Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Tezi zadatci iz matematike-geometrije

  • Začetnik teme Kruna1997
  • Datum pokretanja
K

Kruna1997

#1
1Ako je ugao diedra tetraedra (ugao između dve bočne strane) a. Odredi cosa?
2 Kocka je stranice ABCDA1B1C1D1 . Odredi zapreminu piramide DCA1D1?
3.U piramidi ABCD međusobno normalne strane ABC i ABD su jednakostranični trouglovi. Ako je AB=2, odredi površinu piramide?
Zadatci su ozbiljniji :) ako je moguce sa slikom da se urade bio bih veoma zahvalan!:)
 
UltraDanijel

UltraDanijel

Član
#2
Poslao sam ti sve zadatke porukom. Sa slikama i ostalo. I u 2 zadataku trebao si da naglasis da je kocka abcda1b1c1d1 stranice a. Nisu teski zadaci, ovo je prosto. Ukoliko ti treba nekad pomoc samo redi :)
 

Top