Šta je novo?

Za rehabilitaciju još 330 zahteva

LEGEND
Učlanjen(a)
14.12.2009
Poruka
29.056
Za rehabilitaciju još 330 zahteva

Izvor: Večernje novostiBeograd -- Na pronalasku dosijea za postupak rehabilitacije rade samo dva stručnjaka. Bez poboljšanja uslova, dosijei neće biti dostavljani u zakonskom roku, pišu Novosti.


1628695004f46bdeeb1e64804763883_368x259.jpg

Za šest i po godina od kako se primenjuje Zakon o rehabilitaciji, u Arhiv Srbije stiglo je 2.308 zahteva za uvid u tajne dosijee.

Dok je tokom cele 2006. godine zatraženo 167 dokumenata, samo za prvih šest meseci ove na adresu Arhiva stiglo je 330 zahteva.

"Najviše podataka u arhivama DB

Najviše podataka zaposleni u Arhivu pronalaze u građi bivših službi bezbednosti koja je preuzeta od BIA. Samim tim, posao im je je još teži, pošto pregledanje i izdavanje ove dokumentacije zahteva strogo propisani postupak. Naime, pre nego što dostavi podatke sudu, Arhiv mora da anonimizira dosije, tj. da zatamni podatke o svim drugim osobama čija se imena pominju u dokumentima."

Međutim, budžet i broj stručnjaka koji rade ovaj osetljivi posao ostao je isti, pa u Arhivu upozoravaju da sa ovim kapacitetima neće moći još dugo da odgovaraju na sve zahteve u zakonskim rokovima.

Ogromnu većinu zahteva, kažu u Arhivu, potpisali su viši sudovi u Srbiji pred kojima se i vode postupci za rehabilitaciju, a tek manji deo - građani. Ipak, bez obzira na to kome je slao odgovore, Arhiv je sam morao da snosi sve troškove - od istraživanja, preko izrade dokumenata i dostavljanja kopija.

"Broj zahteva evidentno je počeo da se povećava krajem prošle godine, a činjenica da smo od 1. jaunara do 16. juna ove godine primili 330 zahteva za nas je alarmantna. Uzroci za povećanje ovog broja mogu se naći u odredbama zakona o vraćanju oduzete imovine koje predviđaju da se zakon primenjuje i na imovinu koja je konfiskovana posle 9. marta, 1945. godine, pod uslovom da je bivši vlasnik rehabilitovan do dana stupanja na snagu ovog zakona. Pored toga, Zakon o rehabilitaciji iz 2011. godine predviđa pravo na rehabilitaciono obeštećenje što je navelo mnoge građane da sada pokrenu postupke za rehabilitaciju", kaže Marija Nenadić iz Arhiva Srbije, jedan od samo dva stručnjaka koji rade na dosijeima za rehabilitaciju.

Za laike koji uglavnom ni ne znaju kako funkcioniše Arhiv, potraga za dosijeima i dokumentima “svodi” se na jedan “klik”. Međutim, u praksi, potraga za željenim dokumentom daleko je mukotrpnija i složenija. Pre svega, potrebno je istražiti u kom se fondu arhivske građe nalazi dokumet - fondu BIA, Vrhovnog suda NRS, Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Ministarstva finansija NRS ili nekom drugom.

"U najvećem broju slučajeva, za pribavljanje podataka o svakoj osobi istražuje se nesređena građa, što podrazumeva pregledanje svakog lista. Jednim se zahtevom često traže podaci za više osoba, na primer za srodnike ili osobe koje su osuđene u istom sudskom postupku, a imali smo čak i slučaj da nam je jedan viši sud poslao zahtev kojim je tražio da dostavimo podatke o čak 212 osoba", objašnjava Nenadićeva.

Prema procenama stručnjaka Arhiva Srbije, potrebno je deset puta više zaposlenih na ovim poslovima i veći budžet kako bi posao mogao da se završava u zakonom određenim rokovima. Jer, broj zahteva raste iz dana u dan.

 
Top