Sloboda savjesti

Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
poštovanje i pozdrav članovima foruma
uredio sam otvoreno pismo koje je razbudilo javnost u hrvatskoj pa čak i šire
i spriječilo je ukidanje slobode savjesti od strane RIMOkatoličke crkve
za ljude koji neznaju objasniču slobodu savjesti:
to je prvo i temeljno pravo s kojim se svaki čovjek rađa i,
koje mu Bog udjeljuje zajedno s darom života


SLOBODA SAVJESTI

Radi objektivnoga informiranja javnosti upučujem ovaj odgovor, odn. pismo na članak "MAGIJA JE SAMO DEMONSKA" U cijenjenom listu objavili ste razgovor sa Josipom Blaževicem, svećenikom rimokatoličke crkve. Gosp. Blažević je u svome nastupu bio vrlo samouvjeren, braneći svoju religijsku organizaciju, a arogantno napadajući i diskvalificirajući sve ostale vjerske organizacije iz cijeloga svijeta.
Ja nisam član niti jedne oficijelne religije niti sekte, niti stranke, ni organizacije. I zato vjerujem da mogu slobodno bez predrasuda, bez vjerske zasljepljenosti i netolerancije, OBJEKTIVNO ODGOVORITI Gosp. Blaževiću na tvrdnje koje je iznio.
A cilj mi jest: ISTINA I SAMO ISTINA kao jedino mjerilo. A pozvat ću se, takoder, samo na istinu. A pošto je gosp. Blažević svećenik, i kršćanin, služit ću se u odgovoru Biblijom, (ili Sveto pismo) i općepriznatom povješću. Jer je i povijest Božje sredstvo Njegova nauma SPASENJA čovjeka.
Gospodin Blažević se poziva na navještanje trećeg tisućljeća i ere Vodenjaka ... i kao zbog toga je "javnost zatrovana pravom eksplozijom okultnog, ezoterije, praznovjerja i magije ..."
A da li je to baš tako? Od kada postoji čovjek na planeti Zemlji, on je težio da spozna sebe i svijet u kojem obitava. Promatrajući čudesa Božja,očitovana neprestance u prirodi, u savršenom kretanju nebeskih tijela, u tajnama prirodnih mjena, pojava i katastrofa, čovjek je sve više uviđao smislenost i red u svemu tome naizgled " prirodnom poretku ..." Primijetio je savršenstvo nedokučivoga Uma u svemu stvorenome. Pokušavao je spoznati tajne bivstvovanja, tajne rađanja i umiranja, misterij Duha i Materije, njihovu komplementarnost i praizvorište. U svome traganju spoznavao je sve više i više savršenstvo Onoga koji "je stvorio sve . ." I ne imajući savršenije rijeći da bi opisali Njegovo Biće, slavu, moć, mudrost i dobrotu, nazvali su ga uzvišenim - jedinstvenim imenom - BOG. U svim narodima i jezicima, u svim civilizacijama kroz dugu i tegobnu zemaljsku povijest to ime označava Najvišega, Onog koji sjedi "na prijestolju visoku i uzvišenu ..." Ljudi kao stvorenja, kreature, pokušavali su (u dosegu svojih umnih moći) spoznati svoga Stvoritelja, svoga Oca.
Tako su se kroz različita iskustva i iskustvene spoznaje razvijali i različiti vjerski, magijski i narodni rituali i uvjerenja. Međutim, Bog nije sebe ostavio ne posvjedočena: On sam se objavio ljudima. govoreći im o sebi, o svojoj ljubavi, pravednosti i milosti. Pali, griješni čovjek nije mogao sam spoznati Vječnoga. Međutim Nebo se sagnulo k zemlji da bi Bog objavio sebe i svoje biće: Preko svetih ljudi - propovjednika pravde - "Henoka, sedmoga Patrijarha od Adama ..." (Judina poslanica.l:14.) "Noe pravednika ..." (Postanak.6:9.) Preko "Abrahama ... prijatelja Božjega ... Oca vjernih ..." (Izaija.41:8.-Rimljanima.4:ll.) Mojsija, "najponiznijeg čovjeka na Zemlji..." (Brojevi.4.Moj.l2:3). Preko Jakova, Izaka, preko proroka Staroga saveza, preko pravednika, apostola, mučenika, preko pobožnih ljudi koje je Bog podigao objavljujući sebe. I ponad svega - Preko Sina, Jedinorođenca svoga - Isusa Krista. Preko Isusa nam se objavila bit Božja, milost, oproštenje i pravednost. Zato je Isusov apostol u svojoj dubokoj starosti gledajući Božje savršenstvo i dobrotu pokazanu u životu poniznoga Nazarećanina mogao uskliknuti: " Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav!" (l.Ivanova.4:8.)
Dakle u svome traganju čovjek nije ostavljen sam. Bog osobno je ušao u ljudsku povijest, postajući dio nje, da bi čovjek dobio dio Božje povijesti - ljubavi i vječnog života! Objavljujući i otkrivajući sebe palome čovjeku, Bog ga je želio uzdići u svetiji život, zato mu je objavio svoje principe, SVOJ SVETI ZAKON - DESET ZAPOV1JEDI. (Izlazak.2.Moj.20:3-17.) Taj Zakon, kao mjerilo pravde i suda, jest i ZAKON ŽIVOTA. Kroz povijest kao svoje oruđe, Bog se sve više otkrivao čovjeku. Danas, u modernom društvu, u ovom suvremenom, užurbanom, grozničavom svijetu, velika većina ljudi tvrdi da vjeruje u
Boga, ali na žalost "djelima ga nijeću..." (Poslanica Titu.l:16.) Nije, dakle, praznovjerje i magija zavladala zbog ere Vodenjaka, ili zbog približavanja trećeg tisućljeća, nego zato jer takozvano kršćanstvo spava i ne vrši svoju svetu dužnost. Kršćanska crkva, sve frakcije i pravci, spava u grijesima svojim kao što je i napisano za "Laodiceju... ni studen ni vruć ... Ali, jer si mlak ... izbacit ću te iz svojih usta..." (Otkrivenje.3:15.16.) Ne samo sad, nego ... već dugo, ovo tzv. "organizirano" kršćanstvo spava. I ono što se propovjeda "stadu Gospodnjem" nije Sveta Istina, nego ljudska laž!
To što se pojavljuje toliko mnogo duhovnih pravaca, religija, sekti, ezoterije itd. samo pokazuje, da ljudi traze PRAVI DUHOVNI PUT. A pošto ga u ovom fosiliziranom, "službenom" kršćanstvu ne nalaze, to se okreću drugim duhovnim pravcima. Kada bi kršćanstvo zaista narodu propovijedalo pravi nauk BIBLIJE, a ne ljudske, crkvene bajke, ne bi ljudi, napose omladina tražili u indijskoj filozofiji ili Sai Babi duhovni put. Nego ... ljubili bi Isusa, Sina Božjega koji je "PUT, ISTINA i ŽIVOT..." (Ivan. 14:6.)
Na žalost, crkva, svaka organizacija, bavi se manipuliranjem ljudima, lažima, prijevarama i "businessom". Organizirano kršćanstvo postalo je kao i Starozavjetna Zajednica - "spilja razbojnička ..." prodavaonica (dom trgovine) (Matej. 21:12.Ivan.2:16.)
Gosp. Blažević navodi brojke želeći pokazati kako se umnožio od početka stoljeća broj raznih sekti, frakcija i duhovnih pravaca, i kaže: "Koliko ih je u Zagrebu, teško je reći jer ni država ni crkva ne nadziru, njihova gibanja". Gosp. Blaževiću, a zar bi crkva i država TREBALE NADZIRATI VJERSKE STVARI I STAVOVE SVOJIH GRAĐANA? U mračnom Srednjem vjeku crkva i država su bile ujedinjene, i znamo iz povijesti kakve je to tragične i užasne posljedice imalo za milijune ljudi i žena koji su proganjani, sakačeni, mučeni i živi spaljivani na lomačama. Zar vi opet zagovarate Srednjovjekovlje? Zar se vi ne sramite svih zločina koje je crkva počinila kroz gotovo 13 stoljeća svoje krvave dominacije nad državom i nad kraljevima, nad obrazovanjem i nad dušama i tijelima ljudskim?
Zar se ne kajete i ne osjećate krivim za krv milijuna ljudi i žena koji su nakaženi na spravama za mučenje, na gubilištima i tamnicama, samo zato što su vjerovali u Boga ljubavi po svojoj savjesti, a protivno crkvenim, biskupskim i papskim odredbama?
Povijest se ipak ne može sakriti, niti zatajiti, ma koliko se neki to trudili učiniti, jer rekoh: POVIJEST - BOŽJE ORUĐE.
Vi ste svećenik, i zacijelo poznajete povijest, ta učili ste je. Država ne smije niti po Ustavu, a niti radi vlastite opstojnosti, reda i mira podupirati NI JEDNU RELIGIJU svojih građana. Niti jednu vjersku zajednicu isticati mimo druge. Država je zajednica svih njenih građana, bez obzira na njihovu vjeru. VJERA I VJERSKI NAZORI PRIVATNA SU STVAR GRAĐANA u svim civilnim i pravnim društvima odn. državama.
No, posljednjih godina primjećuje se jaka tendencija u redovima rimokatoličke crkve, pa i ostalih crkava (protestantskih i raznih ne kršćanskih) da se crkva opet zbliži, i na koncu UJEDINI S DRŽAVOM. Taj trend postoji po cijelom svijetu, a osobito je izražen u Sjedinjenim Državama Amerike, a onda i u Europi. To je plansko djelo - pokušaj povratka dominacije crkve nad narodima i vladarima, nad dušama i tjelima ljudi. Pokušaj je to pritiska na SLOBODU SAVJESTI ljudskih bića koja trebaju služiti samo Bogu, i to u skladu sa svojom savješću! A znamo da rimokatolička crkva, kao i protestantske crkve (koje više i nisu protestanti, niti su samostalni) mrze slobodu savjesti. Upravo na tome polju vodit će se posljednja, odlučujuca bitka svih vjekova - ARMAGEDON ! Posljedice te bitke nad bitkama bit će strasne po svijet kakvoga ga danas poznajemo, čitaj. Otkrivenje.16:16.17-21. 19:11-21.
Ponovno se organizirane religije - "BABILON VELIKI..." (Otkrivenje. 17:5-6.) spremaju za pokušaj nametanja svoje "vlasti". Međutim, to će sve Bog uništiti, jer je On Bog pravde. (Otkrivenje. 17^7-9.10-18.) Gosp. Blažević kaže dalje: "Paralelno s demokracijom u nas je nastupila prava pošast sekti." Što time želite reći? Ako je nešto "pošast" onda se to po defmiciji treba uništavati, zatirati, progoniti, zar ne Fra Blaževiću? Vi zagovarate, zabranu slobode savjesti, progon, tamnice za "nepoćudne vjerske elemente", krvoločnu inkviziciju i "pravo crkve da propisuje vjerske blagdane i način službe Bogu ..." Upravo takve težnje, mržnja prema slobodi savjesti, želja za dominacijom nad ljudima i "dušama ljudskim ..." (Otkrivenje.l8:13.) jesu od SOTONE - koji je "čovjekoubojica od početka ... lažac i otac laži ..." (Ivan.8:44.) "Stara zmija, koja se zove đavao i sotona, koja vara cijeli svijet...." (Otkrivenje 12:9.).
Vama smeta čak i demokracija, koja je eto "kriva" za "pošast" sekti?! Dakle, vi biste zabranili, ukinuIi i samu demokraciju? Jer što ce crkvi demokracija kad ona ima inkviziciju i svoje fosilizirane dogme, utemeljene na mračnjaštvu Srednjeg vjeka, a ne na Svetom pismu. Posebice se gosp. Blažević okomio na vjersku zajednicu "Jehovinih Svjedoka". Silna mržnja kojom Blažević govori protiv Jehovinih Svjedoka pokazuje čijim je on sam duhom zadahnut. Onaj tko je doista kršćanin, neće mrziti ni jednoga čovjeka, PA ČAK NITI SVOJE NEPRIJATELJE, i borit će se za pravo da i oni koji se ne slažu s njime mogu iznijeti svoje mišljenje u duhu Kristove poniznosti i trpljenja, ljubavi i bezazlenosti. Mržnja prema ljudskim bićima, ma iz kojeg razloga, i ma prema komu NIJE OD BOGA, nego od sotone, "Čovjekoubojice..." "lašca" "Stare zmije..." Sotona mrzi ljudska bića i trudi se gdje god mu je to moguće, odn. dopušteno, nanjeti bol. On mrzi ljude, uživa u njihovim patnjama, jer je zločinac i neprijatelj Boga i Njegovih stvorenja. Znate li vi ovo Fra Blaževiću? Vi kažete da ste "pastir stada", svećenik? Isus je za one koji su ga okrutnim klinovima prikivali za teški i strašni križ kazao: "Oprosti im Oće, jer ne znaju što ćine..." (Luka.23:34.)
Pravo je Jehovinih svjedoka da svoju vjeru propagiraju i šire, to im pravo jamči Ustav i svi pozitivni zakonski propisi. Svaka vjerska zajednica ima zakonsko pravo nenasilno širiti svoju vjeru i naučavanje. Nitko ne smije primjenjivati nasilje ili ugrožavati mir i sigurnost građana u promicanju svoje vjere, a vjeru ima pravo širiti.
Rimokatolička crkva je stoljećima i stoljećima silom, krvoprolićem i užasima bezumlja inkvizicije nastojala uništiti sve ljude koji drugačije vjeruju, pa ipak to nije uspjela. Nasilje koriste ONI KOJI NEMAJU VALJANIH ARGUMENATA. Onaj tko svoju vjeru ne može obraniti svojom svetom knjigom ili učenjem, pribjegava represiji da bi ispunio nedostatak. Ali represija nikada ne donosi pozitivnoga ploda ... a u konačnici, kad se sagleda, ne donosi nikakvog željenog ploda, nego, SUPROTNO! Donosi plod gorćine, mržnje i bijede.
Gosp. Blažević kaže: "Za razliku od kršćanstva, u kojem se Bog objavio kao ljubav, Jehovini svjedoci navještaju Boga srdžbe i osvete. Netolerantni su..." A gosp. Blaževiću, o kakvom vi to "kršćanstvu" go-vorite? Ako o rimokatolicizmu,onda, zašto namjerno zaboravljate da je to "vaše" kršćanstvo krv proljevalo kao vodu, da se nebo Europe crnilo od dima lomača i spaljenih ljudskih bića, vi zaboravljate da je po suvremenim, nezavisnim istraživanjima za preko tisuću godina vlasti crkve, svaki šesti čovjek u Europi (i žena, naravno) ubijen, odn. spaljen od strane rimske crkve, odn. vašega "kršćanstva" punog "ljubavi"!?
Pa gdje vam je tada bila ljubav? Ta niste je valjda zaboravili negdje usput? Zar se ljubav zaboravlja? Nije li Pavao, apostol Isusa Krista kazao: "Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči... ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKAD NE PRESTAJE ..." (1. Korinćanima. 13:1.4.5-8.)
Gdje je bila ljubav crkvi dok je mučila i sakatila ljude po tamnicama inkvizicije, dok ih je okivala po galijama, palila žive na lomačama? Nemoj mi samo kazati, to je bilo prije, tada je vrijeme bilo takvo. Ali ne! Crkva se ni danas nije promijenila - SAMO SE LUKAVO PRILAGODILA NOVIM OKOLNOSTIMA. A te su okolnosti: vrijednosti suvremenoga svijeta: demokracija, obrazovanje ljudi, moć tiska koji je knjige rasprostranio među svim narodima, a osobito BIBLIJU, SLOBODA SAVJESTI, politička sloboda, komunikacije itd.).
Ako se u kršćanstvu Bog objavio kao ljubav, kako to da je cijela Europa trinaest dugih stoljeća mraka Srednjeg vjeka bila duhovno i moralno paralizirana, pod terorom "svetih bojovnika Božjih" - crkvenih vođa i inkvizicije, a jedna Kina je napredovala u znanosti, kulturi, obrazovanju? Čak su i drugi daleki narodi napredovali samo je Europa stenjala pod diktaturom rimokatoličke crkve. Zar ovo nije istina? ZAR OVO NISU POVJESNE ČINJENICE? Ili će te reći da su ovo klevete?!
Ako govorite o "Bogu srdžbe" zašto gosp. Blaževiću prešučujete da i Sveto pismo govori jasno o "Onom Danu ..." O "danu srdžbe i pustošenja..." ta zar to ne objavljuju i Izaija, Jeremija, a poglavito Joel 2:1-2. 10-11. pa dalje 3:1-5. 4:15-17. ne govori li to i Amos 5:18-20. 8:9.11-14. Da dalje ne nabrajam što govore Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Malahija, i na koncu sam Gospod naš Isus Krist u glaso-vitom govoru zapisanom u Matej, 24. poglavlje, Marko 13. poglavlje, Luka 21. poglavlje i rijeći Pavla apostola, te knjiga Otkrivenje. Sve se tu jasno objavljuje o "onom strašnom Danu ..." Bog objavljuje i svoju ljubav ali i svoje gnušanje prema grijehu, te objavljuje konačnu propast grijeha i zla. Otkrivenje. 21:11-15.
Dakle, Fra Blaževiću, tko je vama dao moralno pravo da osuđujete druge kad ste sami pod Božjom osudom. "Licemjere, najprije izvadi brvno iz svoga oka ..." (Matej. 7:5.) To KAŽE ISUS, Sin Božji, A ti, što kažeš?
Kažeš da su Jehovini svjedoci "netolerantni", što to znači? Nije li to samo iskazivanje mržnje prema njima jer oni (Jehovini svjedoci) ne prihvačaju ekumenu, ili bolje reći tzv. "ekumenu". A ta "ekumena" nije ništa drugo nego pokušaj rimokatoličke crkve da pod svoje okrilje vrati milom ili silom (sila je ostavljena za kraj, ako milom ne bude dostatno, ili koji ne budu prihvaćali milom) otpale "kćeri" - protestante i razne sekte. To "milom" podrazumijeva sve prijevare, podmićivanje, nagovaranje, prijetnje, i zlouporabu Evanđelja . Po već iskušanom receptu Jezuita "cilj opravdava sredstva" - tako je i umorstvo, laž i bezočnost za vaše "kršćanstvo" - dobro i poželjno, samo ako uzdiže i brani autoritet "majke crkve". Međutim, ta pravila Bog ne priznaje, i vratit će svakome "po djelima njegovim...." (Otk. 22:12.)
Crkva je svoje agente ubacila u sve vjerske zajednice, u razne institucije, organizacije, u protestantske crkve, i smetaju im oni koji neće da se suglase s rimskom kurijom. Dakle, takvi, koji iskreno drže svoje stavove netolerantni su ... Vi gosp. Blaževiću "dobro nazivate zlom a zlo dobrom nazivate..." (Izaija.5:20.) Kao primjer netolerancije navodite ime časopisa. Zar je to neki dokaz, zar je to zločin dati ime časopisu "Srdžba Božja?" Što bi ste vi, da odlučujete u ime drugih, da naređujete vjerskim zajednicama kako će dati ime svome časopisu. No, vi bi ste i više od toga: vi bi ste naređivali što da objavljuju vjerski časopisi koji nisu pod kontrolom "matere crkve" .
A da rimska crkva želi zavladati i Istočnom i Zapadnom crkvom pod geslom - ekumenizam - zar to nije istina? Ta zar o tome ne pišu i javno disidenti crkve, i to na Zapadu? Zar je to nekakva tajna. Nije li opće poznat stav rimokatolicizma i njegove želje za univerzalnošću, tj. za svjetskom dominacijom i svjetskim poretkom zlosilja?
Ono sto je rimokatolička crkva radila u srednjem vjeku, ono što je provodila inkvizicija "sveti uficij" "kongregacij za nauk vjere" opet bi i današnja rimokatolička crkva radila samo da se dočepa ponovno vlasti i zasjedne nad države i upravlja politikom nacija. Tvrdite "da je upravo smiješno kako naivna masa hrli takvim ljudima ..." (vračevima i gatarama). Čemu se čudite, ta zar crkva kao organizirana religija nije stoljećima ljude držala u poniženju, bijedi, neznanju i sujevjerju, potićući u masama najniže strasti i najodvratnije poroke, da bi što bolje vladala tim obespravljenim u glib grijeha gurnutim masama. Ta zar crkva nije učila ljude da budu "pokorne ovce" i da sagnu vrat pred idolopoklonstvom, bezakonjem i socijalnom nepravdom?
Ljude je naivnima napravila upravo organizirana religija - crkva, dakle. Mislim na sve crkve i na sve religije po svemu svijetu. A u tome je tvoja crkva Fra Blaževiću prednjačila i bila kolovođa. Sjeti se samo francuske revolucije i što je do nje dovelo. Ne kažu li jednoglasno povjesničari, da je revoluciju u Francuskoj pripravila upravo despotska vlast klera i razvratnog dvora. Nije li užasno postupanje francuskog rimokatoličkog svećenstva prema Hugenotima, neviđena zvjerstva koja su jezuiti činili u ime Boga i "blagoga Isusa" otvrdnulo srce naroda, koji je desetljećima i stoljećima gledao krvoproliće i brutalnost u ime "više ideje" u "ime boga rimske crkve". Nije li to sve dovelo do gubljenja vjere u Boga od strane naro*da, to je otvorilo put ATEIZMU, i svim užasima koje je donjela revolucija i "vladavina terora" . Francuska je žela krvavu žetvu koju je rimokatolički kler posijao. Nije li okrutna revolucija u Rusiji 1917. god. bila samo plod ponašanja pravoslavne crkve i njenog bezdušnog odnosa prema obespravljenim masama radnika, seljaka i naroda?
Prvoslavna crkva je podržavala feudalizam, podržavala je pljačku i izrabljivanje naroda. Stajala je na strani ugnjetača naroda, i razumljiv je bio gnjev masa protiv nje.
I ATEIZAM i REVOLUCIJE, i KOMUNIZAM su ipak djeca crkve otpale naravno tzv. "kršćanske". To su njihovi plodovi izvanbračnih odnosa, "BLUDA S KRALJEVIMA ZEMALJSKIM..." (Otk.l8:3) Crkva je trebala vršiti svoje poslanje, a to je: NAVJEŠTENJE ISUSA KRISTA - SINA BOŽJEGA, SPASITELJA SVAKOMU ČOVJEKU. Tu Radosnu Vijest je crkva imala kao navjestenje. Ali se usljed ljudske organiziranosti i odbacivanja Božjeg Zakona crkva izopačila i prometnula u svoju suprotnost -POSTALA JE ZAMKA DUŠAMA, "stanište zloduhova, tamnica svih ptica nečistih i odurnih ..." i "otro*vnim vinom bluda svoga opi sve narode!..." (Otk. 18:2.)
Miješa Blažević lonce i poklopce, pitajući se kako ti razni iscjelitelji, magovi, vračari itd. mogu "bez ikakve izobrazbe i kompetencije, riješiti sve ljudske probleme..." Pa oni i ne riješavaju sve ljudske probleme. Ima tu naravno mnogo ŠARLATANA, pohlepnika za lakom zaradom, prevaranata raznih tipova i boja. Ali toga je uvijek bilo. Međutim, ima i zaista iskrenih i sposobnih ljudi koji mogu pomoći bližnjima po sposobnostima koje im je BOG DAO a ne "izobrazba". Jer da vas nešto pitam Fra Blaževiću: TKO JE ISUSU DAO "IZOBRAZBU?" To su se, kao što čitamo u Evanđelju pitali i sami Židovski svećenici -farizeji, pismoznanci itd.
Tko je dao izobrazbu Petru, Ivanu, Jakovu, Pavlu i ostalim apostolima Isusovim? A nisu završili službene rabinske škole, odn. nisu imali oficijelno, opće priznato obrazovanje - A POSTAVLJENI SU ZA UČITELJE SVIJETA, NAUČAVATELJE SVIH GENERACIJA DO KONAČNOG SUDA, odn. DRUGOGA SLAVNOG DOLASKA (Parusije) ISUSA KRISTA!
A to što ljudi nastoje "komunicirati preko karata, čaša, ključa, viska...." posljedica je sujeverja u koje KRALJEVSTVO LAŽNE RELIGIJE - BABILON VELIKI gurnulo narode "opivši ih otrovnim vinom
Gosp. Blažević pita tko je rukopoložio i ovlastio te gurue, magove, sekte: "U čije ime? Tko ih je školovao i tko ih je ovlastio?"
A tko je vas ovlastio Fra Blaževiću da radite svoj posao?
Da li samo čovjek? Ja znam da su mnoge sekte i crkve neispravne, da su u zabludi, znam da su mnogi iscjelitelji neiskreni, pohlepni, neškolovani, i šarlatani. Ali ipak branirn pravo svakog da slobodno vjeruje, ne čineći zla bližnjemu.
Znam da Jehovini svjedoci nisu u pravu u mnogim stvarima, pogotovo u svezi Isusova božanstva itd. ali ... branim pravo tih ljudi da vjeruju u skladu SA SVOJOM SAVJEŠĆU! Jer sloboda savjesti je ono najsvetije što čovjek ima i što je tekovina civilizacije. Ako dođe do toga da se ukine sloboda savjesti, zapamtite da će Bog Svemogući revno i ognjeno braniti slobodu savjesti, i veoma se razgnjeviti na one koji bi se usudili da je ukidaju ili prisvajaju i to će biti kažnjeno onim užasnim uništenjem svijeta kakvoga ga mi sada poznajemo - što je jasno opisano u prorocima, što su i apostoli najavili, napose najveličanstvenija proročka knjiga svih vremena OTKRIVENJE "Isusa Krista koje Njemu dade Bog... da pokaže slugama svojim što se ima uskoro dogoditi...." (Otkrivenje.l:l.)
Napadate sotonističke crkve tzv. "church of Satan" i razne kultove i mistične sekte, a kakve dokaze iznosite protiv njih? Nikakve! Na što se pozivate? Kakva je analiza? Sve vaše konstatacije su samo opskurne maštarije s prepotencijom oholosti rimske crkve koja misli da ponovno dolazi "njeno vrijeme" i da će krojiti sudbinu naroda i pojedinaca vedreći i oblačeći. Ali varate se veoma! Bog vas je jasno i razumljivo opomenuo kuda vodi taj put, Otkrivenje. 17:8.11. takoder, 18:8.16. te 19:19-21. te 22:11.12. Ne igrajte se sa svojim Stvoriteljem: "Strašno je upasti u ruke Boga Živoga." (Hebrejima. 10:31.)
Velite da mnogi vjeruju (u prvom redu sotonisti) kako je na kraju era Ribe, i da s trećim tisućljecem dolazi era Vodenjaka. A to je era prosvjetitelja. A zašto bi era prosvjetitelja bila luciferijanska? Zar se crkva plaši prosvjetljenja ljudi?
Da, gorka je istina da je crkva ljude spriječavala u prosvjetljenju da bi nad duhovno obogaljenim masama, bijednim i uvaljenim u porok lakše vladala. Uvijek se konzervativne snage protive prosvjetljenju o prosvjetiteljima da i ne govorimo. Crkvama (mislim na sve) trebaju ovce, oni koji ne misle svojom glavom, a ne normalni ljudi kakve želi Bog, ljudi odgovorni, moralni, čisti, u načelu čvrsti kao stijena, da budu brana protiv zla i moralne dekadencije koja razara suvremeno društvo i cijeli svijet vodi u moralnu nakaznost i propast. Samo slobodan čovjek može biti moralan čovjek. Rob, i ovca moraju prvo biti osobe, prvo biti oslobođeni, da bi bili moralni i da ispune ideju čovjeka, u onom pozitivnom Kristovskom smislu: "Upoznat čete istinu, A ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI..." (Ivan.8:31.)
Gosp.Blaževiću vi tvrdite, da "sotonisti vjeruju da će uskoro zavladati sotona..." Sotona nikada neće zavladati Božjim narodom, a to su svi oni: "Koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa..." (Otk.l4:12.)
Vi navodite kako je "Makaja i šestu Božju zapovijed izokrenuo...." Što time hoćete reći? Kao da se on eto nije bojao Boga?
A kako se vaša crkva, rimokatolička vjerska organizacija nije bojala Boga kad je izvrtala Božje zapovijedi? Kad ste izbacili (a ne samo izvrnuli) cijelu drugu Božju zapovijed. Koja zabranjuje klanjanje kipovima, kumirima i slikama? Uostalom svatko može usporediti što piše u Bibliji, knjiga Izlazak, 20:4-6. a što piše u crkvenim zapovijedima? Kako se niste bojali izmjeniti ČETVRTU ZAPOVIJED SVETOGA BOGA? I umjesto svetkovanja sedmoga dana - Subote, uvesti poganski festival, prvi dan tjedna - nedjelju?
Kako se niste bojali Boga podjeliti DESETU ZAPOVIJED na dvije da bi opet bilo deset zapovijedi (umjesto druge, ubačena podjeljena deseta)?
Ne kaže li Sveto pismo ovako u Zapovijedi, Druga zapovijed glasi:
"Onda Bog izgovori sve ove rijeći:
"Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam Ijubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trečeg i cetvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi." (Izlazak.20:1.4-6.)
To je eto druga zapovijed Božjeg Zakona - DESET ZAPOVIJEDI. A crkva je ovu zapovijed, potpuno izbacila u svojim katekizmima, naučavanju i praksi. A četvrtu zapovijed je izmijenila. ČETVRTA ZAPOVIJED BOŽJEG ZAKONA glasi: "Sjeti se da svetkuješ dan Subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana Subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu Tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana poćinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan Subotni." (Izlazak.20:8-ll.)
To je eto ČETVRTA ZAPOVIJED po Svetom pismu, a gdje je ona u naučavanju crkve? Umjesto ove zapovijedi uvela je crkva dan koji se štovao u pogana Rimske Imperije - prvi dan tjedna, posvećen " bogu" suncu! "Sol dei" - "dan sunca".
Kako se dakle nisu u poćetku ranog Srednjeg vjeka bojali Boga crkveni velikodostojnici čineći ovakvu strahotu, da mjenjaju zapovijedi koje je Bog svojim glasom izgovorio svim ljudima za sva vremena!
Ovo svatko može provjeriti, samo neka otvori svoju Bibliju i pročita, te uporedi s naukom crkve. A desetu zapovijed su prepolovili. A DESETA ZAPOVIJED glasi:
"Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga.... niti išta što je bližnjega tvoga." (Izlazak.20:17.)
Dakle Fra Blaževiću, kako to vadite "trun iz oka brata svoga, a u svome oku brvna ne vidite...." (Mt.7:5.)
Vi za seksualne probleme predlažete ljudima da idu k psihijatrima i psiholozima. A upravo su psihijatri i psiholozi najveći bolesnici koji liječeći ludake pokušavaju izlijećiti vlastito ludilo koje ih opsjeda. Ta poznati su stavovi modeme antipsihijatrije koja jasno definira stavove i aksiome. Ta nisu li psihijatri upravo tema najprofitabilnijih horror filmova današnjice. I to ne likovi nekih "normalnih" psihića, nego upravo, pravih - monstruma, sotonista, psihijatara - psihopata. Što kažete za te likove, koji, pak samo zrcale izopačenu stvarnost? I vi ljude k tim "psihijatrima" - ateistima upučujete? Čast izuzetcima, ima i među psihijatrima i psiholozima časnih i savjesnih Ijudi koji se Boga boje i trude se , po savjesti obavljati svoj posao, da bi pomogli ljudima. Ali generalna linija je upravo ona iz, "Kad jaganjci utihnu" ili "Let iznad kukavičijeg gnijezda" ili Hickokovi psihopatsko-traumatski likovi tipa, "Psiho". Gosp. Blažević na kraju svoje "propovjedi" (e, da ste tako revni propovjedati Krista, Spasitelja svijeta!) kaže: "uz napomenu kako bi se mnoge državne i crkvene institucije danas, kad se govori o duhovnoj obnovi Hrvatske morale napokon pozabaviti tim problemom". Kažeš "državne i crkvene institucije ..." što to znači? Da bi se sudovi trebali ovim "problemom" pozabaviti, da bi vama, crkvi, država riješavala stvari?!
Vi pravo ljudi da vjeruju po svojoj savjesti nazivate "problemom" a ako je nešto "problem" onda se on mora ukloniti! Zar ne?
Vi dakle u ime rimokatoličke crkve zagovarate progon, nasilje, mržnju i bezakonje. Obnova Hrvatske se ne vrši zabranama, pogotovo ne duhovna obnova naše napaćene domovine Hrvatske.
Ili po vama i onima koji stoje iza vas gos. Blaževiću, Hrvatska treba biti duhovno obnovljena u rimokatolicizmu, u zabrani vjerske snošljivosti? Što vi zagovarate, vjersko čišćenje?
Znate dobro da to nikada nije dobrih plodova donjelo, to stablo (mržnje i nametanja "svojih istina" ) donosi samo plodove rasula naroda, propast nacionalne snage i veličine, gorčinu, smrt i poniženje. Nacija se gradi na slozi. Država se gradi na pravdi za sve!: "Mrsko je kraljevima počiniti opačinu, JER SE PRAVDOM UTVRĐUJE PRIJESTOLJE." (Izreke.l6:12.) Pravda je temelj uspješnosti jedne države. Što god nije na pravdi sazidano - propast će!
Mudri Salomon je kazao: "Nema mudrosti, nema razuma i nema savjeta na suprot (suprostavljajući se) Bogu. " (Izreke.21:30.)
Hrvatska se mora i duhovno obnavljati, ali ne na tradiciji jedne religije, ili samo jedne vjerske organizacije, nego na snazi cijeloga naroda. Naša narodna Izreka veli: "Gdje samo jedan vjetar puše, tu i borovi ukrivo rastu". Taj put koji vi gosp. Blaževiću nudite nije dobar put ni za Hrvatski narod ni za Hrvatsku kao državu, jer Božja mudrost reče: "Neki se put čovjeku čini prav, a na koncu vodi k smrti." (Izreke.l4:12.)
Ničim crkva ne može opravdati izvjšćca o svojim surovostima u prošlosti. I to ne tako davnoj prošlosti. Rimokatolička crkva i njeno vodstvo i danas stoje iza svih onih progona "vještica" (u stvari vjerskih i političkih protivnika crkve), koje uopće nemaju veze sa "vještičarenjem" , nego su bili inspirirani sasvim drugim duhom i namjerama. "Malleus Maleficarum" ("Malj za vještice," ili "Mlatilo za vještice") nemilosrdno je mlatio europsku svjetinu, koja nije imala veze sa "vješticama" a lavež "pasa gospodnjih" "Domini canes" - odjekivao je čitavom Europom. "Teror Sudnjeg Dana" prijetio je sujevjernom stadu sa slika i propovjedaonica. Lomače su jarosno plamsale, krici žrtava i nepravda dizali su se do Boga na nebesima, a dim i zadah spaljenih Ijudskih tijela širio se Europom kao "ugodni" miris prelatima i biskupima i "dobre vjesti" Rimu! Da ne pišemo sad o pokolju Bartolomejske noći, o Hugenotima, o Bogumilima o zatiranju cijelih naroda u ime "blagoga Isusa?!" Ta ovo je sve povijest, općepoznata i priznata povijest.
Zar misliš da Bog nije sve ovo zabilježio, i da neće pokajati suze i krv, patnje i stradanja milijuna nevinih ljudi i žena?
Čitaj Rijeć Božju: "I prenese me - u duhu - u pustinju, i tu opazih ženu koja sjedi na skerletnoj Zvijeri, prekrivenu bogohulnim naslovima; (Zvijer) je imala sedam glava i deset rogova. Žena je bila obučena u grimiz i skerlet i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci je držala zlatnu čašu punu odvratnosti i nečistoće svoga bluda. Na njezinu je čelu bilo napisano - tajna, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICA I ODVRATNOSTI ZEMALJSKIH. Potom vidjeh tu Ženu PIJANU OD KRVI SVETIH I OD KRVI ISUSOVIH SVJEDOKA. I začudih se velikim čudom ("i zapanjih se") kad je vid*jeh. Ali anđeo mi reče: "Zašto se čudiš? Ja ću ti objasniti tajnu ove žene i Zvijeri koja je nosi..." (Otkrivenje. 17:3-7.) Ali Bog objavljuje i strašnu sudbinu onih koji su ratovali protiv Boga, u licu "malenih Njegovih..." (Matej.l8:14. 25:45.): "Jer njezini su grijesi doprli do neba, i Bog se sjetio njezinih zločina .... Eto, zato će u jednom jedinom danu zadesiti nju zla: kuga, tuga i glad. Ona će izgorjeti u vatri, jer MOČAN JE GOSPODIN, BOG, KOJI JOJ SUDI!" (Otk. 18:5.8.) Borit ću se i za pravo da moji protivnici mogu slobodno iznjeti svoje mišljenje i slobodno ispovjedati svoju vjeru. To je put Božji. Isus je ostavio primjer svim ljudima. Po tome će im i suditi u "posljednji Dan...."
Dakle, GDE JE ZAISTA SOTONA? U Hrvatskoj se zadnjih godina puno piše o sotonizmu, o sektama, a sad se, vidimo, otvoreno zagovara mržnja prema onima koji nisu u "Jedinstvenom stadu" . Ljude se naziva "sotonistima" bez ikakvih dokaza. A gdje se to skriva Sotona? Da li tamo gdje većina misli da jest, kod sotonističkih sekti, ili kod onih koji sebe nazivaju "kršćanima" i glume "svece" i "vjernike". A znamo Sotona upravo uživa da se "pretvara u anđela svjetla". (2.Korincanima.ll:14.)
Antikrist nikada neće reći da je on "antikrist". On naime, tvrdi da je Kristov namjesnik ili sam Krist. Tako onda lakše zavodi ljude u bludnju i prijetvorno radi na upropastavanju ljudske obitelji, trujući je lažima preko medija, i "željom oćiju, požudom tijela, ohološću zbog imetka..." (l.Ivanova.2:16.)
Gosp.Blazevicu, vi kazete da se kradu hostije u crkvama i potom "prodaju za goleme svote". Nije mi poznato da hostija toliko vrijedi, nije li hostija samo simbol? Vi je hočete uzdiči, ističući kao, kako ju traže čak i razne sekte za svoje izopačene obrede. Kao te sekte ne mogu ipak bez rimokatoličke hostije!? Ma dajte gosp. Blaževiću ne pričajte takve babske priće!? Potreba čovjeka je samo za Bogom, Spasiteljem, a ne za vašim hostijama.
Nemojte sami hvaliti svoj posao i sami sebe reklamirati, jer je rečeno: "nemoj da te tvoja usta hvale, nego druga..."
Nije ispravno sve sekte, religijske pravce i crkve trpati u isti koš. Interesira me zašto niste spomenuli i druge sekte po Zagrebu, osim dakle vaše sekte rimokatoličke u Zagrebu djeluju još i mnoge protestantske frakcije. Niste ih spomenuli, zato što su oni "ušutkani" i" stavljeni pod kontrolu" preko agenata rimoka*toličke crkve, koji su se uvukli u te sekte i protestantske crkve i lamentiraju nešto o nekakvoj "ekumeni", kukavna im ekumena!
Sjena velike propagande pokušava svojim mrtvačkim mrakom prekriti narode, i tminom zemlje. Ali svjetlo sjaji i razgoni tamu. Iznad svega "Svjetlost svjeta" objavljuje "Ego sum lux mundi..."
Dakle, gledajuči djela postaje nam jasno gdje je Sotona. On je među onima i u duši onih koji promiću mržnju, koji su ljude progonili zbog vjere, spaljivali, ubijali u krvožednoj fanatiziranoj vjerskoj zatucanosti. A ljubljeni Isusov apostol kaže: "Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate da ni jedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života." (l.Ivanova.3:15.) A sam Isus je kazao "Sin Čovječji nije došao da uništi (pogubi) duše ljudske, nego da ih spasi!" Kakav je to kontrast prema onima koji su ognjem i mačem "obračali" ljude na "svoju" vjeru!
Crkva živi od grijeha svojih vjernika. Razumljivo, inače ne bi mogla biti "moralni čuvar" "kršćanske uljudbe" i duša svoga stada. Pokušava se diljem svijeta pod geslom "Ijubav i mir!" uvesti na mala vrata veliki totalitarizam, da crkva sve kontrolira. Novo mračno Srednjovjekovlje! Ali, ipak ... neće više nika*da uspjeti.
Bog je to čvrsto, svojom Riječju obećao, i On će ispuniti svoje obećanje. Otkrivenje.l7:8.11. 16-17. Tako dakle gosp. Blažević neka vam je ovo sve na znanje. Ovo će pismo ići i mnogim drugim dušama i zainteresiranima, po svemu svijetu u svjetskim jezicima. Jer ne bojite se valjda istine? Pozivam vas ujedno, ako želite na javnu raspravu glede svih ovih pitanja. Volio bih da javnost donese svoju prosudbu što je Istina, tko govori pravo a tko širi laž? Te da ljudi vide gdje JE TO SOTONA?
Isus, Sin Božji - Močni Spasitelj, uskoro će doći u neizrecivom sjaju svoje slave, kao što je i obećao, On će pokazati tko je bio u pravu, a tko u krivu, a dotle poštujmo jedan drugoga, ljubimo jedan drugoga. Ne smijemo jedan drugoga suditi, ali smijemo i moramo opominjati, u Kristovoj ljubavi i duhu poniznosti. Da svi koji se kršćanima zovu čine ovako, ne bi se svijet sablažnjavao o kršćanstvo!

Vi nam hočete reći da ste vi dali Sveto pismo??
Daleko od toga da je rimska crkva dala Sveto pismo, vi ste žive spaljivali one koji su ga čitali, i kad biste mogli spalili bi i samu Rijeć Božju - Sveto pismo!
Godine 1229. u gradu Tuluzu (Francuska) izdan je edikt koji je uspostavio inkviziciju za sve one koji bi bili uhvačeni da čitaju Bibliju. Sve one koji su čitali Božju Rijeć - Sveto pismo, za koje vi gosp. Blaževiću, kažete da ga je vaša crkva dala - tajno i na narodnom jeziku, crkva i država (koja je bila u službi otpale crkve) progonila je kao divlje zvijeri. Ovaj edikt bio je podupiran i drugim sličnim naredbama tijekom daljnjih 500 godina. Krv mučenika je tekla kao voda. Milijuni su žigosani kao zločinci. Mučeni i ubijani po tamnicama i na lomačama. Rim je pokušavao zatrti Bibliju, kao istinitog Svjedoka koji svjedoči protiv njegovih otrovnih, sotonskih zabluda unesenih iz poganstva u svetu kršćansku vjeru. (Vidi: Gaussen, Le Canon des Saintes Ecritures, vol, II, ch.VII; Patavel, La Bible en France, ch.2; D.Lortch, Histoire de la Bible en France.)
Također rimska crkva je pokušavala uništiti i prijevode Biblije kod Valdenžana, protiv kojih su stoljećima bjesnili progoni, teror i pustošenje. Mnogo puta su njihovi domovi bili sravnjeni sa zemljom, imanja popaljena, dobra opljačkana, a polja uništena. A ljude su nemilosrdno masakrirali, vodeći pokolje, svećenici Rima postajali su još okrutniji, kao divlja zvijer kad okusi krv. Osobito žestoki progoni su se srucili na Valdenžane 1655, i 1686/7. godine.
A o borbama protiv Hugenota i uništavanju toga marljivoga i pobožnoga naroda, te o uništavanju njihovih Biblija, napisano je mnogo djela, ali valja istaknuti djelo, pravu analizu zbivanja, uzroka i posljedica, od Edgar Quinet - "De dragonnades a la Terreur" ("Teror Dragonera" ) - u tome djelu pisac opisuje grozote i užase koje su protestanti Francuske morali podnositi od strane "dragonera" - vojnika Luja XIV, koji su mačem i ognjem "obračali" protestante na rimokatoličku vjeru.
I dakle, vi ste i vaša crkva dali Sveto pismo?!
Sveto pismo dao je Bog! Vi ste se borili protiv te Božje Rijeći ognjem i mačem, a sad drsko tvrdite da ste ju vi dali, takav bezobrazluk može se očekivati upravo samo od Rima. Kao i svaka bestidnost, lukavost i podmuklost.
A što da kazemo o suprotstavljanju znanosti i progonima umnih ijudi. O tvrdnjama crkve da zemlja nije okrugla, da nije kugla - nego, da je ....ravna?! Što da kažemo o tvrdnjama "nepogrešive" crkve da se sunce okreće oko Zemlje, a da zemlja stoji nepomično na jednom mjestu, a sve se planete također oko nje okreću itd.i tsl.? A Biblija uči upravo da je zemlja okrugla, "da visi ni o čemu obješena...." i "da Gospodin sjedi nad krugom zemaljskim, i stanovnici su mu njeni kao skakavci..." Čitaj Izaiju i Psalme, zar tamo ne piše to? Na kraju, tko god nosi mržnju u srcu, njemu će se i obratiti na glavu. A istina i Ijubav makar izgledaju tako slabe, ipak će pobjediti, jer je snažan Bog istine i ljubavi! Sotona i sve njegove vojske (sljedbenici) završit će u "jezeru ognjenom... KOJE JE SMRT DRUGA ...." (VJEČNA!) (Otk. 20:14.) Ponovno će na "novoj zemlji..." biti samo Istina, Pravda i Ljubav!
izvor teksta : ivan lukić
 
Član
Učlanjen(a)
03.01.2011
Poruka
1.573
Mozda je upravo najveca opasnost od religija jer se ne bave dusom i duhovnim rastom, nego se bave manipulacijama i zloupotrebama ljudske savjesti.
Oni dakle otvoreno zahtijevaju ljudsku savjest za svoju upotrebu.
Oni koji njima pripadaju nemaju savjest, oni su je predali dragovoljno ili pod raznim vrstama prisile.

Upravo otuda najvcei zlocinci (ratni i slicni), najveci politicki kriminalci i najveci religijski "sveci" nemaju griznju savjsti nad zlom kojeg cine. Njihova savjest i nije kod njih, i misle da su ucinili dobra djela!
Kazna ih zbog tga nece mimoici niti ce im biti umanjena, ali oni nemaju sposobnost da to vide, iako sve oko njih kipti dokazima.
 
Član
Učlanjen(a)
13.10.2009
Poruka
1.108
Vidim ja da je tu mnogo izmešana voda i vino. Epa sada gospodo ajde te vi meni to ljepa razdvojte pa da podelimo meni će vino a vama neka ostane voda.
 
Član
Učlanjen(a)
28.12.2010
Poruka
1.538
pa i jeste najveci problem crkvi to sto se ne bave duhom, nego je to ad vise onako materijalno stanje nego sto je duhovno, znaci nema unutrasnjosti i dodira sa duhom, sve se svodi na kao neku naviku i tu crkva gubi mnogo, gubi vernike sto je najgore od svega
 
Član
Učlanjen(a)
03.01.2011
Poruka
1.573
pa i jeste najveci problem crkvi to sto se ne bave duhom, nego je to ad vise onako materijalno stanje nego sto je duhovno, znaci nema unutrasnjosti i dodira sa duhom, sve se svodi na kao neku naviku i tu crkva gubi mnogo, gubi vernike sto je najgore od svega
Ne gubi vjernike!
Vjernici ne moraju imati nikakve veze s crkvama, sinagogama i dzamijama.
U tome je podvala: sve uniformises i ne mozes pronaci krivca.
Jer covjek koji ima savjesti on se povuce iz svake organizacije koja se bavi zlom, lazima, prevarom, obmanom ili kada vidi da to cini.

Tako da je sretna okolnost za covjecanstvo kada se ljudi povlace iz religija, znaci da im se vraca savjest i humanost opcenito.
 
Član
Učlanjen(a)
28.12.2010
Poruka
1.538
Ne gubi vjernike!
Vjernici ne moraju imati nikakve veze s crkvama, sinagogama i dzamijama.
U tome je podvala: sve uniformises i ne mozes pronaci krivca.
Jer covjek koji ima savjesti on se povuce iz svake organizacije koja se bavi zlom, lazima, prevarom, obmanom ili kada vidi da to cini.

Tako da je sretna okolnost za covjecanstvo kada se ljudi povlace iz religija, znaci da im se vraca savjest i humanost opcenito.

gubi vernike u velikom broju, zato sto neko ko je vernik iz crkve, ako se desi da napusti crkvu vecina njih ce da ostanu vernici na nekom svom tumacenju ili tumacenju drugih crkvava, ali problem je sto crkva gubi vernike pogotovu mladje da uopste veruju u boga, zato sto je njenim ponasanjem postala masina za izbacivanje ateista.
hriscanstvo funcionise na drugaciji nacin od islama, hriscanstvo je slobodan volja a u islamu se vise namece da moras, i islam je veci zatvor nego hriscanstvo upravo zbog toga, samim tim i crkva je na slabijoj poziciji i jos kad uzmemo ponasanje crkve, onda se dobije to sto vidimo danas
 
Član
Učlanjen(a)
03.01.2011
Poruka
1.573
zato sto pricaju gluposti koje ni odraslija djeca ne mogu (i nece! hvala Bogu) tumaciti nego kao pokusaj obmane i prevare.

Imas troglavu zmiju: pokvarenjake iz klera, pokvarenjake iz politike i pokvarenjake iz akademske zajednice krug u koji se ulazi samo na poseban nacin, krug koji vodi Zemlju stranputicom.

Ovce su zaduzene da same kazu: ne mozes ti biti politivar jer nisi akademac. Ne mozes ti biti vjernik jer nisi svecenik. Ne mozes dobiti posao ni kao akademac ni kao svecenik jer si politicki nepodoban.

To tijesto je Bog, hvala Bogu ostavio, da sve povuce tamo gdje mu je mjesto i sve sto se za njega zalijepi.

Beeeee
 
Top