Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

BORBA ZA IKONE U HRIŠĆANSTVU

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Da bas zato!

Isus je poslao siptare da nas kolju, a amerikance da nas truju osiromasenim uranijumom, umesto da nam propoveda evandjelje, on nas ubija!

Dobar je taj vas Bog.

Uskoro ces tvrditi da si zivi svetac, jer umisljas svasta!
Molite se ikonama umjesto Njemu, pa dobijete ono što ste posijali.
 
mire000

mire000

Član
Molite se ikonama umjesto Njemu, pa dobijete ono što ste posijali.
Tako je Tripo, Bog je poslao amerikance da nas pobiju! Umesto da nas spase kroz Hrista i objavi evandjelje on nam salje bombe i osiromaseni uranijum, da pobije ne samo zive srbe, vec i buduce narastaje, da nas skroz utamani. Mi smo srbi, gadni pagani, i treba nas tretirati ko bubasvabe!!!

Da covek povrati, sta pises!
 
tripo 41

tripo 41

Član
Tako je Tripo, Bog je poslao amerikance da nas pobiju! Umesto da nas spase kroz Hrista i objavi evandjelje on nam salje bombe i osiromaseni uranijum,
Pitaj Jevreje iz doba Novuhodonosora.

da pobije ne samo zive srbe, vec i buduce narastaje,
Vidiš da nisi u stanju da daš razuman odg. na moje primjedbe, a ja skoro pa svaku tvoju obaram.
O ovome sam već dao odg.

Mi smo srbi, gadni pagani, i treba nas tretirati ko bubasvabe!!!
A šta reče nedavno Amfilohije. Koliko ono Srpkinje pobiju djece u utrobi?

Baš od ovoga što reče Amfilohije.
 
mire000

mire000

Član
Pitaj Jevreje iz doba Navuhodonosora..
Ma da, a to je primenljivo na novozavetno doba samo tako!?

Bog kaze: "pustio je prosle narastaje da svako ide svojim putem, a sad poziva sve narode na pokajanje"!

Ma u pravu si ti, Pavle je umesto "dobre vesti" uzeo mac da pobije skrnave mnogobosce, bas su ga iznervirali!!!

A Hristos je rekao da ce da donese mac, sve si u pravu, nisu oni bezali i skrivali se, vec su u katakombama imali glavni vojni stab, tamo su cuvali maceve i toljage!

Hristos nije iscelio slugu prvosvestenika kad mu je Petar odsekao uvo, nego je jos pohvalio Petra sto je izvadio noz!

Taj vas Bog bas voli nasilje i da kolje ljude!
Vidiš da nisi u stanju da daš razuman odg. na moje primjedbe, a ja skoro pa svaku tvoju obaram.
Uuu, ma oborio si ti nema sta. Ukakicu se od muke. Tripo jel ti pijes nesto, vidim da se saplices, pasces?
 
tripo 41

tripo 41

Član
Ma da, a to je primenljivo na novozavetno doba samo tako!?
Naravno pitaj Asteke.

Bog kaze: "pustio je prosle narastaje da svako ide svojim putem, a sad poziva sve narode na pokajanje"!
Tačno neki idu putem spasenja, a neki putem uništenja.

Ma u pravu si ti, Pavle je umesto "dobre vesti" uzeo mac da pobije skrnave mnogobosce, bas su ga iznervirali!!!
Mač uzimaju oni kojima je Bog dozvolio.

Hristos nije iscelio slugu prvosvestenika kad mu je Petar odsekao uvo, nego je jos pohvalio Petra sto je izvadio noz!
Ti na pokvaren način vodiš rasp. i izmišljaš da sam ja to tvrdio.

Taj vas Bog bas voli nasilje i da kolje ljude!
To je tvoj bog koji je lažni, nije pravi jer će da muči grešnike 1.00000000000000000... za grijehe koje su činili 10, 20, 50, 70 god.

Uuu, ma oborio si ti nema sta. Ukakicu se od muke. Tripo jel ti pijes nesto, vidim da se saplices, pasces?
Po rodovima se vidi gdje se ko sapleo.
 
DarthShone

DarthShone

Svašta će čovek pročitati, i to da Istočna Crkva ne dozvoljava kipove jer vode u "idolopokolnostvo" , pa odna da je poštovanje ikona protiv druge zapovesti, pa da je Zapadna Crkva promenila dekalog. Pa onda da je sve što se Srbiji izdešavalo plod toga što narod nije Sola Scriptura.

Hajde ovako.
Pod jedan, mi nemamo original dekaloga, koliko je poznato prve tablice je nakon što je video da mu narod slavi Zlatno Tele razbio sam Mojsije, druge tablice su čuvane u Kovčegu zaveta, koji je nestao nakon uništenja prvog Hrama. Da ih i imamo, da li bi smo bili sposobni da ih pročitamo? Da li bi smo ih razumeli? Ne bi.

Pod dva. Ako je Bog izričito zabranio da se prave likovi, kako onda da dozvoljava likove u Svetinji nad Svetinjama i na samom KOVČEGU ZAVETA? Ako postoji zabrana, onda bi ona trebala da se najviše odnosi na najsvetije stvari. Da ne govorim o inkrustacijama na Kovčegu Zaveta.

Pod tri. Postavlja se pitanje čemu se čovek najviše klanja? Nečemu što ima samu reč bog u seb, bogatstvu! Šta je simbol bogatstva? NOVAC, ZLATO. Radimo li mi za Boga koliko radimo za NOVAC? Ne. Trpimo li kada nam nedostaje Bog u našim životima? Jurimo li da ga nađemo? NE. Za novcem jurimo, patimo kada ga nemamo, čuvamo ga, sakupljamo... Novac je šta? Ljudskih ruku delo. Kada se tako postave stvari, vidimo šta? Idolopoklonstvo. Još samo nedostaje da se njemu molimo i kompletirali smo idolopoklonstvo, Bez obzira da li smo Sola Scriptura, ili smo tradicionalna Crkva.

Pod četiri. Postojala je Vizantijska ili Istočno Hrišćanska plastika, tj skupltura kao vid prikazivanja likova svetaca, ali je korišćena pretežno na spoljašnjosti sakralnih objekata. Ikonopisanje kao vid likovnog predstavljanja svetaca i sakralnih tema postoje u Hrišćanstvu oduvek, najraniji primeri se nalaze na Sinaju.
Tek će peto šesti sabor kanonizovati način korišćenja likovnih predstava u sakralnim objektima. Nažalost taj sabor Zapadna Crkva ne smatra kanonskim ekumenskim ili vaseljenskim, dok ga Istočna Crkva smatra kanonskim i njegove odluke su deo kodeksa kanonskog prava Istočne Crkve. Pa ipak, i pored toga, Zapadna Crkva nikada neće stati na stranu Ikonoboraca, ili Ikonoklasta koji će preko 150 godina deliti Crkvu po pitanju ikona i dovesti do velikih problema.

Pod pet. Niti Katolici - Zapadna Crkva, niti Pravoslavci - Istočna Crkva ne obožavaju i klanjaju se predmetima nego Trojedinom Bogu. Iznad svega poštujući Bogorodicu kao jedino ljudsko stvorenje dostojno takvog poštovanja i obožavanja. Pa čak ni tada ne upućuju molitve Njoj, nego njoj vape da ona moli Boga za njih. Da bude posrednica. Kao što su to i sveci Božiji. Ujedno Ona i jeste dostojna poštovanja, jer preko nje, kroz nju se LOGOS ovaplotio.

Ujedno, postavlja se pitanje, čijih je ruku delo Biblija? Ljudskih ruku. Šta je onda obožavanje iste? Idolatrija. Eto šta je. Posebno ako se uzme u obzir da danas postoji ogroman broj prevoda iste, i da SLOVA nisu ništa drugo nego grafički prikaz glasova. Slike glasova.

Sola Scriptura Hrišćani imaju još mali milion zamerki, od kojih se jedna tiče KRSTA i likovnog predstaljanja istog. Ipak o tome drugi put, i na drugom topiku.
 
Laodikeja

Laodikeja

Član
Svašta će čovek pročitati, i to da Istočna Crkva ne dozvoljava kipove jer vode u "idolopokolnostvo" , pa odna da je poštovanje ikona protiv druge zapovesti, pa da je Zapadna Crkva promenila dekalog. Pa onda da je sve što se Srbiji izdešavalo plod toga što narod nije Sola Scriptura.
Poštovanje ikona jeste protiv druge zapovesti, i celokupnog konteksta biblije o idolopoklonstvu, a biblijski dokazi su dole priloženi.

Za sad evo samo jednog:

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

Hajde ovako.
Pod jedan, mi nemamo original dekaloga, koliko je poznato prve tablice je nakon što je video da mu narod slavi Zlatno Tele razbio sam Mojsije, druge tablice su čuvane u Kovčegu zaveta, koji je nestao nakon uništenja prvog Hrama. Da ih i imamo, da li bi smo bili sposobni da ih pročitamo? Da li bi smo ih razumeli? Ne bi.


Greška, u bibliji imamo zapisano originalnih deset zapovesti.
Postoje i Kumranski rukopisi celog starog zaveta, sa deset zapovesti u originalu.
Jevreji su ih sačuvali u originalnom obliku.
U suprotnom - Bog laže, i mi smo u tom slučaju izgubljeni za spasenje.

Pod dva. Ako je Bog izričito zabranio da se prave likovi, kako onda da dozvoljava likove u Svetinji nad Svetinjama i na samom KOVČEGU ZAVETA? Ako postoji zabrana, onda bi ona trebala da se najviše odnosi na najsvetije stvari. Da ne govorim o inkrustacijama na Kovčegu Zaveta.
Kovčeg zaveta je bio smešten u Svetinji nad Svetinjama daleko od ljudskih pogleda, i nije bio nikakav predmet kome bi se ljudi klanjali, niti postoji takva zapovest u bibliji, već su u njemu bile čuvane ploče sa deset zapovesti.
Princip službe je bio taj, da bi svako ko je kršio bilo koju zapovest, donosio jedno jagnje, koje bi bilo prineseno na žrtvu kao otkup za grehe tog čoveka.
Dakle, nema nikakvog govora o bilo kakvom idolopoklonstvu, posebno klanjanje kipovima i slikama, jer ih u Svetinji nije bilo.

Biblija je jasna po pitanju idolopoklonstva i klanjanja predmetima koje je načinila ljudska ruka:

DRUGA ZAPOVEST:

"Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 4 )

OPOMENA PROTIV SLIKA I KIPOVA:

"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš" ( 3 knjiga Mojsijeva 26. 1)

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

PROKLETSTVO GRADITELJIMA SLIKA:

"Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin" ( 5 knjiga Mojsijeva 27. 15 )

SLIKE NISU NI NA KAKVU KORIST:

"Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane. I
Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući. I
Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici"( knjiga proroka Isaije 44. 9 - 20 )

KOJI GRADE LIKOVE POSRAMIĆE SE:

"Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 45. 16 - 20 )

NE IZJEDNAČITI BOGA SA SLIKOM:

"S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno" ( knjiga proroka Isaije 40. 18 - 26 )

BOG NECE DATI SLAVU LIKOVIMA REZANIM:

"Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem" ( knjiga proroka Isaije 42. 8 )

LIKOVI TAŠTINA:

"Ovako veli Gospod: ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
Jer su uredbe u naroda taština, jer sijeku drvo u šumi, djelo ruku umjetničkih sjekirom;
Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
Niko nije kao ti, Gospode; velik si i veliko je ime tvoje u sili" ( knjiga proroka Jeremije 10. 2-6 )

LIK NIŠTA NE POMAŽE:

"Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo" ( Avakum 2. 18 - 20 )

BOG MRZI NA LIKOVE KRAJ OLTARA:

"Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj" ( 5 Mojsijeva 16. 21 - 22 )

IDOLI DELO RUKU ČOVEČIJIH:

"Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Zašto da govore narodi: gdje li je Bog njihov?
Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih.
Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega.
Taki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; on im je pomoć i štit" ( psalam 115. 1-9 )

BOG NIJE IKONA:

"A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostola 17. 22 - 31 )

PROKLETSTVO IDOLOPOKLONICIMA:

"Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž" ( Otkrivenje 22. 14 - 15 )

( napomena: Lik rezan - Grcki "Ikonos" )

PROTIV FILOZOFIJE I ZAPOVESTI LJUDSKIH:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" ( dela apostolska 20. 28 - 30 )

"А он одговарајући рече им: добро је пророковао Исаија за вас лицемјере, као што је писано: ови људи уснама ме поштују, а срце њихово далеко стоји од мене.
Но залуду ме поштују учећи наукама, заповијестима људскијем.
Јер остависте заповијести Божије, а држите обичаје људске" ( jevanđelje po Marku 7. 6 - 8 )

"Зато рече Господ: Што се овај народ приближује устима својим и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповест је људска којој су научени,
Зато ћу ево још радити чудесно с тим народом, чудесно и дивно, и мудрост мудрих његових погинуће и разум разумних нестаће" ( knjiga proroka Isaije 29. 13 - 14 )
"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"( Efescima poslanica. 2 6 - 9 )

"Заклињем те дакле пред Богом и Господом нашијем Исусом Христом, који ће судити живима и мртвима, доласком његовијем и царством његовијем:
Проповиједај ријеч, настој у добро вријеме и у невријеме, покарај, запријети, умоли са свакијем сношењем и учењем;
Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе,
I одвратиће уши од истине, и окренуће се ка гаталицама.
А ти буди тријезан у свачему, трпи зло, учини дјело јеванђелиста, службу своју сврши" ( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )

"О Тимотије! Сачувај што ти је предано, клони се поганих, празних разговора и препирања лажно названог разума,
Којим се неки хвалећи отпадоше од вере. Благодат с тобом. Амин!" ( 1 poslanica Timotiju 6. 20 - 21 )[/QUOTE]Pod tri. Postavlja se pitanje čemu se čovek najviše klanja? Nečemu što ima samu reč bog u seb, bogatstvu! Šta je simbol bogatstva? NOVAC, ZLATO. Radimo li mi za Boga koliko radimo za NOVAC? Ne. Trpimo li kada nam nedostaje Bog u našim životima? Jurimo li da ga nađemo? NE. Za novcem jurimo, patimo kada ga nemamo, čuvamo ga, sakupljamo... Novac je šta? Ljudskih ruku delo. Kada se tako postave stvari, vidimo šta? Idolopoklonstvo. Još samo nedostaje da se njemu molimo i kompletirali smo idolopoklonstvo, Bez obzira da li smo Sola Scriptura, ili smo tradicionalna Crkva.

Klanjanje svemu što je delo ljudskih ruku je idolopoklonstvo.

Pod četiri. Postojala je Vizantijska ili Istočno Hrišćanska plastika, tj skupltura kao vid prikazivanja likova svetaca, ali je korišćena pretežno na spoljašnjosti sakralnih objekata. Ikonopisanje kao vid likovnog predstavljanja svetaca i sakralnih tema postoje u Hrišćanstvu oduvek, najraniji primeri se nalaze na Sinaju.
Tek će peto šesti sabor kanonizovati način korišćenja likovnih predstava u sakralnim objektima. Nažalost taj sabor Zapadna Crkva ne smatra kanonskim ekumenskim ili vaseljenskim, dok ga Istočna Crkva smatra kanonskim i njegove odluke su deo kodeksa kanonskog prava Istočne Crkve. Pa ipak, i pored toga, Zapadna Crkva nikada neće stati na stranu Ikonoboraca, ili Ikonoklasta koji će preko 150 godina deliti Crkvu po pitanju ikona i dovesti do velikih problema. )
Nisu ikonoborci doveli do problema, već oni koji su na uštrp istine biblije koja govori protiv idolopoklonstva - uveli klanjanje ikonama islikama.
I ti koji su to uveli, u velikoj meri su se koristili svetovnim vlastima, koji nisu imali veze sa biblijom, niti bilo kakvom verom.

Pod pet. Niti Katolici - Zapadna Crkva, niti Pravoslavci - Istočna Crkva ne obožavaju i klanjaju se predmetima nego Trojedinom Bogu. Iznad svega poštujući Bogorodicu kao jedino ljudsko stvorenje dostojno takvog poštovanja i obožavanja. Pa čak ni tada ne upućuju molitve Njoj, nego njoj vape da ona moli Boga za njih. Da bude posrednica. Kao što su to i sveci Božiji. Ujedno Ona i jeste dostojna poštovanja, jer preko nje, kroz nju se LOGOS ovaplotio.

To predstavlja izgovor "da se navodno klanjanjem slikama i kipovima - klanja samom Bogu, i ako je stvar očigledna.
Marija Isusova majka ne može biti posrednica, jer biblija kaže:


"Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;
Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti" ( delaq 4. 11 - 12 )

"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme" ( 1 Timotiju 2. 5 - 6 )

Ujedno, postavlja se pitanje, čijih je ruku delo Biblija? Ljudskih ruku. Šta je onda obožavanje iste? Idolatrija. Eto šta je. Posebno ako se uzme u obzir da danas postoji ogroman broj prevoda iste, i da SLOVA nisu ništa drugo nego grafički prikaz glasova. Slike glasova.

Sola Scriptura Hrišćani imaju još mali milion zamerki, od kojih se jedna tiče KRSTA i likovnog predstaljanja istog. Ipak o tome drugi put, i na drugom topiku.
Biblija se ne obožava niti se njoj klanja, već se načela u njoj zapisana primenjuju u lični život, radi izgradnje karaktera i ličnosti za carstvo nebesko.
 
DarthShone

DarthShone

Poštovanje ikona jeste protiv druge zapovesti, i celokupnog konteksta biblije o idolopoklonstvu, a biblijski dokazi su dole priloženi.

Za sad evo samo jednog:

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )Greška, u bibliji imamo zapisano originalnih deset zapovesti.
Postoje i Kumranski rukopisi celog starog zaveta, sa deset zapovesti u originalu.
Jevreji su ih sačuvali u originalnom obliku.
U suprotnom - Bog laže, i mi smo u tom slučaju izgubljeni za spasenje.Kovčeg zaveta je bio smešten u Svetinji nad Svetinjama daleko od ljudskih pogleda, i nije bio nikakav predmet kome bi se ljudi klanjali, niti postoji takva zapovest u bibliji, već su u njemu bile čuvane ploče sa deset zapovesti.
Princip službe je bio taj, da bi svako ko je kršio bilo koju zapovest, donosio jedno jagnje, koje bi bilo prineseno na žrtvu kao otkup za grehe tog čoveka.
Dakle, nema nikakvog govora o bilo kakvom idolopoklonstvu, posebno klanjanje kipovima i slikama, jer ih u Svetinji nije bilo.

Biblija je jasna po pitanju idolopoklonstva i klanjanja predmetima koje je načinila ljudska ruka:

DRUGA ZAPOVEST:

"Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 4 )

OPOMENA PROTIV SLIKA I KIPOVA:

"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš" ( 3 knjiga Mojsijeva 26. 1)

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

PROKLETSTVO GRADITELJIMA SLIKA:

"Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin" ( 5 knjiga Mojsijeva 27. 15 )

SLIKE NISU NI NA KAKVU KORIST:

"Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane. I
Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući. I
Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici"( knjiga proroka Isaije 44. 9 - 20 )

KOJI GRADE LIKOVE POSRAMIĆE SE:

"Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 45. 16 - 20 )

NE IZJEDNAČITI BOGA SA SLIKOM:

"S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno" ( knjiga proroka Isaije 40. 18 - 26 )

BOG NECE DATI SLAVU LIKOVIMA REZANIM:

"Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem" ( knjiga proroka Isaije 42. 8 )

LIKOVI TAŠTINA:

"Ovako veli Gospod: ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
Jer su uredbe u naroda taština, jer sijeku drvo u šumi, djelo ruku umjetničkih sjekirom;
Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
Niko nije kao ti, Gospode; velik si i veliko je ime tvoje u sili" ( knjiga proroka Jeremije 10. 2-6 )

LIK NIŠTA NE POMAŽE:

"Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo" ( Avakum 2. 18 - 20 )

BOG MRZI NA LIKOVE KRAJ OLTARA:

"Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj" ( 5 Mojsijeva 16. 21 - 22 )

IDOLI DELO RUKU ČOVEČIJIH:

"Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Zašto da govore narodi: gdje li je Bog njihov?
Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih.
Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega.
Taki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; on im je pomoć i štit" ( psalam 115. 1-9 )

BOG NIJE IKONA:

"A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostola 17. 22 - 31 )

PROKLETSTVO IDOLOPOKLONICIMA:

"Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž" ( Otkrivenje 22. 14 - 15 )

( napomena: Lik rezan - Grcki "Ikonos" )

PROTIV FILOZOFIJE I ZAPOVESTI LJUDSKIH:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" ( dela apostolska 20. 28 - 30 )

"А он одговарајући рече им: добро је пророковао Исаија за вас лицемјере, као што је писано: ови људи уснама ме поштују, а срце њихово далеко стоји од мене.
Но залуду ме поштују учећи наукама, заповијестима људскијем.
Јер остависте заповијести Божије, а држите обичаје људске" ( jevanđelje po Marku 7. 6 - 8 )

"Зато рече Господ: Што се овај народ приближује устима својим и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповест је људска којој су научени,
Зато ћу ево још радити чудесно с тим народом, чудесно и дивно, и мудрост мудрих његових погинуће и разум разумних нестаће" ( knjiga proroka Isaije 29. 13 - 14 )
"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"( Efescima poslanica. 2 6 - 9 )

"Заклињем те дакле пред Богом и Господом нашијем Исусом Христом, који ће судити живима и мртвима, доласком његовијем и царством његовијем:
Проповиједај ријеч, настој у добро вријеме и у невријеме, покарај, запријети, умоли са свакијем сношењем и учењем;
Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе,
I одвратиће уши од истине, и окренуће се ка гаталицама.
А ти буди тријезан у свачему, трпи зло, учини дјело јеванђелиста, службу своју сврши" ( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )

"О Тимотије! Сачувај што ти је предано, клони се поганих, празних разговора и препирања лажно названог разума,
Којим се неки хвалећи отпадоше од вере. Благодат с тобом. Амин!" ( 1 poslanica Timotiju 6. 20 - 21 )
Klanjanje svemu što je delo ljudskih ruku je idolopoklonstvo.Nisu ikonoborci doveli do problema, već oni koji su na uštrp istine biblije koja govori protiv idolopoklonstva - uveli klanjanje ikonama islikama.
I ti koji su to uveli, u velikoj meri su se koristili svetovnim vlastima, koji nisu imali veze sa biblijom, niti bilo kakvom verom.To predstavlja izgovor "da se navodno klanjanjem slikama i kipovima - klanja samom Bogu, i ako je stvar očigledna.
Marija Isusova majka ne može biti posrednica, jer biblija kaže:


"Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;
Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti" ( delaq 4. 11 - 12 )

"Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme" ( 1 Timotiju 2. 5 - 6 )Biblija se ne obožava niti se njoj klanja, već se načela u njoj zapisana primenjuju u lični život, radi izgradnje karaktera i ličnosti za carstvo nebesko.[/QUOTE]

Netačno, ne postoji original. Nestao je. Insistiranje na tome da je u Bibliji, posebno u datom prevodu biblije postoji original je isto kao kada bih ja preveo engleski prevod kineskog prevoda Ramajane, a da pri tome ne govrim, niti kineski, nti Sanskrit, koristeći se samo i jedino engleskim prevodom kao izvorom. I da posle toga tvrdim da je moj prevod jedini ispravan. Kumranski rukopisi, ili spisi sa Mrtvog Mora su delo sekte Esenoi, ili esena, nastali su u prvom veku, 1300 godina nakon (i to samo ako uzmemo da se egzodus uopšte desio, i kako se desio) egzodusa i primanja DESET ZAPOVESTI. Skoro 6 vekova nakon pada prvog Hrama. Mi jednostavno ne možemo znati. Nit su to znali pisari koji su pisali u Kumranu.

Ako je već tako, a jeste, onda je još pogrešnije tražiti potvrdu svojih tekstova u nekanonskim knjigama. Jer, zašto da se tu zaustavimo? Hajde da potvrdu svojih teza tražimo u gnostičkim tekstovima, u apokrifima, hajde da potvrdu svojih teza tražimo u talmudu, u kuranu, ma u svemu ostalom da tražimo. I to sve zato što pod jedan nemamo originale, a ono što je najbliže originalu odbacujemo kao pokvareno jer ga je o svetogrđa kanonizovala tradicoionalna Crkva, koja ga o blasfemije "ne poštuje", jer da ga poštuje crkve ne bi bile ukrašene, dan gospodnji bi se slavio šestog dana po Hebrejskom kalendaru, pričest bi bila samo podsećanje, a ne sakrament, apostolsko nasleđe ne bi postojalo, poštovao bi se košer, muški pripadnici crkve bi se obrezivali, a umesto "caru carevo - Bogu božije" ljudima bi vladalo veće staraca (sudija) sastavljeno od vrsnih tumača pisma. Nauka ne bi postojala, jer se u mnogim stvarima ne slaže sa pismom, umetnost bi bila ograničena samo na himne i psalme (napisane u pismu), proslave i lični praznici zabranjeni, božića ne bi ni bilo, uskrsa još i manje, a bogoslužja bi bila okupljanja za tumačenje Biblije. Svi bi bili radosni (tj svi bi mali sardonske osmehe), naravno ne bi bili nasilni, jer nasilje je u suprotnosti sa verom, ali samo prema spolja. Prekršaj prema "zajednici" se kažnjava okrutno jer se poseduje opravdanje odozgo. Ujedno zadatak svakog od članova bi bio da idu od kuće do kuće i proučavaju, tj evangeliziraju svakoga, jer to tako kaže pismo...

Liči li ovo sve na nešto? Pitanje je samo na šta. Čini mi se da mnogi znaju odgovor, ali im je teško da ga izgovore.
 

Top