Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Речник новијих англицизама

arcadius

arcadius

Član

Речник новијих англицизама-Речник новијих англицизама
Треће, електронско, издање

950 одредница са • правописом, изговором и граматиком • дефиницијом • изворним енглеским обликом • српским еквивалентом • индексом интегрисаности

„Download-овао сам онај фајл, па ћу ти га послати е-маилом као атачмент. Дефинитивно је супер! Само да успем да се накачим. See you!"-пише кришом на цедуљици један основац свом другу за време часа, а читалац једног часописа за младе моли редакцију-„And please,ако бисте могли да објавите један велики постер с њом".

Један недељник насловљава текст са-„Step by step-у провалију", а у преведеном чланку једног месечника стоји-„She is a real heartbreaker!-рекао је Де Палми". На ком језику су ови примери? Није баш сасвим српски, а није ни енглески.

Очигледно нешто између, нешто што би се-помало шаљиво, али на жалост прикладно-могло назвати англосрпским језиком. То је једна насумична и произвољна мешавина (односно микс или mix, како на том „језику” треба рећи и писати), чија је гласовна структура српска, чији су облици углавном српски, чије су речи често непотребно позајмљене из енглеског и најчешће лоше прилагођене систему српског језика, тако да се користе без устаљених правописних, граматичких или изговорних облика, а понекад и без устаљеног значења.

Овај језички тип настаје у процепу између добро утемељених академских начела, по правилу недовољно познатих широј јавности те стога и неделотворних, и потребе да се именују нови предмети, појмови и појаве с којима се део говорника српског језика упознаје преко енглеског. Бојазан да у датом контексту српска реч неће одговарати у потпуности енглеској и нужност да се што пре нађе реч за нови појам подстичу све интензивније преузимање енглеских речи. Оне се понекад употребљавају паралелно са српским речима или оним страног порекла а већ одомаћеним, али их још чешће истискују. Подсетимо се само да у дневној штампи и политичком језику имплементација успешно потискује и спровођење и реализацију, док се пацијенти сада упућују на мониторинг, а не на контролу.

Пародирајући и уједно одсликавајући у свом наслову овај аспект наше језичке стварности, Ду ју спик англосрпски? Речник новијих англицизама заснован је на корпусу примера из дневне, недељне и месечне штампе, радијских и телевизијских емисија, те разговорног језика (углавном младих), забележених највећим делом током 1998. и 1999. године. Новијим англицизмима овде се сматрају оне речи из енглеског језика које су у протеклих тридесетак година ушле у српски језик, као и раније прихваћени англицизми, али сада с новим значењима. Одабир таквих англицизама из нашег корпуса био је ограничен на речи својствене општем, свакодневном језику, док су искључене речи које припадају ужестручним терминологијама. И с лексикографског и с нормативистичког становишта природно је што су изостављене енглеске речи и изрази убачени у реченице српског језика, попут оног See you!,тј. Видимо се!-у цитираном писамцету, или честог by the way, тј. узгред, успут. У оваквим случајевима не ради се о англицизмима него о повременој и индивидуалној употреби енглеских речи, па стога оне не чине-или, не чине још-саставни део лексичког фонда српског језика.

Овај речник, са својих близу 950 одредница, нуди корисницима лингвистички утемељену, једноставно образложену и типографски ефектно изведену обраду. На тај начин он може помоћи онима који не разумеју туђу поруку препуну најновијих англицизама, онима који их погрешно употребљавају, као и онима којима је понекад лакше да употребе, или сматрају да су модернији па и отменији ако употребе, „страну” реч уместо домаће.

Речник је устројен по абецедном редоследу. Обрада једне од реднице обухвата: (1) препоручен правописни, граматички и изговорни облик, (2) правописне облике које не би требало употребљавати, (3) изворни енглески облик и његову адаптацију у српском, (4) целовиту дефиницију значења изведену на основу употребе у примерима, (5) устаљен и/или новопредложен српски еквивалент, (6) процену интегрисаности у српски језик, (7) устаљене спојеве речи. Уз сваку одредницу наведено је само по неколико примера из мноштва забележених. Статус пододреднице даван је изведеним речима, које нису дефинисане јер се њихово значење може установити на основу значења главне одреднице и употребљеног суфикса. Међутим, уколико је разлика између значења главне одреднице и изведене речи крупнија, изведене реци су обрађене као главне одреднице.

Овако замишљен и остварен речник допринеће, надамо се, систематизацији и стандардизацији употребе новијих англицизама у српском језику, а такође ће допринети уједначавању, понекад и поједностављењу, правописне норме.

File Type: PDF File Size: 1.60MB


Download:
Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
 
Top