Šta je novo?

Uspešni projekti za srpske žene

Učlanjen(a)
07.02.2010
Poruka
14.864
Uspešni projekti za srpske žene


Uprava za rodnu ravnopravnost saopštila da su, u saradnji s ambasadom Švedske, za godinu dana urađeni brojni projekti za povećanje ekonomske samostalnosti žena.


1223.jpgU saopštenju se navodi da je obučeno više od 500 žena i muškaraca, više od 500 predstavnika lokalnih samouprava je bilo uključeno u projekte Uprave, angažovano je više od 30 domaćih i stranih stručnjaka, organizovano oko 60 okruglih stolova, obuka i seminara.

Kako navode u Upravi, o konkretnim rezultatima govore uspešni projekti za preduzetnice u seoskom turizmu, otvoreni e-klubovi u pet opština u Srbiji i obučene žene za korišćenje kompjutera, saradnja sa 10 nevladinih organizacija kojima je Uprava pomogla da realizuju svoje projekte i na taj način uposle samohrane majke, nezaposlene žene...

"Pitanje rodne ravnopravnosti je važno za razvoj društva, a poštovanje prava žena za to je preduslov. Da bismo ovaj cilj postigli, veoma je važno ohrabiti žene da kontinuirano unapređuju svoja znanja i veštine, razvijaju svoje talente i odvaže se na neku vrstu preduzetništva", kazala je direktorka Uprave Natalija Mićunović.

Prema njenim rečima, važno je osmisliti i realizovati projekte koji će biti od konkretne pomoći, dati podršku kroz zakonodavni i institucionalni okvir, pa je stoga isticanje pozitivnih primera i promovisanje uspešnih žena u ekonomiji, politici i medijima jedan od prioriteta Uprave, što će nastaviti i u budućnosti.

Drugi važan zadatak Uprave za rodnu ravnopravnost je borba protiv nasilja u porodici i podaci su i dalje poražavajući, ali je i u ovoj oblasti, ipak, vidno izvesno poboljšanje, na šta ukazuje podatak da je poverenje u institucije poraslo i da više od 75 odsto žena koje su bile žrtve nasilja smatra da se u slučaju nasilja treba obratiti nekoj od institucija.

"Pitanje pozicija žena na mestima odlučivanja nije stvar 'visoke politike', već svakodnevnog života. Njihovim osnaživanjem u politici obezbeđuje se podrška pitanjima koja se značajnije odnose na žene, među kojima su, na primer, radno vreme dečjih vrtića, manje plate za istu poziciju...", smatra Mićunovićeva.

Ona je rekla da je u Srbiji situacija dobra kada je parlament u pitanju, gde ima više od 30 odsto žena u novom sazivu, ali da ima prostora za popravljenje kada su u pitanju državne delegacije, rukovodeće strukture sudske i izvršne vlasti, kao i u slučaju javnih preduzeća.

"Veoma je važno omogućiti ženama da usklade poslovni i privatni život, omogućiti im ravnopravnu zastupljenost u medijima itd, što su sve oblasti kojima smo se na konkretan način bavili", naglasila je Mićunovićeva.

U saopštenju se navodi i da je, na inicijativu Uprave, Srbija dobila očekivana sistemska dokumenta od značaja za zakonodavno i institucionalno regulisanje ravnopravnosti polova, među kojima i Zakon o ravnopravnosti polova iz 2009. godine, Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti 2011.

Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije (2010 - 2015) uspešno se sprovodi već drugu godinu u okviru Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i to zahvaljujući donatorima iz Švedske.Izvor:
B92.net
 
Top