Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Uvod u Visual Basic.NET

  • Začetnik teme Wladimir
  • Datum pokretanja
C

cotomas

#14
VS 2015 (Community) je više nego vam treba za rad. Od HelloWorld do vrlo kompleksnih aplikacija. Zapravo onaj prag kad vam treba kupljena verzija je dosta visoko i nije lako dostići.

Ako vam treba samo za izradu web stranica i više javascript, izašao je nedavno Visual Studio Code koji osim na Windows radi i na Mac i Linux. Još tražim da li je kombinacija oba alata najpovoljnija za programiranje web stranica na serveru /podaci - REST/ plus UI u Angular 2 napravljen u COde
 

Top