Rezultati istraživanja: Internet ubrzava privredni rast

Učlanjen(a)
19.09.2009
Poruka
27.640
U narednih deset godina mnogo novih radnih mesta zahvaljujući razvoju globalne mreže

Norveški „Telenor” posle pune tri godine poslovanja i dalje je najveći strani investitor u Srbiji, a kao prioritetna razvojna pitanja postavio je uslugu koja funkcioniše besprekorno u svakom trenutku i na svakom mestu, bez prekida veze ili gubljenja signala. U živoj je komunikaciji sa izvršnom vlašću kad je reč o pripremama pravnih akata koji regulišu oblast mobilne telefonije, a u „procesu giljotine” zalaže se za ukidanje zakona koji poskupljuju poslovanje i u suprotnosti su sa evropskom regulativom.

Ova kompanija naručila je istraživanje od nezavisne konsultantske kuće „Boston Consulting Group” koje je pokazalo da veća primena interneta može da utiče na ubrzan privredni rast, povećanje javnih prihoda i otvaranje novih radnih mesta.
Srbija može mnogo toga da dobije od interneta na društvenom i privrednom planu. U poslednjih nekoliko godina internet se naglo proširio po Srbiji, ali potencijal još nije iskorišćen u maksimalnoj meri. Ako se pravilno iskoristi, internet može da postane moćno sredstvo za rešavanje nezaposlenosti i smanjenja razlika između sela i grada. Ukoliko razvoj događaja bude povoljan, do 2020. godine na taj način bio bi uposlen svaki peti od 500.000 nezaposlenih, koliko ih sada ima, glavni je zaključak studije.
Inženjer i „Telenorov” stručnjak za mrežu Pjer Vučković ukazuje na to da je gustina interneta kod nas bila u porastu zbog velike konkurencije među provajderima, ali da ograničenja u infrastrukturi fiksne telefonije predstavljaju pretnju za dalji rast. - Kad je reč o 3G mreži, od dolaska „Telenora” u Srbiju izgrađena je potpuno nova mreža. Ona predstavlja okosnicu našeg razvoja u pravcu usluga prenosa podataka širokopojasnim internetom, odnosno razvoja širokopojasnog pristupa putem mobilne mreže. Pokrivenost smo koncentrisali na sredine u kojima je potencijal tržišta najveći, u ovom trenutku je to više od 200 mesta širom Srbije - kaže Vučković za „Blic”.
Kad je reč o uslugama, korisnici žele usluge koje funkcionišu besprekorno u svakom trenutku i na svakom mestu, bez prekida veze ili gubljenja signala, a cene jednostavnost i mogućnost upotrebe bez previše muke, ističe Majkl Bek Hansen, direktor marketinga u „Telenoru”. On navodi da su za njih prioriteti kvalitet mreže, usluge usklađene sa potrebama i ponašanjem korisnika, kao i kontrola troškova.
- Brodbend internet je odlična usluga jer je lako dostupna, cenovni sistem je jednostavan, usluga laka za korišćenje, modemi se lako instaliraju. Integrisanje je važan deo novih usluga, korisnici razmenjuju fotografije, MMS ili informacije na mobilnom telefonu, a onda sve to spajaju sa podacima u računaru. Već sada imamo mnogo korisnika koji stalno pristupaju „Fejsbuk” nalozima sa mobilnog telefona - dodaje sagovornik „Blica”.
Radi poboljšanja investicione klime „Telenor” sarađuje sa vlastima na izradi zakona i podzakonskih akata, trenutno je na dnevnom redu nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama.
- U ime saveta stranih investitora učestvujemo u pripremi drugih propisa, kao što je Zakon o zaštiti čovekove okoline i prostornog planiranja, koji je za nas bitan zbog postavljanja infrastrukture, razvijanja mreže, odnosno podizanja baznih stanica, a založili smo se za ukidanje nekih birokratskih procedura - objašnjava Jasmina Vignjević, menadžer za odnose sa vladinim institucijama.
Kako ona naglašava, u procesu giljotine „Telenor” je ukazao na to koji zakoni nameću nepotrebno velike finansijske obaveze i suprotni su evropskoj regulativi.
- U maju je, potpuno neočekivano, Vlada uvela porez od deset odsto na upotrebu mobilnog telefona, nikada nam nisu poslali obaveštenje o uvođenju tog nameta niti su nas pitali za mišljenje o tako bitnoj odluci koja može da ima ozbiljne posledice po celu industriju. To je suprotno uobičajenoj praksi, a bezuspešni su svi naši napori da se ova mera oroči i da saznamo datum kad će biti ukinuta, jer je to od velikog značaja za naše planiranje i dalje poslovanje - kaže Vignjevićeva.

Prihod u milijardama
Do 2020. godine učešće pružanja usluga i korišćenja interneta u ukupnom BDP-u Srbije moglo bi da dostigne 5,2%, da kreira 94.000 novih radnih mesta i poveća javne prihode za 54 milijarde dinara. Ako se obezbede odgovarajući uslovi, 81% domaćinstava i 95% privrednih subjekata u Srbiji moglo bi da ima najmanje jednu pretplatu na internet u roku od deset godina.

Više od 40.000 zaposlenih
„Telenor” grupa pruža telekomunikacione usluge, usluge prenosa podataka i medijske usluge visokog kvaliteta na međunarodnom planu. Ima vlasnički udeo u kompanijama mobilne telefonije na 14 tržišta u nordijskoj regiji, srednjoj i istočnoj Evropi i Aziji. Spada u red najvećih mobilnih operatora na svetu sa gotovo 170 miliona pretplatnika, prihodima od 110 milijardi norveških kruna u prošloj godini i ukupnim brojem zaposlenih koji premašuje 40.000.


Autor: E. B.
 
Natrag
Top