Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Prodajem električnu peć za centralno grejanje snage 36KW

  • Začetnik teme camilica
  • Datum pokretanja
C

camilica

#1
Električna peć za centralno grejanje snage 36KW

Dimenzije:
Visina 80cm,
Dužina 60cm,
Širina 40cm

Tip: RADINA EK
Snage 36KW (3 grejača po 12KW)

Peć je polovna i sa rezervoarom i pumpom za vodu, samo probno uključivana.
Ima prekidače na prednjoj strani, termoregulator i 15m kabla.
Stara je 15 godina, ali je dobro očuvana.
Peć se nalazi u Kuli.Stevana Doronjskog 11.
Cena je okvirno 250 evra. Mogući su dogovori oko cene i načina preuzimanja.
Ako vas još nešto interesuje, pitajte slobodno.


Za dalje informacije :
Kontakt: janitor85@live.com
(+381) 062/8950973 (Janko)
025/720631

https://imageshack.com/i/1xswdhj
https://imageshack.com/i/mukdx7j

1xswdhj
mukdx7j
 

Top