Šta je novo?

Kad’ kurvarstvo cveta… (kad’ je čovek lud, sledi Sveti sud!)

Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
Kad’ kurvarstvo cveta… (kad’ je čovek lud, sledi Sveti sud!)

Kad’ kurvarstvo cveta,
usred zime, beše leta.
Sad’ drumarstvo, jeste služba kleta,
prosved rime, kad’ je šteta.

Božji sud, tek joj sledi,
sva će Zemlja, da se jedi.
Kozji trud, lek ne štedi,
zla “zrnevlja”, vihor ledi.

Posle “leta” (usred zime),
slavi vetar, taj pametar!
Dokle dleta, u red klime -
Stavi PETAR, daj inventar!

II

Grehe svoje, NJemu predaj,
STENA spasa, Nosač tvoj je!
Strehe tvoje, “džemu” ne daj,
grešna stasa, kosač to je!

Sladost greha, put je gorak,
jer je pravda, živa vazda.
Radost meha*, šut* je ćorak,
jer nepravda, siv je gazda.

Vlast je njena udba sjajna,
kad’ sa Vragom nisi dete Moje!
Slast pelena - sudba Mi očajna;
jad sa šlagom prišipetlje spoje!

* Meh jeste peh: simbol sudova - seče zlih udova, Tela Hristovog, vela blistavog!

* Jer bi ROGAT bio bogat, ALI ŠUT* rogu nije kut (jer bez roga, nije servis zloga)!


 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226

Reče im Isus: A vi šta mislite ko Sam Ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti Si Hristos, Sin Boga Živoga. I odgovarajući Isus reče mu: Blago tebi, Simone sine Jonin! Jer telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac Moj Koji je na Nebesima. A i Ja tebi Kažem: ti si Petar, i na Ovom kamenu Sazidaću Crkvu Svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.

(Matej 16)

Tako dakle više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, nazidani na temelju apostola i proroka, gde je Kamen od ugla Sam Isus Hristos, Na Kome sva građevina sastavljena raste za Crkvu svetu u Gospodu; Na Kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu.

(Efescima 2)
 
Član
Učlanjen(a)
15.01.2013
Poruka
555
A kad je netko glup da li mu i tada "sledi Sveti sud"? Svi mi kažu da sam lud a ja bi hteo da budem glup. `oće li meni da se sudi dva puta?
 
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
Kad' je doček Sud, vredi kleti ćud!

Od zle ćudi, miran budi,
nakon vetra, Svetog ''Petra''!
On, gle, Sudi, kad' ''poludi'',
vagon etra, Petog spektra!

Strana peta, nije kleta,
jer četiri, sobom miri!
Grana leta, šije dleta,
ker sekiri, grobom piri!

Smrt Heroja, s' Petog stroja,
Sud pomera, glasom kera!
Hrt (jer to ja, Svetog poja),
ćud nevera, lasom tera!

II

Ćud neverstva, zla je kob,
kad' su Srbi, bludan narod!
Dud čemerstva, daje zob,
jad i svrbi (čudan rod)!

Jer logika, živi stalno,
dinamika, Sud je Moj!
Ker loži ga, trivijalno,
dinamita, tek se boj!

Sa tim strahom, veran budi,
jer svi Srbi, jesu Meni,
dati dahom, kera studi!
Jer pri vrbi (Ekumeni),

III

rimu sprema, da bi trema,
bila ćar! Jer strahotno,
zimu ''krema''*, radi Srema,
''bilijar''*! Ker samotno,

Pesme kroji, da se svako -
ko ne sluša, u red stavi,
gde se stoji! Ja Se tako,
k'o reduša, Dvared Slavih,

jer Krvarih! Nek' Krvarih,
jer plod Imam, kad' te sada,
ker ''mrcvari''! Lek Tovarih,
ker brod cima, sad' pre ada - ŽIVI NADA!


{*''krema'': maže, te pomaže, rimom, a ne: Rimom: ''Sremom'' (jer u njemu – Sremu, zbog sopstvenog bluda, eto, dakle, Suda!), a ne Ekumenom (Božjim sudom, a ne bludom: Istinom, a ne slinom: Adventizmom, a ne satanizmom: Moralom, a ne banalom!)}

{*''bilijar'' – zlu je ćar, jer sad' lud, ta nek' zna za Sud! Tako - tak (tak, je, pak: bilijarski štap, kojeg sledi slap, Rajskih rima poradi intima – bludnih veza suprotno od Čeza, što do Raja voze čerez Zmaja, koji drema kraj takvog ekstrema - ta tek kera što brdo pomera, da bi satanizam znao egzorcizam!), ta jeste i vlak – loz Sinaja za voz do Smiraja!}
 
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
Sad' je poček lud, sredi kleti (d)ud!

Kad' sudovi, jesu tebi mera,
inovacija, je li to i lek!?
Kad' udovi, snesu sebi kera,
alopatija, smeli je odsek!

S' tim odsekom, jesi li ispravan
(jer jendekom, oprobavaš stud)!
Dim - odjekom, snesi kad' si ''slavan''
(ker ponekom, odobrava ćud!

Nek' ne ''drobi'', kad' Božijoj Sobi,
mesto nije, tamo – sred Srbije)!
Tek će probi (sad' - vražijom dobi),
presto Zmije, samo jed da lije!

II

Jer znamenje, nije čemer grki,
zar priznanje, nije i poštenje?
Jer ordenje, nije feler mrki,
bar kestenje*, nije li i htenje?

Jad ne spremaj, jer on zbori lažno,
već naređaj, vrline k'o modu!
Sad' ne dremaj, ker govori važno,
peć nadevaj, ne grli komodu!

Loži veru, goriva ne štedi,
ekskluziva, ta jeste i čast!
Množi meru* - gradiva (ne sedi),
Eks-Ju - živa, sa ceste je vlast!

(* kesten DOBROM rađa; jesen k'o grom gađa, no tek zima, k'o lek sred enzima, sudom leči – ludom um pileći!)

{* mera, jeste, opet, vera! Kera – snes'te, k'o pet remorkera, jer sa Petog sprata, ker Kletog sa'vata, da bi on (kad' bi Tron - Cara Rajskih gajdi, s' dara Carskih vajdi – bio mera, ta – milionera! No sebičan, on je tebi sličan: zlu je vičan, i još time dičan...) im'o ton! (Jer on – stišnjen, nije onečišćen, te pritisak, ne daje li pisak?) :)}
 
Učlanjen(a)
05.01.2014
Poruka
202
Brate mili, vjerujuca duso
Duh je Bozji u covjeka uso
I postade lijepa, dusa ziva
Boga slavi, Njime se umiva

Cude mu se sume i potoci
svi prijasnji i buduci oci
kako djete lijepu dusu ima
Raduje se i veseli svima

Sve od Boga njemu darivano
suncem lice njezno cjelivano
dahom vjetra kosa milovana
rujnom zorom i vedrinom dana

A po noci zvjezde zatrepere
Sine Bozji uvjek imaj vjere
Dusa tvoja ima lijepog Oca
Boga svoga, jedinoga Tvorca
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
Kad' je čovek prelud, sledi Sveti presud!

Opet, dok blud cveta,
šporet, zlohudo pucketa...
Zimska leta nisu pir Jagnjeta,
čim Planeta istupi van kreta!

Na tom putu, čerez takvih mera,
krasnom šutu oblake tek Spremam!
Ker ne laje bez ikakvih vera,
jer odaje - korake - ne drema!

Jer ih čuje, smelo publikuje;
Evtih* snuje, čelom stub likuje!
Naslonjen, on spava - reč mimoilazi,
poklonjen ton - Sava već mirno ob'lazi!

*Dela Apostola 20,7-9.

II

Adventisti na sadašnjoj Listi,
ranjen (isti) merak i fermaju!
TAKAV korak njima nije ćorak,
garav sokak s' dima biće gorak!

Oskrnavljen, put je njihov svagda,
brzo javljen - ćut nije li spremljen!
Jer običan - kut je pirov gazda,
jer logičan - put nije i “smeljen”!

Kad' je “smeljen” kome li je stremljen,
jad je cveljen bome pirom studi!
Nevaljalstvo nije put izmenjen,
Jer kurvarstvo, Some, čirom gudi!

III

A tek rak zlu je tom “MERA(K)”,
jer “junak” tlu je som krepak!
Ispod tla stiže se za zla,
pirov tlak bliže je no tla!

Od daljeg pritiska neće biti vere,
podaljeg obriska smeće ližu kere.
Nos tih pasa neće cela masa -
notnih lasa privesti do Spasa!

Te su note oružje pohote,
jer s' urote rug je bon grozote!
Jer laodikejstvo tek je mučiteljstvo
(jer čemerstvo zlo je učiteljstvo)!

IV

Sad' Laodikeja - diskutant bez stida,
jad - kao dileja (konsultant Svevida),
propoveda s' reda (reda naopakog)
apropo povreda Kreda mu opakog!

Njemu Bogoljublje jest' i BRATOljublje
(čemu ŽENOljublje - Vest je, Bato, s' rubljE)!
Ruska rublja - nije {strasnik te prćije
pljuska s' mulja Lije (Glasnik je Gadlije)}.

No, ta zemlja nije k'o put Kremlja,
nota SREMlja bije poput skije!
Kota SRAMlja, kad' toliko hramljA,
Skota spravlja (“RAD” mu, Diko, javlja)!

* Rublje: veš {osobito donji - ponos i po šonji, kome ni konji... ta... ta, nisu ni konji (KAKO god ko shvati, trud mu se isplati: Ispod Zoo vrta polja nisu škrta a ograde niske LJUDIMA su bliske, no već sa konjima nisu na poljima! Nepraktično vođen - konj nije ugrožen ali ćurke jadne sudbe jesu gadne kad' u vražjoj mašti i konj njemu prašti da ga svog ulašti, sve u Ime Boga - Jednog - Jedinoga)!}


A šeste godine, šestog meseca, dana petog, kad seđah u svojoj kući i starešine Judine seđahu preda mnom, pade onde na me ruka Gospoda Gospoda.
8:2 I videh, a to Oblik na oči kao oganj, od bedara Mu dole beše oganj, a od bedara gore beše kao svetlost, kao jaka svetlost.
8:3 I Pruži kao ruku, i Uhvati me za kosu na glavi, i Podiže me Duh među nebo i zemlju, i odnese me u Jerusalim u utvari Božjoj na vrata unutrašnja koja gledaju na sever, gde stajaše idol od revnosti, koji draži na revnost.

8:6 Potom mi Reče: Sine čovečji, vidiš li šta ti rade? Velike gadove koje tu čini dom Izrailjev da Otidem daleko od Svetinje Svoje? Ali ćeš još videti većih gadova.
8:9 Tada mi Reče: Uđi i vidi opake gadove koje čine tu.
8:10 I ušavši videh, i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi, i svi gadni bogovi doma Izrailjevog behu napisani po zidu svuda unaokolo.

8:13 Potom mi Reče: Još ćeš videti većih gadova koje oni čine.
8:14 I odvede me na vrata Doma Gospodnjeg koja su sa severa; i gle, žene seđahu i plakahu za Tamuzom.
8:15 I Reče mi: Jesi li video, sine čovečji? Još ćeš videti većih gadova od tih.
8:16 I odvede me u trem unutrašnji Doma Gospodnjeg; i gle, na ulasku u Crkvu Gospodnju između trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih leđima k Crkvi Gospodnjoj, licem k istoku, i klanjahu se Suncu prema istoku.
8:17 Tada mi Reče: Jesi li video, sine čovečji? Malo li je domu Judinom što čine te gadove koje čine ovde? Nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da Me draže; i eto drže granu pred nosom svojim.
8:18 Zato Ću i Ja Učiniti u gnevu, neće žaliti oko Moje, niti Ću Se Smilovati, i kad stanu vikati iza glasa u Moje uši, Neću ih Uslišiti.

Jezekilj, 8. Poglavlje.


2:17 Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na Zakon i hvališ se Bogom,
2:18 I poznaješ volju, i izbiraš šta je bolje, jer si naučen od zakona;
2:19 I misliš da si vođ slepima, videlo onima koji su u mraku,
2:20 Nakazatelj bezumnima, učitelj deci, koji imaš ugled razuma i istine u Zakonu.
2:21 Učeći, dakle, drugog sebe ne učiš;
2:22 Propovedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: Ne čini preljube, činiš preljubu: gadeći se na idole, kradeš svetinju;
2:23 Koji se hvališ Zakonom, a prestupom Zakona sramotiš Boga.
2:24 Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano.

Rimljanima, 2. Poglavlje
 
Član
Učlanjen(a)
07.09.2012
Poruka
226
“Laodikeja” nije Božja streJa

Koza, šuta, je li smerna?
Koža skuta želi verna -
joj, čoveka - ne direka,
te poj čočeka jest’ i fleka!

Licemeri jesu rekorderi,
broj poruka ide do šenluka!
Bajaderi ko zameri,
loj do struka biće k’o čen luka!

Jer od njega goji se “kolega”,
kad’, realno, plaćen maestralno,
ker kod “bega”, “boji” se, ta - njega,
nadrealno - blaćen Meni stalno !

II

“Laodikeja” nije Božja streJa,
gonoreja bije k’o žar smeJa!
Analac, čega je on znalac,
(profesionalac, s’ gega, skuje mu i lanac)!?

Božja kera i Moral premera,
kozja mera i portal pretera!
Trud je kozji lud jer je narkozi,
sud “kerovlji” puder spermatozi!

Nazadnjak, voli on merak,
prirodnjak boli je merač!
Jer potonji ne služi Sotoni,
ker tom šonji opruži* kondomi!

* Jer "opruženi" javnosti su pruženi - da u vidu ima tu Persidu (il' PerFidu - ko kak' vidi gnjidu)!
 
Top