Savjet evrope i konvencija za zaštitu ljudskih prava

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.209
Savjet evrope i konvencija za zaštitu ljudskih prava
U v o d
Evropska unija je unija dvadesetsedam evropskih država. Unija je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji, više poznatim pod imenom Mastrihtski ugovor 1992. god Mnogi aspekti Evropske unije1 su postojali iprije potpisivanja ovog ugovora preko raznih organizacija oformljenih pedesetih godina dvadesetog vijeka.
Početak aktivnosti Evropske unije se ispoljavao u mnogim sferama počev od politike, zdravstva ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane.
Evropska unijaje definisana kaofederacija u monetarnim odnosima, agrokulturi socijalnoj i ekonomskoj politici, zašiti potrošača, unutrašnjoj politici medjunarodnoj organizaciji u spoljnoj politici. Glavna oblast na kojoj Evropska unijapočiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti, zajedničkoj agrokulturi i zajedničkojpolitici u sferi ribarstva.
29. oktobra 2004. god. premijeri i predsjednici evropskih država donijeli su prvi Ustav Evropske unije koji sada čeka ratifikaciju od svake zemlje potpisinice i to pojedinačni.
Evropska unija je najmoćnija regionalna organizacija koja trenutno postoji na svijetu.Evropska unija je cjelina.
Pravna osnova Evropske unije su ugovori izmedju njenih članica. Oni su donošeni tokom godina.
Prvi takav ugovor je Ugovor u Parizu 1951. god kojim je oformljena Evropska zajednica za ugalj i čelik izmedju šest evropskih zemalja.
Od 01.200 7. godine EU ima 27 zemalja
Ovaj ugovor je istekao prije donošenja kasnijih ugovora. Rimski ugovor donesen 1957. god. i dalje traje. Poslije njega donesen je Mastrihtski ugovor 1992. god. i koji je Evropsku uniju konstituisao pod tim imenom.
Pokušaji da se ujedine nacije Evrope prethode Nacionalnoj državi i oni su se dešavali konstantno kroz istoriju kontinenta počev još od propasti Rimskog carstva kojeje bilo prostrano.
S obzirom na izvorne jezičke i kulturne različitosti u Evropi često je dolazilo do vojnog potčinjavanja neposlušnih nacija. Vojna potčinjavanja dovodila su nestabilnosti. Prvi prijedlog za mirno ujedinjavanje kroz saradnju i jednakost članstva dao je začetnikpacifizma 1851.god. Viktor IgS. Katastrofe su donijele prvi i drugi svjetski rat. Pokretačka snaga za osnivanje Evropske unije vođena je željom da se Evropa obnovi i zauvijek spriječe mogućnosti izbijanja novih ratova na ovim prostorima .
Evropska unije želi da oformi infrastrukturu koja prelazi preko državnih granica.Postojeći standardi prave veće i produktivnije tržište a države članice mogu da oforme svoju carinsku uniju bez gubitaka. Evropska unija ima cilj svojeg proširenjaprema istoku i zemljama bivše Jugoslavije a naročito u oblasti ekonomije.
Od 1.1-2007.g. Evropska unija ima 27.zemalja članica koje se prostiru na 4.325.675. metara kvadratnih.
Na prostoru Evropske unije živi oko 496 .miliona gradana.
Prve rasprave o Ustavu Evropske unije započele su u Evropskom parlamentu 1984.g. Većinom glasova je bio usvojen prijedlog o temeljitim rformama Evropske zajednice a danas Unije.Donošenju Ustava Evropske unijeprethodili su važni dokumenti.

 • jedinstveni evropski akt 1987.g
 • ugovor o Evropskoj uniji/Mastriht, 1992.god
 • Amstemdarski ugovor 1997.god
 • Ugovor iz Nice 2001.god
Evropsko vijeće Evropske unije ustanovilo je Evropsku konvenciju o budućnosti Evrope posebno ad hoc tijelo radi pripremanja prijedloga o reformi evropske unije i izradi nacrta Ustava Evropske unije. Konvencija je okupila predstavnike država članica evropske unije, članove evropskog parlamenta, nacionalnih parlamenata, EEU komisije, socijalne partnere, nevladina udruženja.
Učinak tome je bio da se načinipoticaj za donošenje ustava za Evropu.
Istorijski aspekti stvaranja Evropske unije obuhvataju niz značajnih dogadjaja. Može se čakpoći odKongresa mira u Lozani održanom 1869.g.
Kroz sve godine stvaranja Unija je izrasla u poseban fenomen.Težnja se zasniva na ekonomskoj integraciji, ideja KOJA JE NA POČETKU ČINILA UGAONIKAMEN TEMELJAC EVROPSKE FEDERACIJE.
Naziv Evropska unija pojavio se na samitu Šefova država i vlada u Parizu 1972 . godine bez definisanjanjegovogpojma.
Februara mjeseca 1984.g. Evropskiparlament inicirao je predlog da članice ratifikuju Ugovor o EU. U svakom istorijskom poduhvatu postoji odredjena simbolika .
U stvaranju evropskih integracija spominje se pojam „ sedam dana koji stvorili su Evropu „
Ova paralela je sa poredjenjem biblijskog predanja o stvaranju svijeta.

 • Prvi dan je 9.maj 1950-g. Evropa jerođena
 • drugi dan 25. mart 1957.g. osnivanje Evropske ekonomske
 • zajednice.
 • treći dan 20. juli 1963.g Jaunda, početak medjunarodne uloge
 • Četvrt dan 1.januar 1973.g. prvoproširenje EEZ
 • peti dan 7-10 jun 1979.g. prvi neposredni izbori Evropskog
 • parlamenta
 • šesti dan 17.februar 1986.g. potpisan Unitarni evropski akt
 • sedmi dan 01.11.1993.g. Evropska unija
Može se reći da Evropska unijaprestavlja udruženje država na osnovu medjunarodnih ugovora. Njena organizaciona struktura se sastoji od instituta i drugih organa preko kojih Unija realizuje svoju nadležnost.
Evropsku uniju možemo gledati kao hram arhitekture koji je oslonjen na tri stuba. -medjuvladina organizacija

 • zajednička spoljna i bezbjedonosna politika
 • policijska i pravosudna saradnja.
Evropska unija je regionalna medjunarodna organizacija čija lista osnovnih obilježja veoma široka.

 • ima status pravnog lica
 • ima sopstvenu teritoriju
 • jedinstven vizni režim
 • jedinstven gradanski status,sopstveni iristituti
 • nema sopstveni suverenitet
 • ne raspolaže opštim kompentencijama države
 • ograničene kompentecije u oblastima unutrašnje i spoljne politikefinansija,poreza, administracije,
transporta, obrazovanja, ekologije,pravosudja vojske,policije Evropska unija ima moćno tržište, masu pravnih akata koji se primjenjuju na teritoriji država članica-
Evropska unija ima svoje institucije i organe a to su: Evropsko vijeće-sastavljeno od šefova država ili vlada članica
Parlament- demokratski izabrani organ odsvih gradana država članica EU
Savjet -predstavlja na nivou šefova država ilivlada država članica
Komisija - koja je nadležna da sprovodi Ugovor o osnivanju Unije,kroz zakonodavnu inicijativu i izvršenje akata i mjera Unije

 • Sudpravde odlučuje o spornim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem Ugovora o osnivanju Unije.
 • Pomoćni organi Unije su:
 • Ekonomski i socijalni komitet
 • Komitetza regione,
 • Evropska investiciona banka
 • Centralna evropska banka
 • Monetarni evropski institut.-
Evropska unija jedini je entitet koji posjeduje atribut evropske države.
Evropska unija i evropska zajednica su nastale na osnovu medjunarodnog ugovora koje su zaključile države osnivači i kojima su kasnije pristupile pojedine evropske države. Jedna od mogućih definicija koja bi se mogla upotrijebiti je da je riječ o sporazumu dviju ili više država odnosno volju subjekata koji zaključuju po odredjenim pravilima i procedurama medjunarodnog javnog prava.
Evropska unija počiva na dva stuba a to su evropska zajednica i evropska politička kooperacija.

Evropa je jedan od najvažnijih centara svjetske kulture i civilizacije ali je istrovremeno istorijski gledano poprište najvećih sukoba i ratova Prisjetimo se u prošlosti dva svjetska rata koja su zahvatila tlo Evrope i posljedna žarišta koja su su lokalnog žarišta i to na Kipru i prostoru bivše Jugoslavije. Na ovim prostorima od davnina vladaju grčko rimska humanistilčka filozofija i zajedničke duhovne vrijednosti koje na žalost nisu bile jake da spriječe loše namjere i izbjegnu sukobe na ovim prostorima.
Incijativa zaprodubljivanje procesa integracija država članica zajednice su bile prouzrokovane ekonomskim i političkim razlozima. Jedinstveno evropsko tržiše je uspješno zaživjelo ali nije bilo krunisano jedinstvenom evropsko valutom. Stvaranjem evropskog monetarnog sistema 1978. god. primorali su države da ozbiljnije pristupe rješavanju ovog problema. Evropski savjet koji je održan u Hanoveru podvukao je da je cilj Zajednice postepena realizacija ekonomske monetarme Unije i u tom smislu je Evropski savjet je u Dablinu 1990.g dao zeleno svjetlo da se otvore dvije paralelne medjuvladine konferencije o ekonomsko monetarnoj i političkoj Uniji u Rimu. U Rimu na konferenciji o političkj Uniji ministri inostranih poslova država članica vodili su pregovore o dva nacrta ugovora da bi se spojili u jedan koji se odnosio naEvropsku uniju u cjelini.
Evropski savjet održan u Mastrihtu decembra 1991. g. razriješio je sporno pitanja.Potpisivanje Ugovora o Evropskoj uniji završeno je 7.2.1992. g. u holandskom gradu Mastrihtu.
Promjene nastale donošenjem ugovora o Evropskoj uniji predstavljaju korak dalje uprodubljivanju i unifikaciji evropskih integracija. Donošenjem ugovora objedinjene su pod jedan krov aktivnosti koje se vrše kroz evropsku Zajednicu,zajednička unutranja i spoljna politika, koperacija u oblasti pravde i unutrašnjih poslova.
Evropsku Uniju čine:države članice koje možemo svrstati na države osnivače i one koje su naknadno se primljene u Zajednicu. To su Pariski ugovor iz 1951.god i Rimski ugovor 1957. god Svi ugovori su bitnapravna osnova.
Sve države Evrope mogu da postanu članovi Unije pod uslovom da ispunjavaju kriterije koji proizilaze iz odredbi osnivačkih ugovora.
Savjet Evrope obrazuje se odpo jednogpredstavnika svake države članice na ministarskom nivou ovlašćenog da obaveže vladu te države članice.
Sastav Savjeta odslikava njegovu dvostruku prirodu. Sjedne strane riječ je o instituciji Zajednice- medjudržavnog karaktera koja je nastala i čiji način rada dijelom je regulisan odredbama komunitarnog prava. S druge strane Savjet okuplja predstavnike članica koji ne mijenjaju svoj status i ostaju nacionalnifunkcioneri zaštićeni diplomatskim imunitetom.
Organizacija rada Savjeta
Funkciju predsjedavajućeg savjeta vrše predstavnici država članica na šest mjeseci prema utvrdjenom redoslijedu.4 Država na kojoj je red da predsjedava Savjetom predsjedava i drugim medjudržavnim organima. Evropski Savjet, Komiteti,organi ZSSP , KPUP. Funkcija predsjedavajućeg nije u neposrednoj vezi s ličnim kvalitetima, stručnošću, moralnim osobinama već u potpunosti pripada državama članicamakao tckvim.

 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
14.02.2011
Poruka
1
Koristan post, pogotovo u danasnje vreme, kada ljudska prava postoje samo na papiru na teritoriji balkana.
 
Top