Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Sprska Gimnazija u Budimpešti (Gimnazija "Nikola Tesla")

  • Začetnik teme DuleBG00
  • Datum pokretanja
DuleBG00

DuleBG00

#1
1. sam godina Desete Gimnazije "Mihajlo Pupin", u Beogradu, i zanima me kako se može prebaciti u Gimnaziju "Nikola Tesla" u Budimpešti. Odličan sam đak, vukovac, imam i nagrade sa republičkih takmičenja. Zanima me nekoliko stvari:
1) Da li trebaju da se vade neke učeničke vize?
2) Koji su sve troškovi za život u domu, tj. "kolegijumu"?
3) Da li se mora prebaciti tamo na 1. godini, ili može kasnije, na primer na 3. ili 4. godini? I ako može, da li treba da se polaže neki test iz nekih predmeta (mađarski)?
Hvala unapred!
 

Top