Šta je novo?

Razlika između biblijskog, i učenja tradicionalnih crkava

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.991
Eto jesi se ispraznio

Evo ti još:
1544177736272.png


Propagandni izborni plakat iz 1933. godine - piše: "Hitlerova borba i Lutherova poduka su najbolja obrana njemačkog naroda".
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.567
Tvoje tvrdnje su suprotne Pismu. Pismo kaže da je "Crkva stup i uporište istine", a ti tvrdiš, suprotno Pismu, da je to Knjiga koja je nastala 3 i pol stoljeća nakon Crkve.

Da, crkva je stub i uporiste istine, ali crkva koju su osnovali Hristos i apostoli, a ne Rimokatolicka koju su osnovali Konstantin i Justinijan koji je predao Rim Rimskom biskupu sa sve riznicom i vojskom.

Biblija je nastala do 100 godine nove ere, a poslednji pisac je bio apostol ovan, i prvi Hriscani su vec imali celu bibliju jos za vreme apostola.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.471
UČENJE KATOLIČKE CRKVE (UKC)
1.Naposlednjoj večeri prinesena je prava žrtva.Tada je Kristova krv prolivena u kalež za naše grijehe(610-611,621,1339- brojevi odlomaka iz hrv.izdanja katekizma kat.crkve)
BIBLIJSKO UČENJE (BU)
1.Poslednja je večera zapravo bilo pashalno jelo.Kristova se krv za naše grijehe prolila na križu(1.Pet.2,24)
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
13.991
UČENJE KATOLIČKE CRKVE (UKC)
1.Naposlednjoj večeri prinesena je prava žrtva.Tada je Kristova krv prolivena u kalež za naše grijehe(610-611,621,1339- brojevi odlomaka iz hrv.izdanja katekizma kat.crkve)
BIBLIJSKO UČENJE (BU)
1.Poslednja je večera zapravo bilo pashalno jelo.Kristova se krv za naše grijehe prolila na križu(1.Pet.2,24)

Čovječe, zašto lažeš? Gdje u Katekizmu Katoličke crkve (KKC) piše da je "Kristova krv prolivena u kalež", prije raspeća na križ? Provjerimo točke iz KKC koje si gore naveo:

KKC 610: Isus je slobodnu žrtvu samoga sebe potpuno izrazio na veceri koju je blagovao s dvanaestoricom apostola, "one noći kad bijaše predan" (1 Kor 11,23). Uoči svoje muke, dok je bio još slobodan, Isus je od te Posljednje Večere s učenicima učinio spomen-čin svoje dragovoljne žrtve Ocu za spasenje ljudi: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje" (Lk 22,19). "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha" (Mt 26,28).
----------------------------------------------------------------------
Gdje je ovdje "prolijevanje Kristove krvi u kalež" prije križa? Ili nešto drugo suprotno onomu što su evanđelisti zapisali?

KKC 611: Euharistija koju u tom času ustanovljuje bit će "spomen" njegove žrtve. Isus apostole uključuje u vlastitu žrtvu i traži od njih da je trajno uprisutnjuju.Time Isus postavlja apostole za svećenike Novoga Saveza: "Za njih posvećujem samoga sebe da i oni budu posvećeni u istini" (Iv 17,19).
----------------------------------------------------------------------
Gdje je ovdje "prolijevanje Kristove krvi u kalež" prije križa? Ili nešto drugo suprotno onomu što su evanđelisti zapisali?

KKC 621: Isus je slobodno prikazao sebe za naše grijehe. Taj dar on izrazuje i predostvaruje na Posljednjoj Veceri: "Ovo je tijelo moje , koje se za vas predaje" (Lk 22,19).
----------------------------------------------------------------------
Gdje je ovdje "prolijevanje Kristove krvi u kalež" prije križa? Ili nešto drugo suprotno onomu što su evanđelisti zapisali?

KKC 1339: Da ispuni što je navijestio u Kafarnaumu, tj. da dadne učenicima svoje Tijelo i Krv, Isus je izabrao vrijeme Pashe.

Kada dođe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu, Isus posla Petra i Ivana i reče im: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu". (...) Oni odu, nađu kako im je rekao, i pripraviše pashu. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: "Svom sam dušom čeznuo ovu Pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem" (...) I uze kruh, zahvali, razlomi ga i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen". Isto tako, pošto večeraše, uze času govoreći: "Ova časa novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva" (Lk 22,7-20).
----------------------------------------------------------------------
Gdje je ovdje "prolijevanje Kristove krvi u kalež" prije križa? Ili nešto drugo suprotno onomu što su evanđelisti zapisali? Dakle, zašto lažeš čovječe? Znaš li kome lažima služiš?
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.471
Gdje je ovdje "prolijevanje Kristove krvi u kalež" prije križa? Ili nešto drugo suprotno onomu što su evanđelisti zapisali? Dakle, zašto lažeš čovječe? Znaš li kome lažima služiš?

U vašoj nauci.

282. Kako je Isus prisutan u euharistiji?
Isus Krist je u euharistiji prisutan na jedinstven i neusporediv način. Naime, prisutan je istinski, stvarno i bitno: svojim Tijelom i Krvlju, zajedno sa svojom Dušom i svojim Božanstvom. U njoj je, dakle, sakramentalno, tj. pod euharistijskim prilikama kruha i vina, prisutan sav i čitav Krist: Bog i čovjek.

Dakle vi smatrate da je žrtva u lomljenju hljeba.

A formalno ćete vi reći da je On uskrsnuo, iako realno vjerujete da je reinakarnirao.
 
Top