Šta je novo?

Vasojevički zakon u 12 točaka

Učlanjen(a)
05.01.2011
Poruka
214
Točka 8, stav 3 kaže:

Vasojevički zakon je napisao(la):
Duhovnici da se ostave žena, a koji se kurvarom obrete, i to se načisto dokaže, da se uštroji i od sveštenodejstva odluči.

Ove su odredbe morale doći zbog toga što nisu bili retki slučaji da kaluđeri napastvuju žensku čeljad koja bi se zatekla u njihovoj okolini. Dobro ugojeni, bezbrižni, zdravi i obesni, oni su često puta pravili takve izgrede prema ženskim licima, da bi se protivu njih uzbunila čitava sela i digla hajka kao na divlju zverad. Ovo utoliko pre, što je među njima bilo i takvih koji bi zašli po selima, i čim bi ulučili priliku da u kakvoj kući nema muškaraca, odmah bi napali žene i napastvovali ih. Takve su kaluđere seljani hvatali, vezivali i držali u hladnoj vodi, zatim tukli i izobličenju izlagali, pa ako ni to ne bi pomoglo, onda bi ih - uštrojili.

Štrojenje, kao kazna, primenjivano je i u Šumadiji protivu popova-ženskaroša, o čemu svedoči sledeći akt, koji u celini donosimo:

Načelnik Sreza Paraćinskog, aktom svojim od 11 septembra 1855 god. N 1764 javlja načelničestvu Okružja Ćuprijskog sledeće:

"U selu Buljunu, podrčja ovoga, boravi jedan antikrist u odjejaniju svešteničkom, po imenu Milun, udov od 35 godina, bez poroda, zdrav, besan i pomaman, koga parohijani nazivadu "Sotona" čerez njegovih sablažnjivih djela, koja čini iz dana u dan sprama ženskoj čeljadi. Od istoga "Sotone" ne može ni jedno žensko čeljade mirno da prođe, a da ga onn ne napastuje. Čerez toga narod se odpadio od crkve i od vere, pa niti se Bogu moli niti održava veru, jer neće ni da čuje za ovog odpadnika Božjeg. Isti bogohudni sveštenik Milun, premlaćivan je toliko puta od naroda, čerez njegovi zločesti djela sprama ženskim čeljadima, ama on je opetka terao svoj bes. Sad u prošlu svetu nedelju uvaćen je kod neke Kadifke, oko polak noći, i savitlan od komšija, pobegao je preko plota, ali je pola mantije svoje ostavio na plot begajući. Jučerke opetka, kad su čeljad Nikole Ikića najčednijeg domaćina bili u branje kukuruza, taman pred podne, upao je u kuću istog domaćina Nikole, i njegovu najmlađu snagu Živanu napastvovao je, a kad se na zapomaganje njeno sabrao svet, isti pop sotona uhvaćen je u klopku, i onda svet, kome već dodijaše zulumi ovoga đavola u mantiji, skleptaše ga u saglasju, vezaše u kvrge i onda pozvaše selskog štrojača Momira, koji popa uštroji kao vepra. Svi seljaci iz pomenutog sela, Buljuna, bili su kod mene i ovo izjavili i molili da se ova napast popovska ili odluči od sveštenodejstva ili progna iz sela ma gde.

Pokorno molim načelničestvo za uputstvije, šta ću da radim s ovim popom koga narod ne može ni da gleda. Doduše je uštrojen, ali opetka, treba da se ukloni i da se drugočasno svešteno lice odredi na njegovo mesto."


Načelnik Sreski
Mića Zdravković

Načelničestvo Okružja Ćuprijskog, aktom svojim od 15 septembra 1855 g. No 2842 odgovara načelniku sreskom ovako:

"Po predstavleniju Vašem od 11 septembra ove god. No 1764 od odnosno uštrojenog popa i njegovih čudesa koja pravi sa ženskom čeljadi u selu, poslao sam izvestija popečiteljstvu prosveštenija i pravosudija točno po Vašem predstavleniju i dok se po tom izvestiju ne donese kosatelno rešenije, neka ga pop u selu, jerbo sad kao uštrojen, ne može da bude opasan za žensku čeljad."

Načelnik Okruga
Nikodije Brzak
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.471
Jadno je da se ljudi moraju nasilu sputavati od požude, ko da Bog ne gleda na srce.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Smatram da ako vec neko ne želi Boga, da bi trebao da se podvrgne tretmanu odvikavanja od takvih stvari, poput Holivudskog glumca Čarlija Šina, a ne da se nasilnički kastrira, što je po meni isto tako bezbožan čin, kao i dela onoga koga ti ljudi kastriraju, u ovom slučaju ovog nesretnog sveštenika.

U svakom slučaju - cela ova poriča je smešna, i krajnje žalosna.
 
Poslednja izmena:
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Ova groteksna priča je dokaz da su ljudi samo ljudi, sa svim ljudskim vrlinama i manama, ma gdje se nalazili i ma kakvu funkciju u društvu obavljali i ma kakvu vjeru vjerovali. Od ljudskih slabosti nije imun niko. Što rekao Njegoš: "Slabostima smo za Zemlju privezani."
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Ova groteksna priča je dokaz da su ljudi samo ljudi, sa svim ljudskim vrlinama i manama, ma gdje se nalazili i ma kakvu funkciju u društvu obavljali i ma kakvu vjeru vjerovali.Od ljudskih slabosti nije imun niko. Što rekao Njegoš: "Slabostima smo za Zemlju privezani."

Covek ne moze sam od sebe da se oslobodimo telesnih nagona koji postoje u njemu, ali ga Isus moze osloboditi delovanjem Svetog Duha na um i srce, jer je uloga Svetog Duha je upravo da coveka oslobodi gresnih sklonosti, i covek tada nema nikakve telesne nagone.
Borba je stalna kroz ceo zivot, i covek mora stalno da se iznova predje delovanju Duha Svetoga, da uvek iznova trazi u molitvi da njegova sila bude u njemu, i dok tako cini - u coveku nece vladati nikakve telesne zelje i gresne sklonosti.

"A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.
Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:
Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.
Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,\
I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;
A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga;
I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija.
I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete"
( Efescima 6. 10 - 18 )
 
Top