Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Uputstvo za skidanje sa "Up-4ever.com"

kuvam_sprajt

kuvam_sprajt

#1
Uputstvo kako skinuti fajl sa "Up-4ever.com"

Ukoliko skidate filove kao free user potrebno je da pratite sledeće korake (napomena: ako imate AdBlock morate ga isključiti za ovaj sajt)

image.jpg


Nakon toga otvoriće vam se sledeća stranica na kojoj je potrebno da pratite sledeće korake:

image.jpg


I nakon toga će da vam se pokrene download. Sve ovo isto funkcioniše ovako i na mobilnom telefonu.​
 

Top