Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Tko je tvoj Bog?

  • Začetnik teme piramida4
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

Tko je tvoj Bog?
Da li je tvoj Bog - Biblijski Bog?
-----------------------------------
Ako je -
Kako je Ime Biblijskome Bogu?
-----------------------------------
Dokaži svoju tvrdnju Biblijskim stihovima tipa:
IME BOGA JE............................
 
antonijadz

antonijadz

UPLOADER
Tko je tvoj Bog?
Da Isus je moj bog.
Da li je tvoj Bog - Biblijski Bog?
Da, u Ivanu 20:28 piše: “Toma mu je nato rekao: ‘Gospodin moj i Bog moj!’”
Ako je -
Kako je Ime Biblijskome Bogu?
Jahve je odlučijo dase rodi kao čovjek , da pokaže koliko ljubi tog pogrešnog čovjeka , i nakraju opet ga mnogi odbacuju , štobi trebalo da opet siđe na zemlju ,da ga opet razapnu , opet mnogi nebi vjerovali , ko ni sad
Dokaži svoju tvrdnju Biblijskim stihovima tipa:
IME BOGA JE............................
Korinćanima 8:6: “Mi nemamo nego jednoga Boga, Oca, od koga sve dolazi i za koga postojimo, i jednoga Gospodina, Isusa Krista, po komu postoji sve i po komu postojimo također i mi”. Efežani 4:6: “Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, koji djeluje po svima i u svima stanjuje”. 1. Timoteju 2:5: “Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus”. Jakov 2:19: “Ti vjeruješ da ima samo jedan Bog. Dobro činiš! I đavli to vjeruju i – dršću”.
Pomom shvaćanju i učenju Isus je taj koji je Jahve , to jest Bog Krist.

Ijako ima citata koji kažu suprotno , naprimer :


Neka je blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista.[1 Petrova 1:3]

Dakle Biblija nije zabranila , naprotiv dala je slobodnu volju , kao i Bog , čovjek svaki će odlučit dali je Jahve ,i Krist ista osoba ,u svakom slučaju nećemo puno pogrešit , zamene je to jedna te ista osoba , zato imam slobodnu volju ,po Bogu , a i po Bibliji
Amen
 
spedy12

spedy12

Član
Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kaži Izraelcima ovako: "JEHOVA", Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.` To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.

Izlazak 3:15
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
BOG
Jedna od najbitnijih tema koja objašnjava poreklo i svrhu života, kao i svega vidljivog i nevidljivog što nas okružuje - je tema Božjeg postojanja i delovanja u ljudskoj realnosti.
Sam Bog je sebe i svoju ličnost i karakter, kao i svoj Božanski promisao za čoveka i ovaj svet - otkrio u svojoj pisanoj reči Bibliji.

Biblija je samo jedno od sredstava preko kojih se Bog otkriva ljudima.
On se otkriva i putem prirode, odnosno - dela svog Božanskog stvaranja, koja svedoče o Bogu i njegovoj ličnosti i karakteru.
Bog je takođe u novozavetnom periodu otkrio sebe preko svog sina Isusa Hrista - koji je bio jedno sa Bogom na nebu, koji je iste Božanske prirode zajedno sa Ocem, a koji je došao na ovaj svet da ljudima otkrije Božji karakter, njegovu ljubav i milost, i njegov plan spasenja čoveka.
Najbitnije Bozje otkrivenje usko povezano sa predhodnim - je njegovo lično otkrivenje čoveku, gde on uspostavlja ličnu neposrednu vezu sa čovekom koji verom traži Boga i njegovo otkrivenje u svom životu.

Vera je bitan preduslov da bi se Bog otkrio čoveku i osvedočio ga u svoje postojanje i sa njim uspostavio vezu i lično zajedništvo.

Božja reč otkriva - da Bog obitava na nebu, na mestu koje je nazvano "treće nebo" iznad vidljivog dela kosmičkog prostora, na kome se nalazi takozvano "stakleno more" i Božji presto kao komandni centar odakle on upravlja celom tvorevinom.

Takođe, reč Božja kao i sam razum svedoče da sve što postoji u fizičkoj i duhovnoj realnosti, svaki elemenat u kosmosu i na zemlji - ima svoj uzrok u Bogu tvorcu svega vidljivog i nevidljivog.
On je stvoritelj i početak svega, i sve što postoji pronalazi uzrok u njemu.

Bog živi van vremena, odnosno - na njega ne utiče protok vremena, iz razloga što on nije stvoren, nema početka ni kraja, već je večan, samopostojeći i nepromenjiv za sva vremena i u prošlosti i u budućnosti..
Čovek ne može u potpunosti razumeti pojam Božje večnosti, jer je stvoren i živi u vremenu u kome sve što ga okružuje ima svoj početak i kraj i podložno je rađanju i umiranju.
Bog je po svojoj prirodi savršeno svet, pravedan i dobar, i jedna od glavnih karakternih osobina Boga je ljubav.
Sve što čini, bilo da stvara ili deluje na bilo koji drugi način u ljudskoj realnosti - on to čini iz ljubavi prema svojim stvorenjima i za njihovo dobro.
Bog je sveznajuć i sveprisutan, i poseduje svo znanje i mudrost nepojmljive ljudskom razumu, koje koristi na izgrađivanju svog carstva u svemiru i među ljudima, a za dobrobit svih stanovnika beskrajnog kosmosa.

BOG NA NEBESKOM PRESTOLU KOME SE KLANJAJU I SLUŽE SVA NEBESKA BIĆA:

Godine koje umre car Ozija videh Gospoda gde sedi na prestolu visokom i izdignutom, i skut Mu ispunjavaše crkvu.
Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše.
I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove.
I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima.
I rekoh: Jao meni! Pogiboh, jer sam čovek nečistih usana, i živim usred naroda nečistih usana, jer Cara Gospoda nad vojskama videh svojim očima.
A jedan od serafima dolete k meni držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kleštima,
I dotače se usta mojih, i reče: Evo, ovo se dotače usta tvojih, i bezakonje tvoje uze se, i greh tvoj očisti se" ( knjiga proroka Isaije 6. 1 7 )

"Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo.
Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred Njega, hiljada hiljada služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sede, i knjige se otvoriše" ( knjiga proroka Danila 7. 9 - 10 )

"Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko.
I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd.
I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam duhova Božijih.
I pred prestolom beše stakleno more, kao kristal; i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spred i sastrag.
I prva životinja beše kao lav, i druga životinja kao tele, i treća životinja imaše lice kao čovek, i četvrta životinja beše kao orao kad leti.
I svaka od četiri životinje imaše po šest krila naokolo, i unutra puna očiju, i mira ne imaju dan i noć govoreći: Svet, svet, svet Gospod Bog Svedržitelj, Koji beše, i koji jeste, i koji će doći.
I kad daše životinje slavu i čast i hvalu Onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka,
Padoše dvadeset i četiri starešine pred Onim što seđaše na prestolu, i pokloniše se Onome što živi va vek veka, i metnuše krune svoje pred prestolom govoreći:
Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve, i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je" ( otkrivenje Jovanovo 4 poglavlje )

JEDINI VEČNI BOG STVORITELJ:

"Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš,
Da bi poznali od istoka sunčanog i od zapada da nema drugog osim mene; ja sam Gospod i nema drugog,
Koji pravim svetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.
Rosite, nebesa, ozgo, i oblaci neka kaplju pravdom, neka se otvori zemlja i neka rodi spasenjem i zajedno neka uzraste pravda; ja Gospod stvorih to...
Ja sam načinio zemlju i čoveka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovest...
Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugog.
Nisam govorio tajno ni na mračnom mestu na zemlji, nisam rekao semenu Jakovljevom: Tražite me uzalud. Ja Gospod govorim pravdu, javljam šta je pravo...
Oglasite, i dovedite, neka većaju zajedno: ko je to od starine kazao? Ko je javio još onda? Nisam li ja, Gospod? Nema osim mene drugog Boga, nema Boga pravednog i Spasitelja drugog osim mene.
Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog" ( knjiga proroka Isaije 45 poglavlje )

"I naruči im neka kažu svojim gospodarima: Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ovako recite svojim gospodarima:
Ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku, što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; i dajem je kome mi je drago" ( knjiga proroka Jeremije 27. 4 - 5 )

GOSPOD JEDINI SPASITELJ:

"Ali sada ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao, Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.
Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti.
Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Svetac Izrailjev, Spasitelj tvoj; dadoh u otkup za te Misir, Etiopsku i Sevu mesto tebe.
Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih; i dadoh ljude za te i narode za dušu tvoju.
Ne boj se, jer sam ja s tobom; od istoka ću dovesti seme tvoje, i od zapada sabraću te.
Kazaću severu: Daj, i jugu: Ne brani; dovedi sinove moje iz daleka i kćeri moje s krajeva zemaljskih,
Sve, koji se zovu mojim imenom i koje stvorih na slavu sebi, sazdah i načinih.
Izvedi narod slepi koji ima oči, i gluvi koji ima uši.
Svi narodi neka se skupe, i neka se saberu plemena; ko je između njih napred kazao to ili nam kazao šta je bilo pre? Neka dovedu svedoke svoje i opravdaju se; ili neka čuju, i kažu: Istina je.
Vi ste moji svedoci, veli Gospod, i sluga moj koga izabrah, da biste znali i verovali mi i razumeli da sam ja; pre mene nije bilo Boga niti će posle mene biti.
Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.
Ja objavih, i spasoh, i napred kazah, i nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svedoci, veli Gospod, i ja sam Bog" ( knjiga proroka Isaije 43. 1 - 12 )

"Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima" ( 1 poslanica Timotiju 4. 10 )

TVOREVINA SVEDOČI O BOGU:

"Jer se u njemu javlja pravda Božija iz vjere u vjeru, kao što je napisano: pravednik će od vjere živ biti.
Jer se otkriva gnjev Božij s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi.
Jer što se može doznati za Boga poznato je njima: jer im je Bog javio;
Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora" ( Rimljanima poslanica 1 17 - 20 )

"Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski.
Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.
Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima,
I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem,
Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove" ( psalam 19. 1 - 6 )

ISUS OTKRIVENJE BOŽJE:

"Kad biste mene znali onda biste znali i Oca mog; i odsele poznajete Ga, i videste Ga.
Reče Mu Filip: Gospode! Pokaži nam Oca i biće nam dosta.
Isus mu reče: Toliko sam vreme s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?
Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela.
Verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima" ( jevanđelje po Jovanu 14. 7 - 11 )

"Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni.
A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
Ja tebe proslavih na zemlji; posao svrših koji si mi dao da radim.
I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade.
Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše.
Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao" ( jevanđelje po Jovanu 17. 1 - 8 )

Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje,
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
Koji je obličje Boga što se ne vidi" ( Kološanima poslanica 1. 12 - 15 )

BOG JE LJUBAV:

"U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas;
Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh" ( jevanđelje po Jovanu 16. 26 - 27 )

"Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj.

U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.
jubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.

Boga niko ne vide nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je Njegova savršena u nama.
Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svog.
I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da se spase svet.
Koji prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.

Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom" ( 1 poslanica Jovanova 4. 7 - 17 )

"A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.

Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas" ( Rimljanima poslanica 5. 5 - 8 )

"Zato ti, sine čovječji, reci domu Izrailjevu: vi govorite ovako i kažete: prijestupi naši i grijesi naši na nama su, i s njih propadamo; kako bismo živjeli?Reci im: tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlijeh putova svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?" ( knjiga proroka Jezekilja 33. 10 - 11 )

"Pjevajte, nebesa, i veseli se, zemljo, podvikujte, gore, veselo; jer Gospod utješi svoj narod, i na nevoljnike svoje smilova se.
Ali Sion reče: ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod.
Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe.
Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom"
( knjiga proroka Isaije 49. 13 - 16 )

"Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost" ( knjiga proroka Jeremije 31. 3 )

IZVOR: blog - VELIKE ISTINE BIBLIJE
 
piramida4

piramida4

Dal je tvoj Bog i Otac

Onaj Bog i Otac
Koji je i Bog i Otac
od LJUDI
i koji je i Bog i Otac
od samoga SINA G Yehošue?
_________________________

IVAN 20,17

Kaže joj Isus:

"Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu,

nego idi mojoj braći i javi im:

Uzlazim Ocu svomu

i

Ocu vašemu,

Bogu svomu

i

Bogu vašemu.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Bog Otac je Isusu OTAC uslovno, zbog tela koje je Isus preuzeo rodjenjem na ovoj zemlji, kao sto je Otac svih ljudi koji se radjaju na zemlji.

Isus je u nebeskom oblicju vecni Bog jednak Ocu.

"Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu,
Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom;
Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.
Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove"
( Filibljanima 2. 5 - 8 )
 
piramida4

piramida4

Zašto tvoj Bog NIJE i

Onaj Bog i Otac
Koji je i Bog i Otac
od LJUDI
i koji je i Bog i Otac
od samoga SINA G Yehošue?
_________________________

IVAN 20,17

Kaže joj Isus:

"Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu,

nego idi mojoj braći i javi im:

Uzlazim Ocu svomu

i

Ocu vašemu,

Bogu svomu

i

Bogu vašemu.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Bog Otac je Isusu OTAC uslovno, zbog tela koje je Isus preuzeo rodjenjem na ovoj zemlji, kao sto je Otac svih ljudi koji se radjaju na zemlji.

Isus je u nebeskom oblicju vecni Bog jednak Ocu.

"Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu,
Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom;
Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.
Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove"
( Filibljanima 2. 5 - 8 )
 
piramida4

piramida4

TKO JE TVOJ BOG ???

==============================


Najteže pitanje za 99% današnjih samozvanih Kršćana!
===========================================


Tko je tvoj Bog?
Da li je tvoj Bog – Biblijski Bog?
Kako Mu je Ime?
-----------------------


Dokaži svoju tvrdnju Biblijskim stihovima tipa -
Ime Boga je……………

==========================
 
Top