Šta je novo?

Adventizam i Trojstvo [da li su rani adventisti verovali u Trojstvo?]

  • Začetnik teme mire000
  • Datum pokretanja
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
1.734
Evo Jovane ti si iskren, pa citaj ove citate kako jesu napisane, nemoj odmah na tipicno adv. tumacenje....evo da vidimo ko je Utjesitelj i koliko utjesitelja imamo.

Ako me ljubite, zapovijedi moje održite. I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka” Ivan 14:15-16
Ovako pročitan tekst van konteksta izgleda kao da je Duh Sveti – Utješitelj, netko tko je kao Krist, a nije On sam, nego netko drugi od Njega. Budući da Krist kaže “drugog” Utješitelja možemo zaključiti da drugi Utješitelj nije Krist. No, pročitamo li stih u kontekstu cijele 14 glave, vidimo kako Isus govori o svojemu vlastitome Duhu, i On je glavni subjekt razgovora sa svojim učenicima. Pročitajmo kontekst.
Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.
I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Tješitelja, da on ostane s vama zauvijek:
Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.
Neću vas ostaviti bez utjehe; doći ću k vama.

Još malo i svijet me više neće vidjeti; no vi ćete me vidjeti: jer ja živim, a i vi ćete živjeti.
U onaj dan ćete znati da sam ja u svome Ocu i vi u meni i ja u vama.
Onaj tko ima moje zapovijedi i čuva ih, on je taj koji me ljubi; a tko ljubi mene, njega će ljubiti moj Otac; i ja ću ga ljubiti i sebe mu očitovati.
Reče mu Juda, ali ne Iskariot: “Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?
Odgovori mu Isus i reče: “Ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega; i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti.
Onaj tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži; a riječ koju slušate nije moja, nego od Oca koji me poslao.
“To vam rekoh kad još bijah s vama;
a Tješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.
Mir vam ostavljam, mir svoj vam dajem: dajem vam, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne plaši.
Čuli ste da vam rekoh: ‘Odlazim i ponovno se vraćam k vama.’ Kada biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu’, jer je moj Otac veći od mene.
” Ivan 14:15-28
[TABLE]
[TR]
[TD]
UTJEŠITELJ
[/TD]
[TD]
ISUS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]“svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje”… “Ali vi ga poznajete”; “jer s vama boravi;” – 17 stih[/TD]
[TD]”i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati” – 21 stih[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]“u vama će biti” – 17 stih[/TD]
[TD]“ja u vama” – 20 stih[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]“dati drugog Tješitelja” – 16 stih[/TD]
[TD]“Neću vas ostaviti bez utjehe; doći ću k vama.” – 18 stih[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]“da on ostane s vama zauvijek” – 16 stih[/TD]
[TD]“I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta”
Matej 28:20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
“Odlazim i ponovno se vraćam k vama” – 28 stih
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Iz konteksta vidimo da je Krist govorio o Sebi na takav način da bi naglasio da On fizički odlazi od njih, ali da će On sam biti s njima i nakon toga. Način na koji će biti s njima, je upravo Duhom Svetim koji je nazvan drugi Utješitelj, što je Njegov vlastiti Duh u sveprisutnosti.
Za nas nije bitno da znamo i možemo točno definirati što je točno Sveti Duh. Krist nam govori da je Sveti Duh Utješitelj, a da je Utješitelj Sveti Duh, ‘Duh istine, koji će Otac poslati u Moje ime.’ I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka: Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer boravi kod vas i jer će biti u vama. [Ivan 14:16,17] Ovo se odnosi na sveprisutnost Kristovog Duha, koji se zove Utješitelj.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 14, str. 179; 1891}

Dakle, Utješitelj je Kristov Duh. Učenici su razumjeli da Krist govori o Sebi. I zato je Juda pitao sljedeće:
Reče mu Juda, ali ne Iskariot: “Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?” Ivan 14:22
Da će se Krist manifestirati njima, a ostati nevidljiv svijetu, učenicima je bila tajna. Nisu mogli razumjeti Kristove riječi u njihovom duhovnom značenju. Oni su razmišljali o vanjskom, vidljivoj manifestaciji. Nisu mogli uzeti u obzir činjenicu da oni mogu imati Kristovu prisutnost sa njima, a da On ne bude viđen od svijeta. Nisu razumjeli značenje duhovne manifestacije.{E. G. White, Južni Pregled, 13. rujna 1898 par. 2}

Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže svim srcem. On im daje Svog Svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.{E. G. White, Svjedočanstva Svezak 9, str. 230; 1909}

Kasnije će čitati spise Starog zavjeta, ne kao nauk književnika i farizeja, ne kao kazivanje mudraca koji su umrli, već kao novu objavu od Boga. Gledali su Onoga kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.” (Ivan 14:17) {ČV 494.3; 1898}

Krist je rekao da će otići k Ocu i da će se ponovno vratiti k nama. Znači, to će se On sam ponovno vratiti k nama. On kaže:
Čuli ste da vam rekoh: ‘Odlazim i ponovno se vraćam k vama.’ Kada biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu’, jer je moj Otac veći od mene.” Ivan 14:28
Ali ja vam kažem istinu: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, Utješitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama.” Ivan 16:7
Duh proroštva objašnjava to na slijedeći način:
Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; stoga je za njih bilo bolje da ih On ostavi, ode k svome Ocu, i pošalje Svetoga Duha da bude njegov nasljednik na zemlji. Sveti Duh je On sam, lišen ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. On će predstaviti Sebe kao prisutnog na svim mjestima po Svojemu Svetome Duhu, kao Sveprisutni{Lt119-1895.18}

Sveti Duh je Kristov predstavnik, ali razdvojen od ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti osobno na svakom mjestu. Stoga je u njihovom interesu bilo da On ode k Ocu, i pošalje Duha da bude Njegov nasljednik na Zemlji. Tada nitko neće imati nikakvu prednost koju mu donosi položaj ili osobni dodir s Kristom. Po Duhu će Spasitelj biti dostupan svima. U ovom smislu On će im biti bliži nego da se nije uznio na Nebo. {ČV 669.2; 1898}

Ovi tekstovi svjedoče kako je Duh Sveti, Kristov Duh, i to Isus Krist sam, osobno.
Krist Utješitelj
Pogledajmo sada još neke tekstove koji govore da je taj ‘drugi’ Utješitelj, sam Isus Krist:
Krist dolazi kao Utješitelj svima koji vjeruju. On vas poziva da mu vjerujete.” {E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 8, str. 57; 1898}

Neka proučavaju sedamnaesto poglavlje evanđelja po Ivanu i nauče kako se moliti i kako živiti Kristovu molitvu. On je Utješitelj. On će prebivati u njihovim srcima, čineći njihovu radost potpunom.{E. G. White, Review and Herald, 27. siječnja 1903.}

Krist je sve onima koji Ga primaju. On je njihov Utješitelj, njihova sigurnost, njihovo iscjeljenje. Odvojeno od Krist uopće nema svijetla.{Ellen White, Manuscript Releases, vol. 21, page 372}

Dok vjerom gledamo u Isusa, naša vjera probada sjenu, i mi obožavamo Boga radi Njegove čudesne ljubavi u davanju Isusa Utješitelja.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 19, str. 297, 298; 1892}

Noći su duge i bolne, ali Isus je moj Utješitelj i moja Nada.{Ellen White, Manuscript Releases, vol. 19, page 296}

Blago siromasima duhom; jer je njihovo kraljevstvo nebesko.” Matej 5:3
Poniznost ide pred čašću. Apostol potiče sljedbenike Kristove: “Ponizite se pred Gospodinom, i On će vas uzvisiti.” “Radi na svojem spasenju u strahu i drhtanju.” Bojte se da ne pogriješite, i obečastite ime Gospodina. Vapite mu, vjerujte da On ima silu spasiti. To je poniznost koju želimo; ne poniznost u štakama, pokazujući sebe pred očima ljudi, kako bi dobili slavu za pravednost. Nama treba Liječnik i Obnovitelj; i kada mi dođemo pred Krista sa molbom za Njegovu milost, Utješitelj će udahnuti u naše duše Njegove riječi, “Mir svoj dajem vam.”
{BEcho June 1, 1892, par. 1,2}

Krist ima biti znan pod blagoslovljenim imenom Utešitelj. “A Utješitelj,” rekao je Krist svojim učenicima, “Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh. Mir vam ostavljam, mir svoj vam dajem: dajem vam, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne plaši.{Rukopis 7, 26. Siječanj 1902, par. 10}

Rad Duha Svetoga je neizmjerno velik. Iz ovoga izvora dolazi sila i efikasnost Božjem radniku; Duh Sveti je utješitelj, kao osobna prisutnost Krista duši.{Pregled i Glasnik 29, studeni 1892, par.3}

Duh Istine
Isto tako, kada Isus naziva tog Utješitelja nazivom ‘Duh Istine’, Krist opet govori o tome da će to On sam doći opet.
Isus dolazi k tebi kao Duh isitne; proučavaj um Duha, savjetuj se sa svojim Gospodom, slijedi Njegov put.{Ms8c-1891.14}

O, kakve li privilegije za nas da bude suradnici sa Isusom Kristom! On dolazi tebi kao Duh Istine. Proučavaj um Duha. Savjetuj Njegove naloge kao svojeg sigurnog i ne pogrešivog Savjetnika.{Lt144-1896.9}

Naša je dužnost govoriti istinu u jednostavnosti; živite istinu; sačuvajte istinu; i ostavite utjehu da uslijedi. Sveti Duh prebiva u srcu kao Duh istine, i kroz istinu, prebiva u srcu kao Utješitelj. “Neću vas ostaviti neutješene” Neću vas ostaviti siročad, nego “Ja ću doći k vama.” Najbolji dokaz koji možemo imati da dokažemo svoju ljubav Bogu je pokoravati se Njemu.{Lt10-1896.7}

Duh proroštva izričito naglašava da je naš Utješitelj sam Isus Krist.
Spasitelj je naš Utješitelj. Dokazala sam da je to On.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 8, str. 49; 1892}

Svako vjerno Božje dijete će težiti saznati istinu. Ivan je izgovorio istinu tako jasno da je i dijete može razumjeti, ‘Ako me ljubite, zapovijedi moje održite.I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka: Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga poznaje.’ Da li mi biramo biti među onima koji ne mogu razaznati istinu, koji su tako zaslijepljeni neprijateljevom prijevarnom moći da ne vide Onoga koji je savršena slika Očeve osobe?{Ellen White, Svjedočanstva za Propovjednike 137.2; 1898}

Praktična lekcija

Zašto je važno vjerovati da je Isus Kristu upravo taj Utješitelj? Pažljivim čitanjem Biblije nalazimo jednostavan i praktičan odgovor. Riječ ‘utješitelj’ u grčkom izvorniku je riječ ‘paraklētos’. Ona se spominje samo 5 puta i koristi ju samo apostol Ivan. Pojavljuje se u 14,15 i 16 poglavlju i jednoj u njegovoj poslanici, gdje kaže:
Dječice moja, ovo vam pišem da ne sagriješite. Ako tko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca — Isusa Krista pravednika.” 1. Ivanova 2:1
Riječ ‘zagovornik’ je u originalu riječ ‘paraklētos’.
Naš Utješitelj Isus Krist je naš Zagovornik kod Oca. On je naš Utješitelj upravo zato jer je u svemu bio iskušan kao i mi, a ipak bez grijeha. Bog je nam je poslao prvo Utješitelja na svijet koji je iskovao savršen život i karakter, učinivši nula grijeha. Bio je kušan više od svih, i podnio je grijehe cijelog svijeta na Sebi. I kao jedan od nas stoji s desna Ocu kao naš zagovornik / Utješitelj. Tako nam svjedoči Pismo.
Imajući dakle velikoga Velesvećenika koji prođe u nebesaIsusa, Sina Božjega — držimo se vjere koju ispovijedamo. Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha. Pristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas.” Hebrejima 4:14-16
Stoga je, budući da su djeca sudionici mesa i krvi, jednako tako i on uzeo udjela u istome; da smrću uništi onoga koji je imao moć smrti, to jest đavla,
i oslobodi one koji zbog straha pred smrću sav svoj život bijahu podložni ropstvu.
Jer on, uistinu, nije na sebe uzeo narav anđela, nego je na sebe uzeo od sjemena Abrahamova.
Stoga je trebalo da u svemu postane sličan svojoj braći, da milosrdan bude i vjeran
Veliki svećenik u onome što se odnosi na Boga, kako bi okajao grijehe naroda.
Jer u onome u čemu je sam iskušan trpio, on može pomoći onima koji su iskušavani.
” Hebrejima 2:14-18
On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi riječju sile svoje, pošto kroz sebe izvrši očišćenje grijeha naših, sjede zdesna Veličanstvu u visinama
Hebrejima 1:3
Upravo u tome mi imamo i primamo silu da pobijedimo grijeh i naše grešne sklonosti.
U svim našim kušnjama imamo sigurnog Pomoćnika. On nas neće ostaviti same da se borimo s kušnjama, da se borimo sa zlom i na kraju budemo slomljeni teretom i tugom. Premda je sada sakriven od očiju smrtnika, uho vjere može čuti Njegov glas kako govori: ‘Ne boj se, jer ja sam s tobom.{Čežnja Vjekova, str. 483; 1898}

Krist je objavio da će, nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi kao krunski poklon Utješitelja, koji će zauzeti Njegovo mjesto. Ovaj Utješitelj je Sveti Duh, – duša njegovog života, učinkovitost njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Svojim Duhom Krist šalje utjecaj pomirenja i silu koja oduzima grijeh.{E. G. White, Review and Herald, 19. svibnja 1904. pogl. 1}

‘Ali ako Duh Onoga koji je podigao Isusa iz smrti počiva u vama, Onaj koji je podigao Krista iz mrtvih će također oživjeti vaša smrtna tijela Svojim Duhom koji počiva u vama.’ O kako je ovo dragocjena poruka svakoj ožalošćenoj duši! Krist je naš Vodič i Utješitelj, koji nas tješi u svim našim nevoljama.{E. G. White, S.D.A. Biblijski Komentar Vol. 6, str. 1076, 1077; 1894}

Razlog zašto su crkve slave i bolesne i na samrti je zato što je neprijatelj unio utjecaje obeshrabrujuće prirode da optereti drhćuće duše. On se trudi ukloniti im iz pogleda Isusa kao Utješitelja, kao onoga koji ih ukorava, koji ih upozorava, koji ih savjetuje govoreći, “Ovo je put, hodite njime.”{E. G. White, Review and Herald, 26. kolovoza 1890, par. 10}

Ovdje nam je posvjedočeno zašto su naše crkve slabe. Razlog je taj zato što sumnjamo i nevjerujemo da je Isus Krist naš Utješitelj.
Ne postoji posrednik Kristu
Možda će neki reći kako je Duh Sveti netko treći pored Oca i Sina preko kojeg Krist je Utješitelj. Vidjeli smo kako je drugi Utješitelj Krist, ali sveprisutan svojim vlastitim Duhom, koji je nazvan Duhom Svetim. Biblija i Duh proroštva nam svjedoči da je riječ o doslovnom Duhu, te je riječ o Kristovom vlastitom Duhu, a ne Duhu nekog trećeg koji je istobitan uz Oca i Sina. Kristu, koji je jednak Ocu u moći i u slavi, nije potreban posrednik da bude Sveprisutan.
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe,
koji nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo mi mogli tješiti one koji su u bilo kakvoj nevolji utjehom kojom smo i sami od Boga utješeni.
Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako
po Kristu obiluje i utjeha naša.” 2.Korinćanima. 1:3-5
Bog je taj koji šalje Utješitelja, što je Krist, i na taj način Otac nas tješi po svojemu Sinu. Duh Sveti je Isus Krist.
Gospod će uskoro doći. Mi želimo ono cijelo i savršeno razumijevanje koje samo Gospodin može dati. Nije sigurno primiti duha od nekog drugog. Mi želimo Svetoga Duha, koji je Isus Krist. Ako razgovaramo s Bogom, imati ćemo snagu i milost i efikasnost.{Lt66, April 10, 1894}

Molim se da će ti Gospod objaviti samoga Sebe kao osobnog Utješitelja. Oči duše moraju biti otvorene, kako bi prepoznale velike milosti našega nebeskoga Oca. Isus je sjajna i blistava svjetlost. Dopusti Mu reflektirati Svoje sjajne zrake u srce i um.{Lt322-1906.3}

Gospodin Isus voli svoj narod, i kad se oni pouzdaju u Njega, potpuno oviseći o Njemu, On ih tada snaži. On će živjeti kroz njih, dajući im nadahnuće svog posvećujućeg Duha i prenoseći u dušu životnu transfuziju Sebe. — Sabbath School Worker, 1. veljače 1896.{PctS 305.6}

Neka Gospod radi Svojom vlastitom silom i Svojim vlastitim Duhom na umove ovih istraživajućih mladih ljudi.{Ms3-1894.7}

Prožimajući ih Svojim vlastitim Duhom, Krist veliki Učitelj ih osposobljava činiti veliki i važan posao.{Lt122-1899.10}

Neiscrpne zalihe neba su im na raspolaganju. Krist im daje dah Svoga vlastitoga duha, život Svoga vlastitoga života. Sveti Duh ulaže svoje najveće energije da radi na srcu i umu.{Lt382-1907.11}

Vidimo da je Kristov Duh, doslovno njegov vlastiti Duh, a ne netko drugi odvojen od Njega.
Odasla Bog
Izrazito je važno razumijeti i vjerovati da je Isus – Božji Sin taj Utješitelj. Iako je mnogima zbunjujuć naziv ‘drugi’ Utješitelj, Biblija sama sebe objašnjava na sljedeći način. Pažljivo čitajmo sljedeće stihove:
A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svojega — rođena od žene, rođena pod Zakonom,
da otkupi one pod Zakonom, kako bismo primili posinjenje.
A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svojega koji viče: »Abba! Oče!«
Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik Božji po Kristu
.” Galaćanima 4:4-7
Iz teksta se vidi da Bog dva puta šalje ‘Sina svojega’. Jednom se Božji Sin inkarnirao i postao čovjekom, rodio se od žene, pod Zakonom. Nakon što je iskovao savršeni život i karakter i otišao k Ocu, Bog ponovno šalje svojega Sina, kako bi bio prisutan s nama u Duhu, u našim srcima. “…odasla Bog u srca vaša Duha Sina svojega…
Iz teksta se jasno vidi i prvi i drugi Utješitelj. Prvi je Isus osobno prisutan u tijelu fizički i ovisan i spriječen ljudskom prirodi, a drugi Utješitelj je opet Isus, ali Njegovim pravim i doslovnim Duhom, gdje nije spriječen ljudskom prirodom, gdje je neovisan od nje.
Krist je vidio da čovjeku nije moguće pobijediti u svojoj vlastitoj snazi; tako je On došao osobno sa prijestolja slave, i podnio test koji je Adam nije uspio podnijeti. Za čovjeka On je izdržao kušnje neprijatelja, i učinio mogućim za čovjeka, da vjerom u Njega, pobijedi za sebe.{ST October 29, 1902, par. 1 }

Krist je osobno došao prvi put. I također Krist osobno dolazi i drugi put, ali Duhom.
Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; stoga je za njih bilo bolje da ih On ostavi, ode k svome Ocu, i pošalje Svetoga Duha da bude njegov nasljednik na zemlji. Sveti Duh je On sam, lišen ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. On će predstaviti Sebe kao prisutnog na svim mjestima po Svojemu Svetome Duhu, kao Sveprisutni.{Lt119-1895.18}

Dok Isus služi u nebeskoj svetinji, On i dalje služi Crkvi na Zemlji svojim Duhom. On je skriven od naših očiju, ali se Njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava: “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” (Matej 28,20) Dok svoju silu prenosi nižim slugama, Njegova prisutnost koja daje snagu još je s Njegovom crkvom.{Čežnja Vjekova, str. 166; 1898}

Kada prihvatimo jednostavno da je Duh Sveti doslovno Duh, i pravilno razumijemo identitet Duha Svetoga, tada u Bibliji mnogo toga postaje znatno jednostavnije nego u razumijevanju kroz propozicije moderne teološke misli. Primjerice; Pavao u poslanici Galaćanima konstatno uspoređuje tijelo i duh. I uporno izmjenjuje ta dva pojma. Govori o plodovima tijela i plodovima Duha. I paralelno k tome izmjenjuje Zakon i vjeru. Ili Saru i Hagaru – dva Saveza, jedan po tijelu, drugi po obećanju, onda zakon i sloboda, itd. itd.

Ispravno razumijevanje ove teme je ključno za utvrditi temelje opravdanja vjerom, gdje je Krist oblikovan iznutra i prebiva u nama. To su ključna pitanja o kojim je nužno promišljati, ali nažalost doktrina o Trojstvu zasjenjuje sumnjom same temelje.
Zato, braćo i sestre, imamo prekrasnu vijest koja nam je velika Utjeha.
Ne postoji utješitelj kao Krist, tako osjećajan i istiniti. On je ganut osjećajem naše slabosti. Njegov Duh govori srcu… Utjecaj Svetog Duha je Kristov život u duši.{Ellen White, Review & Herald, October 26, 1897}

Gospodin Isus Krist s duhom tvojim! Milost s vama! Amen.” 2.Timoteju 4:22

Kod:
https://utjesitelj.com/prvi-i-drugi-utjesitelj/
Kainose, jesi mogao malo duži tekst :)?

Misli dovoljno je svojim rečima ili par citata Pisma..

Ali kada si već kod drugog Utešitelja...evo ja sam odgledao celo predavanje Nadera Mansura. On recimo kaže ako je Duh Sveti "drugi utešitelj" onda negira Hrista. E sad ja se pitam kako to negira Hrista kada je jasno da je Duh Sveti nazvan "drugim". Jasno je da Hristos je različit od Duha Svetoga..A Duh je "drugi" tj. zamenik Hristov. Ako je zamenik ili "drugi" da li može da je Duh neka bezlična sila ako je Utešitelj?

Šta misliš?
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
1.734
Jovane, preporučujem ovaj video, iznenadićeš se.


Ps. nisu samo masoni ti koji poriču Isusovo Božanstvo. Tu su i pojedine grupacije koje je neko ne tako davno baštinio kao preteče.
Darth, možeš li mi nešto reći o ovom gospodinu? Vidim da ga stalno postavljaju..čini mi se da je neki bivši adventista ili ne?

A sad je neki evangelsit ili samostalni izučavaoc Pisma? Ko je gospodin Tim Martin?

pozdrav
 
kainos

kainos

Član
Učlanjen(a)
26.02.2011
Poruka
658
Za Jovana jos nesto

Do sada smo proučavali o drugom Utješitelju, odnosno o prvom i drugom Utješitelju, kako je Sveti Duh Utješitelj, odnosno da je to Kristov Duh. Zatim smo proučavali o tome da kada primamo Duha Svetoga, da tada imamo Kristovo prisustvo u nama, a to znači da je Krist u nama, odnosno Kristov Duh. To je Krist razdvojen od ljudske ličnostii nezavisan od nje. Sada ćemo proučavati o Duhu Svetome kao trećoj osobi Božanstva, te ćemo također opet doći do istog zaključka, a to je da je treća osoba Božanstva, Kristov Duh. To je Krist razdvojen od ljudske ličnosti i nezavisan od nje. Treća osoba Božanstva je termin koji je koristila sestra White te dopustimo da ona sama sebe objasni.
ČEŽNJA VJEKOVA
Opisujući svojim učenicima službu Svetoga Duha, Isus ih je želio nadahnuti radošću i nadom koja je nadahnjivala i Njegovo srce. Radovao se za tu obilnu pomoć koju je osigurao svojoj Crkvi. Sveti Duh bio je najveći od svih darova što ih je mogao izmoliti od svog Oca za uzdizanje svog naroda. Duh im je trebao biti dat kao sredstvo obnove, jer bi bez nje Kristova žrtva bila beskorisna. Sila zla vjekovima je jačala i ljudi su se začuđujućom pokornošću podčinjavali sotonskom ropstvu. Čovjek se može oduprijeti i pobijediti grijeh jedino močnim djelovanjem Treće Osobe Božanstva, koji će doći neizmijenjenom silom, u punini božanske moći. Duh čini djelotvornim ono što je izvojevao Otkupitelj svijeta. Duhom je srce očišćeno. Posredovanjem Duha vjernik postaje sudionikom u božanskoj naravi. Krist je podario Svog Duha kao božansku silu u svladavanju svih naslijeđenih i stečenih sklonosti k zlu i da utisne Svoj vlastiti karakter na Svoju crkvu.{Čežnja Vjekova 671.2}

Kada pročitamo cijeli odlomak, tada vidimo kako sestra White koristi termin treće osobe Božanstva za Kristovog Duha, kao što smo do sada proučavali. Sveti Duh je Krist sam, ali razdvojen od svoje ljudske ličnosti i ne zavisan od nje. Duh Sveti je uistinu Duh, a ne biće. Kao što čitamo u Postanku, biće je sastavljeno od duh i tijela. Prema biblijskom nauku, sva bića imaju tjelo i duh. U Bibliji čitamo da anđeli imaju duh, čovjek ima duh, i životinje imaju duh. To smo razmatrali u poručavanju “Dali Bog ima tijelo”. Duh je dio nečijeg bića, a ne cjelokupno biće samo za sebe.
Tekst iz Čežnje Vjekova je uzet iz 73. poglavlja pod nazivom ‘Neka se ne uznemiruje srce vaše’, komentirajući Ivan 14-17. To poglavlje je prepuno utjehe, govoreći o Svetome Duhu, Utješitelji, kao o Kristovom Duhu, tj. o Kristovoj prisutnosti. Pogledajmo neke dijelove konteksta koji jasno svjedoče da smo ovo ispravno razumijeli. Malo kasnije ponovno sestra White daje potvrdu da jedino sa Kristovim Duhom možemo pobijediti grijeh.
“Život koji ste primili od mene može se sačuvati samo stalnom zajednicom. Bez mene ne možete savladati nijedan grijeh niti se oduprijeti ijednoj kušnji. “Ostanite u meni i ja ću ostati u vama!” Biti u Kristu znači stalno primanje Njegovog Duha, znači život potpuna predanja Njegovoj službi. Kanali koji povezuju čovjeka i Njegova Boga moraju biti stalno otvoreni. Kao što loza stalno crpi sok sa životodavna trsa, tako se i mi trebamo čvrsto držati Isusa i vjerom primiti od Njega silu i savršenstvo Njegovog karaktera. {Čežnja Vjekova 676.1,2}

Nekoliko paragrafa prije, sestra White daje razumijevanje Duha Svetoga – treće osobe Božnastva.
Sveti Duh je Kristov predstavnik, ali razdvojen od ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti osobno na svakom mjestu. Stoga je u njihovom interesu bilo da On ode k Ocu, i pošalje Duha da bude Njegov nasljednik na Zemlji. Tada nitko neće imati nikakvu prednost koju mu donosi položaj ili osobni dodir s Kristom. Po Duhu će Spasitelj biti dostupan svima. U ovom smislu On će im biti bliži nego da se nije uznio na Nebo. {ČV 669.2; 1898}

Sljedeći paragraf:
A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samo sebe.” Isus je čitao budućnost svojih učenika. Jednog je vidio dovedena na gubilište, jednog na križu, jednog u izgnanstvu među osamljenim morskim stijenama, druge u progonstvu i smrti. Ohrabrio ih je obećanjem da će u svakoj kušnji biti s njima. Ovo obećanje nije izgubilo ništa od svoje sile. Gospodin sve zna o svojim vjernim slugama koji su zbog Njega u zatvorima ili prognani na osamljene otoke. On ih tješi svojom prisutnošću. Kad vjernik zbog istine sjeda na optuženičku klupu nepravednih sudova, Krist stoji kraj njega. Sve optužbe koje padaju na njega padaju na Krista. Krist se još jednom osuđuje u ličnosti svog učenika. Kad je netko zarobljen između zatvorskih zidina, Krist ispunjava njegovo srce svojom ljubavlju. Ako tko pretrpi smrt zbog Njega, Krist kaže: “Onaj koji živi! Bio sam mrtav, ali, evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja.” (Otkrivenje 1:18) Život koji je žrtvovan za mene sačuvan je za vječnu slavu.{Čežnja Vjekova 669.3}

Iz ovih tekstova jasno vidimo ono što smo vidjeli i u prijašnjim proučavanjima, a to je da je Krist taj Utješitelj o kojem je govorio. Treća osoba Božanstva je Kristova osoba svugdje prisutna, odnosno Kristova duhovna manifestacija.
Izraz “treća osoba” je ono što ljude navodi na zaključak da se radi o zasebnom Božanskom Biću od Oca i Sina. Šuština tog problema je što braća poznaju taj izraz kao trinitarijanski izraz i tome pripisuju predsmišljeno značenje, pa je to razlog zašto se uzima tekst izvan njegovog valjanog konteksta. Nešto vrlo slično se dešava kada ljudi uzimaju izraz iz Otkrivenja 20:10 “…i biti će mučeni dan i noć u vijeke vjekova.” i iz toga stiha zaključuju da je pakao vječna muka kroz vječna vremena. Do takvog zaključka ne bi mogli doći kada bi uzimali sva svjedočanstva Pisma o stanju umrlih i posljednjem sudu. U proučavanju bilo koje teme, moramo uzeti potpuno svjedočanstvo o toj temi i dopusiti svjedočanstvima da sama sebe protumače. Ako to učinimo i sa spisima Duha proroštva, moramo uzeti sve u obzir što ona piše o Svetome Duhu. Nakon toga se lako može vidjeti da je Sveti Duh, Kristov Duh i da taj Duh nije neko treće božansko Biće, nezavisno od Oca i Sina i jednak Ocu i Sinu. Važno je napomenuti kako Duh proroštva nikada ne koristi izraz prva ili druga osoba Božanstva, niti trojstvo, niti trojedan Bog, niti tri u jedan, niti jedan u tri.
U prethodnim proučavanjima vidjeli smo obilna svjedočanstva koje govore kako postoje samo dva Božanska Bića. Otac – jedini istini Bog i njegov Sin, Isus Krist.
DUH SVETI – ONO, IT
Postoji izraz koji Sestra White često upotrebljava govoreći o Duhu Svetome, a to je izraz na engleskom jeziku ‘it’, odnosno ‘ono’ ili ‘to’. Razlog tome je što je Duh doslovan duh. Ona ne govori o Ocu ili o Sinu sa tim izrazom jer su Otac i Sin prava bića i neprikladno je i gramatički netočno na taj se način referirati na osobu koja je cjelovito biće. Za Duha Svetoga ona često koristi taj izraz, i to puno puta kada bi taj izraz bio potpuno neprikladan kada bi govorila o osobi koja je cjelovito biće. Također, sestra White puno puta koristi i izraz ‘on’ kada govori o Duhu Svetome jer je svjesna da govori o Kristu, ili o Ocu.
U jednom pismu bratu Froomu, 1945 godine brat Lacey daje svoje viđenje po ovom pitanju:
Kao što sam ranije rekao, ja sam stvarno bio Trinitarijanac u srcu. I prošao sam kroz Healdsburg College, i Battle Creek Collage, sa nejasnim osjećajem da je nešto nije bilo u redu sa našim učenjem o Službi i Osobnosti Svetoga Duha. (Naravno, taj termin se nigdje ne koristi, osim u čitanju iz biblije, – uvijek je bilo “Sveti Duh” i referiralo se na njega sa “ono”) I onda u Svjedočanstvima, primjetio sam da, praktički svugdje, se isti jezik upotrebljavao, – “Sveti Duh”, “to”, “toga” itd., kao da je “Duh Božji” utjecaj, umjesto Osobe, Treće Osobe Božanstva” (Letter by Herbert Camden Lacey to Leroy Froom on August 30, 1945)

Brat Lacey, koji je u srcu bio trinitarijanac, vidio je skoro pa svugdje u svjedočanstvima da sestra White oslovljava Duha Svetoga sa “ono”, ili “to”. U našem hrvatskom prijevodu uvijek se prevodi sa on, što gramatički nije ispravno. Kada se na engleskom izvorniku čitaju njeni spisi takvo oslovljavanje Duha je često prisutno. U ovom proučavanju navesti ćemo samo nekoliko od doista mnogobrojnih takvih citata. Ona je te izraze za Duha upotrebljavala i nakon 1898 kada je izdata Čežnja Vjekova.
MS 44
Izraz “treća osoba Božanstva” je ona upotrijebila svega tri puta, ne računajući malo modificirane tekstove i ponovno izdavane u raznim člancima i komplacijama. Evo jedan od njih, u čijem kontekstu više puta govori za “treću osobu Božanstva” sa “it”, odnosno sa “ono” ili “to”, i također objašnjava u kontekstu da je to Kristov Duh.
Kada je Krist uzašao, Njegove su ruke bile ispružene u blagoslivljanju Njegovih učenika. Dok su stajali promatrajući u prema gore da uhvate zadnje tračke pogleda njihovog uznesenog Gospodina, on je bio primjern od nebeske gomile u radosne redove kerubima i serafima. I kako su Ga ispratili u Njegov nebeski dom, pjevali su u pobjedi, “Pjevajte Gospodu, kraljevstva zemaljska: Pjevajte hvale Gospodu, Onome koji jezdi po nebesima nad nebesima.{Ms44-1898.10}

Krist je odlučio podariti dar onima koji su bili s Njime i onima koji će uzvjerovati u Njega, jer to je bio događaj Njegovog uznesenja i inaguracije, jubilej na nebu. Koji bi dovoljno bogat dar Krist mogao podariti kako bi signalizirao Njegovo uzenesenje na posrednički tron? Mora biti dostojno Njegova kraljevskog veličanstva. Krist je dao Svog predstavnika, treću osobu Božanstva, Duha Svetoga. Ovaj dar se nije mogao nadmašiti. Božanski Duh, obraćajući, prosvjetljujući, posvećujući, biti će Njegova donacija, zato što će dati sve darove u jednome.{Ms44-1898.11}

Na dan Pedesetnice Krist je dao Svojim učenicima Svetoga Duha kao njihovog Utješitelja. Ono je zauvijek trebalo prebivati sa Njegovom crkvom. Tijekom cijele židovske vladavine utjecaj ovoga Duha je često bio otkriven na upadljiv način, ali ne u potpunosti. Duh je čekao na raspeće, uskrsnuće, i uznesenje Kristovo. Vjekovima su molitve prinašane za ispunjenje obećanja, za udjeljivanje Duha; i ni jedna od ovih usrdnih molitava nije bila zaboravljena. Sada su deset dana učenici uzdizali svoje molbe, i Krist je na nebu dodao Svoje posredovanje. On je potraživao dar Duha, kako bi mogao ono izliti na Svoj narod. On je uzašao na visinu, sužnje je zasužnjene odveo i dao darove ljudima. Nakon što je stigao do Svojega prijestolja, Duh je bio dat kao što je On obečao, i kao žuran, snažan vjetar, ono se spustilo na okupljene, ispunjavajući cijelu kuću. Ono je došlo sa puninom i silom, kao da je ono bilo vjekovima zadržavano, ali je sada bilo izliveno na crkvu, kako bi bilo prenijeto svijetu.{Ms44-1898.12}

Cijelo mnoštvo onih koji su povjerovali su bili jednog srca i jednog uma. Duh Kristov je oživio cijeli skup; pronašli su skopocjeni biser. Duhovni puls svakog pojedinca je kucao u zdravom suglasju.{Ms44-1898.14}

Vrijednost dara je srazmjeran njegovoj prilagodljivosti potrebama propadajućim dušama. Kada je Krist dao Sebe, skupocijeni biser visoke vrijednosti, otvorio je duhovni izvor božanskog utjecaja, da pali čovjek može biti dionikom u božanskoj naravi. Neposredno prije Njegovog suđenja, odbacivanja, osude, i raspreća, On je rekao, “Kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem: jer ako ja ne odem, Utješitelj nemože doći k vama; ali ako ja odem, poslati ću ga k vama, i kada on dođe, on će ukoriti svijet za grijeh, pravdu i sud.” Ovo je prekrasan nagovještaj.” {Ms44-1898.15}

Krist je čeznuo biti u poziciji odakle će moći ostvariti najvažnije djelo kroz nekoliko i jednostavnih načina. Plan otkupljenja je opsežan. Njegovih djelova je nekoliko, i svaki dio zavisi od drugog, dok svi zajedno rade sa krajnjom jednostavnošću i u potpunoj harmoniji. Krist je predstavljen po Svetome Duhu, i kada je Sveti Duh cijenjen i prihvaćen, kada oni koji su pod kontrolom Duha prenose drugima energiju s kojom su prožeti, nevidljive strune će biti dotaknute, i prožeti će cjelinu. Željela bi da svi možemo razumjeti kako su neograničena božanska sredstva.{Ms44-1898.16}

Kaže da “treća osoba Božanstva” je dar kojeg je Krist obilno dao na Pedesetnicu, i kasnije kaže da je “Duh Kristov oživio cijeli skup; pronašli su skopocjeni biser”. Očito je riječ o Kristovom Duhu. No, u kontekstu opet vidimo da je Krist fizički bio na posredničkom tronu, a Svojim sveprisutnim Duhom je bio sa svojim učenicima, kao njihov Utješitelj. Očito kao takav, Kristov Duh je zasebna ličnost koja je odvojena od Kristove ljudske ličnosti i od nje nezavisna, kojeg sestra White naziva “treća osoba Božanstva”. Što točno Božji Duh jeste, ono ostaje tajna, ali opet vidimo da njegov identitet je Krist.
BOŽANSTVO – Božanska priroda
Kada sestra White govori o “trećoj osobi Božanstva” riječ “Božanstvo” je u engleskom izvorniku riječ “Godhead”. Mnoga braća smatraju da, kada se u Bibliji spomene riječ “Božanstvo”, odnosno “Godhead”, da to direktno označava Trojstvo ili trojedinog boga. No dopustimo Bibliji da sama bude svoj vlastiti Tumač.
Biblija
Ako smo, dakle, rod Božji, ne smijemo smatrati da je Božanstvo nalik zlatu, ili srebru, ili kamenu izrezbarenu umijećem i ljudskom maštom.” Djela 17:29
U ovom stihu riječ Božanstvo je u grčkom izvorniku riječ “theios”, što jednostavno označava božansku prirodu. Spominje se na još dva mjesta u Bibliji.
…kao što nas je Njegova božanska (theios) snaga obdarila svime za život i pobožnost, po spoznaji Njega koji nas je pozvao na slavu i krepost;
čime smo obdareni nadasve velikim i dragocjenim obećanjima: da putem njih, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude, budete dionici božanske naravi (theios).
” 2.Petrova 1:3-4
Drugo mjesto gdje se spominje ‘Božanstvo’:
Jer se ono njegovo nevidljivo, to jest Njegova vječna moć i Božanstvo (theiotēs), jasno opaža od samog stvaranja svijeta i shvaća po onome što je stvoreno, tako da su bez isprike…” Rimljanima 1:20
U ovom tekstu riječ “Božanstvo” je označeno riječju “theiotēs” što jednostavno označava božansku prirodu. Pogledajmo službeni komentar na ovaj stih.
Apostol ovdje govori o božanskoj suštini i očitovanje božanskih atributa, a ne Trojstvu kao takvom.” (SDA Bible Commentary on Romans 1:20)

I posljednji stih je u Kološanima 2:9 gdje se koristi grčka slična riječ “theotēs”, što opet označava Božansku prirodu.
Jer u Njemu (Kristu) tjelesno prebiva sva punina Božanstva.” Kološanima 2:9
Jer svidjelo se Ocu u njemu nastaniti svu puninu” Kološanima 1:19
U Kristu prebiva sva punina Božanstva, odnosno drugim riječima, Krist je potpuno Božanske naravi, kao i što je Njegov Otac potpuno Božanske naravi.
Duh proroštva
Također i u Duhu proroštva sestra White podrazumijeva identično razumijevanje riječi “Božanstvo” – “Godhead”.
Dali se ljudska priroda Marijinog Sina promijenila u božansku prirodu Sina Božjega? Ne; dvije prirode su misteriozno izmiješane u jednu osobu – čovjek Krist Isus. U Njemu je prebivala sva punina Božanstva tjelesno…” {7ABC 444.3}

Božanska priroda u Kristovoj osobi se nije preobrazila u ljudsku prirodu, niti se ljudska priroda Sina čovječjega promijenila u božansku prirodu, nego su one misteriozno pomješane u Spasitelja ljudi. On nije bio Otac, ali u Njemu je prebivala sva punina Božanstva tjelesno,…” {Lt8a-1890.9}

Kada je Krist dao samoga Sebe, On je otvorio duhovne izvore božanskog utjecaja, da vjerom u Njega, čovjek može biti sudionik božanske naravi. U Kristu je sakupljena sva Očeva slava. U Njemu je sva punina Božanstva. On je odsjaj Očeve slave i savršen otisak Njegove Osobe. Slava Božjih atributa je izražena u Njegovom karakteru.{Znaci Vremena, 24. studenog 1898., par. 1}

Kao na primjer sljedeći citat o Pedesetnici, govori i osnaživanju poniznih ljudi.
Potčinjavajući se ponizno snažnom djelovanju Svetog Duha, oni su primili od punine Božanstva i sve su se više izgrađivali prema božanskom liku.{Djela Apostolska 49.3; 1911}

Tako je i s Kristovim sljedbenicima. Mi možemo primiti nebesku svjetlost jedino ako smo se spremni osloboditi svoga “ja”. Ne možemo raspoznati Božji karakter ili primiti Krista vjerom sve dok ne pristanemo pokoriti svoju svaku misao na poslušnost Kristu. Svima koji to čine Duh Sveti daje se bez mjere. U Kristu “stanuje stvarno sva punina božanstva tjelesno, i po Njemu ste i vi ispunjeni”. (Kološanima 2,9.10){Čežnja Vjekova 181.1}

Kada pokorovamo svaku misao na poslušnost Kristu, tada se Duh Sveti daje bez mjere i punimo se u puninu Kristova Božanstva tjelesno, kao što kaže u Kološanima 2:10 “pa ste i vi ispunjeni u Njemu”.
Pisano je u Prorocima: I svi će biti poučeni od Boga. Stoga svatko tko čuje od Oca i nauči, dolazi k meni.” – ne kroz ispovjedaonice ili svećenike ili pape, nego kroz Mene, tvojeg Spasitelja. “Ne da je tko vidio Oca, osim onaj koji je od Boga — taj je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam, tko vjeruje u mene, ima život vječni.” Ovo je apsolutno Božanstvo. Najmočniji stvoreni intelekt ne može Ga pojmiti; riječi naj rječitijeg jezika ne uspijeva Ga opisati. Šutnja je rječitost.{7BC 914.1; 1897}

Kao što je rekla sestra White, spominjući Oca i Sina zajedno, kaže kako je to apsolutno Božanstvo. Možda malo čudno izgleda na prvi pogled, ali dopustimo Duhu proroštva da samo odgovori na ovo pitanje. Pripazimo slijedeći citat.
Otac jeste sva punina Božanstva tjelesno, i nevidljiv smrtnom pogledu. Sin jeste sva punina Božanstva očitovana. Riječ Božja proglašava da je On “savršena slika Njegove Osobe”… Utješitelj kojega je Krist obećao poslati nakon što uzađe na nebo, je Duh u svoj punini Božanstva, otkrivajući silu božanske milosti svima koji primaju i vjeruju u Krista kao osobnog Spasitelja.{BTS March 1, 1906, par. 1}

Kao što je ranije rečeno. Otac i Sin jesu apsolutno Božanstvo. U originalu kaže “the Father is all the fullness of the Godhead”, Otac jeste sva punina Božanstva, “the Son is all the fullness of the Godhead”, Sin jeste sva punina Božanstva, dok za Duha Svetoga ne kaže da on jeste sva punina Božanstva, već da je u svoj punini Božanstva, “in all the fullness of the Godhead”. Otac i Sin su apsolutno Božanstvo, dok je Duh u Njima.
Očito Duh Sveti je Duh u Ocu i Sinu, jer su Otac i Sin dva posebna Bića.
(govoreći o Ivan 17) “Težina te molitve je bila da Njegovi učenici mogu biti jedno kao što je On bio jedno sa Ocem; jedinstvo tako blisko da, iako dva zasebna bića, postojalo je savršeno jedinstvo duha, namjere, i djelovanja. Um Oca je bio um Sina.{Lt1-1882.1}

Sveti Duh – “treća osoba Božanstva” nije biće. Kroz Duha Svetoga, “treće osobe Božanstva” Krist prebiva u nama i postajemo sudionici Božanske prirode, to jest punine Kristove prirode.
Čudesnih li izjave! Jedinstvo koje postoji između Krista i Njegovih učenika ne uništava ni Njegovu, ni njihovu ličnost. Oni su jedno u cilju, u umu, u karakteru, ali ne i u osobi. Imajući udjela u Duhu Božjem, prilagođavajući se zakonu Božjemu, čovjek postaje sudionikom božanske prirode. Krist dovodi Svoje učenike u živu vezu sa Sobom i sa Ocem. Kroz djelovanje Svetoga Duha na čovjekov um, čovjek je učinjen potpunim u Kristu Isusu. Jedinstvo s Kristom uspostavlja vezu jedinstva jedno s drugim. Ovo jedinstvo je najuvjerljiviji dokaz svijetu o veličanstvu i svojstvu Krista i Njegove sila koja oduzima grijeh.{Ms111-1903-9}SILA KOJOM POBIJEDITI GRIJEH – KRIST
Prisjetimo se što smo ranije čitali, kako i na koji način ćemo pobijediti grijeh.
Čovjek se može oduprijeti i pobijediti grijeh jedino močnim djelovanjem Treće Osobe Božanstva, koji će doći neizmijenjenom silom, u punini božanske moći. Duh čini djelotvornim ono što je izvojevao Otkupitelj svijeta. Duhom je srce očišćeno. Posredovanjem Duha vjernik postaje sudionikom u božanskoj naravi. Krist je podario Svog Duha kao božansku silu u svladavanju svih naslijeđenih i stečenih sklonosti k zlu i da utisne Svoj vlastiti karakter na Svoju crkvu.{Čežnja Vjekova 671.2}

Ranije smo vidjeli da bi pobijedli grijeh moramo postati sudionikom Božanske naravi, a to nas navodi da Kristov Duh prebiva u nama. Jedino s Kristovim Duhom se možemo oduprijeti grijehu i pobijediti ga. Kada harmoniziramo spise Duha proroštva, takav zaključak postaje još očitiji. Pogledajmo neke od primjera.
Krist je objavio da će, nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi kao krunski poklon, Utješitelja, koji će zauzeti Njegovo mjesto. Ovaj Utješitelj je Sveti Duh,–duša njegovog života, učinkovitost njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Svojim Duhom Krist šalje utjecaj pomirenja i silu koja oduzima grijeh.{E. G. White, Review and Herald, 19. svibnja 1904. pogl. 1}

Postoji samo jedna sila koja može preokrenuti grešnika iz grijeha u svetost, – sila Kristova. Naš Otkupitelj je jedini koji može uzeti naše grijehe. Jedino On nam može oprostiti grijeh. Jedino On može ljude učiniti postojanim, i održati ih takvima.{RH June 2, 1903, Art. A, par. 3}

Dok je Krist bio na zemlji, kroz Svoja čudesa je pokazao da ima silu u potpunosti spasiti. Iscjeljujući bolesti tijela, On je pokazao da je sposoban uzeti grijehe iz srca.{SJ 77.9}

Ne postoji sila u tebi osim Krista, ali je tvoja privilegija da imaš Krist koji vjerom prebiva u tvojemu srcu, i On može nadvladati grijeh u tebi, kada surađuješ s Njegovim naporima.{YI June 29, 1893; par. 8}

Možda se time može postići izvanjska korektnost u ponašanju, ali se ne može promijeniti srce; ne mogu se očistiti izvori života. Mora postojati sila koja djeluje iznutra, novi život odozgor, prije nego se čovjek može promijeniti iz grijeha u svetost. Ta sila je Krist. Jedino Njegova milost može pokrenuti zamrle sposobnosti duše i privući ih k Bogu, k svetosti.{Put Kristu 20.1; 1892}

Krist je “Svjetlo istinsko, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet.” Kao što kroz Krista svako ljudsko biće ima život, jednako tako kroz Njega svaka duša prima neku zraku božanskog svijetla. Ne samo intelektualnu već i duhovnu snagu, percepciju ispravnog, čežnju za dobrotom, postoji u svakom srcu. Ali protiv ovih principa postoji borba protivničke sile. Rezultat jedenja sa drveta spoznaje dobra i zla se očituje u iskustvu svakoga čovjeka. U njegovoj prirodi je sklonost ka zlu, sila kojoj se, bez pomoći, ne može oduprijeti. Oprijeti se ovoj sili, dostići onaj ideal koji je u njegovoj najintimnijoj duši, jedino prihvatljiv kao dostojan, on može naći pomoć u samo jednoj sili. Ta sila je Krist. Suradnja sa tom silom je čovjekova najveća potreba. {Odgoj 29.1; 1903}

Jedina sila kojom možemo pobijediti grijeh je sam Isus Krist, točnije prebivajući Krist u nama, Kristov Duh – “treća osoba Božanstva”.
SpTA10
Pogledajmo još neke slične tekstove glede odupiranju silama tame, i Kristovog Duha, kao “treće osobe Božanstva”.
Princ sila zla može biti zadržan jedino silom Božjom u trećoj osobi Božanstva, Svetemo Duhu.{SpTA10 37.1}

Sila koja zadržava Sotonu je sila Božja u Svetome Duhu, u trećoj osobi Božanstva, a opet vidimo da je to Kristov Duh, jer je jedino Krist tâj koji je došao na svijet suprotstaviti se silama zla i zadržati Sotonine sile.
Za vrijeme Kristovog prvog dolaska, svijet je bio u strašnom stanju. Ljudi su bili kontrolirani sotoninim djelovanjima. Veličanstvo neba je pogledao sa sažaljenjem na ljudsku rasu. Vidio je kako Sotona preuzima kontrolu nad tjelima i umovima ljudi i znao je da samo On može slomiti njegovu silu. Upravo iz tog razloga On je odložio svoju kraljevsku krunu i kraljevske odore, i zaodjevajući Svoje božanstvo sa ljudskošću, došao je u naš svijet suprotstaviti se silama tame i zadržati Sotonine sile. To je bio Njegov posao. Suprotstavljajući utjecaj, dolazeći sa najvišeg autoriteta, trebao je zadržati neprijatelja i oduprijeti se njegovoj sili.{Ms95-1908.9}

Jedina obrana protiv zla je prebivanje Krista u srcu vjerom u Njegovu pravednost.{Čežnja Vjekova 234.1}

Nebeski glasnici morali su se boriti s preprekama da bi se Božje nakane ostvarile na vrijeme. Perzijskim kraljem vladao je jedan od najviših zlih anđela. On je, kao faraon, odbio poslušati Gospodnju riječ. Gabriel je rekao da mu se on (Sotona) protivio dvadeset jedan dan s optužbama protiv Židova. Ali onda mu je u pomoć došao Mihael, pa je on ostao kod perzijskih kraljeva, zadržavajući sile zla i dajući dobre savjete nasuprot zlima. – The S.D.A. Bible Commentary 4:1173. {An 144.1}

Ništa se može dogovoriti ni u jednom djelu svemira bez saznanja Njega koji je sveprisutan. Ni jedan događaj u ljudskom životu nije nepoznat našemu Tvorcu. Dok Sotona neprekidno osmišljava zlo, Gospodin naš Bog nad vladava sve, tako da ne povređuje Njegovu poslušnu, vjerujuću djecu. Ista sila koja kontrolira bučne valove oceana može zadržavati sve sile pobune i zločine. Bog kaže jednome kao i drugome, “Dovde možeš dolaziti, ali dalje ne smiješ”. {ST July 14, 1881, par. 8}

Krist koji je pobijedio Sotonu je zapovjednik nebeske vojske, sada zadržava sile zla svojim Duhom, i nalaže svojim anđelima da suzbijaju pale anđele. Na mnogim mjestima Duh proroštva opisuje borbu svetih anđela protiv zlih anđela, i žestoke sukobe oko jedne duše. Kristova sila u anđelima omogućuje im efikasno pobjedu sile zla.
Bog neće ostaviti Svoj narod da se bori protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga svijeta, protiv duhovne zloće u visinama, bez suradnje nebeskih anđela. Sila Božja će se očitovati da zadrži neprijateljeve sile. Bog će dati pobjedu istini.{Lt27-1894.40}

Vidjela sam kako se zli anđeli bore za duše i kako im se Božji anđeli suprotstavljaju. Borba je bila žestoka. Zli anđeli zagađuju atmosferu svojim otrovnim uticajem i gomilaju se oko tih duša, ošamučujući njihovu osjetljivost. Sveti anđeli su zabrinuto promatrali ove duše, i čekali su trenutak da potisnu sotoninu vojsku. Ali dobri anđeli nemaju zadatak da vladaju umom pojedinaca nasuprot njihovoj volji. Ako ovi popuste neprijatelju i ne čine napor da mu se odupru, onda Božji anđeli ne mogu učiniti ništa više, osim da zadržavaju sotonske sile da ne unište, dok ne bude data nova svjetlost onima u opasnosti, da se probude i gledaju prema nebu za pomoć. Isus ne nalaže svetim anđelima da izdvajaju one koji ne ulažu nikakav napor da bi pomogli sebi.{1T 345.2; 1885}

Ponovno je važno za napomenuti da Duh Sveti je Kristov Duh i Božji Duh, ali Duh nije Biće, jer biće sačinjava duh i tijelo. Što se tiče svih aktera (kao bića) u zadržavanju Sotone i sila zla, to su Otac, Sin i nebeski anđeli.
Propovjednici i ljudi, probudite se! Budite brzi prepoznati i iskoristi svaku priliku i prednost ponuđenu u okretanju kotača providnosti. Bog i Krist i nebeski anđeli rade sa intenzivnom aktivnošću da zadrže svu žestinu Sotonina gnjeva, kako Božji planovi ne bi bili osujećeni. Bog živi i vlada.{7T 14.1; 1902}

Ukoliko su samo nekolicina sakupljenih, dovoljno ih je da se potražuju dragocjena obećanje Božje. Otac, Sin, i sveti anđeli biti će prisutni s vama promatrajući vašu vjeru, i vaše postojano načelo, i tamo ćete imati izlijevanje Božjega Svetoga Duha. Bog ima bogate blagoslove u zalihi za one koji će donijeti ne samo svoje desetine u Njegovu riznicu, nego također vrijeme i snagu kostiju i mozga i mišića u Njegovu službu.{ST February 15, 1905, par. 2}

Iz ovog teksta se vide akteri koji su prisutni sa nama kada se pozivamo na Božje obećanje, a to su Otac, Sin i sveti anđeli, i oni nam izlijevaju Duha Svetoga i oni zadržavaju Sotonu i sile zla. Postoji jedna poveznica između Duha i anđela, o kojoj ćemo govoriti u drugim proučavanjima.
ZAKLJUČAK
Sada nakon što smo pogledali sve tekstove o trećoj osobi Božanstva, ponovno dolazimo do istog zaključka kao i u ranijim proučavanjima, a to nam također odgovora zašto je Duh Sveti, odnosno Kristov Duh nazvan treća osoba Božanstva. Nakon što je Krist bio došao i pobjedonosno proživio život na zemlji, bio je ograničen sa svojom ljudskom ličnošću i zavisan od nje. No, nakon uskrsnuća i slavnog proslavljenja, On osobno daje i silu i Svoju prisutnost, kao što je na mnogim mjestima i obećao. Njegov Duh je ona ista punina Božanstva koju On posjeduje, i tako Njegova sveprisutna osobnost i duhovna manifestacija Njegove ličnosti, koja je nezavisna od njegove fizičke, odnosno ljudske ličnosti, je nazvana treća osoba Božanstva.
Da će se Krist manifestirati njima, a ostati nevidljiv svijetu, učenicima je bila tajna. Nisu mogli razumjeti Kristove riječi u njihovom duhovnom značenju. Oni su razmišljali o vanjskom, vidljivoj manifestaciji. Nisu mogli uzeti u obzir činjenicu da oni mogu imati Kristovu prisutnost sa njima, a da On ne bude viđen od svijeta. Nisu razumjeli značenje duhovne manifestacije.{E. G. White, Južni Pregled, 13.rujna 1898 par. 2}

Djelo propovjedničke službe nije uobičajeno djelo. Krist je povučen samo od pogleda očiju, ali On je uistinu prisutan Svojim Duhom jednako kao kada je vidljivo prisutan na zemlji. Vrijeme koje je proteklo od Njegovog uznesenja nije donijelo nikakav prekid u ispunjavanju njegovog obećanja na rastanku, – “I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.«{ST April 7, 1890, par. 6}

Tijekom Njegovog poniženja na ovoj zemlji, Duh nije sišao sa svom svojom (its) efikasnošću, i Krist je izjavio, da ako On ne ode, ono neće doći, ali da će to (it) poslati ako On ode. To je bio prikaz samoga Sebe, i nakon što je bio proslavljen, ono se tako očitovalo.{Znaci Vremena, 17. May, 1899.}

Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže svim srcem. On im daje Svog Svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.{E. G. White, Svjedočanstva Svezak 9, str. 230; 1909}

Čujmo završnu riječ kako nam Duh proroštva govori o svemu ovome.
Moramo imati moćnu energiju Svetoga Duha, u svom njegovom (its) oživljavajućom, preobražavajućom, životodavnom silom, kako bismo prodrli do oduzete duše. Moramo raditi u duhovnoj ulozi. Uzdignite Krista u Njegovoj sili u osobi Svetoga Duha. On čeka na njih da otvore vrata i puste Ga unutra. Njegova prisutnost će ushititi svaki živac i mišić. Svaki organ će početi ostvarivati svoje funkcije, i cijeli čovjek će biti obnovljen u duhovno zdravlje dok bude gledao Krista vjerom.{Lt59-1899.11}

Upravo ovo je ono što smo činili i proučavali u posljednjim proučavanjima. Uzdignuli smo Krista u Njegovoj sili u osobi Svetoga Duha. Sveti Duh jeste osoba Isusa Krista, Duh Isusa Krista. Krist je sve u svemu, On je naš Utješitelj, On je u nama, On je sila kojom pobijeđujemo grijeh, On je naš štit od sila zla. On je nevidljiva Osoba koja nas prati i vodi, naš Učitelj, Savjetnik divni, Posvetitelj, Obnovitelj i naša mudrost itd.
On nam danas dolazi Svojim Svetim Duhom. Prepoznajmo Ga sada; tada ćemo Ga prepoznati kada bude dolazio na oblacima nebeskim, sa silom i velikom slavom.{E. G. White, Review and Herald, 30. travnja 1901. pogl. 8}
 
kainos

kainos

Član
Učlanjen(a)
26.02.2011
Poruka
658
Kainose, jesi mogao malo duži tekst :)?

Misli dovoljno je svojim rečima ili par citata Pisma..

Ali kada si već kod drugog Utešitelja...evo ja sam odgledao celo predavanje Nadera Mansura. On recimo kaže ako je Duh Sveti "drugi utešitelj" onda negira Hrista. E sad ja se pitam kako to negira Hrista kada je jasno da je Duh Sveti nazvan "drugim". Jasno je da Hristos je različit od Duha Svetoga..A Duh je "drugi" tj. zamenik Hristov. Ako je zamenik ili "drugi" da li može da je Duh neka bezlična sila ako je Utešitelj?

Šta misliš?
Pa ti tekstovi o Sv. Duhu su jasni...Nader vjeruje u bozanstvo Isusa Krista...pa jesi citao sto EGW kaze sto puta, da je SD sam Isus Krist...ne kao licnost u tijelu, vec kao Duh...ne znam sto ti nije jasno....
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.411
Darth, možeš li mi nešto reći o ovom gospodinu? Vidim da ga stalno postavljaju..čini mi se da je neki bivši adventista ili ne?

A sad je neki evangelsit ili samostalni izučavaoc Pisma? Ko je gospodin Tim Martin?
Tim Martin is Assistant Director for Research and Outreach at the Centers For Apologetics Research. He has more than 20 years of experience in the field of Christian counter-cult evangelism, apologetics, and discernment. Tim holds a MA in Theology from Wheaton College in Wheaton, Illinois and a BA in Theology from Moody Bible Institute in Chicago. He has served as an adjunct instructor at Moody and holds ministerial credentials through the Evangelical Free Church of America. His speaking ministry has taken him to churches, college campuses, and conferences in the United States, the former Soviet Union, Africa, and Asia. From 1990 to 2013 Tim served as a researcher, speaker, trainer, evangelist, and editor with Watchman Fellowship in Utah, Illinois, and Pennsylvania.

Ako ti engleski ne predstavlja problem. No ako predstavlja onda ću ti prevesti.

Tim Martin je pomoćnik direktora za istraživanje i dostignuća u centrima za istraživanje apologetike. Ima više od 20 godina iskustva u oblasti hrišćanske kontra-kultne evangelizacije, apologetike i uočavanja. Tim je magistrirao teologiju na Vheaton koledžu u Vheaton-u, Illinois i ima magistraturu iz Teologije na Moodi Bible Institutu u Čikagu. Služio je kao pomoćni instruktor u Moodi-u i poseduje službene akreditive Evangeličke slobodne crkve Amerike. Njegova propovednička aktivnost, odvodila ga je u u crkve, fakultetske kampuse i konferencije u Sjedinjenim Državama, bivšem Sovjetskom Savezu, Africi i Aziji. Od 1990. do 2013. godine Tim je radio kao istraživač, govornik, trener, evanđelist i urednik pri časopisu Watchman Fellowship u Juti, Ilinoisu i Pensilvaniji.

OK, nama Trojstvo ne znači ništa, a vama je OMEGA OTPAD. :) ;)
Ako je njemu, ovo ništa:


Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,

stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista,

jedinorođenoga Sina Božjega.

Rođenog od Oca prije svih vjekova.

Boga od Boga, svjetlo od svjetla,

pravoga Boga od pravoga Boga.

Rođena, ne stvorena,

istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice:

i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.

I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka.

Amen.


A i jeste mu ništa jer ispoveda veru i kršten je u smrtnu ženu i njene "umotvorine" i "duha proroštva" koji Sveti Duh nije, jer Duh ne govori danas jedno, sutra drugo, a prekosutra treće.

Onda se sa takvima i nema šta raspravljati.
 
Poslednja izmena:
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
1.734
Pa ti tekstovi o Sv. Duhu su jasni...Nader vjeruje u bozanstvo Isusa Krista...pa jesi citao sto EGW kaze sto puta, da je SD sam Isus Krist.
Sveti Duh ne može da bude Isus Hristos jer je "drugi" Utešitelj. I Ličnost za sebe. A formula za krštenje je u ime Oca, Sina i Duha Svetog..i ovo "troje" je jedno. Jasno je da Biblija odvaja Duha Svetoga od Oca i Sina. Ne znam odakle ovaj modalizam u hrišćanskom učenju ali Biblija je jasna.
 
kainos

kainos

Član
Učlanjen(a)
26.02.2011
Poruka
658
Sveti Duh ne može da bude Isus Hristos jer je "drugi" Utešitelj. I Ličnost za sebe. A formula za krštenje je u ime Oca, Sina i Duha Svetog..i ovo "troje" je jedno. Jasno je da Biblija odvaja Duha Svetoga od Oca i Sina. Ne znam odakle ovaj modalizam u hrišćanskom učenju ali Biblija je jasna.
krstenje u ime Isusov 7: u ime Oca, Sina, SD 1 .....znaci 7 naprema jedan....premda me ova tema nije nikad zanimala, ono sto sam procitao u prvoj Korincanima je najjaci dokaz da je krstenje bilo u Isusovo ime...tu veli Pavao kako neki kazu ja sam Pavlov, ja sam Apolonov...i onda Pavao kaze nesto na sto nisam prije obracao paznju...je li se Pavao razapeo za vas...jeste li u Pavlovo ime krsteni....najjaci tekst koji govori da je krstenje bilo u Isusovo ime
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
1.734
krstenje u ime Isusov 7: u ime Oca, Sina, SD 1 .....znaci 7 naprema jedan....premda me ova tema nije nikad zanimala, ono sto sam procitao u prvoj Korincanima je najjaci dokaz da je krstenje bilo u Isusovo ime...tu veli Pavao kako neki kazu ja sam Pavlov, ja sam Apolonov...i onda Pavao kaze nesto na sto nisam prije obracao paznju...je li se Pavao razapeo za vas...jeste li u Pavlovo ime krsteni....najjaci tekst koji govori da je krstenje bilo u Isusovo ime
Hmmm...7. Zar ne kaže Jovan da je "troje" jedno(hen)...Jovan je izbrojao troje.
 
Top