Šta je novo?

Rastavljanje riječi na kraju reda

  • Začetnik teme Mr.Daky
  • Datum pokretanja
Mr.Daky

Mr.Daky

Cupidon
VIP
Učlanjen(a)
04.10.2009
Poruka
5.211
Sigurno vam se dogodilo da se riječ na kraju reda ne može cijela napisati pa se preostali dio mora da prenese u drugi red! To prenošenje, odnosno, rastavljanje riječi obavlja se na više načina, ali stalno bi trebalo nastojati da se na kraju prvog dijela i na početku drugog ne nađu glasovne grupe teške za izgovor.

Evo nekoliko načina na koje se riječ može rastaviti, a znam da to može biti ogroman problem:

- Ako se suglasnik nalazi između samoglasnika, prenosi se u sljedeći red sa samoglasnikom iza sebe ( a-li, o-van, usu-ti, mo-liti...)

- Ni prvi n drugi dio rastavljene riječi ne može da bude sastavljen samo od jednog suglasnika ili suglasničke grupe ( pra-viti, sta-ti, ra-dost..)

- Možemo rastavljati na onoliko dijelo koliko ima suglasnika. Na kraju reda, ponekad može biti samo suglasnik ( i-mati, u-dariti) Nepravilno je pisati ( imat-i, udarit-i.... jer umjesto crtice možete napisati slovo)

- sasvim je prirodno sto se znak za rastavljanje stavlja iza lako prepoznatljvog prvog dijela složene riječi ( iz-baciti, od-vesti, raz-dražiti, do-znati...), ali, nije pogrešno dijeliti ovakve riječi ni prema gore navedenim pravilima ( i-zbaciti, o-dvesti...) Najčešće greške se javljaju pri rastavljanju riječi kao što su najkarakterističniji, majka, najjasniji...( ispravno je: naj-karakterističniji, maj-ka, naj-jasniji..)

-Latinična slova:lj, nj i đžne rastavljaju na kraju reda kada obilježavaju jedan glas (vo-lja, ma-nje, bu-đžet..)

- Ako je prvi dio poslusloženice na kraju reda, crtica se piše i kao kod drugih riječi, ali i na početku sljedećeg reda:

crno- srpsko-
-bijeli -ruski


Eto, nadam se da sam vam barem malo pojasnio kako se rastavljaju riječi, i nadam se da vam to više neće praviti pometnju pri pisanju ;)
 
Top