Književnost kroz razdoblja

Učlanjen(a)
30.03.2014
Poruka
902
Otvaram ovu temu s ciljem da oživim sve ono što je možda zaboravljeno ili nenaučeno tokom školskih dana. Povremeno ću postavljati tekst koji će predstavljati hronološki pregled književnosti, a bilo bi poželjno da članovi komentiraju postavljeni tekst, postave neke citate iz perioda koji je objašnjen ili da nekim idejama doprinesu ovoj temi.

Književnost kroz razdoblja

1. TEMELJNA CIVILIZACIJSKA DJELA
-stare civilizacije koje su temelj Evropske kulture razvile su se na području:
-Bliski istok (dolina Nila- Egipat, dolina Eufrata i Tigrisa- Sumerani)
-Mediteran (Egejski otoci, Poloponez i obale Male Azije)
-Srednji i daleki istok (Kina, Indija već u 3 st. p. k.)
Asirska književnost
Ep o Gilgamešu 1700 g. p. k.
-pronađen je zapisan na 12 ploča u knjižnici Asirskog cara Asurbanipala
-to je najveće djelo Babilonsko-Asirske književnosti
-glavni lik je kralj Gilgameš, priča o prijateljstvu kralja Gilgameša i Enkidua, zajedno se bore
protiv zlih sila
Egipatska književnost
-u Egipatskoj književnosti najstariji zapisi književnih tekstova potječu iz 2500 g. p. k. To su
natpisi sa hodnika piramida i tekstovi iz grobnica (knjiga mrtvih- upute za zagrobni život)
Arapska književnost (Kuran)
-sveta knjiga Islama nastala između 612 i 639. Sadrži izreke Muhamedove koje mu je
«diktirao» melik Džabrail, sastoji se od 114 poglavlja
Indijska književnost
-Vede- znanje, svete staroindijske knjige nastale između 16 i 6 st. p. k. Sastoji se od 4 zbirke
stihova
-Vede: 1. Rgveda- najstarija i najopsežnija, ima više od 10000 strofa
2. Samaveda
3. Jadžurveda
4. Atharveda
-imaju veliko povijesni i filozofsko značenje, to su ujedno i najstariji uzorci Indoevropskog
stiha
Ramajana (Ramin udes), ep
-nastao između 4 st. pr. k. i 2 st. p. k.
Mahabhatra, ep
-nastao između 4 st. p. k. i 4 st. pos. k.
-to je najopsežnije djelo u svjetskoj književnosti, 200 000 stihova u 18 knjiga
-okosnica djela je ep o postanku, suparništvu i ratu obitelji Pandova i Kaurava za vlast
Pančatantra
-nastala u 3 st. p. k.
-to je zbirka pripovjedaka. Osnova zbirke je pripovijest o dva glupa kraljeva sina koje mudrac
pomoću priča uči vještini vladanja. Sadrži mnoštvo bajki i basni.
-rano je prevedena na Grčki i Latinski i na narodne epske jezike a mnogi njezini motivi i teme
nalaze se i u našoj narodnoj književnosti.
Hebrejska književnost, Biblija (knjižica)
-to je jedno od najstarijih djela u svjetskoj kulturi. Kršćani i Hebreji smatraju je svetom
knjigom u kojoj je zapisana riječ Božja.
-najznačajniji prijevodi Biblije su:
septuaginta- prijevod sedamdesetorice, prijevod na Grčki, nastao u 3 st. p. k.
vulgata- prijevod na Latinski svetog Jeronima
-tek 1831 g. prijevod na Hrvatski jezik, preveo ju je Matija Petar Katančić
-stari i novi zavjet
-stari zavjet- sastoji se od 46 knjiga pisanih na hebrejskom i armenijskom jeziku
-sastoji se od:
IKor - 1 -
Književnost kroz razdoblja
1. Petoknjižje- knjiga postanka
-knjiga izlaska
-Levitski zakonik
-knjiga brojeva
-ponovljeni zakon
2. Mudrosne i proročne knjige
3. Psalmi
-novi zavjet- sastoji se od 27 knjiga pisanih na grčkom jeziku
-dijelimo ga na:
1. Evanđelja (Matej, Marko, Luka i Ivan)
2. Djela apostolska
3. Poslanice apostola Pavla
4. Katoličke poslanice
5. Otkrivenje
EVANĐELJE
- izvorno grč. riječ što znači radosna vijest
- sadrži sve što je Isus činio i učinio
- Isus je Sin Božji i sin čovječji, te je u tom smislu Evanđelje jedno, a s obzirom na knjige
četiriju evanđelista ono je četveroliko
- MATEJ – pisac prvog evanđelja – opisuje Isusovu osobu i život pracrkve; Isus je prorok
Kraljevstva, on je Mesija u kome se ispunjavaju stara proročanstva; Matej je najsustavniji
i najpregledniji; njegovo Evanđelje pisano je na aramejskom, a poslije prevedeno na grčki
- IVAN – pripisuje se apostolu Ivanu; Ivan ne osvjetljuje toliko ljudsku stranu Isusova
života, već daje njegov duhovni profil, ne iznosi samo gole činjenice, već odabire one
događaje koji imaju i simboličko značenje, ne tumači Kristovo učenje o ljubavi, milosti i
životu vječnom; upotrebljava stare simbole kao Pastir, Janje, Put, Svjetlost; napisano je na
grčkom jeziku
- još postoje Evanđelja po Marku (najbliži pučkom pristupu i iskazu) i Luki (najkritičniji i
stilski najuglađeniji)
JUDITA
- jedan od najdramatskijih biblijskih opisa i najmlađih djelova Biblije
- iako je sadržaj najvjerojatnije samo piščeva literarna fikcija, on je svojom poukom i
idejom vrlo stvaran
- knjiga veliča židovsku religiju i rodoljublje
- religija je toliko nacionalna, zakonsta i praktična da se zapravo izjednačuje sa samim
životom naroda i domoljubljem
- obrana domovine jest obrana vjere
- knjiga je pisana apokaliptičnim stilom, u Palestini u vrijeme grčke vladavine
- zbog svoje zbijenosti izražavanja, fino zapaženih detalja i plastičnih opisa, Judita je
privukla mnoge umjetnike kista, pisane riječi i zvuka – jedan takav umjetnik bio je i M.
Marulić kojeg je biblijska priča inspirirala za pisanje epa Judite
- gl. likovi su Holoferno koji je utjelovljena neprijateljska sila i Judita kao simbol
židovskog naroda koji dolazi u sukob sa svojim neprijateljem
PJESMA NAD PJESMAMA
- ljubavna lirika
- nastala negdje u 4.st.pr. Krista – predaja ga pripisuje Salomonu; neki smatraju da je to
djelo nastalo na dvoru Salomonovu u 10 st.pr. Krista
- samo se tumači već preko 20 stoljeća muče da odgonetnu o kojoj je ljubavi riječ
IKor - 2 -
Književnost kroz razdoblja
- pjesme su se najprije pjevale na svadbenim svečanostima, a uvrštene su u Bibliju (iako
nisu bile sastavljene za nju) na temelju novog konteksta, a to je da veliča ljubav Jahve
prema njegovom narodu
- međutim, od 18.st. javlja se mišljenje da je u Pjesmi nad pjesmama opjevana ljubav
između zaručnika i zaručnice
- u svakom slučaju to je najljepša i najuzvišenija pjesma
- ljubavni osjećaji se iskazuju poredbama i metaforama koje nam sve to pobliže dočaravaju
- u današnjim izdanjima teksta Pjesme podijeljen je najčešće na 5 dijelovam (Prvi susret,
Uzajamna ljubav raste, Zaručnicu dovode zaručniku, Zaručničina ljubav na kušnji,
Pristalost i radosti zaručnice)
- zaručnik koristi motive iz prirode kako bi opisao njezinu ljepotu te njezinu duhovnu
ljepotu
- na kraju ističe njeno savršenstvo
- zaručnica na zborovo pitanje kakav je njezin z. odgovara na sličan način kao i on – ističe
ljepotu
- iskreni osjećaji i čistoća ljubavi; čovjekova povezanost s prirodom
KNJIGA POSTANKA
- 13.-4. st. pr. Krista
- prva i najzanimljivija knjiga Petoknjižja
- tu nalazimo sličnosti s babilonskom i staroegipatskom književnosti
- dijeli se na 2 dijela – prvi iznosi židovske predaje o stvaranju svijeta, svemira, prvih ljudi i
završava pričom o općem potopu – taj tio razmatra literature starog istoka i općeljudska
pitanja o čovjekovoj sudbini
- druga ima povjesnu tematiku - prati život židovskog naroda od njegova praoca Abrahama
do odlaska Židova u Egipat.
 
Član
Učlanjen(a)
27.01.2011
Poruka
306
sviđa mi se ideja.
predlog - bolduj ili oboj naslove i podnaslove zbog lakše preglednosti.
ne znam hoćeš li u nastavku priče kada dođeš do knjiž.pravaca (npr. Romantizam ili Modernizam) razmatrati kontekst, teme i nabrojiti istaknute predstavnike, možda i malo detaljnije obraditi nekog od njih, neko njegovo djelo... vidjećemo...
citate ću postavljati malo kasnije :)
zanimljiva tema, ali i zahtjevna.

nastavi. pozzz!
 
Učlanjen(a)
30.03.2014
Poruka
902
sviđa mi se ideja.
predlog - bolduj ili oboj naslove i podnaslove zbog lakše preglednosti.
ne znam hoćeš li u nastavku priče kada dođeš do knjiž.pravaca (npr. Romantizam ili Modernizam) razmatrati kontekst, teme i nabrojiti istaknute predstavnike, možda i malo detaljnije obraditi nekog od njih, neko njegovo djelo... vidjećemo...
citate ću postavljati malo kasnije :)
zanimljiva tema, ali i zahtjevna.

nastavi. pozzz!
Hvala na komentaru i sugestijama za nastavak. Slažem se u potpunosti. To je bila probna varijanta. Slijedi nastavak:

2. KLASIČNA KNJIŽEVNOST – ANTIKA

Stara grčka književnost
-ima veliko značenje klasične grčke književnosti za zapadnu civilizaciju, obuhvaća oko 1500 g.
stvaranja
-dijelimo ju na četiri razdoblja:
1. Arhajsko razdoblje od 750 do 450 g. p. k.
2. Klasično razdoblje od 450 do 323 g. p. k.
3. Helenističko razdoblje od 323 g. p. k. do 30 g. p. k.
4. Carsko razdoblje (Rimsko) od 30 g. p. k. do 6 st. n. e
.


Arhajsko razdoblje

-poznat alfabet ali se i dalje književna djela stvaraju i izvode, prenose usmenim putem. Zbog toga u
književnosti središnje mjesto zauzima ep i lirske vrste

Klasično razdoblje


-obilježeno procvatom Atene i atenske demokracije i kulture, završava smrću Aleksandra Velikog, u
tom razdoblju Atena je bila glavno kulturno i književno središte Grčke.
-naglasak se prenosi na drame
-kazalište postaje glavno mjesto književnog života a dramske vrste oduzimaju prvenstvo epu
-poznati grčki trolist (Eshil, Sofoklo i Euripid), u svojim tragedijama obrađuju teme smisla života,
životno pitanje, odnosa ljudskog i božanskog
-Aristofan- komediograf, materijal crpi iz suvremenog tadašnjeg političkog života
-razvoj interesa za povijest, filozofiju (Platon i Aristotel), jak razvoj govorništva

Helenističko razdoblje

-od smrti Aleksandra velikog pa do propasti Egipta
-u tom razdoblju je Grčka proširila teritorij osvajanjima tako da književni život više nije vezan uz
male građanske zajednice

Carsko razdoblje

-u njemu se književnost razvija u političkom okružju Rimskog carstva. Jedina krupna novina u
ovom razdoblju je pojava i brz razvoj romana.

GRČKI LIRIČARI

ALKEJ


- grč. pjesnik (1. pol. 6.st. pr.K.) s otoka Lezba, jedan od glavnih predstavnika monodijske melike
- živio je u progonstvu, pa su politički motivi, rat i upravo ganatička mržnja teme njegovih
pjesama
- pisao je lirske pjesme i pjesme uz gozbe i pijanke, himne bogovima, a svečani su i neki
fragmenti ljubavne lirike
- alkejska strofa – u Hrv. – u 18.st. – Đurđević, Preradović, Mažuranić – metrička shema strofe
mijenja se mnogo već u antici, a u novovjekovnim knjiđ. uglavnom se javljaju u stalnom obliku
– dva jedanaesterca, jedan deveterac i jedan deseterac

LAĐI

- alegorijska pjesma o domovini
- lađi – simbol domovine
- pjeva o burnosti događaja u domovini
- lutita bura – simbol nevolja, ratova
- iznosi sliku svoje domovine koja je u nepovoljnom položaju

SAPFA

- najveća grč. pjesnikinja rodom s otoka Lezba gdje upravlja jednom školom za mlade djevojke
- kao i Alkej, upletena je u politička zbivanja te jednom bila prognana s otoka
- njena poezija je sva posvećena ljubavnoj tematici (široka skala ljubavnih osjećaj od prvih ljub.
iščekivanja do sreće ostvarenog zanosa i očaja rastanka)
- safička strofa – u Hrv. – u hvarskoj crkvenoj poeziji 16. i 17. st. te u crkvenim himnama 18. st.
- dugi i kratki slogovi zamijenjeni su naglašenim i nenaglašenim slogovima, a kvantitavni
spondej u prijevodima se mijenja u akcentski trofej

LJUBAVNA STRAST

- TEMA – ljubav
- u njoj se prikazuju sljedeći osjećaji – 1. strofa (osjećaj poštovanja), 2. osjećaj žudnje, 2. druga
dva stiha – osjećaj napetosti, 3. tipičan osjećaj ljubavnog zanosa i uznemirenosti, 4. osjećaj
straha

ANAKREONT

- grčki lirski pjesnik rodom iz Male Azije
- u svojim kratkim lirskim pjesmama slavi vedre strane života, radosti što ih čovjek nalazi u
ljubavi, vinu i veselu društvu
- lagana i nepretenciozna anak. epikurejska poezija uživala je veliku popularnost i našla mnogo
nasljednika već u antici (60-ak pjesama pisanih u njegovu duhu), a pogotovo u 18. i 19. st.
- anakreontska poezija – slavi životne radosti, a naročito vino i vinsko raspoloženje (naziva se
epikurejska po filozofu Epikureju – njegova su učenja zasnovana na razumu i težnji čovjeka za
srećom

PIJUCKAJMO

tema – vino u kojem pjesnik nalazi neku radost (raspoloženje)
- u prvoj strofi se pojavljuje želja za vinom i veseljem
- u drugoj strofi on zove prijatelje uz piće da ne viču i da se nikuda ne žure, nego da se opuste i
lijepo zapjevaju
- misao o uživanju u vinu

GRČKI TRAGIČARI

ESHIL


- tvorac grč. tragedije
- 90 drama – 70 trag., 20 satiričkih igara
- najpoz. Okovani Prometej (i danas se postavlja na scenu) i trilogija Orestija
- smanjio ulogu kora, pojačao dijalog, uvodi drugog slumca
- Eshilovi likovi su idealizirani (ili dobri ili zli)
- uzvišen i svečan stil

SOFOKLO

- suvremenik Perikla i najvećeg procvata atenskog polisa
- od 123 drama sačuvano je samo 7 (Kralj Edip)
- pojačava dramsku radnju i ulogu dijaloga, uvodi trećeg glumca, smanjuje partije kora i
povećava broj njegovih članova na 15
- junaci nisu više titanske ličnosti kojima upravlja sudbina i volja bogova

EURIPID

- posljednji veliki grč. tragičar
- oko devedesetak tragedija – 17 sačuvano koje se još i danas izvode
- junaci mu nisu kao titanske ličnosti (kod Eshila) ili kao idealizirani junaci (kao Sofokla) već ih
on opisuje kao obične ljude sa svim ljudskim nedostacima i strastima
- utječa na oblikovanje europske drame
- ona ulazi u psihu lika
- prvi uveo kulise u kazališnu praksu

HOMER

-živio oko 800 g. p. k.
-prema tradiciji ime najstarijeg poznatog grčkog pjesnika. U Antici su mu pripisivali autorstvo:
Ilijade, Odiseje, raznih klikličkih epova s Trojanskom i Tebanskom tematikom, razne himne
bogovima i šaljivi spjev «Boj žaba i miševa»
-koncem 18 st. razvila se sumnja u Homerovo postojanje, dolazi do rasprava o Homerskom pitanju
-postoje dvije struje:
1.Analitičari - Homer kao jedinstveni autor ne postoji, da su veliki epovi niz
manjih epskih pjesama vezanih uz Trojanski rat sabranih zajedno
2.Unitaristi - kažu da Ilijada i Odiseja su nastale kao djelo jednog genijalnog
stvaraoca koji je uobličio stariju građu i stvorio zaokružene epske cjeline

ILIJADA

-1183 g. se prema legendi smatra padom Troje
-od pada Troje pa do 800 g. p. k. postoji mnogo manjih epskih djela koja se prenose usmenim
putem. Nakon 800 g. imamo Homerovu redakciju te usmene epike, još uvijek nema zapisivanja,
epovi su zapisani tek u 5 st. p. k. Zapisao ih je Pizistrat, tek tada Ilijada i Odiseja dobivaju oblik
sličan današnjem.
-M. Parry i A. Lord- književni teoretičari koji su proučavali epsku književnost i tražili odgovor na
pitanje kako su epski pjevači pamtili sve te stihove. Formule- skup riječi koji se uvijek javlja pod
istom metričnom shemom. Formulaični izrazi- opća mjesta (opisi, početak) koji su standardizirani.
Jedinstven metar, gotove fraze- niz citaktičkih cjelina koje se ponavljaju (Ahilej dugonogi), stvari
koje su omogućavale lakše pamćenje
-radnja se događa u 50 dana rata u devetoj godini rata protiv Troje. Ilijada govori o borbi Arhejaca
protiv Trojanaca jer su Trojani (Paris) ukrali ženu Menelajevu (Helenu), to je povod Trojanskom
ratu. Rat je trajao deset godina.
- započinje uvodom u središte zbivanja; tom postupku prethodi invokacija – zbivanja bogova i time
se iznosi osnovna tema pjesme
- sastoji se od 24 pjevanja koja predstavljaju tematski zaokružene cjeline; motivi se povezuju
pripovjedanjem – obuhvaća neki dogažaj tj. niz dogažaja na takav način što zahvaća njihov svijet u
vremenu; opisivanjem – navodi se dio po dio osobine neke stvari ili osobe; izricanje misli –
ostvaruje se najčešće epskim dijalogom i monologom

ODISEJA

- mlađi i kraći Homerov ep
- o Odisejevom povratku na Itaku iz Trojanskog rata
- počinje invokacijom (zaziv muze da pomogne piscu napisati ep o junaku – domišljatom,
lukavom, pametnom (duhovna snaga))
- mirnodopski život starih Grka – opasnosti i čari života, težak život žena i djece, dvorske zabave,
glazbe
- radnja se zbiva 10 godina po padu troje
- iznosi situacije osobnog i obiteljskog, čovjekova života, dok se u liku samog Odiseja prikazuje
nemiran duh čovjeka koji je u stalnoj potrazi za novim saznanjima i spoznajama
- sastoji se od 14 pjevanja
 
Učlanjen(a)
20.09.2014
Poruka
1.861
Edinose, prijatelju imas li nesto o konstelaciji Vizantija, Turska, Erdogan , Putin i sta u stvari turci traze na teritiruiji Vizantije. Ovo mi je kritico, jel bih razmrsio neke nedoumice, bar u svojoj glavi, ako nista drugo. Ali puni tekst, o Vizantiji, ne naslovi, ako shvatas o cemu pricam. Po mom misljenju neka klasicna invazija iz pustinje, ne bih da nagadjam, ali sabirajuci dva i dva, nesto mi je sumnjivo, jel iza znaka jednako, ni u jednom slucaju ne stoji Turska, pa ako imas nesto, nabaci da ja i cika Putin, pregledamo malo, kako bi smo bili sigurni sa radimo pravu stvar, vracajui mehur u labelu na pravi podeok.
Ovo je malo sad zamrseno, al ti vidi samo za taj deo otkud Turska i gde se zatika Vizantija, i ko je ziveo onde pre dolaska ovih sa krpama na klave.
 
Učlanjen(a)
30.03.2014
Poruka
902
Edinose, prijatelju imas li nesto o konstelaciji Vizantija, Turska, Erdogan , Putin i sta u stvari turci traze na teritiruiji Vizantije. Ovo mi je kritico, jel bih razmrsio neke nedoumice, bar u svojoj glavi, ako nista drugo. Ali puni tekst, o Vizantiji, ne naslovi, ako shvatas o cemu pricam. Po mom misljenju neka klasicna invazija iz pustinje, ne bih da nagadjam, ali sabirajuci dva i dva, nesto mi je sumnjivo, jel iza znaka jednako, ni u jednom slucaju ne stoji Turska, pa ako imas nesto, nabaci da ja i cika Putin, pregledamo malo, kako bi smo bili sigurni sa radimo pravu stvar, vracajui mehur u labelu na pravi podeok.
Ovo je malo sad zamrseno, al ti vidi samo za taj deo otkud Turska i gde se zatika Vizantija, i ko je ziveo onde pre dolaska ovih sa krpama na klave.
Zanimljiv komentar :) Nemam ništa o tome i ne bih se bavio time, nisam historičar. Ti to malo izuči pa ćemo tumačiti :)
 
Učlanjen(a)
20.09.2014
Poruka
1.861
Shvatam, ...pa dobro situacija je kritican na oba fronta, sto bi rekli. Ako kojim slucajem tvoja prijateljica, gospodjica sondria, ima kakav podatak da podeli sa nama. Vidi, mene ineresuje samo istina, to je zapravo nista licno, sve u stilu Istorije. Ne bih ni pitao, ali vidim da postavljas te naslove pa sam steko ubedjenje da znas i nesto o ovome. Inace ja imam jednog zeznutog komsiju sa kojim sam redovito raspravljam o ovome i ne mogu da ga ubedim da su arapi dosli na teritoriju Vizantije posle teske opsade njihovih najvaznijih gradova. Sila vlada svetom, a ne pravo - ko je jaci on udara cvrge, ovom drugom. Svejedno, zanimljivi naslovi, samo napred.
 
Učlanjen(a)
30.03.2014
Poruka
902
Nažalost, to sam površno učio ali ne i izučavao. Uključit će se i naša @sondria kad bude raspoložena. Drago mi je što barem neko čita moje postove :)
 
Član
Učlanjen(a)
27.01.2011
Poruka
306
Shvatam, ...pa dobro siuacija je kritican na oba fronta, sto bi rekli. Ako kojim slucajem tvoja prijateljica, gospodjica sondria, ima kakav podatak da podeli sa nama. Vidi, mene ineresuje samo istina, to je zapravo nista licno, sve u stilu Istorije. Ne bih ni pitao, ali vidim da postavljas te naslove pa sam steko ubedjenje da znas i nesto o ovome. Inace ja imam jednog zeznutog komsiju sa kojim sam redovito raspravljam o ovome i ne mogu da ga ubedim da su arapi dosli na teritoriju Vizantije posle teske opsade njihovih najvaznijih gradova. Sila vlada svetom, a ne pravo - ko je jaci on udara cvrge, ovom drugom. Svejedno, zanimljivi naslovi, samo napred.

Sila vlada svetom, a ne pravo - ko je jaci on udara cvrge, ovom drugom --- ----ništa novo rečeno

...mene ineresuje samo istina, to je zapravo nista licno, sve u stilu Istorije ------ ---pa pokreni neku temu, ako postoji Istorija podforum, o Vizantiji i Arapima, a posle toga ljudi će pronaći neki text, neku analizu, manje ili više dobru i postovati.
ima Forumaša koji su istoričari, nadam se. potom proširi na političke igre i sl.

ne možeš očekivati na 'Književnosti ' rasprave o istorijskim i političkim temama. eto, možda se desi da neko ostavi link koji bi tebe ili ostale zainteresovane odveo na neki drugi dio Foruma sa tim temama.

Ako kojim slucajem tvoja prijateljica, gospodjica sondria, ima kakav podatak da podeli sa nama. ----nemam nikakav podatak o konstelaciji Vizantija, Turska, Erdogan , Putin... moja pažnja je okrenuta ka nekim drugim temama.
ali, nemam ništa protiv da se informišem ili naučim nešto novo.
da bi zaključio o nečemu, hajde postuj (ti ili neko drugi) relevantne podatke istor.i polit. (jer te to interesuje), pa onda eventualno neka diskusija.
ovako, to je samo priča ŠTA bih ja /ti voljela saznati tj. razjasniti samoj sebi.
znaci, prvo čitanje (ali potrebno je da postoji text/ textovi), saznavanje i razmišljanje o temi koja nije svima poznata ili je samo površno poznata , pa razumjevanje i dublje promisljanje.
tek posle toga zaključci, teorije ili rasprave.
pozzz
 
Član
Učlanjen(a)
27.01.2011
Poruka
306

History of Theatre 1 - From Ritual to Theatre


History of Theatre 2 - Development of Classical Greek Tragedy

@edinos , evo mali doprinos poglavlju Antika. oba videa imaju engleski subtitle.
 
Učlanjen(a)
30.03.2014
Poruka
902
Sila vlada svetom, a ne pravo - ko je jaci on udara cvrge, ovom drugom --- ----ništa novo rečeno

...mene ineresuje samo istina, to je zapravo nista licno, sve u stilu Istorije ------ ---pa pokreni neku temu, ako postoji Istorija podforum, o Vizantiji i Arapima, a posle toga ljudi će pronaći neki text, neku analizu, manje ili više dobru i postovati.
ima Forumaša koji su istoričari, nadam se. potom proširi na političke igre i sl.

ne možeš očekivati na 'Književnosti ' rasprave o istorijskim i političkim temama. eto, možda se desi da neko ostavi link koji bi tebe ili ostale zainteresovane odveo na neki drugi dio Foruma sa tim temama.

Ako kojim slucajem tvoja prijateljica, gospodjica sondria, ima kakav podatak da podeli sa nama. ----nemam nikakav podatak o konstelaciji Vizantija, Turska, Erdogan , Putin... moja pažnja je okrenuta ka nekim drugim temama.
ali, nemam ništa protiv da se informišem ili naučim nešto novo.
da bi zaključio o nečemu, hajde postuj (ti ili neko drugi) relevantne podatke istor.i polit. (jer te to interesuje), pa onda eventualno neka diskusija.
ovako, to je samo priča ŠTA bih ja /ti voljela saznati tj. razjasniti samoj sebi.
znaci, prvo čitanje (ali potrebno je da postoji text/ textovi), saznavanje i razmišljanje o temi koja nije svima poznata ili je samo površno poznata , pa razumjevanje i dublje promisljanje.
tek posle toga zaključci, teorije ili rasprave.
pozzz
Svaka čast za komentar i za klipove koje si postavila. Idemo svi dalje, držimo se teme, a postoje teme koje su u vezi sa drugim tematikama...
 
Top