešenja.

Navesti ćemo samo neka značajnija rešenja:

1. Medjusobno ukršteni ramovi, nastavci i hranilica-zbeg u komplet košnici:
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
a) Tokom paše pružaju mogućnost idealne ventilacije tj. odstranjivanja vlage i ubrzavaju proces sazrevanja meda kao i donošenje novog nektara tj. stvaraju potrebne uslove za veću proizvodnju meda.

b) Pčele prelaze sa svakog rama na svaki ram pa ubrzaju saobraćaj i nema zastoja i zagušljivosti u košnici što omogućuje 100 raskrsnica izmedju svakog nastavka tj. 300 raskrsnica u komplet košnici.

v) Stvara se idealna mikroklima.Svež vazduh zbog dužine i ukrštanja ramova ravnomerno prolazi kroz celu košnicu i lako se održava vlažan vazdušni sloj oko legla.

g) Nema umiranja pčela od gladi u jednom nastavku a med u drugom nastavku i med u jednom delu nastavka a pčele u drugom delu (kod nas normalno pčelinje klube uvek zahvata 2 lako premostiva nastavka i uvek je u dodiru sa hranom).

d) Ova košnica ispravlja kod mnogih pogrešna ubedjenja - veliki ram puno meda.Na više manjih ukrštenih ramova pčele donose i lako preradjuju još više meda. Na velikom ramu visoka satonoša i blokada za kretanje pčela, matice i klubeta i leti i zimi. Na visokom ramu medni venac pravi blokadu a pčele ne vole preko zatvorenog meda da idu i gore da prave medište.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
2. Hranilica-zbeg se okreće na nastavcima

a) Ako mora da se dodaje pogača, dodaje se iznad klubeta gde god se ono nalazilo bliže napred ili nazad, bliže levo ili desno na ramove a ispod hranilice koja se obrće i rotira po potrebi.

b) Kapacitet hranilice je 2 litre sirupa.

v) Zbeg idealan za selidbu. Obrtanjem hranilice dobijamo zbeg sa ventilacijom.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
3. Raspon od saća do saća izmedju nastavaka je 26 milimetara sa ukrštenim ramovima.

a) Pčelama je omogućena laka pokretljivost izmedju nastavaka u svim uslovima.

b) Nema više prevešavanja. Matica prelazi gore - dole bez problema jer je satonoša u ramu 10 mm visoka, a donje letvice u gornjim ramovima 6 mm, plus hodnik 10 mm što je ukupno 26 mm od saća u donjem do saća u narednom nastavku

v) Nema mednog venca na donjim ramovima u plodištu nego je leglo jedinstveno u dva ukrštena nastavka po oko 6+ 6 ramova, što čini idealnu loptu odnosno pčelinje gnezdo u kvadratnoj osnovi.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
4. Idealno iskorišćenje energije (toplote)

a) Površina košnice (unutrašnjeg dela) iznad ramova je 14 decimetara kvadratnih tj. 374 puta 374 mm. Med kao stabilizator tj. kao akumulator toplote grupisan je u 10 ramova iste dužine kao što je širina od 10 ramova.

b) Zbog lakšeg održavanja toplote smanjena je potrošnja meda kako u toku zime tako i tokom cele godine.

v) Pčele se manje opterećuju u održavanju klubeta i njegove temperature.

g) Zbog povoljne temperature i većih zaliha kao rezultat smanjene potrošnje hrane, dobijamo brži rani prolećni razvoj i mogućnost boljeg iskorištenja ranih prolećnih paša kao i formiranja veoma ranih rojeva
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
5. Pokretljivost plodišta i medišta

a) Plodište može da se smanjuje na 1 nastavak pomeranjem matične rešetke (kao na površinu od 7 LR ramova) u slučaju nailaska neke burne i kratke paše npr. Bagrema, medište se proširuje na 3 nastavka tj. 75% košnice ili 180 decimetara saća za lagerovanje od 54 do 63 kilograma meda.

b) Plodište se proširuje na 3 nastavka za potrebe razrojavanja.

v) U normalnim uslovima jedna kocka je plodište a druga medište (2+2 nastavka).
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
6. Idealan nukleus u jednom nastavku

a) Površina saća je 60 dm2 ili 48.000 ćelija u jednom nastavku na 10 ramova.

b) Kapacitet nukleusa je 16.000 pčela (npr. kao 7 LR ramova)ali kvadratnog oblika

v) Brza izgradnja saća zbog idealnog rama.Unutrašnja mera 344 puta 174mm ( spoljna mera 190 puta 360mm-satonoša 392 puta 26 puta 10 mm)

g) Nukleus po potrebi sa lakoćom prihvata dodano leglo (ram je odgovarajućeg formata).

d) Može i da se samostalno proširi u drugi nastavak bez prevešavanja ali to ne preporučujem.

dj)Novo društvo može i da zimuje u jednom nastavku iako je kasno formirano.

е) Postupakformiranjanovog nukleusamožeseponovitiza 2 - 3 sedmice tj. utrostručitibrojdruštavanapčelinjaku.
 
Top