Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Trigonometrijske jednačine

  • Začetnik teme summer
  • Datum pokretanja
summer

summer

que te vayas con el viento, como siempre
LEGEND
#1
[PDF]http://www.matematiranje.com/II%20godina/trigonometrijske_jednacine.pdf[/PDF]​
 
rozalin

rozalin

Član
#2
Posto je ovo teme o trigonometriji postavicu ovaj post ovdje kako se lako moze odrediti sinus nekih uglova
Posmatrajmo prste sake jedne ruke. Oznacimo ih brojevima od 0 do 4.
Koristeci definiciju sinusa ugla kao kolicnika naspramne katete i hipotenuze, mozemo odrediti vrijednosti sinusne funkcije za 0, 30, 45, 60 i 90 stepeni. Koristimo formulu

sinα=(redni broj prsta)^(1/2)/2

pri cemu redni broj prsta 0, 1, 2, 3 i 4 odgovara redom uglu od 0, 30, 45, 60 i 90 stepeni.


 

Top