Šta je novo?

Ispravna predstava o Bogu i neispravna (lažna)

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.539
Kako moze da se javi demon ako Boga zovemo imenom JHVH Jehova i tako mu se obracamo.
Može ako je pogrešna predstava o Bogu.

Da li se neko moli Bogu ili sotoni, to ne zavisi od imena kojim Boga oslovljava, već od toga da li je njegova predstava o Bogu ispravna.

Obraćajući se ženi Samarjanki, Isus kaže: "Vi ne znate čemu se molite." (Jovan 4,22)

Jevreji Isusovog vremena su bili uvereni da je njihovo učenje u skladu sa Svetim pismom i da se oni mole Jehovi, međutim, Isus im odgovara: "Vaš je otac đavo." (Jovan 8,44)

Isus Hristos proriče da će doći vreme kada će lažni hrišćani progoniti prave hrišćane, misleći da služe Hristu: "Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini." (Jovan 16,2) Uzrok njihove obmane Isus otkriva sledećim rečima: "I ovo će činiti, jer ne poznaše Oca ni mene." (Jovan 16,3)

Zato Isus naglašava svojim učenicima potrebu za poznanjem Boga: "A ovo je život večni da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista." (Jovan 17,3)

Sveto pismo poznanje Boga vezuje za čovekov odnos prema Božjem zakonu (Deset zapovesti):

"I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo. Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema. Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo."
(1.Jovanova 2,3-4;5,3)


 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.310
Hvala.

Ovde jasno pise da je SEMIRAMIDA BILA UDATA ZA NINUSA ILI NIMRODA.

Dakle, zivela je u njegovo vreme i zvanicna istorija gresi u odredjivanju godina.

"Kako Ktesijas i Diodor pišu, ona je bila mitska junakinja božanskog porekla. Bila je kći boginje-ribe Atagartis iz Askalona u Siriji.
Rano napuštenu, odgajili su je golubovi, sve dok je nije našao Simas, kraljevski pastir.
Veruje se da je nakon pobede kod Baktre srela Ninusa, mitskog osnivača Ninive. U to vreme bila je udata za jednog od Ninusovih oficira, Onesa, za koga se smatra da ga je Ninus lično uklonio ili da je izvršio samoubistvo. Impresioniran njenom hrabrošću u bici kod Baktre, Ninus je uzima za ženu.
Sa Ninusom je Semiramida imala dete, Niniasa. Nakon Ninusove smrti, nasleđuje ga na prestolu. Podiže mu je mauzolej u blizini Vavilona, devet stadija visok i deset širok. Podiže velike gradove, posebno Vavilon, i čudesne spomenike, i puteve kroz nepristupačne planine. Semiramida je naredila izgradnju Visećih vrtova Vavilona. Bila je neuspešna samo u napadu na Indiju. Na kraju vladavine, nakon 42 godine, prepušta presto sinu Niniasu i nestaje. Prema onome što se smatra originalom ove priče, pretvara se u golubicu i od tada biva obožavana kao boginja.
Ninus je vladao od 2189. godine p.n.e, vladao je 52 godine, do 2137 godine p.n.e, što treba da bude potvrda da je Semiramida živela u to vreme.

Popularna etimologija, koja joj je prva povezala ime s golubovima (asirski: "sumat" - golub), pokrenula je identifikaciju istorijske Semiramide sa boginjom Ištar i njenim golubovima.
Jevrejski istoričar Josif povezuje Ninusa sa biblijskim kraljem Nimrodom"
 
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
8.162
Hvala.

Ovde jasno pise da je SEMIRAMIDA BILA UDATA ZA NINUSA ILI NIMRODA.

Dakle, zivela je u njegovo vreme i zvanicna istorija gresi u odredjivanju godina.

"Kako Ktesijas i Diodor pišu, ona je bila mitska junakinja božanskog porekla. Bila je kći boginje-ribe Atagartis iz Askalona u Siriji.
Rano napuštenu, odgajili su je golubovi, sve dok je nije našao Simas, kraljevski pastir.
Veruje se da je nakon pobede kod Baktre srela Ninusa, mitskog osnivača Ninive. U to vreme bila je udata za jednog od Ninusovih oficira, Onesa, za koga se smatra da ga je Ninus lično uklonio ili da je izvršio samoubistvo. Impresioniran njenom hrabrošću u bici kod Baktre, Ninus je uzima za ženu.
Sa Ninusom je Semiramida imala dete, Niniasa. Nakon Ninusove smrti, nasleđuje ga na prestolu. Podiže mu je mauzolej u blizini Vavilona, devet stadija visok i deset širok. Podiže velike gradove, posebno Vavilon, i čudesne spomenike, i puteve kroz nepristupačne planine. Semiramida je naredila izgradnju Visećih vrtova Vavilona. Bila je neuspešna samo u napadu na Indiju. Na kraju vladavine, nakon 42 godine, prepušta presto sinu Niniasu i nestaje. Prema onome što se smatra originalom ove priče, pretvara se u golubicu i od tada biva obožavana kao boginja.
Ninus je vladao od 2189. godine p.n.e, vladao je 52 godine, do 2137 godine p.n.e, što treba da bude potvrda da je Semiramida živela u to vreme.

Popularna etimologija, koja joj je prva povezala ime s golubovima (asirski: "sumat" - golub), pokrenula je identifikaciju istorijske Semiramide sa boginjom Ištar i njenim golubovima.
Jevrejski istoričar Josif povezuje Ninusa sa biblijskim kraljem Nimrodom"
Zašto me praviš budalom? Tražio sam da navedeš ime autora, ime djela (knjige) i kratki citat u kojem stoji da je Semiramida bila Nimrodova žena. Razumiješ li ti jezik na kojem ja pišem?
 
Top