Uvod u Visual Basic.NET

Član
Učlanjen(a)
03.02.2009
Poruka
12
VISUAL BASIC.NET 2005

Uvod i prvi primer

Za razvijanje NET aplikacija postoji vi�e programa. Mi ?emo koristiti najpopularniji i najbolji za takve stvari Visual Studio 2005.

Pokrenite Visual Studio, otvorit ?e vam startni prozor Visual Studia. Idemo stvoriti klasi?nu po?etnu aplikaciju u svim programskim jezicima - Hello World.

Kliknite na File -> New -> Project i tamo odaberete pod Visual Basic -> Windows -> Windows Application.

Kao ime projekta napi�ite HelloWorld:Otvorit ?e vam se radna povr�ina Visual Studia sa glavnom formom:Sa lijeve strane se nalazi Toolbox koji se otvara kada pre?ete strelicom mi�a preko njega.U tom Toolboxu se nalaze kontrole koje ?ete stavljati na forme u Visual Basicu. Kontrolu na formu mo�ete prenesti tako da dr�e?i levi klik mi�a prenesete na formu ili tako da kliknete dvostrukim klikom na �eljenu kontrolu.

Pa idemo za primer na�eg prvog programa odabrati kontrolu Button. Smestite gaw negde na centar forme.

Sada ?emo promeniti tekst koji je napisan na Buttonu (Button1). S desne strane na?ite Properties prozor. Ako ga ne vidite idite na View -> Properties Window ili kliknite na tipku F4. U tomp Properties prozoru se nalaze svojstva i vrednosti. Svojstva su npr. Name, Color, Text itd. A vrednosti tih svojstava su btnTipka, vbRed itd.

Zna?i ovako: Svojstvo je Visible, a vrednost svojstva visible mo�e biti True ili False.

Idemo promeniti Text svojstvo tipk. Ozna?iti Button1 tipku i prona?ite svojstvo Text. Izbri�ite Button1 i stavite Klikni ovdje.

Rezultat je poga?ate:Probajte pokrenuti program tako da kliknete na strelicu pored DebugIli jednostavno pristisnite F5. Probajte kliknuti na tipku. Ni�ta se ne doga?a zato �to nismo napravili event (doga?aj)

Zatvorite taj mali program i kliknite dvostrukim klikom na tipku. Otvorit ?e vam se Code editor sa ve? automatski generiranim kodom Visual Studia koji je event za klik na tipku. Zna?i ne morate pisati svoj kod ako �elite izvr�iti ne�to pritiskom na tipku, nego jednostavno dvosturkim klikom na neku kontrolu Viusal Studio ispisuje:
Code:
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

End Sub
End Class


Izme?u "Private Sub" i "End Sub" pi�ete va� kod kojim nare?ujete �to da se dogodi kada netko klikne na tu tipku.

Probajmo sada napisati ovako:

Code:
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
MsgBox("Hello World!")
End Sub
End Class


Probajte pokrenuti program i kliknuti na tipku.
 
Član
Učlanjen(a)
19.01.2010
Poruka
4
Da li može da se podesi da Visual Basic 6.0 radi na Win7?
 
Učlanjen(a)
10.04.2010
Poruka
29
Da li može da se podesi da Visual Basic 6.0 radi na Win7?

ako ti je ultimat verzija onda mozes desni klik properties pa compatibility i izaberes xp sp3 i trebao bi raditi...licno sam jednom usao i visual basic 6.0 i nimalo mi se nije svidio i zato sam skinuo trial verziju visual studio 2010 i nasao seriski na ovoj stranici i divota,radi bez greske,ali prvo mi trazio 7GB pa kasnije 5GB ali uspio sam snimiti,samo ga jos treba nauciti...xDDD
 
Član
Učlanjen(a)
28.01.2011
Poruka
33
Kod:
[COLOR=grey] 
[COLOR=green]Download[/COLOR] 
http://hotfile.com/dl/54306495/88c4546/Visual_Basic_6.0.part1.rar.html 
http://hotfile.com/dl/54306580/f6b3175/Visual_Basic_6.0.part2.rar.html[/COLOR]

To je piraterija... Sto bi neko to uploadovo kad je i onako besplatno sa izvornog sajta, msm to je exxpress edicija ali dovoljna za kucke korisnike.
Kod:
www.microsoft.com/express
 
Natrag
Top