Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tezi zadatci iz matematike-geometrije

  • Začetnik teme Kruna1997
  • Datum pokretanja
K

Kruna1997

#1
1Ako je ugao diedra tetraedra (ugao između dve bočne strane) a. Odredi cosa?
2 Kocka je stranice ABCDA1B1C1D1 . Odredi zapreminu piramide DCA1D1?
3.U piramidi ABCD međusobno normalne strane ABC i ABD su jednakostranični trouglovi. Ako je AB=2, odredi površinu piramide?
Zadatci su ozbiljniji :) ako je moguce sa slikom da se urade bio bih veoma zahvalan!:)
 
UltraDanijel

UltraDanijel

Član
#2
Poslao sam ti sve zadatke porukom. Sa slikama i ostalo. I u 2 zadataku trebao si da naglasis da je kocka abcda1b1c1d1 stranice a. Nisu teski zadaci, ovo je prosto. Ukoliko ti treba nekad pomoc samo redi :)
 

Top