Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

GRUB oporavak pomoću LiveDVD ili USB

  • Začetnik teme sHAKaJaada™
  • Datum pokretanja
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

Urednik
#1

Kako da vratite, popravite ili reinstalirate GRUB pomoću LiveDVD ili USB Ubuntu
GRUB u većini slučajeva biva uništen kada instalirate Windows ili neki drugi operativni sistem. Da bi Ubuntu kontrolisao boot proces, morate popraviti (Repair / Restore) Grub koristeći Live CD ili USB Linux distro-a.

Kada pokrenete Live sistem sa LiveDVD ili USB-a, potrebno je mount-ovati particiju na kojoj je instaliran Ubuntu.
Ukoliko niste sigurni koja je, pokrenite Gparted program koji se nalazi na Live izdanju sistema, obično je to EXT4 particija.

Otvorite terminal i kucajte
sudo mount /dev/sdXY /mnt
gde je XY broj diska odnosno particije. Primer: sudo mount /dev/sda6 /mnt

Sada je potrebno podignuti direktorijume potrebne GRUB-u za povezivanje i otkrivanje drugih operativnih sistema komandom:
sudo mount --bind /dev /mnt/dev && sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts && sudo mount --bind /proc /mnt/proc && sudo mount --bind /sys /mnt/sys
Prelazimo u root mod dignute particije komandom:
sudo chroot /mnt
Instaliranje, provera i ažuriranje GRUB-a:

grub-install --recheck /dev/sdX
gde je potrebno zameniti sdX sa odgovarajućom oznakom koju ima disk na kome je instaliran sistem odnosno na koji želimo instalirati GRUB. Primer: grub-install /dev/sda odnosno: grub-install –recheck /dev/sda

Sledećom komandom ažuriramo GRUB
i na kraju
exit && sudo umount /mnt/dev && sudo umount /mnt/dev/pts && sudo umount /mnt/proc && sudo umount /mnt/sys && sudo umount /mnt
 
ДраганЖ

ДраганЖ

Član
#2
да ли је ово поступак за оправак груб1 или пак груб2 (који се већ неко време користи на Убунту али и на доста других дистрибуција) ?
 
sHAKaJaada™

sHAKaJaada™

Urednik
#3
да ли је ово поступак за оправак груб1 или пак груб2 (који се већ неко време користи на Убунту али и на доста других дистрибуција) ?
Ovim postupkom se reinstalira GRUB2 koji je predviđen u instaliranoj distribuciji, zavisno od repozitorija u 12.04 instalira 1.99 dok u 14.04 instalira novi beta GRUB 2.00... valjda :beee:

P.S. Takođe, ovim postupkom dizanja instaliranog ili oštećenog sistema pomoću Live distribucije komandama:
sudo mount /dev/sdXY /mnt
gde je XY broj diska odnosno particije. Primer: sudo mount /dev/sda6 /mnt
i
sudo mount --bind /dev /mnt/dev && sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts && sudo mount --bind /proc /mnt/proc && sudo mount --bind /sys /mnt/sys
pa:
sudo chroot /mnt
Može se pristupiti i popraviti oštećeni sistem (instalirati kernel, dodati i/ili ukloniti pakete i sl...)
 
ДраганЖ

ДраганЖ

Član
#4
питах јер сам више пута враћао груб2 али са нешто упроштенијим поступком... без неких од наведених команди...
добро је знати да може и језгро да се поправи на овај начин :)
 
ilijacvorovic5

ilijacvorovic5

Član
#5
питах јер сам више пута враћао груб2 али са нешто упроштенијим поступком... без неких од наведених команди...
добро је знати да може и језгро да се поправи на овај начин :)
ja radim na sledeci nacin :
live CD-a Ubuntu ili bilo koja novija verzija. Kada pokrenete Live CD, otvorite terminal i ukucaJte ove komande:

1. Prvo, morate da saznate na kojoj particiji je vaš Linux sistem instaliran:

sudo fdisk -l
2. Sada moramo montirati ovu particiju:

sudo mount /dev/sda1 /mnt

Gde je "sda1" particija gde ste instalirali Ubuntu. U vašem slučaju može biti i "sda5", "sda6"...

3. Instalirajte GRUB na particiju koju ste montirali:

sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda

Važno: Obratite pažnju da je to "/dev/sda", a ne "/dev/sda1". "SDA" je hard disk na kojem je instaliran vaš Linux!

4. Restart

5. Kao i prethodnih Grub2 unosi su uklonjeni, pokrenite sledeću komandu da ih vratite:

sudo update-grub
 
radioizinata

radioizinata

#6
:tease:sad sam se smejao sam sebi:beee:prepisah ova upustva na papir...pošto sam nedavno podigao win 64-bit-ni umesto 32..."osta" bez MINT-a koji je na istom kompu...i tek sam ubacio USB,podigao se Mint,net konekcija ok...termina tu... ...svatih da nije bilo potrebe za prepisivanjem:beee::gl_sigh:...konektujem forum ...uradim po upustvu..i sve ok...u svakom slučaju povratio sam srušeni grub meni zahvaljijuće članovima foruma
 
radioizinata

radioizinata

#8
:tease:sad sam se smejao sam sebi:beee:prepisah ova upustva na papir...pošto sam nedavno podigao win 64-bit-ni umesto 32..."osta" bez MINT-a koji je na istom kompu...i tek sam ubacio USB,podigao se Mint,net konekcija ok...termina tu... ...svatih da nije bilo potrebe za prepisivanjem:beee::gl_sigh:...konektujem forum ...uradim po upustvu..i sve ok...u svakom slučaju povratio sam srušeni grub meni zahvaljijuće članovima foruma
30704253_1662605727157586_7684305553266311168_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c144b39b88e2df385f250f541be8400c&oe=5B66483A

овако то изгледа на крају...на овом компу са два система
 

Top