Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Sprska Gimnazija u Budimpešti (Gimnazija "Nikola Tesla")

  • Začetnik teme DuleBG00
  • Datum pokretanja
DuleBG00

DuleBG00

#1
1. sam godina Desete Gimnazije "Mihajlo Pupin", u Beogradu, i zanima me kako se može prebaciti u Gimnaziju "Nikola Tesla" u Budimpešti. Odličan sam đak, vukovac, imam i nagrade sa republičkih takmičenja. Zanima me nekoliko stvari:
1) Da li trebaju da se vade neke učeničke vize?
2) Koji su sve troškovi za život u domu, tj. "kolegijumu"?
3) Da li se mora prebaciti tamo na 1. godini, ili može kasnije, na primer na 3. ili 4. godini? I ako može, da li treba da se polaže neki test iz nekih predmeta (mađarski)?
Hvala unapred!
 

Top