Šta je novo?

Kako funkcioniše sistem prevare i manipulacije u crkvama?!

Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Zajedno ste mnogo ćutljivi o Otkrivenju 17. glavi...

Rev 17:1 I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: Hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sedi na vodama mnogima.
Rev 17:2 S kojom se kurvaše carevi zemaljski, i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njena.
Rev 17:3 I uvede me duh u pusto mesto; i videh ženu gde sedi na zveri crvenoj koja beše puna imena hulnih i imaše sedam glava i deset rogova.
Rev 17:4 I žena beše obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imaše čašu u ruci svojoj punu mrzosti i poganštine kurvarstva svog;
Rev 17:5 I na čelu njenom napisano ime: Tajna, Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskim.
Rev 17:6 I videh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih; i začudih se čudom velikim kad je videh.
Rev 17:7 I reče mi anđeo: Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene, i zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
Rev 17:8 Zver koju si video beše i nije, i izići će iz bezdana i otići će u propast; i udiviće se koji žive na zemlji, kojima imena napisana nisu u knjigu života od postanja sveta, kad vide zver koja beše, i nije, i doći će opet.
Rev 17:9 Ovde je um, koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam gora na kojima žena sedi.
Rev 17:10 I jesu sedam careva. Pet je njih palo, i jedan jeste, a drugi još nije došao; a kad dođe za malo će ostati.
Rev 17:11 I zver koja beše i nije, i ona je osmi, i jeste od sedmorice i u propast ide.
Rev 17:12 I deset rogova, koje si video, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vreme primiti sa zveri.
Rev 17:13 Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zveri.
Rev 17:14 Ovi će se pobiti s Jagnjetom i Jagnje će ih pobediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Car nad carevima; i koji su s Njim, jesu pozvani i izabrani i verni.
Rev 17:15 I reče mi: Vode, što si video, gde sedi kurva, ono su ljudi i narodi, i plemena i jezici.
Rev 17:16 I deset rogova, što si video na zveri, oni će omrznuti na kurvu, i opustošiće je i ogoluzniti, i meso njeno poješće i sažeći će je ognjem.
Rev 17:17 Jer je Bog dao u srca njihova da učine volju Njegovu, i da učine volju jednu, i da dadu carstvo svoje zveri, dok se svrše reči Božije.
Rev 17:18 I žena, koju si video, jeste grad veliki, koji ima carstvo nad carstvima zemaljskim.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Mora da vi kao pripadnici "prave crkve" imate objašnjenje o Otkrivenju?

Koga predstavlja ova žena kurva? A koga njene ćerke kurve?
 
Član
Učlanjen(a)
16.12.2012
Poruka
954
Ovo su svečane Božje opomene!

Rev 18:1 I posle ovog videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove.
Rev 18:2 I povika jakim glasom govoreći: Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakom duhu nečistom, i tamnica svih ptica nečistih i mrskih; jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode;
Rev 18:3 I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njene.
Rev 18:4 I čuh glas drugi s neba koji govori: Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njene, i da vam ne naude zla njena.
Rev 18:5 Jer gresi njeni dopreše tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njene.
Rev 18:6 Platite joj kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po delima njenim: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva put onoliko.
Rev 18:7 Koliko se proslavi i nasladi toliko joj podajte muka i žalosti; jer govori u srcu svom: Sedim kao carica, i nisam udovica, i žalosti neću videti.
Rev 18:8 Zato će u jedan dan doći zla njena: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.
Rev 18:9 I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i besniše, kad vide dim gorenja njenog,
Rev 18:10 Izdaleka stojeći od straha muka njenih i govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj!
Rev 18:11 I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihove tovare niko više ne kupuje;
Rev 18:12 Tovara zlata i srebra i kamenja dragog i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakog mirisnog drveta, i svakojakih sudova od fildiša, i svakojakih sudova od najskupljeg drveta, bronze i gvožđa i mermera,
Rev 18:13 I cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i telesa i duša čovečijih.
Rev 18:14 I voća želja duše tvoje otidoše od tebe, i sve što je masno i dobro otide od tebe, i više ga nećeš naći.
Rev 18:15 Trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njenog, plačući i jaučući,
Rev 18:16 I govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragim i biserom;
Rev 18:17 Jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka,
Rev 18:18 I vikahu, videvši dim gorenja njenog, i govorahu: Ko je bio kao ovaj grad veliki?
Rev 18:19 I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njegovog, jer u jedan čas opuste!
Rev 18:20 Veseli se nad njim nebo, i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud vaš na njemu.
Rev 18:21 I uze jedan anđeo jak kamen veliki, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: Tako će sa hukom biti bačen Vavilon, grad veliki, i neće se više naći;
Rev 18:22 I glas gudača i pevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav mastor ni od kakvog zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnog neće se čuti u tebi;
Rev 18:23 I videlo žiška neće se više svetliti u tebi, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji behu boljari zemaljski, jer tvojim čaranjem prevareni biše svi narodi.
Rev 18:24 I u njemu se nađe krv proročka i svetih, i svih koji su pobijeni na zemlji.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.470
Nema istine iz Biblije koju demoni nisu izvrnuli. Tako su stihove da u nama bude Hrist zloupotrebili da bi nam približili hindu religiju da u nama ima nešto božansko. U nama nema ništa dobro ni Božansko.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.470
Evo sada je bilo da se daje tzv. sveta voda. Prava manipulacija ljudima, oni ziovu Duha Sv. i onda običn voda navodno postaje sveta. A to sve ljudi vjeruju jer im je tako lakše, da n idu Bogu nego vodi. Jer ih voda ne ukorava za grijeh, a Bog ukorava. I tako zavaravaju svoju savjest kako si pravdni pred Bogom.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.562
Smatram da danas mediji imaju veliku ulogu u verskoj i duhovnoj manipulaciji, ili indoktrinaciji čovečanstva, posebno na ovim prostorima.

Lično nemam i ne gledam televiziju, već samo slušam vesti na radio Beogradu, i ponekad mi ostane uključen radio, i odslušam neke kulturno obrazovne emisije, i to je strašno šta ti ljudi sve mešaju, nazivajući sve i svašta kulturno verskom baštinom, uz proslavu različitih praznika i slava, i narodnu muziku, i pozorište, i holivud, uzdižući različite kulturne manifestacije, filmske festivale, itd, itd, i to čine čak na medijima i oni unutar crkve.
Time se narod dovodi u jedno stanje - da sve smatra duhovnošću, i time mu se umiruje savest - da nastavi da živi po starom, gajeći u sebi verski i nacionalni ponos, praćen svim ovim gore opisanim, i smatrajući da mu to po svaku cenu osigurava na kraju Božju naklonost, jer ako crkva i mediji tako kažu - to je sigurno tako, a Božja reč kaže "

"Ne ljubite svet ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu.
Jer sve što je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovog sveta.
I svet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje doveka"
( 1 Jovanova 2. 15 - 17 )
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.470
Jedan od načina manipulacije ljudima je vještina govorništva kojeg mnogi pravosl. i katolički duhovnici vježbaju, isto iz protenstatizma koji se odvojio od Božjeg učenja.

Evo primjera manipulacije, gdje se koristi jedna činjenica ili čak djelimična činjenica da bi se dokazala laž.

To znam iz čitanja teksta Amfilohija Radovića, u listu Svetigora, gdje on iako je nerzumno vjerovati da će nepokjni da se vječno muče, on recimo spominje da je Bog pravedan, što je tačno, iznosi dosta tčnih činjenica, ali onda svojom vještinom govorništva i inteligencije koju mu je Bog dao, ali ga nečiste sile koriste u pogrešnom pravcu. Žao mi je što nemam taj tekst, tako je razrađen i lijepo upakovan, da j iako mi je prvo bilo vrlo čudno da se muče vječno čak sam mislio i određenom momentu da to neće biti tako, ipak povjerovao da hoće. I kome sam vjerovao? Pa riječima i objašnjenima čovjeka, a ne Bibliji. Tekst je ogroman i samo demoni mogu da nadahnu čovjeka da onako vješto manipuliše iječima, pa onda upotreba termina. Inače Amfilohije ima 2 doktorata iz Teologije, perfektno govori grčki i hebrejski.

Ali je manipulator, izuzetno inteligentan lik, odličan govornik, ali govori neistine.

Biblija je predvidjela to da će se mnogi naći koji će izvrtati riječi na svoju pogibao.

Toliko je pametan i lukav da je spominjao i arg. koji idu u prilog uništenju i da nije razumno da se vjeruje. Ali da ipak može da sevjeruje u vječno mučenje grešnika. I onda ide vještina govorništva, stručnost u korištenju termina, izaza, vješto sročene rečenice.
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
11.571
Jedan od načina manipulacije ljudima je vještina govorništva kojeg mnogi pravosl. i katolički duhovnici vježbaju, isto iz protenstatizma koji se odvojio od Božjeg učenja.

Evo primjera manipulacije, gdje se koristi jedna činjenica ili čak djelimična činjenica da bi se dokazala laž.

To znam iz čitanja teksta Amfilohija Radovića, u listu Svetigora, gdje on iako je nerzumno vjerovati da će nepokjni da se vječno muče, on recimo spominje da je Bog pravedan, što je tačno, iznosi dosta tčnih činjenica, ali onda svojom vještinom govorništva i inteligencije koju mu je Bog dao, ali ga nečiste sile koriste u pogrešnom pravcu. Žao mi je što nemam taj tekst, tako je razrađen i lijepo upakovan, da j iako mi je prvo bilo vrlo čudno da se muče vječno čak sam mislio i određenom momentu da to neće biti tako, ipak povjerovao da hoće. I kome sam vjerovao? Pa riječima i objašnjenima čovjeka, a ne Bibliji. Tekst je ogroman i samo demoni mogu da nadahnu čovjeka da onako vješto manipuliše iječima, pa onda upotreba termina. Inače Amfilohije ima 2 doktorata iz Teologije, perfektno govori grčki i hebrejski.

Ali je manipulator, izuzetno inteligentan lik, odličan govornik, ali govori neistine.

Biblija je predvidjela to da će se mnogi naći koji će izvrtati riječi na svoju pogibao.

Toliko je pametan i lukav da je spominjao i arg. koji idu u prilog uništenju i da nije razumno da se vjeruje. Ali da ipak može da sevjeruje u vječno mučenje grešnika. I onda ide vještina govorništva, stručnost u korištenju termina, izaza, vješto sročene rečenice.

To znaci da je covek dao ispravne dokaze, ali si ih ti odbacio..
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.470
To znaci da je covek dao ispravne dokaze, ali si ih ti odbacio..

To ne mora uopšte da znači, to imamo i kod evolucionih naučnika, a znamo da je evolucija netačna. Dakle vještina govorništva nije dokaz ispravnosti nauke. Jer to može da bude i u svrhu mnipukacije. Imamo Hitlera ko vještog govornika, a znamo kakva mu je nauka.

Opet si oboren.
 
Top