Šta je novo?

Vrste hemijskih elemenata

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
Učlanjen(a)
30.07.2009
Poruka
5.275
Vrste hemijskih elemenata
Elementi mogu biti:

METALI - mali broj valentnih elektrona, težnja ka otpuštanju elektrona i gradjenju pozitivnih jona.
Uvek su pozitivnog ili delimično pozitivnog naelektrisanja u jedinjenjima.
Metali mogu biti:
ALKALNI METALI - Ia grupa, osim vodonika
ZEMNOALKALNI METALI - IIa grupa
PRELAZNI METALI - metali čije se elektronske konfiguracije završavaju sa d podnivoom - d elementi
RETKE ZEMLJE - f elementi, lantanoidi i aktinoidi

NEMETALI - nalaze se u glavnim grupama, imaju 4,5,6 ili 7 valentnih elektrona ( od 7 ka 4 opadaju nemetalna svojstva, to znači da se izraziti nemetali nalaze u VIIa grupi)
"PRAVI" nemetali su F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, H
i još Si, B
i još As, Sb
NEMETALI VIIa grupe su HALOGENI ELEMENTI
ELEMENTI VIa grupe su HALKOGENI ELEMENTI

METALOIDI - elementi koji imaju svojstva i metala i nemetala : Ge, B, pa i As i Sb....

PLEMENITI GASOVI (inertni gasovi) - elementi VIIIa grupe (nulte grupe) : He, Ne, Ar, Xe, Kr, Rn
 
Top