Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Prodajem polovni Epilog laser 30 wati

  • Začetnik teme matrona
  • Datum pokretanja
M

matrona

Član
#1
Prodajem polovni Epilog laser od 30 wati kome je potrebna zamena laserske cevi . Zamena moguća kod ovla?ćenog distributera koji uvoze iz Amerike . Uz zamenu laserske cevi imate novi uređaj za sečenje i graviranje drveta, pleksiglasa, pečatne gume , folije za firmopisanje, izradu suvenira i crkvenog programa krstova i ikona. Nova laserska cev ima trajanje oko 5000 radnih sati a radni sat se naplaćuje do 30 eura. &nbsp;Vrlo profitabilna ma?ina.&nbsp;<br>Uz laser dajem i kompresor i ventilator za izvlačenje gasova koji se oslobađaju prilikom rada ma?ine.&nbsp;<br>Laser je radio bez i jednog kvara i zastoja na prenosnim mehanizmima.&nbsp;<br>Potrebno je i remontno či?ćnjenje i podmazivanje .&nbsp;<br>Laser je vezan za kompjuter kao ?tampač i pripreme se rade u programu Corel draw i foto?op za obradu fotografija koje se mogu raditi na drvetu, pleksiglasu, ko?i, staklu...&nbsp;<br><br>Konsultacije i upućivanje u rad ma?ine kao i pomoć prilikom izrade priprema. Ustupam i svoje pripreme za izradu suvenira i crkvenog programa , veliki broj spremljenih ikona i krstića .&nbsp;<br><br>Laser se nalazi u SOkobanji, i tamo je moguće preuzimanje. Za detaljnije informacije pozovite 063 426 32 00
 
M

matrona

Član
#2
Prodajem polovni Epilog laser od 30 wati kome je potrebna zamena laserske cevi . Zamena moguća kod ovlašćenog distributera koji uvoze iz Amerike . Uz zamenu laserske cevi imate novi uređaj za sečenje i graviranje drveta, pleksiglasa, pečatne gume , folije za firmopisanje, izradu suvenira i crkvenog programa krstova i ikona. Nova laserska cev ima trajanje oko 5000 radnih sati a radni sat se naplaćuje do 30 eura. &amp;nbsp;Vrlo profitabilna mašina.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Uz laser dajem i kompresor i ventilator za izvlačenje gasova koji se oslobađaju prilikom rada mašine.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Laser je radio bez i jednog kvara i zastoja na prenosnim mehanizmima.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Potrebno je i remontno čišćnjenje i podmazivanje .&amp;nbsp;&lt;br&gt;Laser je vezan za kompjuter kao štampač i pripreme se rade u programu Corel draw i fotošop za obradu fotografija koje se mogu raditi na drvetu, pleksiglasu, koži, staklu...&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Konsultacije i upućivanje u rad mašine kao i pomoć prilikom izrade priprema. Ustupam i svoje pripreme za izradu suvenira i crkvenog programa , veliki broj spremljenih ikona i krstića .&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Laser se nalazi u SOkobanji, i tamo je moguće preuzimanje. Za detaljnije informacije pozovite 063 426 32 00
 

Top